Giáo án lớp 5 - Tuần 18, thứ ba

I/ Mục tiêu:

N3: - Nhớ quy tắc tính chu vi hình vuông( độ dài cạnh x4).

 - Vận dụng quy tắc để tính được chu vi hình vuông và giải bài toán có nội dung liên quan đến chu vi hình vuông.

 - Làm được các bài tập: 1, 2, 3,4.

N5: - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.

 - Lập được bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Vì hạnh phúc con người theo yêu cầu bài tập2.

 - Biết trình bày cảm nhận về cái hay của một số câu thơ theo yêu cầu của bài tập 3.

II/ Chuẩn bị:

N3: - SGK, vở bài tập.

N5: - SGK.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc4 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1304 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 - Tuần 18, thứ ba, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2009
TOÁN: CHU VI HÌNH VUÔNG
TẬP ĐỌC: ÔN TẬP (T2)
I/ Mục tiêu:
N3: - Nhớ quy tắc tính chu vi hình vuông( độ dài cạnh x4).
 - Vận dụng quy tắc để tính được chu vi hình vuông và giải bài toán có nội dung liên quan đến chu vi hình vuông. 
 - Làm được các bài tập: 1, 2, 3,4.
N5: - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.
 - Lập được bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Vì hạnh phúc con người theo yêu cầu bài tập2.
 - Biết trình bày cảm nhận về cái hay của một số câu thơ theo yêu cầu của bài tập 3. 
II/ Chuẩn bị:
N3: - SGK, vở bài tập.
N5: - SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
Nhóm 5
1/KTBC: 
2/ Bài mới:
HS: - Chuẩn bị bài mới.
GV: - Giới thiệu bài ghi đề.
 - HD giúp các em nhớ quy tắc tính chu vi hình vuông( độ dài cạnh x 4).
 - Vận dụng quy tắc để tính được chu vi hình vuông và giải bài toán có nội dung liên quan đến chu vi hình vuông.
 - HD bài tập 1 và gọi 2 HS lên bảng làm bài.
HS: - Lên bảng làm B1, lớp làm bài vào vở tập.
GV: - Nhận xét và HD B2, B3. theo yêu cầu bài tập.
HS: - Làm bài tập vào vở.
GV:- HD bài tập 4 và cho các em làm bài vào vở tập.
HS: Làm bài theo yêu cầu.
GV: - Thu vở chấm bài , sửa sai, HD lại giúp các em làm bài đúng theo yêu cầu bài .
HS: - Sữa lại bài tập, nhắc lại ghi nhớ.
3/ Củng cố, dặn dò: Về nhà làm lại bài tập sai và chuẩn bị bài mới: Luyện tập
GV: - Giới thiệu bài ghi đề.
 - HD các em luyện đọc lại các bài tập đọc đã học. 
HS: - Luyện đọc lại các bài đã học trong học kì I.
GV: - Gọi HS đọc 
 - Nghe và chỉnh sửa nhịp đọc của các em.
HS: - Luyện đọc bài 
GV: - Gọi các em đọc 
 - Giảng bài và giải nghĩa một số từ ngữ giúp các em hiểu thêm.
 - HD các em làm bài tập2.
HS: Làm bài tập 2 vào vở.
GV: Quan sát và hướng dẫn thêm.
HS: Luyện đọc lại các bài tập đọc.
GV: Về nhà tập đọc bài và chuẩn bị bài mới: Ôn tập (Tiết 3).
ĐẠO ĐỨC: ÔN TẬP LÀM BÀI KIỂM TRA
TOÁN: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
N3: - Biết viết đề bài kiểm tra.
 - Chuẩn bị giấy kiểm tra cuối kì. 
N5: - Biết tính diện tích hình tam giác.
 - Tính diện tích hình tam giác vuông biết độ dài hai cạnh góc vuông. 
 - Làm được các bài tập: 1,2,3.
II/ Chuẩn bị:
N3: - Vở bài tập đạo đức.
N5: - SGK, vở bài tập toán.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
Nhóm 5
1/KTBC: 
2/ Bài mới:
HS: - Chuẩn bị bài mới.
GV:- Giới thiệu bài mới ghi đề.
 - Cho các em tập chuẩn bị giấy kiểm tra.
HS:- Tập viết đề của một bài kiểm tra.
GV:- Gọi 2 HS lên bảng viết.
HS:- Lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.
GV:Nhận xét và chỉnh sửa giúp các em làm đúng.
HS:- Tập liên hệ thực tế .
3/ Củng cố, dặn dò: Về nhà học bài và chuẩn bị tiết tiếp theo: 
GV:- Giới thiệu bài mới ghi đề
