Giáo án Hình học 7 - Tuần 5 - Trường THCS Trương Vĩnh Ký

Tuần 5 Tiết 9

Luyện tập, kiểm tra 15 phút

A.Mục tiêu

Cho 2 đường thẳng song song và 1 cát tuyến, biết 1 góc, tính các góc còn lại.

 Vận dụng tiên đề Ơclit để giải bài bập.

 Bước đầu biết dùng suy luận để trình bày bài toán.

B.Chuẩn bị :

 SGK, thước đo góc , thước thẳng.

C.Tiến trình dạy học

I.ổn định lớp

II.Kiểm tra bài cũ

Phát biểu tiên đề Ơclit ?

Nếu qua 1 điểm có 2 đường thẳng cùng song song 1 đường thẳng thì sao?

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Lượt xem: 601 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 7 - Tuần 5 - Trường THCS Trương Vĩnh Ký, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:06/9/2014 	Tuần 5	 	Tiết 9 
Luyện tập, kiểm tra 15 phút
A.Mục tiêu
Cho 2 đường thẳng song song và 1 cát tuyến, biết 1 góc, tính các góc còn lại.
Vận dụng tiên đề Ơclit để giải bài bập.
Bước đầu biết dùng suy luận để trình bày bài toán.
B.Chuẩn bị : 
 SGK, thước đo góc , thước thẳng.
C.Tiến trình dạy học
I.ổn định lớp 
II.Kiểm tra bài cũ
Phát biểu tiên đề Ơclit ? 
Nếu qua 1 điểm có 2 đường thẳng cùng song song 1 đường thẳng thì sao?
III.Luyện tập
Hoạt động của thầy
Ghi bảng
Cho HS làm bài tập 35(sgk)
Bài 36(sgk)
Cho hình vẽ .Biết a//b và c cắt a tạ A cắt b tại B.Hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau: 
a) Â1= (vì là cặp góc so le trong)
b) Â2= (vì là cặp góc đồng vị)
4
a
b
c
A
B
1
1
2
2
3
3
4
c)(vì)
d) (vì)
Bài 29(sbt)
Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình.
Bài 38(sgk)
Yêu cầu HS hoạt động nhóm:nửa lớp làm một bên khung.
Bài tập 35(sgk)
Theo tiên đề ơclit : qua A ta chỉ vẽ được 1 đường thẳng a song song BC và qua B chỉ vẽ được 1 đường thẳng b song song AC.
Bài 36(sgk)
a) Â1= vì là cặp góc so le trong)
b) Â2= vì là cặp góc đồng vị)
c)(vì là 2 góc trong cùng phía)
d) (vì là 2 góc cùng bằng 2 góc bằng nhau)
A
a
b
c
Bài 29(sbt)
c có cắt b
1
d
d’
c
A
B
1
4
2
3
3
2
4
Nếu c không cắt b thì c // b. Khi đó qua A có 2 đường thẳng cùng song song a .điều này trái với tiên đề Ơclit.
Bài 38(sgk)
Nhóm 1,2:
* d//d’ thì :
* Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì :
a) Hai góc so le trong bằng nhau
b) Hai góc đồng vị bằng nhau.
c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.
Nhóm 3,4 ngược lại .
IV.Kiểm tra :
Câu1: thế nào là 2 đường thẳng song song.
Câu 2: trong các câu sau, câu nào đúng , câu nào sai:
Hai đường thẳng song song là 2 đường thẳng không có điểm chung.
Nếu đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b mà trong các góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau thì a//b.
Nếu đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b mà trong các góc tạo thành có 1 cặp góc đồng vị bằng nhau thì a//b.
Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a.Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất.
Có duy nhất 1 đường thẳng song song với 1 đường thẳng cho trước.
Câu 3: biết a//b. Nêu tên các cặp góc bằng nhau trong hình vẽ:
E
a
b
A
B
C
D
V.Hướng dẫn về nhà 
Làm bài tập 39(sgk-95) có suy luận .bài 30(sbt)
