Giáo án Lớp 1 tuần 2 - Đàng Thị Lang

HOẠT ĐỘNG 1:

Ổn định : Cho cả lớp hát

Bài cũ : học sinh đọc dấu sắc Be,bé

Nhận xét bài cũ

 HOẠT ĐỘNG 2:

 Bài mới

a/ Giới thiệu bài

.b/ giáo viên hướng dẫn học sinh đọc được dấu dấu hỏi dấu nặng trên bảng lớp

Luyện đọc dấu hỏi dấu nặng trong sách giáo khoa Be ,bẻ ,bẹ

- Đọc theo tổ, đọc hướng dẫn học sinh không theo thứ tự, hướng dẫn học sinh đọc nối tiếp nhau theo dãy bàn

HOẠT ĐỘNG3: luyện viết

-Dấu hỏi ,dấu nặng Bẻ ,bẹ

-luyện nói ,hướng dẫn học sinh quan sát trong sách giáo khoa

Bé đang bẻ bánh

CỦNGCỐ DẶN DÒ

-Về nhà học bài và chuẩn bị bài mới

-Cho học sinh hát cả lớp

-Gọi học sinh đọc cá nhân

Học sinh viết bảng con âm b bé

- Học sinh nhắc lại cá nhân đồng thanh

- Học sinh đọc cá nhân đồng thanh

Hướng dẫn học sinh đọc cá nhân

-Hướng dẫn học sinh viết vào bảng con

-Học sinh viết vào vở

-Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong vở bài tập tiếng việt

-hướng dẫn học sinh luyện nói theo dãy bàn

 

