Giáo án lớp 2 - Tuần 6

I/MỤC TIÊU:

 1.Kiến thức:

 - Biết nghỉ hơp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và các cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật trong bài.

 2.Kỹ năng: Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với các nhân vật.

 - Hiểu nghĩa các từ : xì xào, đánh bạo, hưởng ứng, thích thú.

 - Hiểu ý nghĩa bài : Phải giữ gìn trường lớp luôn luôn sạch đẹp (TLCH1,2,3).

 3.Thái độ : Luơn giữ gìn trường, lớp sạch đẹp.

 *BVMT: Gio dục ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp học luơn sạch đẹp .

 *KNS: Tự nhận thức về bản thân. Xác định giá trị. Ra quyết định.

II/ THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG:

 - Giáo viên : Tranh.

 - Học sinh : Sách Tiếng việt.

 

doc28 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1527 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 2 - Tuần 6, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ND: Tả ngôi trường mới thể hiện tình cảm yêu mến, tự hào của em học sinh với ngôi trường mới, với cô giáo bạn bè (TL được CH1, 2).	 
 3.Thái độ: 
 - Yêu thích mơn học .
II/ THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG:
 - Giáo viên : Tranh SGK. 
 - Học sinh : Sách Tiếng việt.
III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
 - Phương pháp, trực quan, hỏi đáp, đĩng vai.
IV/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ :
- Gọi 3 hs đọc nối tiếp nhau truyện Mẩu giấy vụn, trả lời các câu hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét.
2 Dạy bài mới: 
a.Giới thiệu bài :
- Treo tranh.
 * Hoạt động 1 : Luyện đọc.
- GV đọc mẫu cả bài. 
 *Đọc từng câu: 
- Gọi HS đọc từng câu nối tiếp nhau. Chú ý rèn đọc các từ khó:
 + Trên nền, lấp ló, trang nghiêm, cũ, sáng lên, thân thương.
*Đọc từng đoạn: 
- Tổ chức cho HS đọc từng đoạn nối tiếp nhau trong bài. Chú ý luyện ngắt hơi, nhấn giọng một số câu .(SGV)
 - Hướng dẫn HS tìm hiểu từ : 
*Đọc trong nhĩm: 
- Tiến hành cho HS đọc từng đoạn trong nhóm. GV theo dõi, sửa sai.
 *Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài.
- C.1: 1hs đọc yêu cầu.
 +Tìm đoạn văn tương ứùng với nộïi dung : tả ngôi trường từ xa, tả lớp học, tả cảm xúc của HS dưới mái trường mới?
- Ngôi trường từ xa : đoạn 1 – 2 câu đầu.
- Tả lớp học : đoan 2 – 3 câu tiếp.
- Tả cảm xúc của HS … : đoạn 3 - còn lại
- GV : Bài văn tả ngôi trường theo cách từ xa đến gần.
- C.2:Tìm từ tả vẻ đẹp của ngôi trường?
–Bài văn cho thấy tình cảm của bạn hs với ngôi trường mới như thế nào ? ( bạn hs rất yêu ngôi trường mới ).
- Tổ chức cho HS thi đọc lại toàn bài .
- Hình thức thi : Chia lớp thành 4 tổ, cử đại diện lên thi đọc.
- GV chốt ý : Dù trường mới hay cũ, ai cũng yêu mến, gắn bó với trường của mình.
3.Củng cố-dặn dò:
- Nhận xét tiết học . 
 5’ 
 13’
 12’
 5’
- HS đọc bài,TLCH.
- Quan sát tranh.
- HS đọc thầm.
- HS đọc từng câu nối tiếp.
- Luyện đọc, phát âm.
- HS nối tiếp nhau.
- Nhận xét.
- Thi đọc giữa các nhóm : theo đoạn, mỗi nhóm cử đại diện thi đọc.
- Cho cả lớp đọc.
- HS nhìn SGK để tra ûlời.
-Ngói đỏ, bàn ghế gỗ xoan đào.
- Bạn hs rất yêu ngôi trường mới .
- HS đọc theo nhóm .
- Cử đại diện các nhóm lên thi đọc.
- Nhận xét…; bình chọn người đọc hay nhất.
- HS thi đọc theo nhĩm .
 ****************000****************
Tiết 3 Mơn: TOÁN
 BÀI 28: 47 + 25.
I/MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức: 
 - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100,dạng 47+25.
 - Biết giải và trình bày bài giải bài toán bằng một phép cộng.
 2.Kỹ năng :
 - Làm BT1(cột 1,2,3) BT2 (a, b, d, e), BT3.
