Giáo án điện tử Lớp 4 - Tuần 14 - Lê Tiến Dũng

A. Kiểm tra bài cũ (5’)

 - Kiểm tra việc viết lại bài văn của một số HS chưa đạt yêu cầu ở tiết trước.

 - GV nhận xét.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài, ghi bảng (1’)

2. Hướng dẫn ôn tập (33’)

* Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS trao đổi theo cặp để trả lời câu hỏi.

+ Trong 3 đề trên, đề nào thuộc loại văn kể chuyện ?

+ Đề 1 và đề 3 thuộc loại văn gì ? Vì sao em biết ? - GV kết luận: Trong 3 đề bài, chỉ có đề 2 là văn kể chuyện. Vì khi làm đề văn này, các em phải chú đến nhân vật, cốt truyện, diễn biến, ý nghĩa, . của truyện. Nhân vật trong truyện là tấm gương rèn luyện thân thể, nghị lực và quyết tâm của nhân vật đáng được ca ngợi và noi theo.

* Bài 2, 3: Gọi HS đọc yêu cầu.

 - Gọi HS phát biểu đề tài của mình chọn.

a) Kể trong nhóm.

 - Yêu cầu HS kể chuyện và trao đổi về câu chuyện theo cặp.

- GV treo bảng phụ ghi sẵn kiến thức cơ bản về văn kể chuyện.

 

