Giáo án lớp 2 - Tuần 5 trường TH Nguyễn Thị Minh Khai

I.Mục tiu:

-Giúp HS biết cách thực hiện phép cộng 38 + 25,củng cố phép cộng 8+ 5, 28 + 5

-Biết giải bi tốn bằng một php cộng có đơn vị dm.

-Biết thực hiện php tính 9 hoặc 8 cộng với một số để so snh .

II.Đồ dng dạy- học:

- 5 bó que tính,bảng cài, 13 que tính rời

III. Cc hoạt động dạy – học :( Thời gian : 40 phút )

doc33 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1191 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 2 - Tuần 5 trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ác (qua hình dạng tổng thể,chưa đi vào đặc điểm các yếu to ácủa hình)
-Bước đầu vẽ được hình tứ giác,hình chữ nhật (nối các điểm cho sẵn)
II.Đồ dùng dạy- học: 
-Bìa hình chữ nhật, tứ giác, bảng phụ
III. Các hoạt động dạy – học :( Thời gian : 40 phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới :
3.1/ Giới thiệu bài
3.2/ Giới thiệu hình chữ nhật
- Dán ( treo ) lên bảng một miếng bìa hình chữ nhật và nói Đây là hình chữ nhật.
- Yêu cầu HS lấy trong bộ đồ dùng 1 hình chữ nhật 
- Vẽ lên bảng hình chữ nhật ABCD và hỏi đây là hình gì 
- Hãy đọc tên hình .
- Hình có mấy cạnh ?;-Hình có mấy đỉnh ?
- Hình chữ nhật gần giống hình nào đã học?
3/ Giới thiệu hình tứ giác
- Vẽ lên bảng hình tứ giác CDEG và giới thiệu: đây là hình tứ giác .
- Hình có mấy cạnh ?;- Hình có mấy đỉnh ? 
- Nêu các hình có 4 cạnh , 4 đỉnh được gọi là hình tứ giác 
- Hình như thế nào thì được gọi là tứ giác ?
- Hỏi :có người nói hình chữ nhật cũng là hình tứ giác . Theo em như vậy đúng hay sai ? Vì sao ?
- Hình chữ nhật và hình vuông là các tứ giác đặc biệt.
- Hãy nêu tên các hình tứ giác trong bài
 3. 4/ Luyện tập – thực hành :
 Bài 1:;- Hướng dẫn HS nối các điểm thành hình chữ nhật, hình tứ giác
 Bài 2:Yêu cầu Hs nhận dạng hình và tìm số lượng
 Bài 3:- Hướng dẫn kẻ thêm 1 đoạn thẳng 
 Bài 4:- GV hướng dẫn HS điền số vào ô trống
 4.Củng cố dặn dò:- Nhận xét tiết học.
Quan sát . 
- Tìm hình chữ nhật, để trước mặt bàn và nêu “ hình chữ nhật 
- Đây là hình chữ nhật .
- Hình chữ nhật ABCD .
- Hình có 4 cạnh . có 4 đỉnh .
- Hình chữ nhật ABCD, ….
- Gần giống hình vuông .
-HS trả lời
- Làm bảng con.
-Chấm trên bảng –2 HS lên nối.
-Vẽ lên bảng.
-Yêu cầu làm vào vở
TIẾT 2: Tập đọc 
 MỤC LỤC SÁCH 
I.Mục tiêu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
-Đoc trơn toàn bài,đọc đúng giọng 1 văn bản có tính chất liệt kê, biết ngắt và chyển giọng khi đọc tên tác giả, tên truyện trong mục lục
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu
-Hiểu nghỉa từ mới:mục lục, tuyển tập, tác phẩm tác giả, vương quốc
-Bước đầu biết dùng mục lục để tra cứu
II.Đồ dùng dạy- học: 
-Bảng phụ viết sẳn câu văn cân hướng dẫn học sinh luyện đọc.
III. Các hoạt động dạy – học :( Thời gian : 40 phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: - 3 HS lên bảng đọc và trả lời câu hỏi bài Chiếc bút mực 
3. Dạy bài mới:
3.1/ Giới thiệu bài
3.2/ Luyện đọc 
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu 
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó: qủa cọ, Phùng Quán, vương quốc
- Theo dõi, hướng dẫn đọc, sửa sai cho HS
- Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp 
- Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh 
- Nhận xét cách đọc
3.3/ Tìm hiểu bài
-GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
3.4/ Luyện đọc lại
-GV đọc mẫu lần 2
-Nhận xét, đánh giá
3.5/ Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Đọc nối tiếp từng câu
- Đọc từng từ
-Nối tiếp nhau đọc đoạn
- Các nhóm luyện đọc
-Đọc thi giữa các nhóm
- Đọc đồng thanh.
-Đọc câu hỏi
- Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa
-HS khác nhận xét.
-HS thi đọc lại bài 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TIẾT 3: Tập viết 
CHỮ HOA D 
I.Mục tiêu:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa D ( vừa, nhỏ).
 - Biết ứng dụng câu : “Dân giàu nước mạnh ”theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II.Đồ dùng dạy- học:
- Mẫu chữ D
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng
III. Các hoạt động dạy – học :( Thời gian : 40 phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Dạy bài mới:
3.1/ Giới thiệu bài
3.2/ Hướng dẫn viết chữ hoa: 
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ D
- Hướng dẫn học sinh cách viết lần lượt 3 nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
- Nhắc lại cách viết 
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
 - Nhận xét uốn nắn
3.3/ Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
