Giáo án lớp 4 buổi chiều - Tuần 20

I-MỤC TIÊU:

-Ôn đi chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

-Trò chơi Thăng bằng”. Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động.

II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

-Địa điểm: sân trường sạch sẽ.

-Phương tiện: còi.

III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

docx12 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 2591 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 buổi chiều - Tuần 20, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c hoạt động dạy học	
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
32’
3’
1-Kiểm tra bài cũ(3'): 
2-Bài mới:Giới thiệu bài học(1')
2.1-Hoạt động 1
Học sinh làm bài dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Bài tập 1: Tìm những câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn và chỉ ra bộ phận CN,VN trong các câu đó.
 Trần Quốc Toản dẫn chú đến chỗ tập bắn, rồi đeo cung tên, nhảy lên ngựa, chạy ra xa. Quốc Toản nhìn thẳng hồng tâm, giương cung lắp tên, bắn ba phát liền đếu trúng cả. Mọi người reo hò khen ngợi. Người tướng già cũng cười, nở nang mày mặt. Chiêu Thành Vương gật đầu.
Bài tập 2: Đặt 5 câu kể Ai làm gì ? sau đó tự xác định CN, VN.
Bài tập 3: Viết một đoạn văn ngắn kể lại một phần câu chuyện Rùa và Thỏ. Trong đoạn văn có sử dụng câu kể Ai làm gì ?
3-Củng cố-dặn dò:
- Học sinh nhắc lại nội dung bài, dặn HS về học bài.
HS 2 em nêu ghi nhớ của bài chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài, Chữa bài
- Trần Quốc Toản/ dẫn chú đến chỗ
 CN
 tập bắn, rồi đeo cung tên, nhảy lên 
VN
ngựa, chạy ra xa.
- Quốc Toản nhìn thẳng hồng tâm, 
 CN
giương cung lắp tên, bắn ba phát liền
 VN
 đếu trúng cả
- Mọi người reo hò khen ngợi
 CN VN
- Người tướng già cũng cười, nở nang
 CN VN
 mày mặt
Chiêu Thành Vương gật đầu.
 CN VN
- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài, Chữa bài
- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài, Chữa bài
HDH TOÁN
PHÂN SỐ
I.Mục tiêu: 
Củng cố nhận biết về phân số, về tử số và mẫu số, đọc viết phân số.
Giải được các bài toán có liên quan.
II.Các hoạt động dạy học.
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
32’
3’
1. Ổn định :
2. Bài học.
òGiới thiệu bài: Nêu yêu cầu của tiết học.
Hướng dẫn học sinh làm VBTT4/ 15
ôBài 1: Hướng dẫn viết phân số chỉ phần đã tô đậm trong mỗi hình vẽ.
- GV chốt lại kết quả đúng : ; ; 
- Nhận xét.
ô Bài 2: HS nêu cách đọc số rồi tô màu.
Nhận xét.
ô Bài 3: Viết vào ô trống theo mẫu.
- Chốt kết quả.
ô Bài 4 : Hướng dẫn viết các phân số có mẫu số bằng 5 có tử số lớn hơn 0 và bé hơn mẫu số.
- Chốt ý đúng: ; ; ; ; 
3.Củng cố, Dặn dò: 
- Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh làm nhanh và đúng, có sự tiến bộ.
- Chuẩn bị bài sau.
- Lắng nghe yêu cầu tiết học.
- HS làm VBTT.
- 1 học sinh làm bảng phụ.
- Trình bày kết quả.
- Nối tiếp nhau đọc các phân số, 
- Nêu trong mỗi phân số, tử số cho biết gì? Mẫu số cho biết gì?
- Tô màu.
-Đổi vở kiểm tra.
- Làm VBT. 
- 1 em làm bảng phụ.
- Hướng dẫn cách giải.
- Làm vào VBT.
- 1 học sinh lên bảng chữa bài.
- 1 học sinh nhận xét tiết học.
HDH TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA PHÂN SỐ
I Mục tiêu: 
- Tiếp tục củng cố nhận biết về mối liên quan giữa phân số với phép chia số tự nhiên.
- Vận dụng để làm tính và giải toán.
- Bồi dưỡng năng lực học toán.
II Các hoạt động dạy học.
