Giáo án lớp 4 môn Toán - Tuần 17

I.MỤC TIÊU

-Thực hiện được phép chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số

-Biết chia cho số có ba chữ số

II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

 

doc6 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1732 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 môn Toán - Tuần 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 17
 Thứ hai ngày 10 tháng 11 năm 2012
 Môn : Toán 
 LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU
-Thực hiện được phép chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số 
-Biết chia cho số có ba chữ số
II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HT
1.Ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới :Gt bài -ghi tựa .
HĐ: Làm BT
 Bài 1
-Cho HS nêu yêu cầu b/tập và cho HS tự làm bài 
-GV nhận xét và cho điểm 
109408 : 526 = 208 ; 810866 : 238 =3407 ; 656565 : 319 =20891 dư 265
Bài 2 :
-Cho HS nêu đề bài và cho HS tự làm bài 
-Cho HS nhận xét bài của bạn trên bảng 
- Nhận xét , ghi điểm 
a) 517 x x = 151481 b) 195906 : x = 634
 x = 151481 : 517 x = 195906 : 634
 x = 293 x = 309
 Bài 3 -Cho HS đọc đề bài 
-GV yêu cầu HS làm bài 
-GV nhận xét và cho điểm HS . 
 Số cái áo của phân xưởng A dệt được là:
 84 x 144 = 12096 ( cái áo)
 Trung bình mỗi người ở phân xưởng B dệt được là:
 12096 : 122 = 108 ( cái áo)
 Đáp số : 108 cái áo
Bài 4: 
Đáp án: D. đúng
4.Củng cố – dặn dò :
-Chuẩn bị bài : Luyện tập chung 
-GV nhận xét chung tiết học.
Hát tập thể 
-3 HS lên bảng, cả lớp làm vào VBT 
 -3 HS lần lượt nêu trước lớp ,cả lớp nhận xét 
-Nhóm 
- Nhận xét 
- Nêu miệng
Hd hs làm bài
	Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2012
 Môn : Toán 
 LUYỆN TẬP CHUNG
I.MỤC TIÊU
- Thực hiện được phép tính nhân , chia với số có nhiều chữ số 
- Biết đọc thông tin trên biểu đồ . 
II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
HT
1. Ổn định .
2. KTBC.
3. Bài mới : GT bài - ghi tựa .
HĐ: Làm BT
 Bài 1:
-Cho HS nêu y/ cầu b/tập .
-Các số cần điền vào ô trong bảng là gì trong phép tính nhânvà phép tính chia ?
 -Cho HS nêu cách tìm thừa số chưa biết .....số chia chưa biết trong phép chia 
-Cho HS tự làm bài
-GV nhận xét , tuyên dương
Bài 2:Bài toán cho có phép tính gì? Tính phép tính nào trước?
-GV nhận xét bài và cho điểm 
a) 24680 + 752 x 304 = 253288
b) 135790 – 12126 : 258 = 135743
Bài 3: 25 kg = 25000g 
 Số kg bún khô có trong 47 thùng là: 
 47 x 25 = 1175000 (kg)
 Số gói bún khô là :
 1175000 : 125 = 9400( gói)
 Đáp số : 94000 gói 
Bài 4:Hướng dẫn hs làm bài
4.Củng cố – dặn dò 
-Chuẩn bị bài : Luyện tập chung
-GV nhận xét tiết học. 
Hát tập thể 
-Là thừa số chưa biết ...... trong phép chia
- HS lần lượt nêu , lớp làm vào VBT
-2 HS lên bảng, lớp làm vào VBT 
- Nhóm
Hd hs làm bài
Thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2012
Môn : Toán
 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
I.MỤC TIÊU:
-Biết dấu hiệu chia hết cho 2 và không chia hết cho 2
- Biết số chẵn và số lẻ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
-Phấn màu, bảng phụ ghi sẵn kết luận về dấu hiệu chia hết chia 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
HT
Ổn định .
KTBC .
Bài mới : GT bài - ghi tựa .
HĐ: Làm BT
Bài 1:
-Cho HS tự làm bài, sau đó gọi HS chữa bài trước lớp.
