Giáo án lớp 5 môn Thể dục - Tuần 5, 6 trường TH Đại Hải 1

I. MỤC TIÊU:

 1.Kiến thức:

 - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi dều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

 - Trò chơi '' Nhảy ô tiếp sức ''.

 2. kỹ năng:

 - Học sinh thực hiện được tập hợp được hàng ngang, dóng hàng thẳng, điểm số đúng, đi dều vòng phải, vòng trái. Biết đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Yêu cầu biết cách chơi của trò chơi, tham gia tích cực, đúng ô.

 3.Thái độ: biết rèn luyện thân thể.

 II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

 1.Địa điểm: Sân trường.

 2. Phương tiện:

 - Giáo viên chuẩn bị còi.

 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi.

 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:

 

doc10 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1345 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Thể dục - Tuần 5, 6 trường TH Đại Hải 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h thực hiện được tập hợp được hàng ngang, dóng hàng thẳng, điểm số đúng, đi dều vòng phải, vòng trái. Biết đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Yêu cầu biết cách chơi của trò chơi, tham gia tích cực, đúng ô.
 3.Thái độ: biết rèn luyện thân thể.
 II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 1.Địa điểm: Sân trường.
 2. Phương tiện: 
	 - Giáo viên chuẩn bị còi.
	 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi.
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu:
- Tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số.
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số. 
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Khởi động xoay các khớp tay, chân, thân.
- Trò chơi: '' Tìm người chỉ huy ''.
2. Phần cơ bản:
 - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số .
- Ôn đi dều vòng phải, vòng trái đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi '' Nhảy ô tiếp sức ''.
3. Phần kết thúc:
- Hát bài tập thể và vỗ tay theo nhịp.
- Thả lỏng tay, chân, thân.
- Hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện
- Nhận xét, đánh giá:
+ Ý thức tổ chức kỷ luật.
+ Ý thức tổ chức tập luyện.
- Dặn dò: ôn các kỹ năng ĐHĐN đã học.
6-10'
18-22'
4-6'
- LT tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. 
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m 
 m m m m m m m m m
 mGV
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- HS cùng hát bài tập thể cùng vỗ tay theo nhịp.
- LT điều khiển cả lớp cùng thực hiện các động tác khởi động xoay các khớp.
- Cả lớp cung tham gia trò chơi.
- GV hô khẩu lệnh cho cả lớp ôn kỹ năng tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số .
- GV nhận xét, cho cán sự lớp điều khiển .
- GV lưu ý HS phải thực hiện chỉnh hàng thẳng, đẹp.. 
- GV nhắc lại kỹ thuật và thực hiện mẫu các kỹ năng đi đều vòng phải, vòng trái.
- GV nhận xét, nhắc HS phải thực hiện đúng khẩu lệnh.
- GV chia lớp thành các nhóm tập.
- Các tổ tập luyện tại địa điểm đã qui định do sự điều khiển của tổ trưởng.
- GV đến các tổ quan sát giúp đỡ đôn đốc các tổ tích cực tập luyện.
- GV nhắc lại tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
 - HS cùng tham gia vào trò chơi
- HS cùng hát bài tập thể và vỗ tay theo nhịp.
-GV hướng dẫn thả lỏng tay, chân,thân
- GV cùng HS hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện.
- GV nhận xét đánh giá.
- GV dặn HS về nhà tập luyện.
*****000*****000*****
 Tuần : 5 ( Từ ngày 16/9/ - 20/9 /2013) 
 Tiết 10 
BÀI 10:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
 TRÒ CHƠI '' NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH ''
 I. MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức:
	 - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi dều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
 - Trò chơi '' Nhảy đúng nhảy nhanh ''.
 2. kỹ năng:
