Giáo án lớp 5 - Tuần 19 trường Tiểu học Hợp Thanh B

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Biết đọc văn kịch, đọc phân biệt lời các nhân vật đọc đúng ngữ điệu.

2. Kĩ năng: - Hiểu nội dung, ý n ghĩa phần 1 của trích đoạn kịch: Tâm trạng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành day dứt, trăn trở con đường cứu nước, cứu dân.

3. Thái độ: - Yêu mến kính trọng Bác Hồ.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Bảng phụ viết sẵn đoạn kịch luyện đọc.

 + HS: SGK.

III. Các hoạt động:

 

doc39 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1347 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 5 - Tuần 19 trường Tiểu học Hợp Thanh B, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ïc lại truyện vui và câu đố sau khi đả điền hoàn chỉnh thứ tự điền vào ô trống:
a. gì, dừng, ra, giải, giá, dưỡng, dành.
b. hồng, ngọc, trong, không, trong, rộng.
Cả lớp sửa bài vào vở.
Hoạt động lớp.
Thi tìm từ láy bắt đầu bằng âm r, d.
Thø ba ngµy 11 th¸ng 1 n¨m 2011
TOÁN
Tiết 92 :LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:	- Vận dụng công thức đã học để tính diện tích hình thang.
2. Kĩ năng: 	- Rèn kỹ năng vận dụng công thức tính diện tích hình thang (kể cả hình thang vuông).
3. Thái độ: 	Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
+ GV:	Bảng phụ, bìa cứng có hình dạng như trong SGK. 
+ HS: Chuẩn bị 2 tờ giấy thủ công, kéo.
III. Các hoạt động:
HOẠTĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Diện tích hình thang.
Học sinh sửa bài nhà 
Nêu công thức tính diện tích hình thang.
Giáo viên nhận xét và cho điểm.
3. Giới thiệu bài mới: Hình thang.
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh hình thành công thức tính diện tích hình thang.
Bài 1:	
Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc, công thức tính diện tích hình thang.
Giáo viên lưu ý học sinh tính với dạng số, số thập phân và phân số.
Bài 2:
- GV đánh giá bài làm của HS .
v	Hoạt động 2: Rèn HS kĩ năng quan sát hình vẽ kết hợp với sử dụng công thức tính diện tích hình thang và kĩ năng ước lượng để giải bài toán về diện tích 
Bài 3:
- GV gọi HS nêu kết quả 
- GV đánh giá bài làm của HS 
v	Hoạt động 3: Củng cố.
Học sinh nêu lại cách tìm diện tích hình thang 
5. Tổng kết - dặn dò: 
Làm bài 1, 2 / 94
Chuẩn bị: “Luyện tập chung”.
Nhận xét tiết học.
Hát 
Lớp nhận xét.
Hoạt động cá nhân.
Học sinh đọc đề 
DiƯn tÝch h×nh thang lµ:
(14 + 6) x 7 : 2 = 70(cm2)
( + ) x : 2 = (m2)
(2,8 +1,8) x 0,5 : 2 =1,15(m2)
– Cả lớp nhận xét.
- Học sinh đọc đề và tóm tắt .
Học sinh làm bài.
§¸y bÐ thưa ruéng lµ:
120 x = 80(m)
ChiỊu cao thưa ruéng lµ:
80 – 5 = 75(m)
DiƯn tÝch thưa ruéng lµ:
(120 + 80) x 75 : 2= 7500(m2)
Sè thãc thu ho¹ch ®­ỵc lµ: 
7500 x 64,5 : 100 = 4837,5(kg)
 §S: 4837,5kg	
	- Cả lớp nhận xét.
- Học sinh đọc đề – Nêu tóm tắt.
- Học sinh làm bài và sửa bài .
a) §ĩng.
b) Sai.
Cả lớp nhận xét.
Hoạt động cá nhân, nhóm đôi.
- HS nêu và làm bài thi đua .
KỂ CHUYỆN
Tiết 1:CHIẾC ĐỒNG HỒ
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:	- Hiểu ý nghĩa câu chuyện, qua câu chuyện Bác Hồ muốn khuyên cán bộ nhiệm vụ nào của cách mạng cũng cần thiết, quan trọng, do đó cần làm tốt việc được phân công không nên so bì chỉ nghĩ đến quyền lợi của riêng mình vì công việc nào cũng quan trọng cũng đáng quý.
