Giáo án lớp 4 môn tiếng Việt - Học kỳ II

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 - Biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu biết nhấn giọng những từ ngữ thể hiện tài năng, sức khỏe của bốn cậu bé.

- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, lịng nhiệt thnh lm việc nghĩa của bốn anh em Cẩu Khây. (Trả lời được các CH trong SGK)

- KNS: Kĩ năng hợp tc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ ghi nội dung các đoạn cần luyện đọc.

- Tranh ảnh minh hoạ bài đọc trong SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc84 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1518 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 4 môn tiếng Việt - Học kỳ II, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĩ 7 bạn.Tổ trưởng là bạn Thành. Thành rất thơng minh. Bạn Hoa thì dịu dàng xinh xắn. Bạn Nam nghịch ngợm nhưng rất tốt bụng. Bạn Minh thì lém lỉnh, huyên thuyên suốt ngày.
- Cã hai bé phËn: Chđ ng÷ tr¶ lêi cho c©u hái Ai. VÞ ng÷ tr¶ lêi cho c©u hái thÕ nµo?
 TiÕt 2: KĨ chuyƯn 
KĨ chuyƯn ®­ỵc chøng kiÕn hoỈc tham gia
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
-Dựa vào gợi ý sgk, chọn được câu chuyện ( được chứng kiến hoặc tham gia) nĩi về một người cĩ khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt.
-Biết sắp xếp các sự việc thành một câu chuyện để kể lại rõ ý và trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
 -Đề bài viết sẵn trên bảng lớp.
-Bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
ho¹t ®éng cđa häc sinh
A. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Gọi 3 HS kể lại những chuyƯn đã nghe, đã đọc bằng lời của mình về chủ điểm một người cĩ tài 
- Nhận xét và cho điểm HS.
B . Bài mới:
 1. Giới thiệu bài: (3’)
GV giới thiệu, ghi đề bµi lªn b¶ng: KĨ l¹i mét c©u chuyƯn vỊ mét ng­êi cã kh¶ n¨ng hoỈc cã søc kháe ®Ỉc biƯt mµ em biÕt.
 2. Hướng dẫn kể chuyện: (13’)
 * Tìm hiểu đề bài:- Gọi HS đọc đề bài.
- GV phân tích đề bài, dùng phấn màu gạch các từ: cĩ khả năng, sức khoẻ đặc biệt mà em biết.
- Mời 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 gợi ý trong SGK.
- Yêu cầu HS suy nghĩ, nĩi nhân vật em chọn kể: Người ấy là ai, ở đâu, cĩ tài gì?
+ Em cịn biết những câu chuyện nào cĩ nhân vật là người cĩ tài năng ở các lĩnh vực khác nhau?
+ Hãy kể cho bạn nghe.
- GV d¸n lªn b¶ng 2 ph­¬ng ¸n kĨ chuyƯn theo gỵi ý 3:
1. KĨ mét c©u chuyƯn cơ thĨ, cã ®Çu, cã cuèi.
2. kĨ sù viƯc chøng minh kh¶ n¨ng ®Ỉc biƯt cđa nh©n vËt( kh«ng kĨ thµnh chuyƯn)
+ Gọi HS đọc lại gợi ý dàn bài kể chuyện. 
 * Kể trong nhĩm: (7’)
- HS thực hành kể trong nhĩm đơi.
-GV ®Õn tõng nhãm, nghe HS kĨ, hướng dẫn những HS gặp khĩ khăn.
 * Kể trước lớp: (10’)
- GV d¸n lªn b¶ng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ bµi kĨ chuyƯn.
- Tổ chức cho HS thi kể.
- GV khuyến khích HS lắng nghe và hỏi lại bạn kể những tình tiết về nội dung truyện, ý nghĩa truyện.
- Nhận xét, bình chọn bạn cĩ câu chuyện hay nhất, bạn kể hấp dẫn nhất.
