Giáo án lớp 1 môn Âm nhạc

I/Mục tiêu:

- Biết hát theo giai điệu và lời ca.

- Biết vỗ tay theo bài hát.

* Biết gõ đệm theo bài hát.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

 

 

doc40 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1460 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án lớp 1 môn Âm nhạc, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời:
+ Bài Quốc Ca Việt Nam.
+Nhạc sĩ: Văn Cao
- HS nhận xét
-
 HS nghe mẫu.
- HS đọc lời ca
- HS tập hát từng câu
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
- HS ghi nhớ.
TUẦN 02
Ngày soạn : 19/08/2013
Thứ tư: ngày 28/08/2013
Môn : âm nhạc
Tiết : 02, lớp 4
 HỌC HÁT BÀI : EM YÊU HÒA BÌNH
 (NHẠC VÀ LỜI : NGUYỄN ĐỨC TOÀN)
I/Mục tiêu:
Biết hát theo giai điệu và lời ca.
Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
* Biết átc giả bài hát là nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp.
II/Chuẩn bị của giáo viên:
Nhạc cụ đệm.
Băng nghe mẫu.
Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt Động Của Giáo Viên
HĐ Của Học Sinh
1/Ổn định :
2/Kiểm tra bài cũ: Gọi hs lên bảng hát lại bài hát đã ôn
Nhận xét , đánh giá.
Nhận xét chung
3/Bài mới:
* Hoạt động 1 Dạy hát bài: Em Yêu Hoà Bình
- Giới thiệu bài hát, tác giả.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát 
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.
 Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài
 - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời của bài hát do ai viết?
- HS nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát
4/ Củng cố :
Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học.
Gíao dục học sinh qua bài học.
5/ Dặn dò:
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
* Nhận xét tiết học
- Hát vui.
- Hs trình bày bài hát.
- Hs nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS nghe hát mẫu.
- HS tập đọc lời ca.
- HS hát từng câu
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS thực hiện. hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài .
- HS hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu
- HS trả lời.
+ Bài :Em Yêu Hoà Bình.
+ Nhạc sĩ: Nguyễn Đức Toàn
- HS nhận xét
- HS thực hiện
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
TUẦN 02
Ngày soạn : 19/08/2013
 Thứ tư: ngày 28/08/2013
Môn : âm nhạc
Tiết : 02, lớp 5
HỌC HÁT BÀI: REO VANG BÌNH NINH
(NHẠC VÀ LỜI LƯU HỮU PHƯỚC)
I/Mục tiêu:
Biết hát theo giai điệu và lời ca.
Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
* Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Biết gõ đệm theo nhịp theo phách.
II/Chuẩn bị của giáo viên:
Nhạc cụ đệm.
Băng nghe mẫu.
Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt Động Của Giáo Viên
HĐ Của Học Sinh
 1/Ổn định 
: 2/ Kiểm tra bài cũ: Gọi hs lên bảng hát lại bài hát đã ôn.
Nhận xét , đánh giá.
Nhận xét chung
 3/ Bài mới:
* Hoạt động 1 Dạy hát bài: Reo Vang Bình Minh
- Giới thiệu bài hát, tác giả.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát .
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài hát.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời của bài hát do ai viết?
- HS nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát
4/ Củng cố 
Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học.
 - Giáo dục thực tế học sinh 
5/ Dặn dò:
 - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát Reo Vang Bình Minh
* Nhận xét tiết học
- Hát vui
- HS trình bày bài hát
- HS nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS nghe hát mẫu.
- HS đọc lời ca theo tiết tấu
- HS hát từng câu
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài .
- HS hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài
- HS trả lời.
+ Bài :Reo Vang Bình Minh
+ Nhạc sĩ: Lưu Hữu Phước
- HS nhận xét
- HS hát
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
TUẦN 03
Ngày soạn : 25/08/2013
Thứ hai: ngày 02/09/2013
Môn : âm nhạc
Tiết : 03, Lớp 1
HỌC HÁT BÀI: MỜI BẠN VUI MÚA CA
(NHẠC VÀ LỜI : PHẠM TUYÊN)
