Giáo án lớp 4 - Tuần 9

I-MỤC TIÊU:

1.Giúp HS hiểu và khắc sâu kiến thức:

-Thời giờ là cái quý nhất, cần phải tiết kiệm.

- Cách tiết kiệm thời giờ.

2.Thái độ:

- Tôn trọng và quý thời gian. Có ý thức làm việc khoa học, hợp lí.

3.Hành vi:

- Thực hành làm việc khoa học, giờ nào việc nấy, làm việc nhanh chóng dứt điểm, không vừa làm vừa chơi.

- Phê phán nhắc nhở các bạn không biết tiết kiệm thời giờ.

II-ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

-Vở bài tập đạo đức

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

 

 

doc55 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1630 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 9, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ND Thờilượng
Giáo viên
 Học sinh
A -Kiểm tra bài cũ:
B - Bài mới:
* Giới thiệu bài:
Hoạt động 1:
Luyện đọc
Hoạt động 2:
Tìm hiểu bài
Hoạt động 3:
 HD HS đọc diễn cảm
HĐ3:Củng cố dặn dò
Gọi HS lên bảng đọc bài : Thưa chuyện với mẹ . Trả lời câu hỏi 
-Nhận xét đánh giá ghi điểm
* Nêu ND yêu cầu tiết học .
Ghi bảng .
a)Cho HS đọc đoạn
-GV chia 3 đoạn
.Đ1:Từ đầu đến sung sướng hơn thế nữa.
Đ2:Tiếp đến cho tôi sống được
Đ3 còn lại
-Cho HS luyện đọc những từ ngữ dễ đọc sai:Mi-đát,đi-ô-ni-dốt, pác –tôn
b)Cho HS đọc chú giải ,giải nghĩa từ
c)GV đọc diễn cảm toàn bài
*Đoạn 1
H:Vua Mo-đat xin thần đi-ô-ni-dôt điều gì?
H:Thoát đầu điều ước thực hiện tốt đẹp như thế nào?
*Đoạn 2
H:Tại sao vua Mi-đát lại xin thần lấy lại điều ước?
*Đoạn 3
H:Vua Mi-đát đã hiểu ra điều gì?
-HD HS theo cách phân vai
-Cho HS thi đọc diễn cảm
-Nhận xét khen những nhóm đọc hay
* H: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
GV chốt nội dung bài
-Nhận xét tiết học
-Dặn HS về nhà chuẩn bị cho bài học sau
-3 HS lên bảng đọc bài tập đọc trước và trả lời câu hỏi theo nội dung của bài.
- Cả lớp theo dõi, nhận xét .
* Nghe, nhắc lại .
-HS dùng viết chì đánh dấu đoạn trong SGK
-HS luyện đọc nối tiếp,
- đọc trong nhóm
 Đọc cả bài
1 HS đọc to lớp lắng nghe
-1-2 HS giải nghĩa từ có trong phần chú giải
* HS đọc thành tiếng đoạn 1
- HS đoc thầm trả lời câu hỏi
-Làm cho mọi vật mình chạm đến điều biến thành vàng
-Vua chạm vào thứ gì thứ đó đều biến thành vàng...
* Cho HS đọc thành tiếng
-Vì nhà vua đã nhận ra điều khủng khiếp của điều ước...
* HS đọc thành tiếng
-Rằng: hạnh phúc không thể xây dựng được từ ước muốn tham lam
-HS đọc phân vai mỗi nhóm sắm 3 vai nhân vật để đọc
-3 nhóm lên thi đọc
-Lớp nhận xét
* HS phát biểu
- Một vài HS nhắc lại.
- Về chuẩn bị.
 -----------------------------------------
Môn: Tập làm văn.
Bài:	LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN
I.Mục tiêu: 
-Dựa vào trích đoạn yết kiêu và gợi ý SGK biết kể 1 câu chuyện theo trình tự không gian.
- Nắm được nội dung , ý nghĩa câu chuyện . Kể được câu chuyện tưng đối lưu loát .
- Rèn kĩ năng kể chyện .
 II- Đồ dùng dạy – học:
-Tranh minh hoạ trích đoạn b của vở kịch yết kiêu
-Bảng phụ ghi đoạn cần luyện đọc .
-Tờ giấy khổ to
III. Các hoạt động dạy – học :
NDThời lượng
HĐ-Giáo viên
HĐ - Học sinh
A- Kiểm tra bài cũ:
B -Bài mới:
* Giói thiệu bài: 
Hoạt động 1:
Hướng dẫn làm bài tập 1
Hoạt động 2:
Làm bài tập 2
 C-Củng cố dặn dò:
Gọi HS lên bảng hoàn chỉnh các đoạn văn trong bài trước-