- Cho điểm HS kể tốt.
C . Củng cố – dặn dị: (2’)
- Nhận sét tiết học.
- Dặn HS về nhà kể lại chuyện mà em nghe các bạn kể cho người thân nghe. 
- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
- Lắng nghe.
- 2 HS đọc thành tiếng.
- Lắng nghe.
- Tiếp nối nhau đọc.
- Suy nghĩ và nĩi nhân vật em chọn kể:
+ Em muốn kể chuyện về một chị chơi đàn Pi - a - nơ rất giỏi.
+ Em muốn kể chuyện về một chú cơng nhân ở gần nhà em. Chú ấy rất giỏi chú cĩ thể dùng tay chặt gãy mét lần 3 viên gạch đặt chồng lên nhau ...
-1 HS đọc thành tiếng. HS c¶ líp suy nghÜ, lùa chän kĨ chuyƯn theo 1 trong 2 ph­¬ng ¸n ®· nªu.
- 2 HS ngồi cùng bàn kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa truyện.
- HS thi kể và trao đổi về ý nghĩa truyện.
+ Bạn cĩ cảm thấy tự hào khi chị của bạn cĩ người bạn là một cơ gái chơi đàn pi - a - nơ rất giỏi hãy khơng?
+ Bạn đã bao giờ tận mắt trơng thấy chú hàng xĩm luyện tay chặt gạch hay chưa?
- HS nhận xét bạn kể theo các tiêu chí đã nêu 
- HS thực hiện.
TiÕt 2: TËp ®äc
 BÌ xu«i s«ng la
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 -Đọc đúng các tiếng, từ khĩ hoặc dễ lẫn :muồng đen, mươn mướt, long lanh ,…
 - Biết đọc diễn cảm 1 đoạn thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm.
 - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi vẻ đẹp của dịng sơng La và sức sống mạnh mẽ của con người Việt Nam ( trả lời được các câu hỏi sgk, thuộc được một đoạn thơ trong bài.) 
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
 - Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK 
Bảng phụ ghi sẵn câu, đoạn cần luyện đọc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
ho¹t ®éng cđa häc sinh
A. Bài cũ (4’)
- Gọi HS lên bảng đọc tiếp nối bài " Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa " và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét và cho điểm từng HS.
B . Bài mới:
 1. Giới thiệu bài: (3’)
- Bµi th¬ BÌ xu«i s«ng La sÏ cho c¸c em biÕt vỴ ®Đp cđa dßng s«ng La( mét con s«ng thuéc tØnh Hµ TÜnh) vµ c¶m nghÜ cđa t¸c gi¶ vỊ ®Êt n­íc, vỊ nh©n d©n.
 2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
 * Luyện đọc: (13’)
- Gọi HS đọc tồn bài
- GV phân đoạn :
+ Khổ 1: Bè ta xuơi sơng La … lát hoa 
+ Khổ 2 : Sơng La … mươn mướt đơi hàng mi .
+ Khổ 3 : Bè đi chiều thầm thì ... bờ đê.
+ Khổ 4 : Ta nằm nghe … khĩi nở xồ như bơng 
- HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ của bài (3 lượt HS đọc).sửa lỗi phát âm, HS giải nghĩa từ, đọc trơn.
- Yêu cầu HS luyện đọc nhĩm đơi.
- GV đọc mẫu :Giọng nhẹ nhàng, tr×u mÕn.
 * Tìm hiểu bài (10’)
-Yêu cầu HS đọc khổ 1, 2, trao đổi và trả lời câu hỏi.
+ Sơng La đẹp như thế nào?
+ Chiếc bè gỗ được ví với cái gì? Cách nĩi ấy cĩ gì hay?
-Yêu cầu HS đọc khổ thơ cịn lại, trao đổi và trả lời câu hỏi.
+Vì sao đi trên bè tác giả lại nghĩ đến mùi vơi xây, mùi lán cưa và những mái ngĩi hồng?