 - HD giúp các em biết tính diện tích hình tam giác.
 - Tính diện tích hình tam giác vuông biết độ dài hai cạnh góc vuông. 
 - HD và gọi 1 HS lên bảng làm bài tập 1, lớp làm bài vào vở tập.
HS:- Làm bài tập 1 theo yêu cầu của GV.
GV:- Nhận xét bài làm của các em và HD bài tập 2 và cho các em làm vào vở tập.
HS:- Làm bài tập 2 vào vở.
GV:- Nhận xét và HD thêm giúp các em làm bài đúng theo yêu cầu bài tập, HD bài tập 3: và cho các em làm bài vào vở tập.
HS:- Làm bài theo mẫu yêu cầu bài tập.
GV:- Thu vở chấm và nhận xét bài làm của các em. HD lại các bài tập mà HS làm sai giúp các em sửa sai.
 - Về nhà làm lại BT sai và chuẩn bị bài mới: Luyện tập chung
CHÍNH TẢ: ÔN TẬP (T3)
KHOA HỌC: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT
I/ Mục tiêu:
N3:- Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.
 - Điền đúng nội dung vào giấy mời, theo mẫu (BT2).
N5:- Nêu được ví dụ một số chất ở thể rắn, thể lõng và thể khí.
II/ chuẩn bị:
N3:- Viết bài tập 2 lên bảng lớp.
N5:- Tranh vẽ trong SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
Nhóm 5
1/ KTBC:
2/ Bài mới: 
HS:- Đọc lại các bài tập đọc đã học.
GV:- Giới thiệu bài – ghi đề
 - HD các em luyện đọc lại các bài tập đọc đã học, gọi các em đọc và trả lời câu hỏi gợi ý theo nội dùng của bài học.
HS: Đọc và trả lời câu hỏi.
GV:- Nhận xét tuyên dương các em. HD Điền đúng nội dung vào giấy mời, theo mẫu (BT2), lớp làm bài vào vở.
HS:- Làm bài vào vở tập.
GV: Thu vở chấm chữa bài và hướng dẫn lại bài tập sai cho các em sửa lại bài.
HS: Sửa lại bài tập sai.
3/ Củng cố, dặn dò: Về nhà tiếp tục làm bài và chuẩn bị bài mới: Ôn tập (Tiết 4)
GV:- Giới thiệu bài – ghi đề
 - Cho các em mở SGK và quan sát tranh SGK và tập trả lời các câu hỏi 
HS:- Quan sát tranh tranh 1,2,3 SGK và trả lời câu hỏi SGK
GV:- Nêu câu hỏi gợi ý theo SGK gọi các em trả lời, lớp bổ sung.
 - Giảng giải bài .
 - Rút ra phần ghi nhớ trong bài (SGK trang 37) và cho các em đọc phần ghi nhớ.
HS:- đọc phần ghi nhớ và tập liên hệ đến gia đình mình.
GV:- Gọi HS liên hệ về gia đình mình. 
HS:- Liên hệ thực tế
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài mới: Hổn hợp
TẬP ĐỌC* : LUYỆN ĐỌC BÀI TẬP ĐỌC ĐÃ HỌC
KỂ CHUYỆN : ÔN TẬP (T 3)
I/ Mục tiêu:
N3:- Giúp các em luyện đọc các bài tập đọc đã học từ đầu năm đến nay.
N5:- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết1.
 - Lập được bảng tổng kết vốn từ về môi trường.
II/ Chuẩn bị:
N3:- SGK.
N5:- SGK
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
Nhóm 5
1/ KTBC:
2/ Bài mới:
HS: Luyện đọc lại các bài đã học
GV:- Giao nhiệm vụ: bài tập đọc này ta đã học vậy yêu cầu các em luyện đọc đúng, nghỉ hơi đúng dấu chấm, dấu phẩy.
HS:- Luyện đọc theo yêu cầu.
 * HSY: đánh vần đọc trơn đoạn 1 của bài.
GV:- Gọi các em đọc, chỉnh sửa nhịp đọc của các em.
HS:- Tiệp tục luyện đọc theo yêu cầu.
GV:- Gọi những học sinh yếu đánh vần đọc trơn đoạn 1 của bài, chỉnh sửa nhịp đọc và tuyên dương những em có tiến bộ trong quá trình luyện đọc.
HS:- Tiếp tục luyện đọc theo yêu cầu.
GV:- Gọi học sinh có thể đọc thuộc một vài khổ thơ mà em thích.
3/ Củng cố dặn dò:
- Về nhà tập đọc bài và chuẩn bị bài mới.
GV:- Giới thiệu bài ghi đề.
 - HD các em ôn lại các bài tập đọc đã học.
HS:- Luyện đọc .
GV:- Gọi HS đọc
HS:- đọc theo yêu cầu của GV.
GV:- Gọi các em tiếp tục luyện đọc.
HS:- Luyện đọc
GV:- HD các em làm bài tập 2.
HS:- Làm bài tập vào vở theo yêu cầu.
GV: Về nhà tiếp tục luyện đọc và chuẩn bị bài mới: Ôn tập (t4)

File đính kèm:

  • docTHỨ BA.doc
Giáo án liên quan