Giáo án lớp 2 - Tuần 2 năm 2013

I/ MỤC TIÊU:

- Biết ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm ,dấu phẩy, giữa các cụm từ

- Hiểu ND :câu chuyện đề cao lịng tốt v khuyến khích hs lm việc tốt. Trả lời được các CH 1, 2, 4

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh minh họa.

- Sách Tiếng việt.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc13 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 - Tuần 2 năm 2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ét.
-Vẽ bảng con, đổi bảng kiểm tra.
-1 em nêu. Nhận xét.
-HS thao tác, 2 HS kiểm tra nhau.
-2 dm bằng 20 cm.
-Viết vở BT.
- Nêu yêu cầu
-Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
-Đổi các số đo cùng đơn vị.
-Làm vở bài tập.
-1 em đọc, cả lớp nghe chữa bài.
-Điền cm hay dm vào chỗ chấm.
-Quan sát, cầm bút chì và tập ước lượng. Làm vở BT, 2 HS kiểm tra nhau.
-1 em đọc bài làm, cả lớp chữa bài..
-3 em thực hiện.
- Thực hành đo
-Ôn bài và chuẩn bị : Số bị trừ -Số trừ -Hiệu.
Thứ ba, ngày 21 tháng 8 năm 2012
Tập đọc
Làm việc thật là vui.
 I/ MỤC TIÊU :
-Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy , giữa các cụm từ.
 - Hiểu ý nghĩa :mọi người, vật đều làm việc ;làm việc mang lại niềm vui.trả lời CH trong SGK
I/ ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
- Tranh minh họa.
- Sách tiếng việt.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Các hoạt động
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
HT
1. Ổn định
2.Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
*Hoạt động 1 : Luyện đọc .
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
4. Củng cố, dặn dò
- Điểm danh
+ Tiết tập đọc trước em đọc bài gì?
+Hỏi hs kiến thức cũ 
-Nhận xét.
-Đọc mẫu toàn bài
Đọc từng câu: Đọc từng đoạn
-Hướng dẫn HS phát âm từ có vần khó, dễ sai, từ mới.
-Vật, biết ,việc, tích tắc, vải, bảo vệ, cũng, đỡ,... MN
-Sắc xuân, rực rỡ, tưng bừng.
- Cho hs nối tiếp đọc từng câu
.-Hướng dẫn đọc câu:
- Cho hs đọc từng đoạn
Đọc từng đoạn trong nhóm
-Nhận xét.
- Cho hs thi đọc lại bài
-Nhận xét.
-Em nêu những công việc làm của em hàng ngày và nói cảm nghĩ của em ?
-Giáo dục tư tưởng .
-Về nhà đọc lại bài, chuẩn bị bài sau.
 Nhận xét tiết học.
- Lớp trưởng báo cáo
-Phần thưởng.
-Theo dõi, đọc thầm.
-HS phát âm / Nhiều em.
-HS nối tiếp nhau đọc từng câu.
-HS đọc đúng câu / 4-5 em.
-HS đọc từng đoạn.
-Chia nhóm: Đọc từng đoạn.
-Thi đọc giữa các nhóm.
-Đồng thanh 
-1 em trả lời.
- kể.
-Đọc bài nhiều lần.
 Thứ tư ngày 22 tháng 8 năm 2012
Toán.
 Số bị trừ – Số trừ - Hiệu 
I/ MỤC TIÊU :
Biết số bị trừ, số trừ, hiệu.
Biết thực hiện phép trừ các số cĩ hai chữ số khơng nhớ trong phạm vi 100.
Biết giải bài tốn bằng một phép trừ
II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- Các thanh thẻ Số bị trừ – số trừ – Hiệu. Ghi bài 1.
- Sách toán, vở BT, bảng con, nháp.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
CÁC H Đ
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HT
1, Oån định
2, Kiểm tra bài cũ
3, Bài mới
Giới thiệu bài
Hoạt động 1 : 
Luyện tập.
4, Củng cố, dặn dò
- Cho hs hát 
- Ghi : 24 + 5 =
 56 + 12 =
 37 + 22 =
-Nhận xét.
Giới thiệu bài: ghi tựa bài lên bảng
Bài 1: Quan sát bài mẫu và đọc phép trừ.
+ Số bị trừ, số trừ trong phép tính trên là số nào?
+ Muốn tính hiệu khi biết số bị trừ và số trừ ta làm thế nào?
-Làm vở.
-Nhận xét, ghi điểm.