 + Hình ảnh" Trong đạn bom đổ nát, Bừng tươi nụ ngĩi hồng " nĩi lên điều gì?
- Ý nghĩa của bài thơ này nĩi lên điều gì?
3. Đọc diễn cảm (8’)
- Gọi 2 HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài, lớp theo dõi để tìm ra cách đọc.
- Giới thiệu các câu dài cần luyện đọc.
- Yêu cầu HS đọc từng khổ thơ.
- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lịng từng khổ và cả bài thơ.
 - Nhận xét và cho điểm từng HS.
C. Củng cố – dặn dị: (2’)
- Bài thơ cho chúng ta biết điều gì?
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà học bài. Chuẩn bị bài: Sầu riêng.
- HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc tồn bài, lớp đọc thầm
- HS theo dõi
- HS tiếp nối nhau đọc theo trình tự:
- HS lắng nghe.
-HS đọc nhĩm đơi.
- HS nghe.
+ Nước sơng La thì trong veo như ánh mắt. Hai bờ, hàng tre xanh mướt như hàng mi.Nh÷ng gỵn sãng ®­ỵc n¾ng chiÕu long lanh nh­ v¶y c¸.Ng­êi ®i bÌ nghe thÊy ®­ỵc c¶ tiÕng chim hãt trªn bê ®ª.
+ Chiếc bè gỗ được ví với đàn trâu đang đằm mình thong thả trơi theo dịng nước, cách so sánh đĩ giúp cho hình ảnh của các bè gỗ trơi trên sơng hiện lên rất cụ thể, sống động.
-1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm, trao đổi theo cặp và trả lời câu hỏi.
+ Vì tác giả mơ tưởng đến ngày mai: những chiếc bè gỗ được chở về xuơi sẽ gĩp phần vào cơng cuộc xây dựng lại quê hương đang bị chiến tranh tàn phá.
+ Nĩi lên tài trí và sức mạnh của nhân dân ta trong cuộc xây dựng đất nước, bÊt chÊp bom ®¹n cđa kỴ thï.
- Ca ngợi vẻ đẹp của dịng sơng La và nãi lªn tµi n¨ng, søc m¹nh cđa con ng­êi ViƯt Nam trong c«ng cuéc x©y dùng quue h­¬ng ®Êt n­íc, bÊt chÊp bom ®¹n cđa kỴ thï.
- 2 HS tiếp nối nhau đọc. Cả lớp theo dõi tìm cách đọc (như đã hướng dẫn)
- HS luyện đọc trong nhĩm 2 HS.
+ Tiếp nối thi đọc từng khổ thơ.
- 2 đến 3 HS thi đọc thuộc lịng và đọc diễn cảm cả bài.
- 1 HS nªu.
+ HS cả lớp.
TiÕt 4: TËp lµm v¨n 
Tr¶ bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
-HS biết rút kinh nghiệm về bài tập làm văn tả đồ vật ( đúng ý, bố cục rõ, dùng từ, đặt câu và viết đúng chính tả .. ), tự sửa được các lỗi đã mắc trong bài viết theo sự hướng dẫn của GV.
- HS khá giỏi biết tham gia sửa lỗi để cĩ câu văn hay. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
Một số tờ giấy ghi một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt câu, ý .... cần chữa chung trước lớp, bài đã chấm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
ho¹t ®éng cđa häc sinh
A. Bài cũ: (3’)
- Gọi 2 HS nhắc lại kiến thức về dàn bài trong bài văn tả đồ vật.
- Nhận xét chung.
B .Bài mới: 
 1. Giới thiệu bài: (5’)
GV giới thiệu ghi đề.
- GV viết lên bảng đề bài của tiết TLV 
( kiểm tra viết ) tuần 20 
 2. Nhận xét : (13’)
+ Những ưu điểm : Xác định đúng đề bài ( tả một đồ vật ) kiểu bài ( miêu tả ) bố cục, ý, diễn đạt, sự sáng tạo, chính tả, hình thức trình bày bài văn.
