Giáo án giảng dạy Lớp 4 - Tuần 14 - Năm học 2016-2017 - Nguyễn Thị Hải Yến

1. Kiểm tra bài cũ :

Gv yêu cầu hs lên bảng tính:

456kg + 789kg = 101kg x 25 =

425g x 145 = .

Gọi HS nhận xét bài bạn làm.

GV nhận xét, tuyên dương HS.

2. Bài mới :

a. Giới thiệu bài : Ghi bảng – nêu mục đích yêu cầu tiết học.

b. So sánh giá trị của biểu thức

 + GV viết bảng hai biểu thức :

(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7

GV yêu cầu HS tính giá trị của hai biểu thức trên.

Giá trị của hai biểu thức như thế nào với nhau ?

GV nêu : Vậy ta có thể viết

(35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7

Rút ra kết luận về một tổng chia cho một số

 GV đặt câu hỏi để HS nhận xét về các biểu thức trên.

Biểu thức (35 + 21 ) : 7 có dạng gì ?

Hãy nhận xét về dạng của biểu thức : 53 : 7 +21 : 7

Nêu từng thương trong biểu thức này ?

 GV củng cố nêu kết luận về một tổng chia cho một số.

 

doc29 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 25/04/2023 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án giảng dạy Lớp 4 - Tuần 14 - Năm học 2016-2017 - Nguyễn Thị Hải Yến, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiệu) cho một số.
- Biết vận dụng kiến thức đã học và làm bài và tính toán trong cuộc sống.
II. Đồ dùng
Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy – học 
1. Kiểm tra bài cũ
- Gv yêu cầu hs đặt tính và tính
	45879 : 8	657489 : 9	
- 2 dãy bàn, mỗi dãy làm một phép tính.
- Muốn chia 1 tổng (1 hiệu) cho 1 số ta làm nh thế nào?
- gv nhận xét, tuyên dương
2. Bài mới
a. Giới thiệu bài: gv ghi bảng và nêu mục tiêu bài học
b.Luyện tập
Bài 1: 
- GV hỏi: bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
- GV bao quát, giúp đỡ những HSCĐYC.
- GV chốt đáp án, củng cố cách làm.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài toán.
- GV và lớp nhận xét.
- GV bao quát, giúp đỡ những HS CĐYC.
- Nhận xét và củng cố chia một tổng(hiệu) cho một số.
(hs ĐYC có thể làm hết cả bài)
Bài 3: GV đưa câu hỏi tìm hiểu bài, phân tích bài toán.giúp HS yếu tìm ra các bước giải:
+ Tìm số hàng do 3 toa xe chở.
+ Tìm só hàng do 6 toa xe chở
+ Tìm số hàng ở mỗi toa.
- GV và lớp nhận xét.
- GV bao quát chung
- GV chấm, nhận xét chốt lời giải đúng.
Bài 4: GV bao quát chung.
- GV chốt ĐA, củng cố một tổng chia cho một số, một hiệu chia cho một số.
3.Củng cố, dặn dò:
-GV nhận xét tiết học
-Nhắc nhở chuẩn bị bài sau.
3 HS lên bảng, hs dưới lớp làm nháp hoặc bảng con
Hs lắng nghe
- HS đọc bài và nêu yêu cầu.
- HS làm bài cá nhân vào vở, một số HS thực hiện trên bảng phụ.
- HS nêu cách tính, kết quả và chỉ rõ phép chia hết, phép chia có dư.
- 1 HS đọc đề toán trước lớp.
- HS CĐYC nêu công thức tìm số lớn, số bé khi biết tổng và hiệu của chúng.
- HS làm cá nhân theo hai nhóm, mỗi nhóm làm 1 phần.