 - Học sinh tập hợp được hàng ngang, dóng hàng thẳng, điểm số đúng, đi dều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu động tác đúng kĩ thuật, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh. Biết đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Yêu cầu biết cách chơi của trò chơi, tham gia tích cực, đúng ô.
 3.Thái độ: biết rèn luyện thân thể.
 II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 1.Địa điểm: Sân trường.
 2. Phương tiện: 
	 - Giáo viên chuẩn bị còi.
	 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi.
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu:
- Tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số.
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số. 
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Khởi động xoay các khớp tay, chân, thân.
- Trò chơi: '' Tìm người chỉ huy ''.
2. Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số .
- Ôn đi dều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
 - Trò chơi '' Nhảy đúng, nhảy nhanh ''.
3. Phần kết thúc:
- Hát bài tập thể và vỗ tay theo nhịp.
- Thả lỏng tay, chân, thân.
- Hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện
- Nhận xét, đánh giá:
+ Ý thức tổ chức kỷ luật.
+ Ý thức tổ chức tập luyện.
- Dặn dò: ôn các kỹ năng ĐHĐN đã học.
6-10'
18-22'
4-6'
- LT tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. 
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m 
 m m m m m m m m m
 mGV
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- HS cùng hát bài tập thể cùng vỗ tay theo nhịp.
- LT điều khiển cả lớp cùng thực hiện các động tác khởi động xoay các khớp.
- GV hô khẩu lệnh cho cả lớp ôn kỹ năng tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số .
- GV nhận xét, cho cán sự lớp điều khiển .
- GV lưu ý HS phải thực hiện chỉnh hàng thẳng, đẹp.. 
- GV nhắc lại kỹ thuật và thực hiện mẫu các kỹ năng đi đều vòng phải, vòng trái.
- GV nhận xét, nhắc HS phải thực hiện đúng khẩu lệnh.
- GV chia lớp thành các nhóm tập.
- Các tổ tập luyện tại địa điểm đã qui định do sự điều khiển của tổ trưởng.
- GV đến các tổ quan sát giúp đỡ đôn đốc các tổ tích cực tập luyện.
- GV nhắc lại tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
 - HS cùng tham gia vào trò chơi
- HS cùng hát bài tập thể và vỗ tay theo nhịp.
-GV hướng dẫn thả lỏng tay, chân,thân
- GV cùng HS hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện.
- GV nhận xét đánh giá.
- GV dặn HS về nhà tập luyện.
*********00000*****00000*********
 Tuần : 6 ( Từ ngày 23/9/ - 27/9 /2013) 
 Tiết 11 
BÀI 11:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
 TRÒ CHƠI '' CHUYỂN ĐỒ VẬT ''
 I. MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức:
	 - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, điểm số.
 - Trò chơi '' Chuyển đồ vật ''.
 2. kỹ năng:
 - Học sinh tập hợp được các kỹ năng ở mức tương đối chính xác. Yêu cầu động tác đúng kĩ thuật, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh.
 - Yêu cầu biết cách chơi của trò chơi, tham gia tích cực.
 3.Thái độ: biết tổ chức tập luyện nghiêm túc.
 II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 1.Địa điểm: Sân trường.
 2. Phương tiện: 
	 - Giáo viên chuẩn bị còi.
	 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi.
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu:
- Tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số.
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số. 
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Khởi động xoay các khớp tay, chân, thân.
- Kiểm tra bài cũ.
2. Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng; tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, điểm số.
- Trò chơi '' Chuyển đồ vật ''.
