Giáo án điện tử Lớp ghép 2+3 - Tuần 15 - Châu Ngọc Thạch

Tiết:1 *Lớp 2:Tập đọc: HAI ANH EM

 *Lớp 3:Đạo đức: QUAN TÂM GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG t 2

I.Mục tiêu:

*L2: - Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ; bứoc đầu biết đọc rõ lời diễn tả ý nghĩ của nhân vật trong bài.

- Hiểu ND: sự quan tâm, lo lắngcho nhau, nhừong nhịn nhau của hai anh em. ( trả lời đựoc các câu hỏi trong SGK)

*KNS:- Xác định giá trị,tự nhận thức về bản thân, thể hiện sự cảm thơng.

 *L3: - Nêu được một số việc làm thể hiện quan tâm, giúp đỡ hàng tháng xóm giềng.

- Biết quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng bằng những việc làm phù hợp với khả năng

- Biết ý nghĩa của việc quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng

II.Chuẩn bị:

*L2:

*L3:Các câu ca dao, tục ngữ, truyện, tấm gương về chủ đề bài học.

 

doc28 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án điện tử Lớp ghép 2+3 - Tuần 15 - Châu Ngọc Thạch, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bị:
*L2:
*L3:Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc.
III.Hoạt động dạy học:
Lớp2
Lớp3
1/Ổn định
2/KT bài cũ:
 100 – 6 100 – 52 100 – x = 48
-Nêu cách đặt tính và tính, tìm x.
- Yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài tập đọc Hũ bạc của người cha
3/Bài mới
Hoạt động 1 : Đường thẳng và ba điểm thẳng hàng.
A/ Giới thiệu đường thẳng AB.
-GV chấm lên bảng 2 điểm. Yêu cầu học sinh lên bảng đặt tên 2 điểm và vẽ đoạn thẳng đi qua 2 điểm.
-Em vừa vẽ được hình gì ? -Vẽ đoạn thẳng AB
-Đoạn nối điểm A đến điểm B ta được đoạn thẳng AB.
-GV hướng dẫn học sinh nhận biết ban đầu về đoạn thẳng : 
B/ Giới thiệu 3 điểm thẳng hàng.
-GV chấm 3 điểm A,B,C trên bảng (chú ý điểm C sao cho cùng nằm trên đường AB).
-GV nêu : Ba điểm A,B,C cùng nằm trên một đường thẳng, ta nói A,B,C là ba điểm thẳng hàng.
-GV chấm một điểm D ở ngoài đường thẳng vừa vẽ, em có nhận xét gì ? ba điểm A,B,D không cùng nằm trên một đường thẳng nào, nên ba điểm A,B,D không thẳng hàng.
-Tại sao ? -Vì ba điểm A,B,D không cùng nằm trên một đường thẳng.
Hoạt dộng 2 : Luyện tập.
Bài 1 : Yêu cầu HS tự vẽ vào vở.
Bài 2 : Yêu cầu gì ? -Nêu tên 3 điểm thẳng hàng.
-Ba điểm thẳng hàng là 3 điểm như thế nào ? -Là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng.
-GV hướng dẫn HS dùng thước để kiểm tra.
A/ 3 điểm O,M,N thẳng hàng.
 3 điểm O,P,Q thẳng hàng.
B/ 3 điểm B,O,D thẳng hàng.
 3 điểm A,O,C thẳng hàng.
 * Hoạt động 1 : Luyện đọc 
a) Đọc mẫu
- GV đọc mẫu toàn bài một lượt với giọng thong thả, nhấn giọng ở các từ gợi tả.
b) Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ
- Hướng dẫn đọc từng câu và luyện phát âm từ khó
- Hướng dẫn đọc từng đoạn và giải nghĩa từ khó.
- Hướng dẫn HS chia đoạn, 
- Yêu cầu 4 HS đọc từng đoạn trước lớp.
- Yêu cầu HS đọc phần chú giải để hiểu nghĩa 