Bài 2 : (giảm câu c, d )
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán yêu cầu gì?
-Quan sát mẫu và nêu cách đặt tính.
-Nêu cách viết cách thực hiện theo cột dọc có sử dụng các từ: số bị trừ, số trừ, hiệu.
-Nhận xét, ghi điểm.
Bài 3:
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết độ dài đoạn dây còn lại ta làm thế nào?
Tóm tắt:
Có : 9 dm
May hết : 5 dm
Còn lại : ? dm
 - Nêu tên gọi trong phép trừ 
9dm – 5dm = 4dm
- Về nhà làm VBT, chuẩn bị bài sau.
-Nhận xét tiết học.
- Cả lớp hát
-Bảng con, nêu tên gọi.
24 + 5 = 29
56 + 12 = 68
37 + 22 = 59
-Số bị trừ – số trừ – Hiệu.
-HS đọc.
-Quan sát theo dõi.
-Số bị trừ là 19, số trừ là 6
-Lấy số bị trừ trừ đi số trừ.
-Làm vở BT. Đổi vở kiểm tra.
-Số bị trừ, số trừ.
-Tìm Hiệu. đặt tính dọc
-Đặt tính dọc và nêu. ( 3 em)
-2 em nêu.
-Làm vở BT
-1 em đọc đề.
-Sợi dây dài 8 dm, cắt đi 3 dm.
-Độ dài đoạn dây còn lại?
-HS làm bài
 Bài giải
Số dm mảnh vải còn là:
9– 5 = 4( dm)
Đáp số: 4 dm.
-1 em nêu.
-Học bài, làm VBT, chuẩn bị “Luyện tập”.
 Thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2011
Chính tả
 Tập chép ( Phần thưởng)
I/ MỤC TIÊU :
-Làm được các bài tập trong VBT.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
- Vở BT.Phiếu bài tập.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
CÁC H Đ
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HT
1, Oån định
2, Kiểm tra bài cũ
3, Bài mới
Giới thiệu bài
Hoạt động 1 : Làm bài tập.
4, Củng cố, dặn dò
- Cho hs hát
+ Tiết trước em tập chép bài gì?
-Nhận xét.
- Giới thiệu, ghi tựa bài
Bài 1: Nêu yêu cầu.
-Nhận xét.
Bài 2: - Cho hs nêu yêu cầu
-Phát phiếu bài tập, đại diện trình bày, QS giúp đỡ.
 -Nhận xét.
-Hướng dẫn HTL bảng chữ cái
-Nhìn 3 cột đọc, xóa bảng.
 - Giáo dục tư tưởng
- Về nhà sửa lỗi, chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học
- Cả lớp hát
- Có công mài sắt có ngày nên kim.
Bảng con : Ngày, mài, sắt, cháu.
-1 em lên bảng làm.
A, xoa đầu, ngoài sân, chim sâu, xâu cá
- Nêu yêu cầu
-Thảo luận , đại diện trình bày.
-4-5 em đọc to 10 bảng chữ cái.
-HTL/ 4-5 em.
-Sửa lỗi. Làm bài / tr 6
Thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2011
Tập đọc
Làm việc thật là vui.
 I/ MỤC TIÊU :
-Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy , giữa các cụm từ.
 - Hiểu ý nghĩa :mọi người, vật đều làm việc ;làm việc mang lại niềm vui.trả lời CH trong SGK
I/ ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
- Tranh minh họa.
- Sách tiếng việt.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Các hoạt động
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
HT
1. Ổn định
2.Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
*Hoạt động 1 : Luyện đọc .
*Hoạt động 2 
Luyện viết
4. Củng cố, dặn dò
- Điểm danh
+ Tiết tập đọc trước em đọc bài gì?
+Hỏi hs kiến thức cũ 
-Nhận xét.
-Đọc mẫu toàn bài
Đọc từng câu:
-Hướng dẫn HS phát âm từ có vần khó, dễ sai, từ mới.
-Vật, biết ,việc, tích tắc, vải, bảo vệ, cũng, đỡ,... MN
-Sắc xuân, rực rỡ, tưng bừng.
- Cho hs nối tiếp đọc từng câu
Đọc từng đoạn .
-Hướng dẫn đọc câu:
- Cho hs đọc từng đoạn
Giảng từ : sắc xuân, rực rỡ, tưng bừng.
Đọc từng đoạn trong nhóm
-Nhận xét.
- Cho hs thi đọc lại bài
-Nhận xét.
GV viết mẫu. QS giúp đỡ, nhận xét,ghi điểm.
-Em nêu những công việc làm của em hàng ngày và nói cảm nghĩ của em ?
-Giáo dục tư tưởng .
-Về nhà đọc lại bài, chuẩn bị bài sau.