 I/Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.
* Biết gõ đệm theo phách.
II/Chuẩn bị của giáo viên:
Nhạc cụ đệm.
Băng nghe mẫu.
Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt Động Của Giáo Viên
HĐ Của Học Sinh
 1/Ổn định :
 2/Kiểm tra bài cũ: Gọi hs lên bảng hát lại bài hát Quê hương tươi đẹp.
- Nhận xét ,đánh giá.
- Nhận xét chung.
3/Bài mới:
* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Mời Bạn Vui Múa Ca
- Giới thiệu bài hát, tác giả.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài hát.
- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài hát.
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời của bài hát do ai viết?
- Giáo Viên mời học sinh nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát
4/ Củng cố :
 - Cho học sinh hát lại bài hát Mời Bạn Vui Múa Ca
 - Giáo dục thực tế học sinh
5/Dặn dò:
- Dặn học sinh về nhà học thuộc bài hát Mời Bạn Vui Múa Ca
* Nhận xét tiết học
- Hát vui
- Hs trình bày bài hát
- Hs nhận xét
- HS lắng nghe.
- HS nghe hát mẫu.
- HS đọc lời ca theo tiết tấu
- HS hát từng câu
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp
- HS hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài hát.
- HS trả lời:
+ Bài :Mời Bạn Vui Múa Ca...
+ Lời của Nhạc sĩ: Phạm Tuyên.
- HS nhận xét.
- HS. hát lại bài hát Mời Bạn Vui Múa Ca
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
TUẦN 03
Ngày soạn : 25/08/2013
Thứ hai : ngày 02/09/2013
Môn : âm nhạc
Tiết : 03, Lớp 2
ÔN TẬP BÀI HÁT: THẬT LÀ HAY
( NHẠC VÀ LỜI HOÀNG LÂN)
I/Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.
* Thuộc lời ca.
II/Chuẩn bị của giáo viên:
Nhạc cụ đệm.
Băng nghe mẫu.
Hát chuẩn xác bài hát.
III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt Động Của Giáo Viên
HĐ Của Học Sinh
1/ Ổn định 
2 /Kiểm tra bài cũ: Gọi hs lên bảng hát lại bài hát Thật Là Hay
- Nhận xét ,đánh giá.
- Nhận xét chung.
 3/ Bài mới:
* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Thật Là Hay
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Lời của bài hát do ai viết?
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài .
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài 
- Giáo viên nhận xét:
4/ Củngcố :
Cho học sinh hát lại bài hát Thật Là Hay một lần trước khi kết thúc tiết học
. - Giáo dục thực tế học sinh
5/ Dặn dò:
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát Thật Là Hay
* Nhận xét tiết học
- Há - Hát vui
- HS trình bày bài hát trước lớp.
- Hs nhận xét
- HS thực hiện.
+ Hát đồng thanh
+ Hát theo dãy
+ Hát cá nhân.
- HS nhận xét.
- HS chú ý.
- HS trả lời:
+ Bài :Thật Là Hay
+ Lời của Nhạc sĩ: 
Hoàng Lân
- HS nhận xét
- HS hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài .
- HS hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài 
- HS thực hiện.
- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
TUẦN 03
Ngày soạn : 25/08/2013
Thứ tư : ngày 4/09/2013
Môn : âm nhạc
Tiết : 03, Lớp 3
HỌC HÁT BÀI :BÀI CA ĐI HỌC
(NHẠC VÀ LỜI : PHAN TRẦN BẢNG)
 I/Mục tiêu:
- Biết hát theo giai điệu và lời 1.
- Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
* Biết gõ đệm theo phách.
 II/Chuẩn bị của giáo viên:
Nhạc cụ đệm.
Băng nghe mẫu.
Hát chuẩn xác bài hát.
 III/Hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt Động Của Giáo Viên
HĐ Của Học Sinh
1/ Ổn định 
2 /Kiểm tra bài cũ: Gọi hslên bảng hát lại bài hát Quốc ca Việt Nam
- Nhận xét ,đánh giá.
- Nhận xét chung.
 3/ Bài mới:
* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Bài Ca Đi Học
- Giới thiệu bài hát, tác giả.
- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát .
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài hát.
 - Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài hát.
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Lời của bài hát do ai viết?
- Giáo Viên mời học sinh nhận xét:
- Giáo viên nhận xét:
 - Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bà

File đính kèm:

  • docGIAO AN AM NHAC.doc