- Yêu cầu HS luyện đọc 
- Tổ chức thi đọc
* Hoạt động 2 : HD tìm hiểu bài 
- GV gọi 1 HS đọc lại cả bài trước lớp.
- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1.
- Nhà rông thường được làm bằng các loại gỗ nào ?
1. Vì sao nhà rông phải chắc và cao ?
2. Gian đầu nhà rông được trang trí như thế nào ?
3. Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông ?
- Từ gian thứ ba của nhà rông được dùng để làm gì ?
* Hoạt động 3 : Luyện đọc lại bài 
- Yêu cầu HS chọn đọc một đoạn em thích trong bài và luyện đọc.
- Nhận xét 
4Củng cố, dặn dò
Vẽ 1 đoạn thẳng, 1 đường thẳng, chấm 3 điểm thẳng hàng với nhau
- Nhận xét tiết học, nối tiếp HS về nhà đọc lại bài nhiều lần. CB bài sau.
---------------------------
Tiết:2 *Lớp 2: Tập đọc: BÉ HOA
 *Lớp :Toán: GIỚI THIỆU BẢNG NHÂN
I.Mục tiêu:
*L2: - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; đọc r thư của bé Hoa trong bài.
- Hiểu ND: Hoa rất yêu thương em, biết chăm sóc em và giúp đỡ bố mẹ ( trả lời được các CH trong SGK )
 *L3: - HS biết cách sử dụng bảng nhân. Làm BT 1, 2, 3.
II.Chuẩn bị:
*L2:Tranh “Bé Hoa”
*L3:Bảng nhân như trong Toán 3.
III.Hoạt động dạy học:
Lớp2
Lớp3
1/Ổn định
2/KT bài cũ:
 HS đọc bài Hai anh em.TLCH
- Gọi hs lên bảng làm bài 1,2,3/80 VBT
3/Bài mới
Hoạt động 1 : Luyện đọc.
-Giáo viên đọc mẫu toàn bài 
-Hướng dẫn luyện đọc.
Đọc từng câu ( Đọc từng câu)
-Luyện đọc từ khó : Nụ, lắm, lớn lên, nắn nót, ngoan, đưa võng.
Đọc từng đoạn :
Hướng dẫn luyện đọc câu :
Đọc từng đoạn trong nhóm.
-Bây giờ  ru em ngủ.
-Đêm nay  từng nét chữ.
-Bố ạ!  bố nhé.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
-Em biết những gì về gia đình Hoa?
-Em Nụ có những nét gì đáng yêu ?
-Tìm những từ ngữ cho thấy Hoa rất yêu em bé ? 
-Hoa đã làm gì giúp mẹ ?
-Hoa thường làm gì để ru em ? -Hát.
-Trong thư gửi bố Hoa kể chuyện gì và mong ước điều gì ? 
-Theo em Hoa đáng yêu ở chỗ nào ?
a/ Hoạt động 1 : Giới thiêu bảng nhân 
- Treo bảng nhân
- HD tìm hiểu bảng nhân
- Vậy mỗi hàng trong bảng nhân này, không kể số đầu tiên của hàng ghi lại 1 bảng nhân. Hàng thứ nhất là bảng nhân 1, hàng thứ hai là bảng nhân 2 ,hàng cuối cùng là bảng nhân 10
Kết luận :
 Bảng nhân dùng để tra kết quả các phép nhân
 b/ Hoạt động 2 : HD sử dụng bảng nhân 
- Hướng dẫn hs tìm kết quả của phép nhân 3 x 4
- Yêu cầu HS thực hành tìm tích của 1 số cặp số khác
Hoạt động 3 : Luyện tập - Thực hành 
*Bài1: Nêu y/c của bài toán
- Yêu cầu HS làm bài
- Yêu cầu HS nêu lại cách tìm tích của bốn phép tính trong bài
- Chữa bài 
*Bài 2: Một hs nêu y/c của bài 
Hướng dẫn HS 
*Bài 3: Gọi 1 HS đọc đề bài
- Bài toán thuộc dạng nào?
- Y/c hs tự làm bài
- Chữa bài 
4Củng cố, dặn dò
Bé Hoa ngoan như thế nào? Ở nhà em đã làm gì để giúp đỡ bố mẹ ?
- Về nhà ôn bảng nhân
---------------------
Tiết:3 *Lớp 2: Tự nhiên&xã hội: TRƯỜNG HỌC
