Giáo án lớp 3 - Tuần 21, thứ sáu

I/ Mục tiêu:

N3: - Viết đúng chữ hoa Ô (1 dòng), L,Q (1 dòng),viết đúng tên riêng Lãn Ông (1dòng) và câu ứng dụng: Ổi Quảng Bá . say lòng người. (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

N4: - Củng cố và rèn luyện kĩ năng quy đồng mẫu số hai phân số.

 - Bước đầu làm quen với quy đồng mẫu số ba phân số ( trường hợp đơn giản)

 * HSKT làm được bài tập 1

II/ Chuẩn bị:

N3: Vở tập viết tập 2, bảng phụ viết sẵn tên riêng và câu ứng dụng.

N4: SGK, vở bài tập

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc5 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 3 - Tuần 21, thứ sáu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ sáu ngày 21 tháng 1 năm 2011
TẬP VIẾT: ÔN CHỮ HOA : O Ô Ơ
TOÁN: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
N3: - Viết đúng chữ hoa Ô (1 dòng), L,Q (1 dòng),viết đúng tên riêng Lãn Ông (1dòng) và câu ứng dụng: Ổi Quảng Bá .... say lòng người. (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. 
N4: - Củng cố và rèn luyện kĩ năng quy đồng mẫu số hai phân số.
 - Bước đầu làm quen với quy đồng mẫu số ba phân số ( trường hợp đơn giản)
 * HSKT làm được bài tập 1
II/ Chuẩn bị:
N3: Vở tập viết tập 2, bảng phụ viết sẵn tên riêng và câu ứng dụng.
N4: SGK, vở bài tập
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
TG
Nhóm 4
1/ KTBC:
2/ Bài mới:
HS:- chuẩn bị bài mới
GV:- Giới thiệu bài mới ghi đề.
 - HD viết mẫu cho các em quan sát chữ Ng và nêu các nét viết chữ Ô hoa. Gọi HS lên bảng tập viết chữ hoa Ô.
HS:- Lên bảng viết theo yêu cầu.
GV:- Nhận xét và HD các em viết bài vào vở tập viết.
HS:- Viết bài tập viết.
GV: - Thu vở chấm chữa bài và HD thêm giúp các em về nhà tập viết đúng theo yêu cầu bài viết.
3/ Củng cố, dặn dò: Về nhà tập viết bài và chuẩn bị bài mới: Ôn chữ hoa P
GV: Giới thiệu bài ghi đề.
 - HD bài tập Luyện tập BT1: 
HS: Làm trên bảng, lần lượt từ phần a) đến phần b) 
 - Cả lớp chữa bài.
GV: HD BT2,3 : 2 em làm trên bảng, các em còn lại làm vào vở.
 - Bài 3: GV hướng dẫn các em làm quen với quy đồng mẫu số ba phân số.
 - Y/c hs tự quy đồng mẫu số các phân số ở phần a) và phần b)
HS: Làm bài theo yêu cầu. Cả lớp nhận xét.
GV: Thu vở chấm bài, hướng dẫn nhận xét.
 - HD BT4: Quy đồng mẫu số của và với mẫu số chung là 60
HS: 1 em làm trên bảng , các em còn lại theo dõi nhận xét.
GV: Nhận xét tiết học.
TOÁN: THÁNG - NĂM
LT&C: VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ "AI THẾ NÀO?"
I/ mục tiêu:
N3: - Biết các đơn vị đo thời gian : Năm , tháng.
 - Biết một năm có 12 tháng , biết tên gọi các tháng trong năm, biết số ngày trong tháng , biết xem lịch.
 - Làm được các bài tập 1,2.
 * HSY: làm được bài tập 1
N4:- Nắm được đặc điểm và ý nghĩa và cấu tạo của vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
 - Xác định được bộ phận VN trong các câu kể Ai thế nào?; biết đặc câu đúng mẫu.
II/ Chuẩn bị:
N3: - SGK, vở bài tập.