 3.Thái độ : 
 - Yêu thích mơn học.
II/ THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG:
 - Giáo viên : Bảng cài, que tính.
 - Học sinh : Sách, vở BT, nháp, bảng con.
III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: 
 - PP trực quan, pp đàm thoại, hỏi đáp, thực hành ..
IV/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ: Một số học sinh lên bảng làm bài.
2.Bài mới:
a.Giới thiệu phép cộng: 47 + 25.
-Nêu bài toán về que tính có phép cộng 47 + 25.
-Muốn biết có tất ca ûbao nhiêu que tính ta làm thế nào ? 
-Yc hs dùng que tính để tìm kết quả. Yc hs nêu cách làm.
-Yc 1 hs lên bảng đặt tính và nói cách thực hiện.
-Yc hs khác nhắc lại.
b.Thực hành:
 Bài 1:
-Yc hs tự làm bài.
-Chữa miệng.
-Nhận xét, cho điểm.
 Bài 2:
-Gọi hs đọc đề bài.
-Hỏi hs về cách đặt tính.
-Yc hs tự làm bài.
-Nhận xét, cho điểm.
 Bài 3:
-Yc hs đọc đề và tự làm bài.
- Chữa bài, cho điểm.
 Bài 4: (Dành cho HS khá giỏi)
3.Củng cố-dặn dò:
-GV nhận xét tiết học ở nhà
5’
10’
15’
5’
-2 em đọc thuộc bảng cộng 7.
-Thực hiện phép tính cộng 47 + 25.
-Dùng que tính tìm kết quả.
-Nêu cách làm.
- Tự làm bài.
- Đọc đề.
- Làm bài
-HS đọc yêu cầu bài và làm bài.
- HS khá giỏi làm. 
 ****************000****************
Tiết 4 Mơn : TẬP VIẾT 
 BÀI 6: CHỮ HOA Đ.
I/MỤC TIÊU: 
 1.Kiến thức: 
 - RÌn kü n¨ng viÕt ch÷.
 - BiÕt viÕt ch÷ § cë võa vµ nhá.
 2.Kỹ năng:
 - ViÕt ®ĩng, ®Ưp, s¹ch cơm tõ øng dơng. §Đp tr­êng……. Líp.
 3.Thái độ : Yêu thích mơn học.
 *BVMT : Giáo dục ý thức giữ gìn trường lớp luơn sạch đẹp. 
II/THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG: 
 - Mẫu chữ hoa. 
 - Bảng con. 
III/CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
 - Phương pháp, trực quan, hỏi đáp, thực hành .
IV/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ: 
- GV chấm bài nhận xét 
2.Dạy bài mới: 
a. H­íng dÉn viÕt ch÷ hoa:
- GV giíi thiƯu ch÷ mÉu.
- Ch÷ § cì võa cao 5 li.
- Ch÷ ®­ỵc cÊu t¹o nh­ ch÷ D, thªm mét nÐt th¼ng ngang ng¾n.
- GV viÕt mÉu lªn b¶ng.
b. HD viÕt cơm tõ:
GV giíi thiƯu cơm tõ øng dơng.
Gv cho hs ®äc cơm tõ:
Giĩp hs hiĨu ý nghÜa cơm tõ ĩng dơng:
 + BiÕt giư g×n tr­êng líp s¹ch ®Đp.
 - GV viÕt mÉu.
 - NhËn xÐt vµ viÕt ch÷ ®Đp.
HD HS viÕt vµo vë.
3.Cđng cè-dặn dị: 
- Thu vë chÊm. NhËn xÐt.
- DỈn dß: VỊ viÕt phÇn cßn l¹i.
 5’
25’
 5’
-HS quan s¸t.
- §.
- hs nªu l¹i c¸ch viÕt ch÷ hoa §.
-HS viÕt BC.
- HS ®äc ®Đp tr­êng, ®Đp líp.
- §Đp tr­êng ®Đp líp.
- HS viÕt BC.
- HS viÕt bµi vµo vë.
*********************************************************
 Ngày soạn: 29/9/2013
 Ngày dạy: Thứ năm/03/10/2013
Tiết 2 Mơn: TOÁN
 BÀI 29: LUYỆN TẬP. 
I/MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức: Giúp hs củng cố về :
 - Thuộc bảng 7 cộng với một số.
 - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47+5, 47+25.
 2 .Kỹ năng :
 - Giải bài toán theo tóm tắt với 1 phép tính cộng.
 - Làm BT 1,BT2(cột 1,3,4) BT3,BT4 (dòng 2).
 3.Thái độ : Yêu thích mơn học. 
II/ THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG:
 - Giáo viên : Bảng cài, que tính. Nội dung bài tập 4, viết trên bảng phụ.
 - Học sinh : Sách, vở BT, nháp, bảng con.
III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: 
 - PP trực quan , pp đàm thoại, hỏi đáp, thực hành ..
IV/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 1.Bài cũ :
- 3HSđọc bảng cộng 7cộng với một số 
 7+5 
- GV kt vở bài tập .
2. Dạy bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 
b. Luyện tập: 
 Bài 1 : Cho hs nêu yc bài . 
- GV nhận xét.	
 Bài 2: Gọi hs lên bảng làm bài
- Gv nhận xét 
 Bài 3: Cho hs nêu yc bài tốn. 