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
32’
3’
1. Ổn định :
Bài học.
òGiới thiệu bài: Nêu yêu cầu của tiết học.
Hướng dẫn học sinh làm VBTT4/ 10
ôBài 1: Hướng dẫn viết thương dưới dạng phân số: (theo mẫu). 
-GV chốt lại kết quả đúng:
- Nhận xét.
ô Bài 2: Viết phân số dưới dạng thương rồi tính.
- Nhận xét chốt kết quả :8; 5; 6; 9; 6.
ô Bài 3: Hướng dẫn viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1.
- Chốt kết quả:
 3.Củng cố, Dặn dò: 
- Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh làm bài tốt ,HS có nhiều tiến bộ trong học tập.
- Chuẩn bị bài sau.
- Lắng nghe yêu cầu tiết học.
- Đọc yêu cầu.
- 1 em lên bảng viết. 
- Nối tiếp nêu kết quả.
- 1 em đọc yêu cầu.
-1 em lên bảng làm, lớp làm bài vào vở.
- Nêu kết quả, chữa bài.
= 72 : 9 = 8
 = 115 : 23 = 5
 = 42 : 7 = 6
= 99 : 11 = 9
 = 150 : 25 = 6 
- HS giải vào vở
- Nêu kết quả, chữa bài.
- Nhận xét, 
- 1 học sinh nhận xét tiết học.
HDH TIẾNG VIỆT
LUYỆN VIẾT MỞ BÀI, KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT
I Mục tiêu: 
 - Thực hành vận dụng những kiến thức đã học về văn miêu tả đồ vật, để viết một đoạn văn hoàn chỉnh.
- Rèn luyện kĩ năng làm văn.
 - Diễn đạt thành câu, lời văn sinh động, tự nhiên.
II Các hoạt động dạy học.
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
32’
3’
1 Ổn định :
2 Bài học.
òGiới thiệu bài: Nêu yêu cầu của tiết học.
ôThực hành :
Đề bài: Hãy tả hộp bút màu của em ( hoặc cảu bạn em).
- Gọi học sinh đọc đề bài.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích đề, gạch chân những từ quan trọng
3. Hướng dẫn học sinh nói miệng
- Gọi một số học sinh trình bày miệng trước lớp phần mở bài và kết bài của bài văn.
- Giáo viên chốt và sửa cho học sinh.
3.Củng cố, Dặn dò: 
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau.
- Lắng nghe yêu cầu tiết học.
- Đọc đề bài 
- Cho học sinh làm vào vở nháp
- 2 học sinh làm phiếu khổ to để lên bảng trình bày trước lớp.
- Cả lớp nhận xét, bổ sung.
* Mở bài:
? Phần mở bài yêu cầu ta làm gì? ( giới thiệu hộp bút màu)
- Hộp bút màu của ai?
- Ai cho? Và có hộp bút từ bao giờ?
* Kết bài
- Nêu cảm nghĩ của em hoặc tình cảm gắn bó về hộp bút.
- 1 học sinh nhận xét tiết học.
HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
SINH HOẠT LỚP
I. Mục tiêu:
-Giúp HS nhận ra ưu khuyết điểm của bản thân, từ đó nêu ra hướng giải quyết phù hợp. 
-Rèn tính tự giác, mạnh dạn, tự tin.
- Giáo dục tinh thần đoàn kết, hoà đồng tập thể, noi gương tốt của bạn
II. Chuẩn bị:	
- Công tác tuần.
- Bản báo cáo công tác trực vệ sinh, nề nếp của các tổ.
III. Các hoạt động dạy học:
TG
Nội dung&mục tiêu
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
2’
30’
3’
1. Ổn định:
2. Bài mới: ghi tựa
a. Đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần 19
b. Phương hướng tuần 20
3. Củng cố, dăn dò:
*Ôn định: Hát.
- GV hướng dẫn:
-Phần làm việc ban cán sự lớp:
- GV nhận xét chung: Nề nếp học tập và vệ sinh tuần 19
- Kiểm tra đồ dùng học tập..
*Sơ kết thi đua tuần 19	
- Công tác tuần tới 20
*Tiếp tục thi đua trong học tập trong học tập
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Nhắc nhở học sinh những điều cần lưu ý trong tuần tới
- Hát tập thể
- Lớp trưởng điều khiển Tổ trưởng các tổ báo cáo về các mặt:
* Học tập: Một số bạn còn ham chơi, chưa chú ý vào bài cần khắc phục trong tuần sau
*Chuyên cần: Đi học đúng giờ, một số bạn còn nghỉ học do trời mưa, cần khắc phục trong tuần sau không để tái diễn