 Nhận xét tiết học.
- Lớp trưởng báo cáo
-Phần thưởng.
-Theo dõi, đọc thầm.
-HS phát âm / Nhiều em.
-HS nối tiếp nhau đọc từng câu.
-HS đọc đúng câu / 4-5 em.
-HS đọc từng đoạn.
-Chia nhóm: Đọc từng đoạn.
-Thi đọc giữa các nhóm.
-Đồng thanh 
-1 em trả lời.
HS thực hành viết vào vở.
- kể.
-Đọc bài nhiều lần.
Trả lời.
Thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2011
Toán.
Luyện tập
I/ MỤC TIÊU :
Biết trừ, nhẩm số trịn chục cĩ hai chữ số.
Biết thực hiện phép trừ các số cĩ hai chữ số khơng nhớ trong phạm vi 100
Biết giải bài tốn bằng một phép trừ.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- Viết bài 1-2.
- Sách toán, Vở BT, nháp, bảng con.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Các hoạt động
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
HT
1. Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
4. Củng cố, dặn dò
- Cho hs hát
- Nhắc lại kiến thức cũ
Bài 1 :-Cho hs nêu yêu cầu
- Lưu ý : trừ nhẩm từ trái sang phải
-Nhận xét.ghi điểm
Bài 2 :
-Gọi hs nêu cách thực hiện phép tính
Bài 3: - Cho hs nêu yêu cầu
Bài toán yêu cầu gì ?
+Bài toán cho biêt gì ?
-Nhận xét.ghi điểm
Bài 4 :
- Hướng dẫn hs làm bài
- Về nhà làm VBT, chuẩn bị bài sau.
-Nhận xét tiết học. 
-Cả lớp hát
-Nêu yêu cầu
 -Làm vở BT.
 -1 em đọc đề.
-Đọc yêu cầu bài
- Nhắc lại cách thực hiện
.2 hs lên bảng. Cả lớp làm VBT
-1 em đọc đề.
-Cả lớp làm vở 
 Thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2011
Luyện từ và câu
 Từ ngữ về học tập–Dấu chấm hỏi.
 I/ MỤC TIÊU : 
Tìm được các từ ngữ cĩ tiếng học, cĩ tiếng tập (BT1).
Đặt câu với một từ tìm được (BT2); biết sắp xếp lại các từ trong câu để tạo câu mới (BT3); biết đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu hỏi(BT4).
II/ ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
- Sách Tiếng việt, vở BT.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Các hoạt động
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
HT
1. Ổn định
2.Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Giới thiệu bài
*Luyện tâp
4. Củng cố, dặn dò
-Điểm danh
+Tiết trước em học bài gì?
Bài 1 : -Tìm các từ ngữ có tiếng học hoặc tiếng tập.
-Nhận xét
Bài 2 : Hướng dẫn nắm yêu cầu.. Đặt câu với những từ vừa tìm ở bài 1. Nhận xét.
Bài 3 :
-Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu ấy để tạo thành những câu mới. Nhận xét.
Bài 4 : -Nêu yêu cầu của bài ?
-Chấm ( 5-7 vở ). Nhận xét.
+ Trong 1 câu có thể thay đổi vị trí các từ có nghĩa gì? Cuối câu hỏi chú ý dấu câu gì ?
- Nhận xét tiết học.
-Lớp trưởng báo cáo
-Nhắc tựa
-1 em đọc yêu cầu.
-2 em lên bảng.
- học hỏi, học lõm, học phí. . .
- Tập viết, tập làm văn, luyện tập . . .
-Nhiều em nêu
-4-5 em nêu câu của mình.
-1 em đọc yêu cầu của bài.
-Bác Hồ rất yêu thiếu nhi
-Đặt dấu câu.
-Làm vở.
-1 em TL.
-Dấu hỏi.
-Làm bài 2 / tr 17.
Thứ 5 ngày 18tháng 8 năm 2011
 Toán
 Luyện tập chung
 I/ MỤC TIÊU :
Biết đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100.
Biết viết số liền trước, số liền sau của một số cho trước 
Biết làm tính cộng, trừ các số cĩ hai chữ số khơng nhớ trong phạm vi 100.
Biết giải bài tốn bằng một phép cộng.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- Đồ dùng phục vụ trò chơi.
- Sách toán, vở BT, nháp.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Các hoạt động
Hoạt động của GV
Ho

File đính kèm:

  • docG.an Tuan 2.doc