- Cho hs tự làm bài .
 Bài 4 : Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? 
-Để điền dung ta phải làm gì ?
-Yc học sinh tự làm. 
 Bài 5 : Dành cho hs k,g 
3.Củng cố-dặn dị:
- Nhận xét tiết học. 
- Hướng dẫn học ở nhà. 
5’
25’
5’
2 HS Lên bảng làm bài .
- Hs nêu yc bài . HS làm bài và chữa bài. 
- Hs nêu yc bài . HS làm bài và chữa bài. 
- Hs nêu yc bài . HS làm bài và chữa bài. 
- Hs nêu yc bài . HS làm bài và chữa bài. 
- HS chú ý lắng nghe. 
 ****************000****************
Tiết 4 Mơn: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 BÀI 6: CÂU KIỂU AI LÀ GÌ? KHẲNG ĐỊNH PHỦ ĐỊNH. 
	 TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP.
I/MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức: 
 - Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận câu đã được xác định(BT1; đặt được câu phủ định theo mẫu
 2.Kỹ năng:
 - Tìm được một số từ ngữ về đồ dùng học tập ẩn trong tranh và cho biết đồ dùng ấy dùng để làm gì (BT3).
 3.Thái độ: Yêu thích mơn học.
 *Khơng làm bài tập 2.
II/ THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG:
 - Giáo viên : Bút dạ và 3, 4 tờ giấy khổ to.
 - Học sinh : Vở BT Tiếng việt.
III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
 - Phương pháp trực quan, pp hỏi đáp, gợi mở , luyện tập…
IV/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ: 
- GV kiểm tra VBT chấm nhận xét. 
- GV nhận xét chung. 
2.Dạy bài mới: 
a.Giới thiệu bài: 
b.HD làm bài tập: 
 Bài tập 1: ( miệng ).
- Giúp hs nắm yc của bài. 
- Cho hs làm việc theo nhĩm 4. 
- Cho hs hỏi đáp theo mẫu. 
- Tổ chức theo mẫu .
- Gv ghi bảng câu trả lời. 
 Bài tập 3 : Viết. 
-Yc học sinh đọc yêu cầu bài.
-Cho hs làm bài chữa bài. 
3.Củng cố-dặn dị:
 - Nhận xét tiết học.
 - Hướng dẫn học ở nhà .
 5’
10’
15’
 5’
- HS đưa vở bài tập để GV chấm.
- HS trả lời miệng .
- Cho học sinh nêu yc bài.
- Hs làm việc theo nhĩm 4. 
- Hs trả lời câu hỏi.
-HS tập đặt câu hỏi theo mẫu .
- Hs lần lượt trả lời .
 ****************000****************
Tiết 5 Mơn: ChÝnh t¶ (Nghe-viết)
 BÀI 12: NGÔI TRƯỜNG MỚI.
I/MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức: 
 - Nghe viết chính xác, trình bày đúng một đoạn văn trong bài Ngôi trường mới.
 2.Kỹ năng:
 - Làm đúng bài tập phân biệt tiếng có vần, âm thanh dể lẫn lộn: Ai/ ay; s/x; hoặc thanh ? / ~.
 3.Thái độ : Yêu thích mơn học.
II/ THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG: 
 - Giáo viên : Viết nội dung đoạn viết, giấy khổ to viết nội dung bài tập 3b.
 - Học sinh : Vở chính tả, bảng con, vở BT.
III/ CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: 
 - PP trực quan, pp đàm thoại, hỏi đáp.
IV/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1.Bài cũ:
- HS viết bài cũ: Mái nhà; máy cày.
2.Dạy bài mới:
a.Giới thiệu bài:
*Hoạt động 1 : Hd viết bài. 
- GV đọc mẫu đoạn viết.
- Dưới mái nhà trường mới bạn hs cảm thấy có những gì mới?.
-Có những dấu câu nào được dùng trong bài chính tả.
-HD viết từ khó.
-GV đọc.
*Luyện tập:
 Bài 2: Tìm nhanh các tiếng có vần ai/ay.
Bài3: HS tìm nhanh các tiếng có s/x; ?/~.
Thu vở chấm , nhận xét bài viết.
3.Củng cố-dặn dò:
-Về nhà luyện viết bài vào vở.
5’
15’
10’
5’
- HS lên bảng viết.
-HS đọc lại.
-Tiếng chống dung động kéo dài, tiếng cô giáo giảng bài ấm áp, tiếng đọc bài của mình củng vang đến lạ, nhìn ai cũng thấy thân thương, mọi vật trở nên đáng yêu.
-HS trả lời.
-Mái trường, rung động, trang nghiêm, thân thương.
HS viết bài vào vở.
-HS soát lỗi chính tả.
-Tai, mai, chai, trai,

File đính kèm:

  • docTUẦN 6.doc
Giáo án liên quan