Nhận xét đánh giá ghi điểm HS
* Nêu MĐ – YC tiết học.
Ghi bảng.
*Gọi HS đọc yêu cầu BT1 đọc 2 đoạn trích
-Yêu cầu HS đọc phân vai . Mỗi nhóm 4 em.
-Gv đọc diễn cảm ( giọng yết kiêu khăng khít rắn rỏi giọng người cha hiền từ động viên dọng nhà vua dõng dạc khoan thai
H:Cảnh 1 có những nhân vật nào?
H:Cảnh 2 có những nhân vật nào?
 + H:Yết kiêu là người như thế nào?
 +H:Cha yết kiêu là người như thế nào?
H:những sự việc trong 2 cảnh của vở kịch được diễn ra theo trình tự nào?
* Cho HS đọc yêu cầu BT2 đọc gợi ý
-Giao việc:Yêu cầu HS dựa vào trích đoạn kịch này hãy kể lại chuyện yết kiêu theo gợi ý
-Cho HS làm bài GV viết tiêu đề 3 đoạn lên bảng
H:Câu chuyện yết kiêu kể như gợi ý của BT2 SGK lời kêt theo trìh tự nào?
-Cho HS làm mẫu
- Yêu cầu cả lớp thực hiện kể theo cặp .
-Cho HS thi kể
-Nhận xét khen những HS kể haynhất . Ghi điểm.
* Nêu lại tên ND bài học?
Qua bài hôm nay giúp em kể được câu chuyện theo trình tư nào?
-Gv nhận xét tiết học
-Yêu cầu về nhà tiếp tục hoàn chỉnh việc chuyển thể trích đoạn kịch thành câu chuyện viết lại vào vở
-Xem trước nội dung bài mới trang 95
-3 HS lên bảng làm theo yêu cầu GV
- Cả lớp theo dõi .
*Nghe, 1 ,2 HS nhắc lại 
* Một số HS đọc to, cả lớp lắng nghe.
-Một số nhóm HS đọc .
Cả lớp theo dõi .
- Lắng nghe ,nắm bắt giọng đọc.
+ Người cha và Yết Kiêu.
+ Nhà vua và Yết kiêu.
 + Là người có lòng căm thù giặc xâm lược quyết chí diệt giặc
+ Là người yêu nước tuổi già cô đơn vẫn động viên con đi đánh giặc
-Diễn ra theo trình tự thời gian
* 1 HS đọc to lớp lắng nghe
- Nắm yêu cầu.
-1 HS đọc lại tiêu đề nêu trên.
-Kể lại trình tự không gian
-1 HS làm mẫu lớp theo dõi
-Cả lớp làm bài kể theo cặp
-4 em lên thi kể
-Cả lớp theo dõi , nhận xét nhận xét.Bình chọn bạn kể hay nhất.
* 1 – 2 HS nêu.
- Trình tự không gian.
- Lắng nghe.
- Về thực hiện .
	---------------------------------------------
Môn: TOÁN
Bài:VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
I. Mục tiêu:
Giúp HS: 
-Biết sử dụng thước thẳng và e ke để vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với một đường thẳng cho trước
II Đồ dùng dạy học:
-Thước thẳng và e ke
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
ND- Th/ lượng
HĐ - Giáo viên 
HĐ - Học sinh
A- Kiểm tra bài cũ:
B- Bài mới:
*Giới thiệu bài:
Hoạt đông 1:
HD vẽ đường 
thẳng đi qua một điểm và ss với đường thẳng cho trước. 12’
Thực hành
Hoạt đông 2:
Bài tập 1
 HD thực hành.
 Làm việc cá nhân 
Hoạt đông 3:
Bài tập 2
Thảo luận nhóm
Hoạt động 4:
Bài tập 3
Làm vở
C-Củng cố, dặn dò:
* Gọi 2 HS lên bảng kiểm tra bài tập tiết trước.
-Chữa bài nhận xét đánh giá ghi điểm
* Nêu MĐ- YC tiết học .
Ghi bảng .
-GV thực hiện các bước vẽ như SGK đã giới thiệu vừa thao tác vẽ 
vừa nêu cách vẽ cho HS cả lớp quan sát
+GV vẽ lên bảng đường thẳng AB và lấy 1 điểm E nằm ngoài AB
+GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng MN đi qua E và vuông góc với đường thẳng AB
+yêu cầu HS vẽ đướng thẳng đi qua E và vuông góc với đướng thẳng MN vừa vẽ
+Nêu:Gọi tên đường thẳng vừa vẽ là CD có nhận xét gì về đường thẳng CD và đường thẳng AB?
KL:Vậy chúng ta đã vẽ được đường thẳng đi qua E và song song với đường thẳng AB cho trước