 *Lớp 3:Luyện từ và câu:MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÁC DÂN TỘC .
LUYỆN TẬP VỀ SO SÁNH
I.Mục tiêu:
*L2: - Nói được tên địa chỉ và kể một số phịng học,phịng lm việc,sn trường vườn trường của trường em.
-Nói được ý nghĩa của tn trường em tên trường là tên danh nhân hoặc tên của x, phường
*L3: - Biết thêm một số tên các dân tộc thiểu số nước ta (BT1).
- Điền đúng từ thích hợp vàoo chỗ trống (BT2)
- Dựa theo tranh gợi ý, viết hoặc nói được các câu có hình ảnh so sánh ( BT3) .
- Điền được từ ngữ thích hợp vào câu có hình ảnh so sánh (BT4).
II.Chuẩn bị:
*L2:
*L3:Viết sẵn tên 1 số dân tộc thiểu số phân theo khu vực: Bắc, Trung, Nam.
 - Viết sẵn 4 câu văn ở BT2, ba câu văn ở BT4. 
III.Hoạt động dạy học:
Lớp2
Lớp3
1/Ổn định
2/KT bài cũ:
 HS TLCH nội dung bài cũ
Yêu cầu 2 em làm lại bài tập 2, ba câu văn ở BT4
3/Bài mới
Hoạt động 1 : Quan sát trường học.
A/ Hoạt động :tổ chức cho HS đi tham quan trường. 
-Đại diện nêu tên trường, địa chỉ, ý nghĩa của tên trường.
-Tổ chức tiếp cho HS tham quan các lớp.
-Tổ chức tham quan các phòng khác. : Phòng BGH, Phòng hội đồng, y tế, thư viện, truyền thống, ..
-GV tổng kết nhớ lại cảnh quan của trường.
-Nhận xét.
Kết luận : 
Hoạt động 2 : Làm việc với SGK.
-Làm việc theo cặp.
 Hình 3,4,5 (SGK/ tr 33)
-Ngoài các phòng học trường của bạn còn có những phòng nào ?
-Em nêu các hoạt động diễn ra ở lớp học, thư viện, phòng truyền thống và phòng y tế trong hình ?
-Em thích phòng nào ? Vì sao ?
-Kết luận (SGV/ tr 55)
Hoạt động 3 : Trò chơi “Hướng dẫn viên du lịch”
Kết luận : Trường học có sân, vườn và nhiều phòng : Phòng BGH, thư viện, y tế, truyền thống và các lớp. Ở trường học sinh học trong lớp và có thể đến các phòng khác để tham khảo học tập.
Hoạt động 4 : Làm bài tập.
-Luyện tập. Nhận xét.
b)Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài 1: 
-Yêu cầu đọc nội dung bài tập 1 .
- Yêu cầu các nhóm làm bài vào tờ giấy to, xong dán bài trên bảng.
- Giáo viên chốt lại lời giải đúng.
- Dán băng giấy viết tên 1 số dân tộc chia theo khu vực, chỉ vào bản đồ nơi cư trú của dân tộc đó.
- Cho HS viết vào VBT tên các dân tộc.
Bài 2 : 
- YC HS đọc yêu cầu bài, cả lớp đọc thầm.
- Yêu cầu thực hiện vào VBT.
- Mời 4 em lên bảng điền từ, đọc kết quả.
- Giáo viên theo dõi nhận xét.
Bài 3:
- Yêu cầu HS đọc nội dung bài tập 3.
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập.
- Mời 4 em tiếp nối nói tên từng cặp sự vật được so sánh với nhau trong từng bức tranh. 
- Nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
* Chốt : Cách đặt câu có hình ảnh so sánh 
Bài 4:
-Yêu cầu họHS đọc nội dung bài tập 4 .
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập.
- Mời HS tiếp nối đọc bài làm.
- Nhận xét và chốt lại lời giải đúng, điền TN đúng vào các câu văn trên bảng 
4Củng cố, dặn dò
Em biết những gì về trường em ?
-Giáo dục tư tưởng -Nhận xét tiết học
