Giáo án Hình học 7: Bài 5: tiên đề ơclit về đường thẳng song song

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Hs hiểu được nội dung của tiên đề Ơclit: công nhận tính duy nhất của đường thẳng b đi qua M (Ma) sao cho b//a.

Hiểu rằng nhờ tính chất Ơclit mới suy ra được tính chất của 2 đường thẳng song song.

2. Kỹ năng: Cho biết cát tuyến cắt 2 đường thẳng song song và cho biết số đo của 1 góc. Tính được số đo của góc còn lại

 3. Thái độ: Học sinh tiếp tục được làm quen trong việc suy luận.

II. PHƯƠNG TIỆN:

 1. Giáo viên:Thước đo độ, thước thẳng, bảng phụ.

 2. Học sinh:Thước đo góc, thước thẳng, vở nháp.

 

doc3 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1690 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 7: Bài 5: tiên đề ơclit về đường thẳng song song, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 04 tiết : 08
Ngày soạn: 1/10/2007
Ngày dạy: 3/10/2007
	Bài 5: TIÊN ĐỀ ƠCLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG
SONG SONG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Hs hiểu được nội dung của tiên đề Ơclit: công nhận tính duy nhất của đường thẳng b đi qua M (MÏa) sao cho b//a.
Hiểu rằng nhờ tính chất Ơclit mới suy ra được tính chất của 2 đường thẳng song song.
2. Kỹ năng: Cho biết cát tuyến cắt 2 đường thẳng song song và cho biết số đo của 1 góc. Tính được số đo của góc còn lại
	3. Thái độ: Học sinh tiếp tục được làm quen trong việc suy luận.
II. PHƯƠNG TIỆN:
	1. Giáo viên:Thước đo độ, thước thẳng, bảng phụ.
	2. Học sinh:Thước đo góc, thước thẳng, vở nháp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
1. Hoạt động 1: Tìm hiểu tiên đề Ơclit.
GV cho bài toán : Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Vẽ 1 đường thẳng b đi qua M và b//a
Gọi 1 Hs lên bảng thực hiện.
Sau đó gọi 2 HS lần lượt vẽ b trên hình vẽ trên và nhận xét.
Vậy qua điểm M Ï a có mấy đường thẳng song song với a ?
Điều mà chúng ta vừa thừa nhận đó là tiên đề Ơclit .
GV giới thiệu tiên đề Ơclit.
GV giới thiệu thêm về vài nét về nhà toán học Ơclit và cho đọc mục “Có thể em chưa biết” SGK/33.
2. Hoạt động 2: Tính chât của 2 đường thẳng song song:
Cho HS làm bài ? SGK/93.
Gọi lần lượt từng HS làm câu a, b, c, d.
 Đo và tính tổng góc trong cùng phía ? rút ra nhận xét ?
Qua bài toán trên em có nhận xét gì ?
Ba nhận xét trên chính là 3 tính chất của 2 đường thẳng song song.
GV cho HS nắm tính chất.
Tính chất này cho gì ? Và suy ra điều gì?
GV hướng dẫn HS tập suy luận(chứng minh tính chất trên).
Dựa vào Bài 30/79 SBT.
3. Hoạt động 3: Củng cố:
Yêu cầu HS làm BT 32/94 SGK.
Gọi từng HS đứng lên trả lời từng câu a, b, c, d
Yêu cầu HS làm BT 34/94 SGK theo nhóm. 
Tóm tắt bài toán dưới dạng cho?; yêu cầu? 
Các nhóm lập luận có căn cứ.
GV cho HS nhận xét, sửa bài và cho điểm nhóm
GV treo bảng phụ ghi BT 36/94 SGK lên.
Gọi 1 Hs trả lời để củng cố lại kiến thức.
4. Hoạt động 4:Dặn dò
Học thuộc tiên đề Ơclit, tính chất của 2 đường thẳng song song.
BTVN : 31,25/94 SGK và 27,28,29/78,79 SBT.
Tiết sau luyện tập.
HS cả lớp thực hiện.
 a 
 600
 600
b M
HS2; HS3 lên vẽ và nhận xét.
Đường thẳng b vẽ lúc sau trùng với đường thẳng b ban đầu.
Có 1 và chỉ 1 đường thẳng đi qua M và song song với a cho trước.
HS nhắc lại tiên đề và tự vẽ hình vào vở.
HS cả lớp cùng làm.
a A2 1
 2 3 1 4
b 3 4 B
HS1 : Nếu 1 đoạn thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì: hai góc sole trong bằng nhau. Hai góc đồng vị bằng nhau. Hai góc trong cùng phía có tổng số đo bằng 1800(bù nhau)
 HS nhắc lại tính chất SGK/93
Cho 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song suy ra: 
+Hai góc sole trong bằng nhau
+Hai góc đồng vị bằøng nhau.
+Hai góc trong cùng phía bù nhau.
Hs đọc và phân tích đề bài.
Hs trả lời.
a/ đúng; b/ đúng ; 
c/ sai; d/ sai ;
HS làm BT 34/94 SGK theo nhóm. 
Đại diện của 1 nhóm trình bày cách làm.
HS đọc bài và trả lời.
1 HS lên bảng trình bày ngay trên bảng phụ.
1. Tiên đề Ơclit:
 M a
 ˜ 
b	
M Ï a
b đi qua M =>b là duy nhất
b//a.
2. Tính chất của 2 đường thẳng song song: SGK/93
 A2 1 a
 3 4
 B 2 1 
 3 4 b
a//b
c Ça={A} suy ra : 
c Çb={B}
A3 = B1
A1 = B1
A4 + B1 = 1800
Bài 34/94 SGK :
Cho : a//b; AB Ç a = {A}
 AB Çb={B};
 A4 = 370
Yêu cầu :
 a/ B1= ?
b/ so sánh A1 và B4
c/ B2 = ? 
Bài làm:
 A3 2
 370 4 1 a
 B 2 1
 3 4 b
a/ Vì a//b nên B1 = A4 = 370 (sole trong)
b/ A1 + A4 = 1800(2 góc kề bù)
=> A1 =1800- A4 = 800- 370 =1430 
và B4 + B1=1800 =>B4=1800- B1
=1800- 370= 1430 
Vậy A1 = B4 = 1430
c/ B2 = B4 = 1430 (đối đỉnh)
Bài 33/94 SGK :
Nếu có 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì :
a/ hai góc sole trong bằøng nhau.
b/ hai góc đồng vị bằng nhau.
c/ hai góc trong cùng phía bù nhau.

File đính kèm:

  • doctiet 8.doc
Giáo án liên quan