doc13 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Lượt xem: 641 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 1 tuần 2 - Đàng Thị Lang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ồ DÙNG HỌC TẬP :
 Bộ đồ dùng học toán lớp 1 3 bông hoa ,3 hình tròn,3 hình vuông
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
3-5phút
20-25 phút
5 phút
HOẠT ĐỘNG 1:
Ổn định : Cho cả lớp hát 
1/Bài cũ : Gọi học sinh lên bảng nhận dạng hình vuông hình tròn,hình tam giác 
Nhận xét bài cũ 
HOẠT ĐỘNG 2:
2/Bài mới ;
a/ Giới thiệu bài : cho học sinh số 1,2,3,
thực hành; 
-Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc số 1,số 2,số 3
Giáo viên hướng dẫn nhận ra đặc điểm chung của các nhóm đồ vật có số lượng đều bằng 1
Giới thiệu số 2,số 3 tương tự như số 1
-Hướng dẫn đọc xuôi từ 1 đến 3 và đọc ngược từ 3 đến 1
Bài tập ;
Bài 1/12 viết số 1,2,3,
Học sinh viết vào vở
Bài 2/12 Viết số vào ô trống 
Bài 3/12 viết số hoặc vẽ chấm tròn thích hợp
Trò chơi :Nhận biết số lượng 1,2,3
CỦNGCỐ DẶN DÒ 
 - Hướng dẫn học sinh về nhà học lại bài đọc lại số 1,2,3,và tập viết 
-Chấm vở học sinh 
-Nhận xét
- cho học sinh nhận dạng hình cá nhân
-Học sinh nhắc lại cá nhân đồng thanh 
-Học sinh đọc ,cá nhân đồng thanh 
-Học sinh thảo luận cả lớp ,nhóm
-Học sinh đọc 1 bông hoa,2 bông hoa ,3 bông hoa
Học sinh đọc 1,2,3 
- Học sinh viết bảng con 
- Học sinh viết vào trong sách 
**************
 Thứ tư ngày 5 /9/2012
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
 BÀI : Be ,bè , bẽ, bẻ Tiết 7
 I /YÊU CẦU:
	- Giúp học sinh biết chữ e ,b và các dấu thanh huyền ,sắc ,hỏi ,ngã ,nặng
	-Củng cố lại đọc ,viết được be, bẻ , bẽ, bẻ
-	-luyện viết trong vở tập viết
- Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung hoạt độngphân biệt các sự vật ,việc,người 
 qua sự thể hiện khác nhau về dấu thanh 
	II/ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP : Bộ đồ dùng lớp 1bảng ôn be . bẻ , bẽ, bẻ
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
3-5phút
20-25 phút
5 phút
HOẠT ĐỘNG 1:
Ổn định : Cho cả lớp hát 
Bài cũ : Học sinh đọc dấu huyền dấu ngã Be ,bè,bẽ 
Nhận xét bài cũ 
 HOẠT ĐỘNG 2:
 Bài mới 
a/ Giới thiệu bài
.b/ Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc trên bảng lớp dấu huyền dấu sắc dấu hỏi dấu ngã dấu nặng
-Cho học sinh ghép e, b Thành tiếng Be ,bẻ ,bẹ bẽ
-Đọc theo tổ, đọc hướng dẫn học sinh không theo thứ tự, hướng dẫn học sinh đọc nối tiếp nhau theo dãy bàn hướng dẫn học sinh từ be ,be,bèbè,bẻbẻ
-Đọc toàn bài,đọc trong sách giáo khoa
HOẠT ĐỘNG3: luyện viết Be ,bẻ ,bẹ bẽ
-Luyện nói ,hướng dẫn học sinh quan sát trong sách giáo khoa
-Em đã trông thấy các con vật , các loài quả ,đồ vật  này chưa? ở đâu
Em thích nhất tranh nào tại sao?
CỦNGCỐ DẶN DÒ 
-Về nhà học bài và chuẩn bị bài mới
-Cho học sinh hát cả lớp
-Gọi học sinh đọc cá nhân
Học sinh viết bảng con âm b bé 
- Học sinh nhắc lại cá nhân đồng thanh
- Học sinh đọc cá nhân đồng thanh
Hướng dẫn học sinh đọc cá nhân
-Hướng dẫn học sinh viết vào bảng con 
-Học sinh viết vào vở
-Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong vở bài tập tiếng việt
-Học sinh viết vào bảng con , 
- Học sinh viết vào vở
-Hướng dẫn học sinh luyện nói theo dãy bàn nói đúng và đầy đủ câu
-
***************
LYỆN TẬP TOÁN 
BÀI : LỚN HƠN DẤU > ( tiết : 6 )
 	 I /YÊU CẦU:
-Giúp cho học sinh bước đầu so sánh số lượng , biết sử dụng từ lớn hơn hơn 
 và dấu lớn để so sánh các số . 