- HS chữa bài, thống nhất kết quả.
- HS đọc đề toán.
- HS thảo luận cả lớp và tóm tắt được:
3 toa xe: 1 toa: 14580kg
6 toa xe: 1 toa: 13275
Trung bình mỗi toa xe chở ? kg hàng.
- HS nêu cách tìm số trung bình cộng.
- HS làm bài vào nháp, HS ĐYC tự làm bài
- HS chữa bài
- HS làm bài theo 2 nhóm, HS ĐYC làm cả bài.
- HS chữa bài, nêu tính chất mình đã sử dụng để giải bài toán.
-----------------------------------------------------------
Tiết 2 ĐỊA LÍ
Hoạt động sản xuất của người dân ở Đồng bằng Bắc Bộ
I- Mục tiêu
- Nắm được một số đặc điểm tiêu biểu về hoạt động trồng trọt và chăn nuôi của ngời dân đồng bằng Bắc Bộ:
+ Trồng lúa,là vựa lúa lớn thứ hai của cả nước 
+ Trồng nhiều ngô khoai, cây ăn quả, rau sứ lạnh, nuôi nhiều lợn và gia cầm
- nhận xét nhiệt độ của Hà Nội : tháng lạnh , tháng 1,2,3 nhiệt độ dới 20 độ C, từ đó biết ĐBBB có mùa đông lạnh
 - Hs ĐYC nêu được :Các công việc cần phải làm trong quá trình sản xuất lúa gạo.
II. Đồ dùng dạy - học
- Bản đồ nông nghiệp VN
III. Các hoạt động dạy- học
1. Kiểm tra bài cũ: ? Trình bày một số điểm về nhà ở, làng xóm, trang phục và lễ hội của ngời Kinh ở đồng bằng Bắc Bộ ?
2. Bài mới 
a. Giới thiệu bài : Ghi bảng – nêu mục đích yêu cầu tiết học.
b. Các hoạt động
Hoạt động 1: Vựa lúa lớn thứ hai của cả nước 
- GV yêu cầu HS đọc mục 1 trong SGK rồi trả lời các câu hỏi sau:
+ Đồng bằng Bắc Bộ có những thuận lợi nào để trở thành vựa lúa lớn thứ hai của đất nước ?
+ Em hãy nêu thứ tự các công việc cần phải làm trong quá trình sản xuất lúa gạo. 
-> GV chốt về điều kiện để trồng lúa và đa lần lượt các hình 1, ..., 8/104 nêu quá trình sản xuất lúa gạo, giải thích thêm về cây lúa nước .
- Tổ chức thảo luận cả lớp:
? Em có nhận xét gì về việc trồng lúa gạo của người nông dân ?(HS ĐYC)
? Ngoài trồng lúa, ngời dân còn trồng và nuôi những con gì?
-> GV chốt kiến thức và giải thích vì sao nơi đây nuôi nhiều gà, vịt, lợn. 
Hoạt động 2 : Vùng trồng nhiều rau xứ lạnh
- GV giao việc: Thực hiện 2 yêu cầu của mục 2 và trả lời câu hỏi Nhiệt độ thấp ở mùa đông có thuận lợi và khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp ?
-> GV chốt kiến thức, liên hệ địa phương và giải thích thêm về ảnh hưởng của gió mùa đông bắc đối với thời tiết và khí hậu của đồng bằng Bắc Bộ.
=> GVhệ thống kiến thức, rút ra bài học.
3.Củng cố, dặn dò:
- HS đọc mục 1 SGK/103
- HS làm việc nhóm 4
+ HS đọc đoạn 1 của mục 1 để trả lời
+ Dựa vào nội dung trong sách/104 và qua hoạt động thực tế trên quê hương, HS nêu.
- HS nối tiếp trả lời câu hỏi trước lớp. Các nhóm khác nhận xét bổ sung. 
- Dựa vào SGK và hiểu biết thực tế, HS nối tiếp nêu tên các cây trồng vật nuôi khác của đồng bằng Bắc Bộ. (HSNK có thể giải thích vì sao nuôi đợc nhiều các con vật đó)
- HS đọc mục 2 trong SGK/105