2. Kĩ năng: 	- Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh hoạ, học sinh kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện chiếc đồng hồ.
3. Thái độ: 	- Có trách nhiệm của mình đối với công việc chung của gia đình, của lớp, trường, xã hội.
II. Chuẩn bị: 
+ Giáo viên: Tranh minh hoạ truyện trong SGK.
	 Bảng phụ viết sẵn từ ngữ cần giải thích.
+ Học sinh: SGK.
III. Các hoạt động:
HOẠTĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Tựa bài: Ôn tập kiểm tra.
Nhận xét bài kiểm tra.
3. Giới thiệu bài mới: 
	Tiết kể chuyện hôm nay các em sẽ nghe câu chuyện “Chiếc đồng hồ”. Qua câu chuyện, các em sẽ hiểu thêm về trách nhiệm của mỗi người công dân đối với công việc chung.
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Giáo viên kể chuyện.
Vừa kể chuyện vừa chỉ vào tranh minh hoạ 
Sau khi kể, GV giải nghĩa một số từ ngữ khó chú giải sau truyện.
v Hoạt động 2: Hướng dẫn HSKCkể chuyện và tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện.
	¨Yêu cầu 1: Kể từng đoạn .
GV nhắc nhở HS chú ý kể những ý cơ bản của câu chuyện không lặp lại nguyên văn từng lời kể của cô. 
Cho học sinh tập kể trong nhóm.
- Tổ chức cho học sinh thi đua kể chuyện.
	¨ Yêu cầu 2: Kể toàn bộ câu chuyện.
GV nêu yêu cầu của bài, cho HS thi đua kể toàn bộ câu chuyện.
	¨ Yêu cầu 3: Câu chuyện khuyên ta điều gì?
Yêu cầu học sinh trao đổi theo nhóm.
Giáo viên nhận xét.
Từ câu chuyện có thể hiểu rộng ra trong xã hội, mỗi người lao động gắn bó với một công việc, công việc nào cũng quan trọng, đáng quý.
v	Hoạt động 3: Củng cố.
Bình chọn bạn kể chuyện hay.
Tuyên dương.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Tập kể lại chuyện.
Nhận xét tiết học. 
Hát 
2 học sinh lần lượt kể lại cââu chuyện.
 Cả lớp nhận xét.
Hoạt động lớp.
+ Học sinh lắng nghe và theo dõi.
Hoạt động cá nhân, nhóm đôi.
+ Từng cặp học sinh trao đổi, kể lại từng đoạn truyện theo tranh.
+ Học sinh tiếp nối nhau thi đua kể chuyện từng đoạn.
+ Nhiều học sinh thi đua kể toàn bộ câu chuyện.
+ Cả lớp đọc thầm lại câu hỏi, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Học sinh trao đổi trong nhóm rồi trình bày kết quả.
+ Câu chuyện khuyên ta hãy nghĩ đến lợi ích chung của tập thể thực hiện, làm tốt nhiệm vụ được phân công, không nên nghĩ đến quyền lợi riêng của bản thân mình.
Cả lớp nhận xét và bổ sung.
+ Học sinh tự chọn.
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 38:CÁCH NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:	- Nắm được 2 cách nối các vế trong câu ghép: nối bằng từ có tác dụng nối (quan hệ từ hoặc từ hộ ứng) và nối trực tiếp (không dùng từ nối).
2. Kĩ năng: 	- Pt được của câu ghép (các vế câu trong câu ghép, cách nối các vế câu ghép) và bước đầu biết cách đặt câu ghép.
3. Thái độ: 	- Có ý thức sử dùng đúng câu ghép.
II. Chuẩn bị: 
+ GV: B¶ng phơ.
+ HS: VBT
III. Các hoạt động:
HOẠTĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: “Câu ghép”.
GV kiểm tra 3 HS làm miệng bài tập 3 và nhận xét vế câu em vừa thêm vào đã thích hợp chưa.
3. Giới thiệu bài mới: “Cách nối các vế câu ghép”.