N4: - Viết sẵn bài tập 1 lên bảng lớp.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
TG
Nhóm 4
1/ KTBC:
-Gọi 2 HS lên bảng đọc bảng nhân 9, chia 9 và làm bài tập sau:
 81 : 9 = 72 : 8 =
- Nhân xét ghi điểm.
2/ Bài mới: 
HS:- Chuẩn bài mới.
GV:- Giới thiệu bài –ghi đề
 - HD các em biết các đơn vị đo thời gian : Năm , tháng.
 - Biết một năm có 12 tháng , biết tên gọi các tháng trong năm, biết số ngày trong tháng , biết xem lịch.
 - HD các em làm bài tập 1,2. Gọi HS lên bảng làm bài tập 1.
HS:- Lên bảng làm bài tập 1,2 lớp làm bài vào vở tập. Lớp nhân xét bài làm của bạn.
GV:- HD bài tập và cho các em làm bài vào vở tập.
HS: - Luyện đọc và làm bài tập theo yêu cầu.
GV:- Thu vở chấm bài và nhận xét bài làm của học sinh.
HS: - Sửa lại bài tập sai.
3/ Củng cố, dặn dò: Về nhà làm bài và chuẩn bị bài mới: Luyện tập
HS: Chuẩn bị bài mới.
GV: Giới thiệu bài mới ghi đề.
 - Phần nhận xét
 - 2HS nối tiếp nhau đọc ND bài tập 1,2.
HS: Đọc thầm đoạn văn, trao đổi với bạn
 - Phát biểu ý kiến
 - Cả lớp nhận xét kết luận.
(Câu 1-2-4-6-7 là câu kể ai thế nào?)
 - BT2: Xác định CN-VN của rnhững câu vừa tìm được
 - 2 em đọc phần ghi nhớ.
GV: HD Luyện tập BT1: 
 - Gọi đọc ND bài tập1, trao đổi cùng bạn rồi làm vào VBT.
HS: Làm bài tập.
GV: HD Bài tập 2.
HS:Tìm hiểu BT2: 
 - Đọc Y/c bài tập rồi làm vào VBT
 - Tiếp nối nhau-mỗi em đọc 3 câu văn là câu kể Ai thế nào?
 - Cả lớp nhận xét.
HS: Nhắc lại ghi nhớ
GV: Nhận xét tết học.
TẬP LÀM VĂN: NÓI VỀ TRÍ THỨC 
 NGHE - KỂ: NÂNG NIU TỪNG HẠT GIỐNG .
ĐẠO ĐỨC: LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI
I/ Mục tiêu:
N3:- Biết nói về người trí thức được vẽ trong tranhvà công việc họ đang làm (BT1)
 - Nghe – kể: lại được câu chuyện Nâng niu từng hạt giống (BT2) 
N4:- Học xong bài này, HS biết:
 -Thế nào là lịch sự với mọi người.
 -Vì sao cần phải lịch sự với mọi người
 -Biết cư xử lịch sự với mọi người xung quanh.
II/ Chuẩn bị:
N3:- Vở bài tập.
N4:- Vở bài tập, SGK.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
TG
Nhóm 4
1/ KTBC:
2/ Bài mới:
GV:- Giới thiệu bài ghi đề.
 - HD HS biết nói về người trí thức được vẽ trong tranhvà công việc họ đang làm (BT1)
HS:- Tập nói về người trí thức được vẽ trong tranh và công việc họ đang làm (BT1)
GV:- Nghe – kể: lại được câu chuyện Nâng niu từng hạt giống (BT2) 
HS: Tập kể.
GV: - HD thêm giúp các em kể đúng với yêu cầu.
HS:- Tiếp tục tập kể 
GV:- Nhận xét và tuyên dương các em.
3/ Củng cố, dặn dò: Về nhà chuẩn bị bài mới: Nói viết về người lao động trí óc.
HS: Chuẩn bị bài mới.
GV: Giới thiểu bài mới ghi đề.
 - HD Thảo luận lớp Chuyện ở tiệm may.
HS: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi 1;2.
 - Các nhóm HS làm việc
 - Đại diện nhóm trình bày.
 - Cả lớp nhận xét bổ sung.
GV: Nhận xét và kết luận.
 - HD Thảo luận nhóm đôi.
 - Giao nhiệm vụ cho các nhóm.
HS: TRao đổi-trình bày
GV: Nhận xét và giảng giải rút ra lết luận.
 - Các hành vi việc làm b);d) là đúng