-GV nêu lại trình tự các bước vẽ đường thẳng CD đi qua E và vuông góc với đường thẳng AB như phần bài học SGK.
*Gọi HS nêu yeu cầu bài tập 1
- GV vẽ lên bảng đường thẳng CD và lấy 1 điểm M nằm ngoài CD như hình vẽ trong bài tập 1
-GV: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
-Để vẽ đường thẳng AB đi qua M và song song với đường thẳng CD trước tiên chúng ta vẽ gì?
-Gv yêu cầu HS thực hiện bước vẽ vừa nêu đặt tên cho đường thẳng đi qua M và vuông góc vói đường thẳng CD là đường thẳng MN
-Sau khi đã vẽ được đường thẳng MN chúng ta sẽ vẽ gì?
-Yêu cầu HS vẽ hình
-Đường thẳng vừa vẽ như thế nào so với CD?
-Vậy đó chính là đường thẳng AB cần vẽ
* Gọi 1 HS đọc đề bài và vẽ lên bảng hình tam giácABC.
-Yêu cầu HS thảo lận nhóm 4 nêu các bước vẽ và vẽ
+B1:Vẽ đường thẳng AH đi qua A vuông góc với BC
B2: vẽ đường thẳng đi qua A và vuông góc với AH đó chính là đường thẳng A X cần vẽ
-Yêu cầu HS tự vẽ đường thẳng CY song song với AB
-Yêu cầu HS quan sát hình và nêu tên các cặp cạnh SS với nhau có trong hình tứ giác ABCD
-Nhận xét cho điểm HS
* Yêu cầu HS đọc bài sau đó tự vẽ hình
-Yêu cầu HS tự vẽ đường thẳng đi qua B và song song với AD
-Tại sao chỉ cần vẽ đường thẳng đi qua B và vuông góc với BA thì đường thẳng này sẽ SS với AD?
-Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA có là góc vuông hay không?
* Hôm nay học toán bài gì?
- Nêu cách vẽ hai đường thẳng song song?
-Nhận xét tiết học .
- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài
* 2 HS lên bảng vẽ hình bài 2.
Cả lo7p1 theo dõi nhận xét .
* 2 – 3 em nhắc lại .
-Theo dõi thao tác của GV
-1 HS lên bảng vẽ, HS cả lớp vẽ vào nháp
-1 HS lên bảng vẽ..........
-2 Đường thẳng này SS với nhau
Theo dõi , nhớ lại .
* 1, 2 em đọc to.
- Quan sát , nắm yêu cầu .
-Nêu: Vẽ đường thẳng đi qua M song với đường thẳng CD.
-Vẽ đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng CD
-1 HS lên bảng vẽ hình, HS cả lớp thực hiện vẽ vào vở BT
-Vẽ đường thẳng đi qua M và vuông góc với MN
-tiếp tục vẽ hình.
-Song song với CD.
*1 HS đọc yêu câu đề bài.
Thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày bước vẽ và vẽ trên bảng lớp.
-HS thực hiện vẽ( 1 HS vẽ trên bảng lớp, cả lớp vẽ vào vở bài tập) 
 A D 
B C
-Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ABCD là AD và BC, AB và DC.
*1 HS lên bảng vẽ, HS cả lớp vẽ vào vở bài tập.
-Vì theo hình vẽ ta đã có BA vuông góc với AD.
-Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là góc vuông.
* 1, 2 HS nêu.
- Một số em nêu.
Về thực hiện.
Môn: Lịch sử
Bài :ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN
I.Mục tiêu:
Học xong bài này, HS biết:
-Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi váo cảnh loạn lạc, nền kinh tế bị kìm hãm bởi chiến tranh liên miên..
- Đinh Bộ Lĩnh đã có công thống nhất đất nuớc, lập nên nhà Đinh
II.Đồ dùng dạy- học:
- Hình SGK
III.Các hoạt động dạy – học:	
NĐ T/ lượng
H Đ - Giáo viên
H Đ – Học sinh
A- Bài cũ:
B-Bài mới:
* Giới thiệu bài:
Hoạt động 1
Tìm hiểu về Đinh Bộ Lĩnh
Hoạt động 2:
Tình hình đất nước trước và sau khi thống nhất
C – Củng cố
Dặn dò:
* Kể lại diễn biến chính của trận Bạch Đằng:
- Nhận xét chung, ghi điểm.
* S

File đính kèm:

  • docTUAN 9.doc
Giáo án liên quan