+ GV nêu tên những em viết bài đạt yêu cầu; hình ảnh miêu tả sinh động, cĩ sự liên kết giữa các phần; mở bài, kết bài hay,...
+ Những thiếu sĩt, hạn chế. Nêu một vài ví dụ cụ thể, tránh nêu tên HS.
- Thơng báo điểm cụ thể ( số điểm giỏi, khá trung bình và yếu )
+ GV trả bài cho từng HS.
* Hướng dẫn HS sửa lỗi : 
+ Phát phiếu học tập cho từng HS 
- Giao việc cho từng em.
+ Đọc lời nhận xét của cơ. Đọc những chỗ mà cơ chỉ lỗi trong bài 
+ Hãy viết vào phiếu học tập về từng lỗi trong bài theo từng loại ( lỗi chính tả, từ câu, diễn đạt, ý ) và sửa lỗi 
3. Hướng dẫn sửa lỗi chung: (16’)
+ GV dán lên bảng một số tờ giấy viết một số lỗi điển hình về lỗi chính tả, dùng từ đặt câu ý ,..
+ Mời một số HS lên sửa lỗi trên bảng.
+ GV chữa lại bài bằng phấn màu ( nếu HS chữa sai )
- GV đọc cho HS nghe một số bài văn hay do các bạn trong lớp viết hoặc một số bài sưu tầm bên ngồi.
+ Hướng dẫn HS trao đổi tìm ra cái hay, cái đáng học tập của đoạn văn, bài văn để rút kinh nghiệm cho bản thân.
C. Củng cố – dặn dị: (3’)
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà những em viết bài chưa đạt yêu cầu thì viết lại 
- Dặn HS chuẩn bị bài sau (Quan sát một cây ăn quả quen thuộc để lập được dàn ý về tả một cây ăn quả ...)
- 2 HS thực hiện. 
- Lắng nghe.
- HS đọc thành tiếng.
+ HS thực hiện xác định đề bài, nêu nhận xét. 
+ Lắng nghe.
+ Nhận phiếu, lắng nghe yêu cầu của GV.
+ HS làm việc cá nhân hồn thành phiếu học tập theo yêu cầu.
+ Quan sát và sửa lỗi vào nháp.
+HS khá giỏi biết nhận xét và sửa lỗi để cĩ câu văn hay 
+ 3 - 4 HS sửa lỗi trên bảng.
+ Lắng nghe.
+ Thảo luận theo nhĩm đơi để tìm ra những cái hay trong từng đoạn văn.
- Về nhà thực hiện theo lời dặn của giáo viên 
TiÕt 3: LuyƯn tõ vµ c©u 
vÞ ng÷ trong c©u kĨ ai thÕ nµo?
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
-- N¾m ®­ỵc kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ĩ phơc vơ cho viƯc nhËn biÕt vÞ ng÷ trong c©u kĨ Ai thÕ nµo? ( ND ghi nhí)
-NhËn biÕt vµ b­íc ®Çu t¹o ®­ỵc c©u kĨ Ai thÕ nµo? theo yªu cÇu cho tr­íc, qua thùc hµnh luyƯn tËp
-HS khágiỏi đặt được ít nhất 3 câu kể Ai thế nào ?tả cây hoa yêu thích (BT2,mục III)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Một tờ phiếu to viết 5 câu kể Ai thế nào? ở bài 1 ( mỗi câu 1 dịng ) 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
ho¹t ®éng cđa häc sinh
A . Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Gọi 2 HS lên bảng Mỗi Hs đọc một đoạn kể về các bạn trong tổ cĩ sử dụng kiểu câu kể Ai thế nào ? 
- Nhận xét đoạn văn của từng HS đặt trên bảng, c

File đính kèm:

  • docTieng Viet 4 hoc ki 2.doc
Giáo án liên quan