Giáo án lớp 5 - Tuần 21 - Trường TH Bình Văn

 I/MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ về công dân.

- HS hiểu nghĩa được một số từ.

- GDHS biết vận dụng trong giao tiếp và bài làm.

 II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở bài tập - Bảng phụ - Bảng nhóm.

 III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

docx4 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1391 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 - Tuần 21 - Trường TH Bình Văn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 21
Giảng chiều: 18.01.2011
Tiết 2 ÔN LUYỆN:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN
 I/MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ về công dân.
- HS hiểu nghĩa được một số từ.
- GDHS biết vận dụng trong giao tiếp và bài làm.
 II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở bài tập - Bảng phụ - Bảng nhóm.
 III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
5’
25’
2’
A- Mở đầu
1. KTBC
2. Giới thiệu ND ôn
B- Hoạt động dạy học.
1/Củng cố kiến thức:
- Hướng dẫn HS hiểu nghĩa các từ: nghĩa vụ, quyền, ý thức, bổn phận, trách nhiệm, gương mẫu, đanh dự.
Bài tập 3: 
- Cho HS trình bày về đoạn văn đã viết.
- GV nhận xét bổ sung.
C- Kết luận.
- Nhận xét tiết học
- Cho HS đọc lại những từ có ở trong bài
- Cả lớp đọc thầm lại đoạn văn.
- 2 em làm vào bảng phụ
- Đính bảng phụ.
- Đối chiếu bài làm, HS làm vào vở bài tập
- Cả lớp đọc thầm lại đoạn văn.
Tiết 3 TOÁN
LUYỆN TẬP TÍNH DIỆN TÍCH (tt)
I/YÊU CẦU:
- HS tính thành thạo diện tích các hình đã học.
- Rèn kỹ năng tính. 
- GDHS tính cẩn thận tỉ mĩ. 
II/ĐỒ DÙNG:
- Vở bài tập.
III/CÁC HOẠT ĐỘNG:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
5’
25’
2’
A- Mở đầu
1. KTBC
2. Giới thiệu ND ôn
B- Hoạt động dạy học.
1/Củng cố kiến thức:
- Cho HS viết công thức vào bảng con
- Hướng dẫn HS cách chia hình sao cho thuận tiện.
2/Thực hành vở bài tập:
- GV chốt kết quả đúng.
Bài 1:
Bài 2: 
3/Luyện thêm:
- 1 mảnh đất HV ở giữa người ta đào 1 cái ao hình vuông. Phần đất còn lại rông 1 800 m2. Tổng chu vi đám đất và phần ao cá là 240 m.Tính cạnh đám đất và cạnh ao cá.
C- Kết luận.
- Nhắc lại ghi nhớ.
- Nêu lại cách thực hiện tính diện tích HCN, HV, HT.
- Học thuộc ghi nhớ.
- Hoàn thành bài tập số 3 SGK.
- Nhóm 1: Làm bài tập 1,2
- 2 em làm vào bảng phụ 
- Đính bảng phụ lên bảng.
- Cả lớp theo dõi nhận xét.
- Nhóm 2: 
Giải:
Phần đất còn lại của 2 hình thang vuông có diện tích bằng nhau và diện tích mỗi hình là:
1800 : 2 = 900 (m2)
Tổng 2 đáy của hình thang bằng tổng 2 cạnh của ao cá và đám ruộng là:
240 : 4 = 60 (m)
Chiều cao này bằng hiệu của cạnh đám đất và cạnh ao cá:
Cạnh của đám đất là:
 (60 + 30) : 2 = 45 (m)
Cạnh của ao cá là:
45 – 30 = 15 (m)
ĐS: 45 m; 15 m 
Giảng chiều: 18.01.2011
Tiết 2 TOÁN LUYỆN TẬP TÍNH DIỆN TÍCH (tt)
I/YÊU CẦU:
- HS tính thành thạo diện tích các hình đã học.
- Rèn kỹ năng tính. 
- GDHS tính cẩn thận tỉ mĩ. 
II/ĐỒ DÙNG:
- Vở bài tập.
III/CÁC HOẠT ĐỘNG:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
5’
25’
2’
A- Mở đầu
1. KTBC
2. Giới thiệu ND ôn
B- Hoạt động dạy học.
1/Củng cố kiến thức:
- Cho HS viết công thức vào bảng con
- Hướng dẫn HS cách chia hình sao cho thuận tiện.
2/Thực hành vở bài tập:
- GV chốt kết quả đúng.
Bài 1:
Bài 2: 
3/Luyện thêm:	 B
BF = 2 cm
EC = 4 cm	 A F
AD = 8 cm
AF = 7 cm
 	D E C
C- Kết luận.
- Nhắc lại ghi nhớ.
- Nêu lại cách thực hiện tính diện tích HCN, HV, HT.
- Học thuộc ghi nhớ.
- Hoàn thành bài tập số 3 SGK.
- Nhóm 1: Làm bài tập 1,2
- 2 em làm vào bảng phụ 
- Đính bảng phụ lên bảng.
- Cả lớp theo dõi nhận xét.
- Nhóm 2: 
ĐS: 83 cm
Tiết 3 ÔN LUYỆN: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I/MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS biết xác định các quan hệ từ trong câu ghép, xác định đúng các vế câu.
- Biết đặt câu ghép có 1 quan hệ từ và 1 cặp quan hệ từ.
- GDHS biết SD trong giao tiếp và làm bài.
II/ĐỒ DÙNG:
- Vở bài tập.
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
5’
25’
2’
A- Mở đầu
1. KTBC
2. Giới thiệu ND ôn
B- Hoạt động dạy học.
1/Củng cố kiến thức 
2/Luyện thêm:
H: Nêu các quan hệ từ trong câu ghép?
 Bài 1: Đặt câu ghép 
a/ Có 1 quan hệ từ nối giữa 2 vế câu ghép: 
- và. 
- rồi.
- thì.
- nhưng.
- hay.
- hoặc. 
b/ Có 1 cặp quan hệ từ:
- tuy … nhưng.
- mặc dù … nhưng.
- dù … nhưng.
- vì … nên; do … nên; nhờ... mà.
- nếu …thì; giá … thì; hể … thì.
- chẵng những … mà; không chỉ … mà.
C- Kết luận.
- Nhắc lại ghi nhớ.
- GDHS SD đúng câu ghép có quan hệ từ.
- Học sinh nhắc lại nội dung kiến thức đã học.
- Hoàn thành bài tập 3/SGK.
- Học thuộc ghi nhớ.
- HS trả lời nối tiếp nhau.
- HS làm vào vở.
- Mỗi em đặt 1 câu vào thẻ từ. 
- Đính thẻ từ lên bảng.
- Lớp nhận xét sửa sai.
- HS đặt thêm những câu khác nhau.

File đính kèm:

  • docxTuần 21.docx
Giáo án liên quan