-Y/c 2 em nhắc lại tên một số dân tộc thiếu số ở nước ta.
--------------------------
Tiết:4 *Lớp 2: Âm nhạc: ÔN 2 BÀI HÁT 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT,CỘC CÁCH TÙNG CHENG
 *Lớp 3:Học hát: Bài Ngày mùa vui ( Tiếp)
Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc
I.Mục tiêu:
*L2: - Học sinh hát thuộc lời ca, đúng giai điệu.
- Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp phách và vận động phụ hoạ.
*L3: -Biết hỏt theo giai điệu và đỳng lời 2 và kết hợp vận động phụ hoạ.
	-Nhận biết một vài nhạc cụ dõn tộc.
II.Chuẩn bị:
*L2:
*L3:- Tranh ảnh đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tranh, chuẩn bị máy nghe, băng đĩa nhạc có âm thanh của những nhạc cụ này.
III.Hoạt động dạy học:
Lớp2
Lớp3
3/Bài mới
* Ôn bài hát: Chúc mừng sinh nhật.
- GV cho học sinh nghe lại giai điệu bài hát.
? Tên bài hát là gì?
? Tác giả là ai?
- Hướng dẫn học sinh ôn.
- Hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm.
- Cho các em vận động phụ hoạ.
- GV nhận xét.
* Ôn bài: Cộc cách tùng cheng.
- Cho học sinh nghe bài hát.
? Các em đã được học bài hát nào có tên nhạc cụ gõ?
? Tác giả là ai?
- GV hướng dẫn ôn hát cho các em đệm theo tiết tấu lời ca.
- Chia học sinh thành từng nhóm ứng với các nhạc cụ.
- Cho học sinh biểu diễn trước lớp.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
Học hát: Ngày mùa vui
1. Nghe bài hát
HS nghe toàn bộ bài hát qua băng đĩa hoặc do GV trình bày
2. Trình bày lời một đã học.
GV chia lớp thành hai nửa, mỗi nửa hát một câu đối đáp nhau đến hết lời một.
3- HS đọc lời trên bảng
- GV chia lớp thành hai nửa. Nửa lớp hát lời một bằng nguyên âm “La”, đồng thời nửa kia hát lời hai.
- Tập hát lời hai theo cách hát đối đáp.
GV chỉ định 2 HS trình bày 
4. Hát đầy đủ cả hai lời
- Cả lớp hát hoà giọng cả hai lời, GV nhận xét
- Nửa lớp hát lời một , nửa kia hát lời hai, rồi đổi ngược lại.
- Cả lớp hát hai lời theo cách hát đối đáp.
5. Hát kết hợp vận động.
- GV mời 1 –2 lên trước lớp, hát và vận động phụ hoạ cho bài hát.
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa.
* Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc.
* Đàn bầu:
* Đàn nguyệt
*Đàn tranh:
4Củng cố, dặn dò
- lớp hát lại 3 bài hát.nhận xét giờ học.
	 - Ôn lại các bài hát vừa ôn..
Nhắc lại nội dung vừa học.
- Dặn dò HS về nhà tập hát tốt bài hát.
Tiết:5 *Lớp 2:Thể dục: Bài thể dục phát triển chung.Trò chơi: Vòng tròn
	*Lớp 3:Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số - Trò chơi : “đua ngựa”
I.Mục tiêu:
*L2: -Ôn bài thể dục phát triển chung – yêu cầu thuộc bài, thực hiện động tác tương đối đẹp, chính xác.
-Ôn trò chơi vòng tròn – yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
*GDKNS: Giáo dục cho các em ý thức chấp hành kỷ luật khi tập luyện 
 *L3: - Biết 

File đính kèm:

  • docgiao_an_dien_tu_lop_ghep_23_tuan_15_chau_ngoc_thach.doc
Giáo án liên quan