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Phần nhận xét.
Yêu cầu HS đọc YC của Bt 1 ,2.
Yêu cầu HS làm việc cá nhân.
Giáo viên chốt lại lời giải đúng.
v	Hoạt động 2: Phần ghi nhớ.
Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK.
v	Hoạt động 3: Phần luyện tập.
Bài 1:
Giáo viên nêu yêu cầu bài tập 1.
Nhắc nhở học sinh chú ý đến 2 yêu cầu của bài tập tìm câu ghép trong đoạn văn nói cách liên kết giữa các vế câu trong từng câu ghép.
- Giáo viên nhận xét chốt lại :
v	Hoạt động 4: Củng cố.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Ôn bài.
Chuẩn bị: “MRVT: Công dân”.
Nhận xét tiết học. 
 Hát 
Hoạt động cá nhân, lớp.
- 2 học sinh đọc. Cả lớp đọc thầm.
HS dùng bút chì gạch chéo để phân tách 2 vế câu ghép.
4 HS lên bảng thực hiện. 
1) Súng kíp của ta mới bắn được một phát thì súng của họ đã bắn được năm sáu mươi phát.
2) Quân ta lấy súng thần công bốn lần rồi mới bắn, trong khi ấy đại bác của họ đã bắn dược hai mươi viên.
3) Cảnh tượng xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.
4) Kia là những mái nhà đứng sau luỹ tre, đây là mái đình cong cong kia nữa là sân phơi.
HS trao đổi nhóm và trình bày kết quả 
Có hai cách nối các vế câu ghép dùng từ nối và dùng dấu câu.
Hoạt động cá nhân.
+ Nhiều học sinh đọc nội dung ghi nhớ.
HS đọc ghi nhớ không nhìn sách.
Hoạt động cá nhân.
+ Học sinh đọc thầm lại yêu cầu bài tập.
Đoạn a có 1 câu ghép.
Từ xưa đến nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi/ nó kết thành … to lớn nó lướt qua … khó khăn/ nó nhấn chìm … lũ cướp nước ® bốn vế câu được nối với nhau trực tiếp giữa các vế câu có dấu phẩy.
Đoạn b có 1 câu ghép với 3 vế câu.
Nó nghiến răng ken két/ nó cắn lại anh/ nó không chịu khuất phục.
® Ba vế câu nối với nhau trực tiếp giữa các vế cau có dấu phẩy.
Đoạn c có 1 câu ghép với 3 vế câu.
Chiếc lá …/ chú nhái bén …/ rồi chiếc thuyền … xuôi dòng.
® Vế 1 và 2 nối trực tiếp bằng dấu phẩy vế 2 và 3 nối với nhau bằng quan hệ từ.
Cả lớp nhận xét bổ sung.
Hoạt động lớp.
+ Cho ví dụ các vế câu ghép (dãy A).
+ Nối các vế (dãy B).
Thø t­ ngµy 12 th¸ng 1 n¨m 2011
TOÁN
Tiết 93 :LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Củng cố kỹ năng tính d tích hình tam giác, hình thang .
2. Kĩ năng: 	- Củng cố về giải toán lquan đến d tích và tiû số phần trăm.
3. Thái độ: 	-Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
+ GV:	Phấn màu.
+ HS: VBT.
III. Các hoạt động:
HOẠTĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập.
Học sinh sửa bài: 1, 2.
Giáo viên nhận xét và cho điểm.
3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập chung.
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS củng cố kỹ năng tính diện tích hình tam giác vuông , hình thang .
Bài 1:	
Giáo viên cho học sinh ôn lại công thức tính diện tích hình tam giác 
Lưu ý : Trong tam giác vuông thì một cạnh của hình chính là chiều cao 
GV đánh giá bài làm của HS .
 Bài 2:
Giáo viên lưu ý HS vận dụng công thức tính diện tích hình thang trong tình huống có yêu cầu phân tích hình vẽ tổng hợp ( Trong tam giác BEC yêu cầu HS vẽ chiều cao để từ đó suy ra diện tích BEC )
v	Hoạt động 2: HD HS củng cố về giải toán liên quan đến diện tích và tỷ số phần trăm.
B

File đính kèm:

  • docTuần 19.doc