Giáo án lớp 3 - Tuần 33, thứ tư

I/ Mục tiêu:

N3: - Biết ngắt nhịp hợp lí ở các dòng thơ, nghỉ hơi sau mỗi khỗ thơ.

 - Hiểu được tình yêu quê hương của tác giả qua hình ảnh “mặt trời xanh” và những dòng thơ tả vẻ đẹp đa dạng của rừng cọ. (trả lời được các câu hỏi SGK)

N4: - Giúp hs ôn tập, củng cố kĩ năng tính cộng trừ, nhân, chia các phân số và giải bài toán có lời văn.

II/ Chuẩn bị:

N3: - SGK, Các câu hỏi tìm hiểu nội dung bài học.

N4: - SGK, vở bài tập

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc4 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 3 - Tuần 33, thứ tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2011
TẬP ĐỌC: MẶT TRỜI XANH CỦA TÔI
TOÁN: ÔN TẬP PHÉP TÍNH VỀ SỐ PHÂN SỐ (TT)
I/ Mục tiêu:
N3: - Biết ngắt nhịp hợp lí ở các dòng thơ, nghỉ hơi sau mỗi khỗ thơ. 
 - Hiểu được tình yêu quê hương của tác giả qua hình ảnh “mặt trời xanh” và những dòng thơ tả vẻ đẹp đa dạng của rừng cọ. (trả lời được các câu hỏi SGK) 
N4: - Giúp hs ôn tập, củng cố kĩ năng tính cộng trừ, nhân, chia các phân số và giải bài toán có lời văn.
II/ Chuẩn bị:
N3: - SGK, Các câu hỏi tìm hiểu nội dung bài học.
N4: - SGK, vở bài tập
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
TG
Nhóm 4
1/ KTBC: 
2/ Bài mới:
GV: - Giới thiệu bài mới – ghi đề
 - Đọc bài lần 1 và HD các em luyện đọc theo yêu cầu bài.
HS:- Luyện đọc theo yêu cầu.
 * HSY: đọc từng câu .
GV:- Gọi các em đọc bài và trả lời câu hỏi gợi ý SGK.
HS: - Đọc và trả lời câu hỏi.
 - Lớp bổ sung thêm ý.
GV:- Nhận xét và rút ra nội dung bài, viết bảng. HD các em luyện đọc thuộc lòng bài thơ.
HS:- Tập đọc thuộc lòng.
GV:- Nhận xét tuyên dương các em .
3/ Củng cố, dặn dò: Về nhà tiếp tục tập đọc bài và chuẩn bị bài mới: Sự tích chú cuội cung trăng
HS:Chuẩn bị bài Ôn tập
GV: GTB, HDBT1: 
 - Y/c hs thực hiện các phép tính theo yc của đề bài.
 - 1hs làm trên bảng, còn lại làm vào vở
 - Cả lớp và gv nhận xét
 - HDBT2: 
 - Y/c hs viết kết quả vào ô trống
HS: 2hs làm trên bảng, còn lại làm vào vở.
GV: Thu vở chấm, chữa bài
 - HDBT3:Y/c hs nêu thứ tự thực hiện giá trị của biểu thức.
HS:3hs làm trên bảng, còn lại làm vào vở
GV: Chấm, chữa bài
 - HDBT4: Giải toán
HS: Đọc và phân tích đề toán
GV: Cho hs nêu cách giải
 - 1em giải trên bảng, còn lại làm vào vở
 - Cả lớp và gv nhận xét
GV: Nhận xét tiết học
TOÁN: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100000 (TT)
CHÍNH TẢ: NGẮM TRĂNG – KHÔNG ĐỀ
I/ Mục tiêu:
N3:- Biết so sánh các số trong phạm vi 100000.
 - Biết sắp xếp một dãy số theo thứ tự nhất định. 
 * HSY: Biết giải được bài tập 1 
 - Làm được các bài tập 1,2,3,5.
N4:- 1.Nhớ và viết đúng chính tả, trình bày đúng hai bài thơ Ngắm trăng- Không đề.
 2. Làm đúng các bài tập phân biệt những tiếng có vần dễ lẫn: iêu/iu
II/ Chuẩn bị:
N3:- SGK, vở bài tập.
N4:- SGK, VBT
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
TG
Nhóm 4
1/ KTBC:
-Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập: 
 12724 : 2 
 24310 : 3
- Nhân xét ghi điểm.
2/ Bài mới: 
HS:- Chuẩn bài mới.
GV:- Giới thiệu bài –ghi đề
 - HD bài tập 1,2 và gọi các em lên bảng làm bài tập
HS:- Lên bảng làm, lớp làm bài vào vở tập.
GV:- Nhận xét và HD bài tập 3,5.
HS: Làm bài tập vào vở.
GV:- Thu vở chấm bài và nhận xét bài làm của học sinh.
3/ Củng cố, dặn dò: Về nhà đọc lại bảng nhân 2 đến 9 làm bài và chuẩn bị bài mới: Luyện tập
1. KTBC: 
HS: 1hs viết bảng lớp, cả lớp viết vào bc các từ khó ở tiết trước. 
GV: Nêu MĐ, YC của tiết học.
 - Hướng dẫn hs nghe- viết.
 - Đọc 2 bài thơ “Ngắm trăng-KHông đề”
HS: 2 em đọc lại bài thơ cần viết.