Cách chơi: Những em số 1 chạy nhanh lên chuyển quả bóng ở vòng tròn lên ô vuông và nhặt mẫu gỗ ở ô vuông để vào vòng tròn sau đó chạy nhanh về vỗ vào tay bạn số 2. Số 2 chạy nhanh lên chuyển mẫu gỗ từ vòng tròn lên ô vuông và nhặt quả bóng từ ô vuông vào vòng tròn, sau đó chạy nhanh về vỗ vào tay bạn số 3 (số 2 làm ngược lại số 1). Bạn số 3,4,5… thực hiện như vậy cho đến hết. Hàng nào về trước, ít phạm qui là hàng đó thắng. Nếu ai làm bóng hoặc mẫu gỗ ra ngoài vòng tròn hay ô vuông, là phạm quy và phải nhặt để đúng vào vị trí mới được tiếp tục chơi.
3. Phần kết thúc:
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên sân tập.
- Thả lỏng tay, chân, thân.
- Hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện
- Nhận xét, đánh giá:
+ Ý thức tổ chức kỷ luật.
+ Ý thức tổ chức tập luyện.
- Dặn dò: Ôn đi dều vòng phải, vòng trái
6-10'
18-22'
4-6'
- LT tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. 
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m 
 m m m m m m m m m
 mGV
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- HS cùng hát bài tập thể cùng vỗ tay theo nhịp.
- LT điều khiển cả lớp cùng thực hiện các động tác khởi động xoay các khớp.
- GV nhắc lại các nội dung tập luyện.
- GV chia lớp thành 2 nhóm tập:
+ Nhóm 1 tập tập hợp hàng ngang.
+ Nhóm 2 tập tập hợp hàng dọc. 
- Các tổ tập luyện tại địa điểm đã qui định do sự điều khiển của tổ trưởng.
- Các nhóm chuyển đổi nội dung tập.
- GV đến các tổ quan sát giúp đỡ đôn đốc các nhóm tích cực tập luyện, lưu ý HS tích cực tập luyện, chú ý khẩu lệnh của từng động tác.
- GV nhắc lại tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
 - HS cùng tham gia vào trò chơi
- HS chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên sân tập.
-GV hướng dẫn thả lỏng tay, chân,thân
- HS hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện.
- GV nhận xét đánh giá.
- GV dặn HS về nhà tập luyện.
 Tuần : 6 ( Từ ngày 23/9/ -27/9 /2013) 
 Tiết 12 
BÀI 12:
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
 TRÒ CHƠI '' LĂN BÓNG BẰNG TAY ''
 1.Kiến thức:
	 - Ôn dàn hàng, dồn hàng, đi dều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
 - Trò chơi '' Lăn bóng bằng tay ''.
 2. kỹ năng:
 - Học sinh tập hợp được các kỹ năng ở mức tương đối chính xác, đi đều đúng nhịp, khẩu lệnh.
 - Yêu cầu biết cách chơi của trò chơi, tham gia tích cực.
 3.Thái độ: biết tổ chức tập nghiêm túc.
 II.ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 1.Địa điểm: Sân trường.
 2. Phương tiện: 
	 - Giáo viên chuẩn bị còi, bóng vật dụng.
	 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi.
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu:
- Tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số.
- Nhận lớp, kiểm tra sĩ số. 
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên sân tập.
- Khởi động xoay các khớp tay, chân, thân.
- Trò chơi: '' làm theo hiệu lệnh''.
2. Phần cơ bản:
- Ôn dàn hàng, dồn hàng, đi dều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Trò chơi '' Lăn bóng bằng tay ''.
3. Phần kết thúc:
- Hát bài tập thể và vỗ tay theo nhịp.
- Thả lỏng tay, chân, thân.
- Hệ thống toàn bộ các nội dung tập luyện
- Nhận xét, đánh giá:
+ Ý thức tổ chức kỷ luật.
+ Ý thức tổ chức tập luyện.
- Dặn dò: Ôn đi dều vòng phải, vòng trái đổi chân khi đi đều sai nhịp.
6-10'
18-22'
4-6'
- LT tập trung lớp, điểm danh, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số. 
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m
 m m m m m m m m 
 m m m m m m m m m
 mGV
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- HS chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên sân tập.
- LT điều khiển cả lớp cùng thực hiện các động tác khởi động xoay các khớp.
- HS cùng tham gia trò chơi.
- GV nhắc lại các nội dung tập luyện.
- GV chia lớp thành các nhóm tập.
- Các tổ tập luyện tại địa điểm đã qui định do sự điều khiển của tổ trưởng.
- GV đến các tổ quan sát giúp đỡ đôn đốc các nhóm tích cực tập luyện, lưu ý HS tích cực tập luyện, chú ý khẩu lệnh của từng động tác.
- Từng tổ lên trình di

File đính kèm:

  • doctuan 5-6lop5.doc
Giáo án liên quan