Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 9 cộng với một số. 9 + 5 - Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thực hành

Bài 4: Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng thêm 6 cây nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây táo ?

Bài giải

Số cây táo trong vườn có là:

 9 + 6 = 15 ( cây )

 Đáp số: 15 cây

Bài toán cho biết gì ?

Bài toán hỏi gì ?

 

pptx6 trang | Chia sẻ: Nhất Linh | Ngày: 28/11/2023 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: 9 cộng với một số. 9 + 5 - Nguyễn Thị Thanh Thảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường T iểu học Tân Tạo 
Lớp : 2/6 
Môn: Toán 
9 cộng với một số 
9 + 5 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 
Thứ sáu ngày 08 tháng 9 năm 2017 
Toán 
Đặt tính rồi tính: 
24 + 6 
19 + 61 
 Kiểm tra bài cũ 
9 cộng với một số 
9 + 5 
9 + 5 = ? 
9 
5 
+ 
14 
9 + 5 = 14 
5 + 9 = 14 
9 + 2 = 
9 + 3 = 
9 + 4 = 
9 + 5 = 
9 + 6 = 
9 + 7 = 
9 + 8 = 
9 + 9 = 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
9 cộng với một số 
9 + 5 
Thực hành 
Bài 1: Tính nhẩm: 
9 + 3 = 
3 + 9 = 
9 + 6 = 
6 + 9 = 
9 + 8 = 
8 + 9 = 
9 + 4 = 
4 + 9 = 
12 
13 
17 
15 
12 
15 
17 
13 
Bài 2: Tính 
9 
2 
+ 
9 
8 
+ 
9 
9 
+ 
7 
9 
+ 
5 
9 
+ 
11 
17 
18 
16 
14 
9 + 7 = 16  7 + 9 = 16 
9 cộng với một số 
9 + 5 
Thực hành 
Bài 4: Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng thêm 6 cây nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây táo ? 
Bài toán cho biết gì ? 
Bài toán hỏi gì ? 
Bài giải 
Số cây táo trong vườn có là: 
 9 + 6 = 15 ( cây ) 
 Đáp số: 15 cây 
Chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe 
Các em ngoan, học giỏi 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_9_cong_voi_mot_so_9_5_nguyen_thi_th.pptx