 -GV nhận xét và ghi điểm HS.
a) 108, 200, 904, 6012, 70126
b) 79, 213, 98717, 7621
Bài 2:
-Cho HS đọc đề bài trước lớp.
- Quan sát, giúp đỡ
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 3:
-GV yêu cầu HS đọc đề bài 
-Cho HS làm bài. Gọi 2 HS lên bảng viết số.
- Nhận xét, ghi điểm
Bài 4:
658, 856
685, 865
- Nhận xét
4.Củng cố, dặn dò
-Cho HS nêu lại dấu hiệu chia hết cho 2…
-GV nhận xét giờ học. Chuẩn bị bài sau 
Hát tập thể .
- Tự làm bài , sau đó nêu miệng
- Nhận xét
-HS làm VBT
- Đọc số đã tìm được
a) 16, 28, 74
b) 21, 15, 17
-2 HS thực hiện ở bảng lớp
- Nhận xét
a) 658, 660,664, 666
b) 4575, 4577, 4581, 4583
- Làm VBT
Gọi hs nhắc lại dấu hiệu chia hết
Thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2012
MÔN: TOÁN
BÀI :DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5
I.MỤC TIÊU:
-Biết dấu hiệu chia hết cho 5 và không chia hết cho 5.
-Biết kết hợp dấu hiệu chia hết cho 2 với dấu hiệu chia hết cho 5.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
Phấn màu, bảng phụ ghi sẵn kết luận về dấu hiệu chia hết chia 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU	
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HS
HT
1.Ổn định 
2.KTBC .
3.Bài mới 
 Giới thiệu bài mới:
- Nhắc lại kiến thức cũ
Bài 1:
-GV gọi HS đọc đề bài, cho các em tự làm bài.
Hãy chứng minh bằng phép tính.
85, 1110, 9000, 2015, 3430
56, 98, 617, 6714, 1053
- Nhận xét, ghi điểm
Bài 2:Đọc yêu cầu bài 
-GV gọi HS đọc đề bài.Lưu ý phải thỏa mãn 2 điều kiện 
a) 230 < 220< 240
b) 4525< 4520<4535
c) 175; 180; 185; 190; 195; 200
-Nhận xét, ghi điểm
Bài 3:
705, 075, 750
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 4:
660, 3000
35, 945
8
-Nhận xét, ghi điểm
4.Củng cố, dặn dò:
-Chuẩn bị bài mới 
-Nhận xét chung tiết học 
Hát tập thể.
- 2 hs thực hiện ở bảng , lớp làm VBT
- Làm bài vào vở bài tập.
-Nêu miệng
-1 hs thực hiện ở bảng -Lớp làm VBT
-Nhận xét
- 3hs thực hiện ở bảng
- Nhận xét
Thứ sáu ngày tháng năm 2011
MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU:
-Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 5.
-Nhận biết được các số tự nhiên vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 trong một số tình huống đơn giản.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
-Phấn màu, bảng phụ ghi sẵn kết luận về dấu hiệu chia hết chia 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU. 
CÁC HOẠT ĐỘNG 
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HS
HTĐB
1.Ổn định 
2.KTBC .
3.Bài mới 
Giới thiệu bài mới:
4.Củng cố, dặn dò
Bài 1
-Cho HS đọc đề bài, sau đó tự làm bài.
+ Hãy nêu các số chia hết cho 2.
-Hãy nêu các số chia hết cho 5?
4568, 2050, 3576
- Bài 2:
-Cho HS làm bài.
900, 2355, 5550, 285
Bài 3
HS tự nêu 
Nhận xét, ghi điểm
Bài 4:
- Hãy đọc các số đề bài cho.
-Cho HS làm bài, và cho các em trả lời trước lớp.
+ Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?480, 2000, 9010
+ Số nào chia hết cho 2 nhưng ko chia hết cho 5? 324
+ Số nào chia hết cho 5 không chia hết cho 2? 345, 3995
Bài 5:
-Nhận xét
-GV nhận xét giờ học, 
- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
- Hát
-HS làm bài vào vở bài tập.
- hs thực hiện ở bảng
-HS làm bài.
-2-3 HS đọc số
- Đọc 
- Trả lời
- Nêu miệng

File đính kèm:

  • docTOAN tuan 17..doc
Giáo án liên quan