-GV giới thiệu câu ứng “Dân giàu nước mạnh ”
- Hướng dẫn HS giải nghĩa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu : “Dân giàu nước mạnh ”
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
3.4/ Hướng dẫn HS viết vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
4. Củng cố dặn dò.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghĩa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con
- HS viết vào vở
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TIẾT 4 :Ơn Tốn
ƠN BÀI : LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
-Giúp HS củng cố phép cộng 8 + 5, 28 + 5, 38 + 25 (có nhớ)
-Củng cố những kỹ năng so sánh số,giải toán có lời văn theo tĩm tắt .
II.Đồ dùng dạy- học: 
-7 bó que tính,bảng cài, 14 que tính rời
III. Các hoạt động dạy – học :( Thời gian : 40 phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. Ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Dạy bài mới:
3.1/ Giới thiệu bài
 3.2/ Luyện tập - VBT
 Bài 1: - GV yêu cầu HS dùng bảng 8 cộng với một số để tính nhẩm 
 Bài 2- GV yêu cầu Hs đặt tính, tính ?
 Bài 3- GV hướng dẫn tóm tắt tìm cách giải
- Nhận xét, sửa sai.
 4/ Củng cố dặn dò:
- Nhắc lại cách thực hiện phép cộng
- Nhận xét tiết học.
Nhắc lại cách làm 
-HS nhẩm và nối tiếp nhau đọc kết quả của từng phép tính
 - Nhận xét bài bạn về cả cách đặt tính, thực hiện phép tính . 
 -HS làm bảng con
- Đọc yêu cầu
-HS làm vở toán
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUỔI CHIỀU:
TIẾT 1 : 	 ƠN Tốn
ƠN BÀI : HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH TỨ GIÁC
 I.Mục tiêu:
-Giúp HS nhận dạng hình chữ nhật,hình tứ giác (qua hình dạng tổng thể,chưa đi vào đặc điểm các yếu to ácủa hình)
-Bước đầu vẽ được hình tứ giác,hình chữ nhật (nối các điểm cho sẵn)
II.Đồ dùng dạy- học: 
-Bìa hình chữ nhật, tứ giác, bảng phụ
III. Các hoạt động dạy – học :( Thời gian : 40 phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. Ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Dạy bài mới:
3.1/ Giới thiệu bài
 3. 2/ Củng cố về nhận diện hình chữ nhật- hình tứ giác
- Hãy nêu tên các hình tứ giác trong bài
 3.3/ Luyện tập – thực hành :
 Bài 1:- Hướng dẫn HS nối các điểm thành hình chữ nhật, hình tứ giác
 Bài 3:- Hướng dẫn kẻ thêm 1 đoạn thẳng 
 Bài 4:- GV hướng dẫn HS điền số vào ô trống
 Bài 5:- GV hướng dẫn HS khoanh vào câu trả lời đúng
4/ Củng cố dặn dò:
 - Nhận xét tiết học.
- HS nêu
-Chấm trên bảng –2 HS lên nối.
-Vẽ lên bảng.
-Yêu cầu làm vào vở
-làm vào vở
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIẾT 2 : Ơn Tập viết
CHỮ HOA D 
I.Mục tiêu:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa D ( vừa, nhỏ).
 - Biết ứng dụng câu : “Dân giàu nước mạnh ”theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II.Đồ dùng dạy- học:
- Mẫu chữ D
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng
III. Các hoạt động dạy – học :( Thời gian : 40 phút )
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Dạy bài mới:
3.1/ Giới thiệu bài
3.2/ Hướng dẫn viết chữ hoa: 
3.3/ Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
3.4/ Hướng dẫn HS viết vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
4. Củng cố dặn dò.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Tập viết theo GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghĩa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con
- HS viết vào vở
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
TIẾT 3: Luyện đọc
 MỤC LỤC SÁCH 
I.Mục tiêu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
-Đoc trơn toàn bài,đọc đúng giọng 1 văn bản có tính chất liệt kê, biết ngắt và chyển giọng khi đọc tên tác giả, tên truyện trong mục lục
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu
-Hiểu nghỉa từ mới:mục lục, tuyển tập, tác phẩm tác giả, vương quốc
-Bước đầu biết dùng mục lục để tra cứu
II.Đồ dùng dạy- học: 
-Bảng phụ viết sẳn câu văn cân hướng dẫn học sinh luyện đọc.
III. Các hoạt động dạy – học :( Thời gian : 35)
Hoạt động dạy
Hoạt động học 
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Dạy bài mới:
3.1/ Giới thiệu bài
3.2/ HD Luyện đọc 
- Giáo viên đọc mẫu.
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu 
 + Hướng dẫn HS đọc từ khó: 
- Hướng dẫn đọc từng đoạn 
- Hướng dẫn cả bài
- Đọc đồng thanh 
3.3/ Tìm hiểu bài
-GV hướng dẫn HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
- Nhận xét chốt ý đúng.
4. Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- HS

File đính kèm:

  • docTUẦN 5.doc