Thực hành so sánh các số trong phạm vi 5 theo quan hệ lớn hơn
	 II/ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP :
 Bộ đồ tranh vẽ trong sách giáo khoa và các số 1,2,3,4,5 và tấm bìa ghi dấu lớn
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
3-5phút
20-25 phút
5 phút
HOẠT ĐỘNG 1:
Ổn định : Cho cả lớp hát 
1/Bài cũ : Gọi học sinh lên bảng 
 1 2 2 4
 4 5 3 5
HOẠT ĐỘNG 2:
2/Bài mới ;
a/ Giới thiệu bài : 
quan sát dấu lớn , 2 > 1, 3>2
-hướng dẫn đọc 2.> 1 , 3> 2
HOẠT ĐỘNG3
-Thực hành 
Bài 1 hướng dẫn học sinh viết 1 dóng dấu >
Bài 2 Hướng dẫn học sinh nêu cách làm bài so sánh số quả bóng ở bên trái với số quả bóng ở bên phải rồi viết kết quả so sánh 
5 >. 3
Bài 3 ; viết theo mẫu 4.> 3 ,5>2,
5>4 ,3>2
Bài 4 Viết dấu > vào ô trống 
3 1 3 2
4 	2 5 3
4 1 4 3
CỦNGCỐ DẶN DÒ 
 - Hướng dẫn học sinh về nhà đọc và viết dấu . vào bãng con nhiều lần
-Học sinh lên bảng lớp làm
-Học sinh làm bảng con theo dãy bàn 
-Chấm vở học sinh 
-Cho học sinh nhắc lại 
-Học sinh đọc cá nhân 2>1, 3>2 đồng thanh
-Học sinh viết dấu trong vở
-Học sinh làm nhóm,bàn 
-Học sinh làm vào trong phiếu bài tập
-Học sinh làm vào bảng con theo dãy bàn 
**************
Thứ năm ngày 6/9/2012
THỦ CÔNG Tiết 2
 BÀI : XÉ, DÁN HÌNH CHỮ NHẬT ,HÌNH TAM GIÁC ( Tiết 1)
GDSDNL-TK&HQ-LIÊN HỆ 
 I /YÊU CẦU:
	- Biết cách ,xédán ,hình chữ nhật 
- Xé,dán được hình chữ nhật .đường xé có thể chưa thẳng,bị răng cưa .hình dán tương đối thẳng 
 -Có thể xé được thêm hình chữ nhật co kích thước khác 
- Giáo dục GDSDNL-TK&HQ : mức độ tích hợp liêh hệ ,giáo dục học sinh thu gom giấy
 vụn làm kế hoạch nhỏ hoặc đốt làm phân.
	II/ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP : 
 1/-GV : bài mẫu về xé, dán hình chữ nhật , hình tam giác ,hai tờ giấy màu khác nhau 
 ( không dùng màu vàng ) giấy trắng làm nền, Hồ dán , bút chì, vở thủ công 
	2/HS : giấy thủ công màu,giấy nháp có kể ô, Hồ dán , bút chì, vở thủ công 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
3-5phút
20-25 phút
5 phút
1/Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét 
Cho xem bài mẫu hỏi :
Những đồ vật nào có dạng hình chữ nhật ? hình tam giác ?
2/ Hoạt động 1:
Hướng dẫn mẫu
a/ Xé hình chữ nhật 
làm thao tác xé từng cạnh hình chữ nhật
b/ xé hình tam giác ,lấy giấy màu sẫm ,lật mặt sau đếm ô đánh dấu và vẽ hình1 chữ nhật dài 8ô rộng 
6 ô
Đếm từ trái sang phải 4 ô ,đánh dấu đễ làm đỉnh tam giác 
Từ điểm đánh dấu dùng bút chì vẽ nối với 2điểm dưới hình chữ nhật ta có hình tam giác 
-Xé từ điểm 1 đến điểm 2,từ điềm 2 đến 3 từ 3 đến 1 ta được hình tam giác được hình tam giác và hình chữ nhật 
Giáo viên hướng dẫn dán 
3/ Hoạt động 2: Thực hành
GDSDNL-TK&HQ nhắc nhở HS thu gom giấy vụn tái để sử dụng :đốt giấy làm phân hoặc làm kế hoạch nhỏ 
_ yêu cầu HS kiểm tra lại hình 
- xé 1cạnh hình chữ nhật
HS cố gắng xé đều tay ,xé thẳng ,tránh xé vội ,xé không đếu tay ,còn nhieu2 vết răng cưa 
4/Hoạt động 3: nhận xét đánh giá sản phẩm 
-Xé dán hình vuông hình tròn
-kiểm tra nếu hình chưa cân đối thì sữa lại cho hoàn chỉnh 
CỦNGCỐ DẶN DÒ 
-Nhận xét tiết học 
-
-Cho học sinh quan sát những đồ vật xung 
 -Quan sát 
-lấy giấy nháp và xé hình chữ nhật 
-Quan sát 
- lấy giấy nháp và xé hình chữ nhật 
-Quan sát 
Học sinh khéo tay : -xé ,dán được hình chữ nhật . đường xé ít răng cưa .hình dáng tương đối phẳng
-có thể xé được thêm hình chữ nhật có kích thước khác nhau .
Thực hiện 
-học sinh kiểm tra lại sản phẩm
**************
Thứ năm ngày 6/9/2012
 TỰ NHIÊN XÃ HỘI Tiết 2