Bt bổ sung: cho 2 đường thẳng a,c và . Cho biết quan hệ giữa a và b?
* Đối với lớp điểm sỏng: BT:35, 36, 37 SGK. 
* Đối với lớp đại trà: BT:35,36 SGK. 
V. Rỳt kinh nghiệm: 
- HS:...................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
- GV...................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 06/9/2014 	Tuần 5	 	Tiết 10
Đ6 Từ vuông góc đến song song
A.Mục tiêu
Biết quan hệ giữa 2 đường thẳng cùng vuông góc hay song song với đường thẳng thứ ba
Biết phát biểu gãy gọn một mệnh đề toán học.
Tập suy luận.
B.Chuẩn bị :
 SGK,thước thẳng, êke, bảng phụ.
M
d
a
c
C.Tiến trình dạy học
 I.ổn định lớp
 II.Kiểm tra bài cũ 
HS1: nêu dấu hiệu 2 đường thẳng song song ? 
Vẽ đường thẳng c đi qua M ở ngoài a và vuông góc với a?
HS2: nêu tiên đề ơclit.Dùng êke vẽ đường thẳng d 
đi qua M và vuông góc với c?
Hãy cho biết quan hệ giữa c và a ?
 (c//a vì d tạo ra 2 góc sole trong bằng nhau) 
 III.Bài giảng
Hoạt động của thầy
Ghi bảng
Cho HS quan sát hình 27 trong SGK , trả lời ?1
? Nêu quan hệ giữa 2 đường thẳng phân biệt cùng vuông góc đường thẳng thứ 3 ?
Tính chất (sgk)
Ta có thể kí hiệu như sau :
Hãy dùng suy luận để chứng tỏ điều đó?
c
a
b
Cho a//b , c.Theo em quan hệ giữa c và b như thế nào ?
Liệu c có cắt b được không?
Nếu c cắt b thì góc tạo thành bằng bao nhiêu?
Nêu nhận xét từ bài toán ?
Như vậy 1 đường thẳng vuông góc với 1 trong 2 đường thẳng song song thì sao ?
Tính chất 2(sgk)
Hãy so sánh 2 tính chất ?
Bài tập 40:
điền vào ()
nếu thì 
Nếu a//b và thì 
Cho cả lớp nghiên cứu mục 2(sgk) ,sau đó làm ?2
Tính chất (sgk)
Ta nói 3 đường thẳng d,d’,d” song song với nhau từng đoi một là 3 đường thẳng song song
Kí hiệu : d//d’//d”
a
b
c
Bài tập 41(sgk)
c
b
a
1.Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song(16p)
?1:
a//b
c
b
a
1
A
B
3
Vì c cắt a,b tạo thành 2 góc so le trong bằng nhau nên a//b
c cắt b vì nếu c không cắt b thì c//b , trái tiên đề ơclit.
c cắt b thì góc tạo thành là 900 (vì 2 góc so le trong)
Vậy : c
Thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại.
Nhắc lại tính chất
Tính chất 2(sgk)
2 tính chất ngược nhau
a//b
2.Ba đường thẳng song song(10p)
d
d’
d”
?2:
a
d
d’
d”
Làm bài theo nhóm:
Nêu tính chất như SGK
Bài 41:
Nếu a//b và a//c thì b//c
 IV.Củng cố 
 dùng êke vẽ a,b cùng vuông góc c.
Tại sao a//b?
Vẽ d cắt a,b tại C,D.Đánh dấu các góc đỉnh A,B rồi đọc tên các cặp góc bằng nhau, giải thích?
Nhắc lại 3 tính chất ?
4
a
b
c
d
A
B
1
1
2
2
3
3
4
Làm bài :
b)a//b vì cùng vuông góc c
c)chỉ ra các cặp góc so le trong bằng nhau, đồng vị bằng nhau.
 V.Hướng dẫn về nhà
Bài tập : 42,43,44(sgk-98); 33,34(sbt-80)
Học thuộc 3 tính chất trong bà
 diễn đạt bằng hình vẽ và kí hiệu.
* Đối với lớp điểm sỏng: BT:40, 41 SGK. 
* Đối với lớp đại trà: BT:40 SGK. 
 VI. Rỳt kinh nghiệm: 
- HS:...................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
- GV...................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Ninh Hũa, ngày../9/2014
Duyệt của tổ trưởng 
.
Tụ Minh Đầy 

File đính kèm:

  • docHINH 7.doc