* Kỷ luật
* Phong trào 
- HS học các bài hát có chủ đề về trung thu.
- Công tác tuần tới: 
*Thực hiện chương trình học tuần 20
-LĐVS, các tổ trực nhật.
*Tiếp tục thi đua: giữ vở sạch chữ đẹp.
*Sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
*Đi học chuyên cần
*Học bài và làm bài đầy đủ. 
-Lớp hát một bài
- Lắng nghe
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hướng dẫn học
Tiết 20:	LUYỆN PHÁT ÂM VÀ VIẾT ĐÚNG HAI PHỤ ÂM ĐẦU : L/N
I- Mục tiêu:
-Đọc và viết đúng các từ ngữ có âm đầu l/n
- Giúp HS rèn luyện 4 kĩ năng : Nghe , nói , đọc ,viết phân biệt hai phụ âm đầu l/n ở đoạn văn và qua cách diễn đạt, đối thoại trực tiếp.
- Biết làm một số BT điền l/n vào các chỗ trống cho đúng 
- Rèn kĩ năng nói đúng, viết đúng tiếng, tứ có phụ âm đầu l/n cho HS dưới hình thức trò chơi vui.
II. Chuẩn bị:
-GV: Phấn màu
-HS: Bảng con
II- Các hoạt động dạy học chủ yếu :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
32’
 Bác Chiến luôn luôn cặm cụi trong vườn tưới nước, làm cỏ, bắt sâu, bón phân. Vì thế vườn hoa nhà bác luôn xanh tươi và hoa luôn khoe sắc. Quanh năm gia đình bác được thưởng thức hương thơm nồng nàn của các loài hoa. Em rất thích vườn hoa của bác. Em mơ ước nhà em cũng sẽ có một vườn hoa như vậy.
3’
A. Giới thiệu bài:
B. Nội dung:
1- Luyện đọc :
a. GV đọc mẫu :
Gọi HS đọc lại bài
YC HS lấy bút chì kẻ chân các từ có chứa phụ âm đầu l/n .
- YC HS tìm trong bài tập đọc những tiếng có âm đầu l
GV chốt: luôn luôn, làm, loài.
- Khi đọc những tiếng có âm đầu L ta phải đọc như thế nào?
- HS luyện đọc tiếng có âm đầu L
- YC HS tìm trong bài tập đọc những tiếng có âm đầu N
GV chốt: nước, năm, nồng nàn.
- Khi đọc những tiếng có âm đầu N ta phải đọc như thế nào?
- YC HS đọc những tiếng có âm đầu N
b- Hướng dẫn HS luyện đọc từ, cụm từ, câu :
- Cho HS luyện đọc cum từ: 
Bác Chiến luôn luôn cặm cụi trong vườn luôn xanh tươi, quanh năm gia đình bác được thưởng thức hương thơm nồng nàn của các loài hoa. 
HD HS đọc nối tiếp câu
GV nhận xét.
*Luyện đọc cả bài.
Gọi 1 HS đọc toàn bài
Đoạn văn cho em biết điều gì?
Để làm nổi rõ ND của đoạn văn ta cần lưu ý gì?
GV chốt cách đọc: Đọc chậm, phân biệt giọng đọc của các nhân vật.
-YC HS đọc cả bài.
2. Luyện viết:
Bài tập: Điền : l hay n vào chỗ trống :
-….ấm bùn bê bết
- Ăn mặc …ôi thôi …lếch thếch
- Ngồi gác chân …ên ghế
- Thua keo …ày, bày keo khác.
Bài tập yêu cầu gì?
Giáo viên tổ chức cho HS chơi trò chơi tiếp sức
- Chữa bài – tổng kết trò chơi.
* Đối vui:
HD HS cách chơi
Tổ chức cho HS chơi(Trong mỗi câu đố GV chốt và có phân biệt nghĩa, cách viết các từ)
+Muốn viết đúng chúng ta phải hiểu nghĩa của từ. Ngoài ra còn phải phân biệt được qua cách phát âm.
3. Luyện nghe nói:
GV HD HS nói câu:
- Con lươn nó luồn cái lọ, cái lọ nó bỏ con lươn.
- Luyện nói cá nhân; nhóm 2
- Luyện nói trước lớp
GV nhận xét.
- Tương tự câu: Lá lúa lại lên xanh non mơn mởn.
* Đố vui:HD tương tự như trên
- HS đọc 
HS lấy bút chì kẻ chân các từ có chứa phụ âm đầu l/n .
-HS nêu
- Lưỡi cong lên chạm lợi , hơi đi ra phía hai bên rìa lưỡi , xát nhẹ.
- HS đọc cá nhân, nhóm, tổ
- HS nêu
- Đầu lưỡi chạm lợi , hơi thoát qua cả miệng lẫn mũi .
- HS đọc cá nhân, nhóm, tổ
-HS đọc cá nhân nối tiếp, nhóm, tổ
-HS đọc nối tiếp
-1 HS đọc toàn bài
HS nêu
HS nêu
-HS đọc cả bài.
- HS nêu
- HS làm

File đính kèm:

  • docxTUAN 20.docx
Giáo án liên quan