- Các nhóm dựa vào mục 2 trong SGK và hiểu biết về thực tế để thảo luận.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm việc trước lớp.
- HS nêu Bài học
---------------------------------------------------------------
Tiết 3 THỂ DỤC
GV bộ môn giảng dạy
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2016
Buổi sáng -Tiết 1 KỂ CHUYỆN
Búp bê của ai?
I. Mục tiêu 
	Giúp HS :
	Dựa theo lời kể của Gv nói được lời thuyết minh phù hợp với từng tranh minh hoạ
 	Bước đầu kể lại được câu chuyện bằng lời của búp bê ( kể được phần kết của câu chuyện với tình huống cho trước- câu hỏi 3 không trả lới - theo giảm tải)
	Hiếu lời khuyên qua câu chuyện : Phải biết giữ gìn, yêu quí đồ chơi
II. Đồ dùng dạy - học
	- Tranh minh họa truyện trong SGK.
	- băng giấy 
III. Các hoạt động dạy - học 
1.Kiểm tra bài cũ:
2.Bài mới
a.Giới thiệu bài
Gv nêu mục tiêu, nội dung tiết học
b.Hướng dẫn hs thực hiện các yêu cầu
Gv kể chuyện
Gv kể lại câu chuyện với giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, phân biệt các lời nhân vật 
Gv kể lần 1, chỉ tranh minh họa giới thiệu lật đật
Gv kể lần 2 chỉ tranh minh họa về nội dung câu chuyện
Gv kể lần 3 nếu cần
Hướng dẫn thực hiện yêu cầu
Bài 1: gv mời hs nêu yêu cầu bài tập
Gv treo tranh lên bảng và mời hs nêu lời thuyết minh cho tranh
Gv gắn những lời thuyết minh chưa đúng bằng những lời thuyết minh đúng
Bài 2: Kể lại câu chuyện bằng lời kể của búp bê
Gv mời hs nêu yêu cầu bài tập
Gv mời 1 hs kể mẫu đoạn đầu câu chuyện
Gv yêu cầu hs kể theo nhóm sau đó trình bày trước lớp
Gv và cả lớp cùng nhận xét, bình chọn
3.Củng cố - dặn dò
? Câu chuyện muốn nói với các em điều gì?
Gv nhận xét chung tiết học
Nhắc hs về nhà đọc lại câu chuyện và kể cho mọi người nghe.
Hs lắng nghe
Hs lắng nghe gv kể chuyện
Hs kết hợp nghe và quan sát tranh
Hs quan sát tranh và tìm lời thuyết minh cho mỗi tranh,, ngắn gọn bằng một câu theo nhóm 2
Đại diện các nhóm nêu câu thuyết minh cho mỗi tranh, các nhóm lắng nghe và bổ sung ý kiến
Hs lắng nghe và nhắc lại
1 hs nêu yêu cầu, hs khác lắng nghe và nhận xét
Hs thực hành kể theo nhóm 2, đại diện 3-4 nhóm kể trước lớp, nhóm khác lắng nghe và bổ sung ý kiến
Một vài hs nêu ý kiến
Hs lắng nghe
------------------------------------------------
Tiết 2 TOÁN
Chia một số cho một tích
I. Mục tiêu
 Nắm được cách thực hiện chia một số cho một tích .
 Biết thực hiện chia một số cho một tích để giải các bài toán có liên quan 
 Yêu thích môn học .
 II. Đồ dùng dạy học
-Phấn màu
III. Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS lên bảng làm bài 2 
2. Dạy bài mới 
a. Giới thiệu bài 
b. Tính giá trị của ba biểu thức
- Gv ghi bảng ba biểu thức lên bảng
24 : (2 x 3) ; 24 : 3 : 2 ; 24 : 2 : 3
- Gv mời HS lên bảng
- Gv theo dõi HS làm bài, giúp đỡ HS CĐYC
- Gv nhận xét bài trên bảng
- Gv yêu cầu HS nhận xét giá trị của các biểu thức. Ta thấy:
24 : (2 x 3) = 24 : 6 = 4
24 : 3 : 2 = 8 : 2 = 4
24 : 2 : 3 = 12 : 3 = 4
- Gv hướng dẫn HS ghi:
24 : (2 x 3) = 24 : 3 : 2 = 24 : 2 : 3
- Gv hướng dẫn HS nêu kết luận: Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.
- Gv cho HS học thuộc kết luận
c. Thực hành
* Bài 1
- Gv mời HS đọc ND bài
- Gv viết sẵn phép tính trên bảng, mời HS lên làm
- Gv yêu cầu HS ĐYC làm theo 3 cách vừa hướng dẫn
- Gv nhận xét
* Bài 2
- Gv hướng dẫn HS tìm hiểu mẫu. Gv lưu ý HS nên phân tích số chia thành tích
- Gv giúp đỡ HS CĐYC
- Gv nhận xét
* Bài 3	
- Gv treo bảng phụ đã viết BT
- Gv hướng dẫn HS tìm số vở hai bạn mua => tìm giá tiền mỗi quyển vở
- Gv nhận xét
3. Củng cố, dặn dò
- Gv nhận xét tiết học
- Nhắc HS về nhà hoàn thành các bài tập trong SGK và VBT
Hs làm bài , lớp làm nháp
- HS quan sát
- 3 HS lên bảng
- Cả lớp làm vào nháp
- HS kết luận hai biểu thức có giá trị bằng nhau
- HS ghi lại vào vở nháp
- 2, 3 HS nêu kết luận
- HS làm bài
- HS ĐYC thực hiện
- HS nêu kết luận về giá trị của các biểu thức đều bằng nhau
- HS nêu yc bài	
- HS làm bài
- HS nêu đề bài
- HS hỏi đáp nhau đề bài
- HS làm bài
-------------------------------------------------
Tiết 3 HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 
Kỹ năng sống: Giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp
I. Mục tiêu:
- Hiểu được tầm quan trọng của việc giữ gì môi trường xanh sạch đẹp.
- Rèn luyện thói quen tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh trường lớp, chỗ ở và nơi công cộng.
- Có ý thức bảo vệ môi trường sạch sẽ.
II. Đồ dùng
- Tài liệu KNS ( 28-31)
III. Các hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
- Nêu phương pháp tìm kiếm và xử lí thông tin trong học tập có hiệu quả nhất?
- Những điều cần tránh trong quá trình tìm kiếm và xử lí thông tin ?
- GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài
b. HĐ 1: Đọc truyện Bạn đội viên xuất sắc
- GV yêu cầu HS thảo luận BT1.
- Em học tập được gì từ tấm gương của bạn Nam ?
- Em đã làm gì để giữ gìn vệ sinh môi trường ?
- Em cùng các bạn lên kế hoạch tổ chức hoạt động Ngày thứ bảy xanh sạch đẹp
- GV chốt.
BT2: Gọi HS đọc yêu cầu
- Gọi HS đọc bài làm.
BT3: Kể nhưng việc làm của em và các bạn làm để giữ gìn vệ sinh nới ở.
c. HĐ 2: Bài học
- HS đọc và nêu nội dung bài học, các điều nên tránh (T 30, 31)
. HĐ3: Đánh giá
- HS tự đánh giá.
- GV nhận xét, đánh giá.
- Vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống hàng ngày. Chuẩn bị bài 8
- HS lắng nghe, suy nghĩ thảo luận.
- HS làm BT trong SGK
- HS lắng nghe, suy nghĩ , thảo luận các tình huống trong SGK
- HS nối tiếp trả lời câu hỏi.
- HS nêu việc làm của mình.
- HS làm việc nhóm, ghi lại hoạt động em và các bạn

File đính kèm:

  • docgiao_an_giang_day_lop_4_tuan_14_nam_hoc_2016_2017_nguyen_thi.doc
Giáo án liên quan