CHÚNG TA ĐANG LỚN 
 I /YÊU CẦU:
- Nhận ra sự thay đổi của bản thân về số đo chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết của bản thân
-HS Khá ,giỏi :nêu được ví dụ cụ thể sự thay đổi của bản thân về số đo chiều cao,cân nặng 
 và sự hiểu biết 
* GDKNS :- Kĩ năng tự nhận thức ,kĩ năng giao tiếp 
	II/ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP : 
 1/-GV : các hình trong bài 2 SGK ,phiếu bài tập 
	 2/HS : SGK
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
3-5phút
20-25 phút
5 phút
A/Bài cũ : Cơ thể chúng ta gồm mấy phần ? kể tên các phần 
Nhận xét đánh giá
B/ bài mới : 
Giới thiệu bài mới 
Hoạt động 1: làm việc với SGK
Mục tiêu :HS biết được sức lớn của các em thể hiện ở chiều cao ,cân nặng và sự hiểu biết 
-GDKNS : Kĩ năng tự nhận thức ,nhận thức được bản thân cao thấp gầy /béo ,mức độ hiểu biết 
Bước 1: làm việc theo cặp 
-GV gợi ý một số câu hỏi:
Những hình ảnh nào cho biết sự lớn lên của em từ bé còn nằm ngửa đến lúc biết đi ,biết nói ,biết chơi với bạn ? Hãy chỉ ra và nói từng hình để thấy em bé càng biết vận động nhiều hơn
Bước 2: GV yêu cầu 1 số HS lên trước lớp nói về những gì các em đã nói với các bạn trong nhóm 
Kết luận :Trẻ em sau khi ra đời đã lớn lên hằng ngày ,hằng tháng về cân nặng ,chiều cao và các hoạt động vận động ( biết lấy ,biết bò ,biết ngồi ,biết đi0 và sự hiểu biết ( biết lạ,biết quen ,biết nói )
Các em mỗi năm cũng cao lên ,nặng hơn ,học nhiều thứ hơn .trí tuệ phát triển hơn 
Hoạt động 2:
Mục tiêu :So sánh sự lớn lên của bản thân với các bạn cùng lớp 
Dựa vào kết quả thực hành đo lẫn nhau ,các em có thấy chúng ta tuy bằng tuổi nhau nhưng lớn lên không giống nhau có phải không ?
-điều đó có gì đáng lo không ?
Lết luận : các em cần chú ý ăn uống điều độ ,giữ gìn sức khỏe ,không ốm đau sẽ chóng lớn 
3.Nhận xét dặn dò :
-làm thế nào để chúng ta chóng lớn .ít ốm đau?
-Nhận xét tiết học
CỦNGCỐ DẶN DÒ 
-Nhận xét tiết học 
-2 Học sinh trả lời 
 -Nhận xét 
 -Quan sát 
-lấy giấy nháp và xé hình chữ nhật 
-2 học sinh cùng Quan sát và nói với nhau về những gì về những gì các em quan sát được trong hình 
Từng cặp HS làm việc với nhau ,quan sát và trả lời câu hỏi 
 -Lắng nghe
-Hoạt động cả lớp 
-HS trả lời 
-HS khá ,Giỏi : Nêu được ví dụ cụ thể sụ thay đổi của bản thân về số đo chiều cao ,cân nặng và sự hiểu biết 
**************
 LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
 BÀI : ÂM Ê,V Tiết 8
 I /YÊU CẦU:
	- Giúp học sinh biết chữ ê ,v ,
	-Củng cố lại đọc ,viết được ê ,v Bê ,ve từ và câu ứng dụng 
-	-luyện viết trong vở tập viết
- Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung bế bé
	II/ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP : Bộ đồ dùng lớp 1 vở học sinh 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
3-5phút
20-25 phút
5 phút
HOẠT ĐỘNG 1:
Ổn định : Cho cả lớp hát 
Bài cũ : Học sinh đọc Ê bê ,ve
Luyện đọc SGK
Nhận xét bài cũ 
 HOẠT ĐỘNG 2:
 Bài mới 
a/ Giới thiệu bài
.b/ Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc trên bảng lớp Ê ,V tiếng bê,ve
-Cho học sinh đọc bê bè bé
Ve vè vẽ ,Bé vẽ cô
-Đọc theo tổ, đọc hướng dẫn học sinh không theo thứ tự, hướng dẫn học sinh đọc nối tiếp nhau theo dãy bàn hướng dẫn học sinh 
-Đọc toàn bài,trên bảng lớp ,đọc trong sách giáo khoa
HOẠT ĐỘNG3: luyện viết ê,v,bê,ve
-Luyện nói ,hướng dẫn học sinh quan sát trong sách giáo khoa
-Ai đang bé em bé ?em bé vui hay buồn ? tại sao?

File đính kèm:

  • docTuần 2.doc
Giáo án liên quan