 - Cả lớp đọc thầm và cho biết ND của hai bài thơ
GV: Nhận xét
 - Hướng dẫn hs luyện viết bảng con.
 - Nhắc hs chú ý những chữ dễ viết sai .
HS: viết bài.
GV: Đính bài viết lên bảng, hs tự chữa lỗi..
 - Thu vở chấm bài, nhận xét chung.
 - hướng dẫn hs làm BT.
 - BT2: HS đọc yc BT2, cả lớp theo dõi SGK.
HS: Tiếp nối nhau lên bảng thi làm bài đúng nhanh.
 - Cả lớp và GV nhận xét.
 - Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng.
GV: Nhận xét tiết học, dặn CB tiết sau.
TOÁN * : LUYỆN TẬP 
TẬP LÀM VĂN : MIÊU TẢ CON VẬT (KT VIẾT)
I/ Mục tiêu:
N3:- Luyện các em về cách đặt tính và tính nhân các số có năm chữ số với số có một chữ số.
N4:- HS thực hành viết bài văn miêu tả con vật sau giai đoạn học về văn miêu tả con vật-bài viết đúng với yc của đề, có đầy đủ 3 phần, diễn đạt thành câu, lời văn tự nhiên, chân thực.
II/ Chuẩn bị:
N3:- SGK, vở bài tập.
N4:- SGK, vở bài tập.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
TG
Nhóm 4
1/ KTBC:
2/ Bài mới:
HS:- Luyện đọc lại bảng nhân, bảng chia từ 2 đến 9.
GV:- Ra bài tập về đặt tính và tính cộng , trừ các số có 5 chữ số.
HS:- Làm bài tập theo yêu cầu.
GV: Quan sát và hướng dẫn thêm giúp các em làm bài đúng theo yêu cầu bài tập.
HS:- Làm bài tập vào vở.
GV:- Thu vở chấm và chữa bài, HD lại các bài tập HS làm sai.
3/ Củng cố, dặn do: Về nhà làm lại bài tập và học thuộc các bảng nhân, chia đã học.
GV: Kiểm tra việc chuẩn bị của hs
HS: Chuẩn bị giấy kiểm tra
GV: GTGhi đề bài lên bảng
HS: Đọc yc đề bài.
GV: Dặn dò hs trước khi làm bài.
HS: Thực hành viết hoàn chỉnh bài văn miêu tả con vật. 
GV: Theo dõi
GV: Thu bài, nhận xét tiết kiểm tra
TNXH: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU
ĐỊA LÍ: ÔN TẬP
I/ Mục tiêu:
N3:- Nêu được tên ba đới khí hậu trên Trái Đất: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.
N4:- Học xomg bài này. HS biết:
Chỉ trên bảng đồ địa lí tự nhiên Viết Nam vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi –păng, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng nam bộ, các đồng bằng duyên hải miền Trung; các cao nguyên ở Tây nguyên và các thành phố đã học trong chuơng trình.
II/ Chuẩn bị:
N3:- SGK.
N4:- SGK
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm3
TG
Nhóm 4
1/ KTBC:
2/ Bài mới:
HS:- Chuẩn bị bài các đới khí hậu
GV: - Giới thiệu bài mới, ghi đề.
 - HD các em biết được tên ba đới khí hậu trên Trái Đất: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.
HS:- Tìm hiểu và trả lời các câu hỏi gợi ý.
GV:- Gọi các em quan sát và trả lời câu hỏi gợi ý, lớp bổ sung ý.
 - Giảng giải giúp các em hiểu được tên ba đới khí hậu trên Trái Đất: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.
 - Rút ra nội dung ghi nhớ trong bài và cho các em tập đọc phần ghi nhớ SGK.
HS: Đọc phần ghi nhớ SGK.
GV: Nhắc lại nội dung cần ghi nhớ.
3/ Củng cố:
HS:- Đọc phần ghi nhớ.
4/ Dặn dò: Về nhà học thuộc bài và chuẩn bị bài mới: Bề mặt Trái Đất 
HS trả lời câu hỏi trong PHT
2. Ôn tập
HĐ1: Làm việc cả lớp
GV: Treo bản đồ Địa lí tự nhiên VN
HS: chỉ trên bản đồ các địa danh theo yc của câu 1.
Cư lớp và gv nhận xét
GV: Giao PBT
 - HS điền tên các địa danh theo yc của PBT
 - Kiểm tra kết quả, nhận xét bổ sung
 - phát cho mỗi nhóm một bảng hệ thống về các thành phố.
Tên thành phố
Đặc điểm tiêu biểu
Hà Nội
Hải Phòng
Huế
Đà Nẵng
Đà Lạt
TP Hồ Chí Minh
Cần Thơ
HS: Thảo luận và hoàn thiện bảng hệ thống được phát.
GV:Gọi hs lên chỉ các thành phố đó trên bản đồ hành chính VN treo tường
 - Cả Lớp và gv nhận xét
 - GV và hs tổng kết lại bài ôn

File đính kèm:

  • docTHỨ TƯ.doc
Giáo án liên quan