 - Các hành vi việc làm a); d); c) là sai.
 - HD Thảo luận BT3.
HS: Trao đổi theo cặp-Trình bày
 - Cả lớp nhận xét
GV: Nhận xét và rút ra kết luận.
HS: Nêu những câu chuyên có liên quan đến ND bài học
 - Trả lời-gv nhận xét tiết học.
MĨ THUẬT: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT: TÌM HIỂU VỀ TƯỢNG.
MĨ THUẬT: VTT: TRANG TRÍ HÌNH TRÒN
I/ Mục tiêu:
N3:- Bước đầu tiếp xúc làm quen với nghệ thuật điêu khắc.
 - Biết cách quan sát, nhận xét hình khối, đặc điểm của các pho tượng. 
N4:- Hiểu cách trang trí hình tròn
 - Biết cách trang trí hình tròn,
 - Trang trí được hình tròn đơn giản.
II/ Chuẩn bị:
N3: - Tranh vẽ ngày tết, lễ hội.
N4: - Vở vẽ.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nhóm 3
TG
Nhóm 4
1/ Ổn đinh: Hát
2/ KTBC:
3/ Bài mới:
HS:- chuẩn bị bài mới.
GV:- Giới thiệu bài mới, ghi đề.
 - Bước đầu tiếp xúc làm quen với nghệ thuật điêu khắc.
 - Biết cách quan sát, nhận xét hình khối, đặc điểm của các pho tượng.
HS:- Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi gợi ý để giúp các em hiểu tác phẩm điêu khắc.
GV: - Nêu câu hỏi cho các em trả lời. Giảng giải thêm giúp các em hiểu về điêu khắc.
HS:- Tiếp tục quan sát và nhận xét.
GV:- Nhận xét tuyên dương.
4/ Củng cố dặn dò:
 Về nhà chuẩn bị bài: Vẽ trang trí: vẽ màu vào dòng chữ nét đều
GV: Kiểm tra dụng cụ học vẽ của các thành viên trong nhóm.
HS: Chuẩn bị bài mới.
GV: GTB
 - HD Quan sát, nhận xét
 - GT một số bài trang trí hình tròn và hình 1;2 tr 40-SGK.
HS: quan sát và nhận ra cách trang trí.
GV: Hướng dẫn cách trang trí hình tròn.
+Kẻ các trục
+Tìm và vẽ các hình mảng trang trí.
+Sắp xếp các hoạ tiết 
+Cách vẽ các hạo tiết vào mảng
+Vẽ màu vào hoạ tiết chính trước, hoạ tiết phụ và nền sau.
 - Thực hành
HS: Thực hành vẽ theo nhóm
GV; Theo dõi, giúp đỡ.
HĐ4: Nhận xét, đánh giá.
HS: đính bài vẽ lên bảng
GV và hs bình chọn
GV: Nhận xét tiết học.
SINH HOẠT LỚP
I/ MỤC TIÊU
- Tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả học tập tuần qua, phổ biến công việc tuần đến.
- Sinh hoạt hoạt tạo không khí vui vẻ thoải mái.
II/ Nội dung sinh hoạt:
 1. (10)Tổng kết , đánh giá kết quả học tập tuần qua.
- Yêu cầu các tổ, lớp trưởng báo cáo kết quả học tập của lớp.
- GV nhận xét đánh giá chung.
- Tuyên dương tổ, cá nhân đạt kết quả tốt.
- GV phổ biến công việc tuần đến.
- Tiếp tục vệ sinh trường lớp sạch sẽ, thực hiện tốt việc học tốt đã đạt nhiều HĐ tốt.
- Đi học đề và đúng giờ, ăn mặc sạch sẽ.
- Thực hiện tốt các TC, bài hát dân gian
2/ Sinh hoạt(15)
- Tổ chức cho HS đọc câu chuyện nói về Quân đội.
- Nhận xét tuyên dương.
- Liên hệ giáo dục học sinh.
3/ nhận xét tiết học.(5)
- Về thực hiện việc tuần đến. 
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng nhận xét, đánh giá chung.
- Phát biểu ý kiến.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe
- Đọc, lớp theo dõi nhận xét tuyên dương.
- Lắng nghe.

File đính kèm:

  • docTHƯ SÁU.doc
Giáo án liên quan