doc32 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 24/02/2022 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án điện tử Lớp 4 - Tuần 14 - Lê Tiến Dũng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 nháp: tiềm năng, phim truyện, hiểm nghèo, huyền ảo, chơi thuyền, cái liềm..............
-Nhận xét về chữ viết của HS.
2.Dạy bài mới
* Giới thiệu bài :
HĐ1: Hướng dẫn HS nghe-viết : (18’)
+ Tìm hiểu nội dung đoạn văn :
-Gọi HS đọc lại đoạn văn trang 135/SGK.
 . Bạn nhỏ đã khâu cho búp bê một chiếc áo đẹp như thế nào?.
 . Bạn nhỏ đối với búp bê như thế nào?.
+ Hướng dẫn viết từ khó :
-Yêu cầu HS tìm từ khó, dễ lẫn khi viét và luyện viết.
+ Viết chính tả:
-GV đọc bài cho hs viết.
+ Soát lỗi và nhận xét bài :
-GV đọc lại toàn bài chính tả 1 lượt.
-GV nhận xét chữa 7 bài.
-GV nêu nhận xét chung.
HĐ 2: Hướng dẫn làm bài tập : (10’)
Bài tập 2b:
-Gọi HS đọc yêu cầu.
-Yêu cầu 4 dãy HS lên bảng làm tiếp sức. Mỗi HS chỉ điền 1 từ.
-Gọi HS nhận xét, bổ sung.
-Kết luận lời giải đúng.
-Gọi HS đọc đoạn văn hoàn chỉnh.
-GV tuyên dương dãy nào viết nhiều tiếng đúng.
Bài tập 3b :
-Gọi HS đọc yêu cầu.
-Phát giấy cho các nhóm.Yêu cầu HS làm việc trong nhóm . Nhóm nào làm xong trước, dán phiếu lên bảng.
-Gọi HS nhận xét, bổ sung.
-Kết luận lời giải đúng.
-Gọi HS đọc lại các từ vừa tìm được.
-GV tuyên dương nhóm nào tìm nhiều tính từ nhất.
4. Củng cố, dặn dò: (3’)
-GV nhận xét tiết học.
-GV yêu cầu HS về nhà viết lại 10 tính từ âc/ ât đã tìm được vào sổ tay.
-HS thực hiện theo yêu cầu.
KT: Hợp tác nhóm, lắng nghe và phản hồi tích cực.
-1 HS đọc.
+1 HS trả lời.
+Bạn nhỏ rất yêu thương búp bê.
-Phong phanh, xa tanh, loe ra, hạt cườm, đính dọc, nhỏ xíu...............
-HS viết.
-HS soát lại bài.
-Từng cặp HS đổi vở soát lỗi cho nhau.
 KT: Hợp tác nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, lắng nghe và phản hồi tích cực.
-1 HS đọc.
-Thi tiếp sức làm bài.
-Nhận xét, bổ sung. 
+ Lời giải : lất phất, đất, nhấc, bật lên, rất nhiều, bậc tam cấp, lật, nhấc bổng, bậc thềm..
-1 HS đọc.
-Hoạt động trong nhóm.
-HS nhận xét.
Đọc các từ trên phiếu.
-Vất vả,tất bật,chật chội,chật vật ,bất tài,bất kham,bất nhân ,bất nhã,lất phất
-xấc xược,xấc láo ,lấc láo,lấc cấc
- Lắng nghe và ghi nhớ
Phần bổ sung
-----------------------------------------------.
Toán 
TIẾT 67: CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
- Tg: 40’- SGK:
I. MỤC TIÊU:
 - KT KN : Xem hướng dẫn thực hiện chuẩn KT KN /66
-Thái độ : Cã ý thøc khi lµm to¸n, tù gi¸c khi lµm bµi tËp.
- BTCL: Bài 1; (dòng 1, 2); 2. 
 	II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
	Sách giáo khoa. Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1) Kiểm tra bài cũ: (4’)Chia một tổng cho một số
- Giáo viên yêu cầu học sinh tính bằng hai cách biểu thức sau: (25 + 45) : 5
- Nhận xét.
2) Dạy bài mới: (33’)
 a/ Giới thiệu bài: Chia cho số có một chữ số
 b/ Hướng dẫn trường hợp chia hết: 
- Giáo viên viết lên bảng 128 472 : 6 = ?
- Yêu cầu học sinh đặt tính và tính vào nháp hoặc bảng con. Nếu học sinh tính đúng, giáo viên cho học sinh nêu cách tính, sau đó giáo viên nhắc lại để học sinh cả lớp ghi nhớ. Nếu học sinh cả lớp không tính được, giáo viên hướng dẫn học sinh tính từng bước như phần bài học của SGK Giáo viên hướng dẫn: chúng ta bắt đầu chia từ trái sang phải, từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất.
- Giáo viên gọi một số học sinh nhắc lại cách thực hiện phép chia.
 c/ Hướng dẫn trường hợp chia có dư: 
- Giáo viên viết lên bảng 230 859 : 5 = ?
- Giáo viên gọi một số học sinh nhắc lại cách thực hiện phép chia.
 d/ Thực hành:
KT: Hợp tác nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, lắng nghe và phản hồi tích cực.
Bài tập 1: ( Kt công đoạn)
- Mời học sinh đọc yêu cầu bài tập
- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở 
- Mời học sinh trình bày bài làm
- Nhận xét, sửa bài và nêu cách tính 
Bài tập 2 ( KT khăn phủ bàn)
- Mời học sinh đọc đề bài toán
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề và cách giải bài toán.
- Yêu cầu học sinh giải bài toán vào vở, học sinh làm trên bảng 
- Mời học sinh trình bày bài làm
- Nhận xét, bổ sung, chốt lại bài giải đúng
3) Củng cố - dặn dò: (3’)
- Yêu cầu học sinh nêu lại cách đặt tính và tính phép chia cho số có một chữ số
- Cho học sinh thực hiện phép chia sau 369090 : 6
- Chuẩn bị bài: Luyện tập
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Học sinh cả lớp thực hiện 
- Cả lớp chú ý theo dõi
KT: Hợp tác nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, lắng nghe và phản hồi tích cực.
- Học sinh đọc phép tính và nhận xét các chữ số của các số 
- Học sinh đặt tính và tính
128472	6	
 08 21412
 24
 07
 12
 0
128 472 : 6 = 21412
- Học sinh nhắc lại cách thực hiện phép chia.
- Học sinh đọc phép tính và nhận xét các chữ số của các số 
- Học sinh đặt tính và tính
230 859 : 5 = 46171
- Học sinh nhắc lại cách thực hiện phép chia.
- Học sinh đọc: Đặt tính rồi tính
- Cả lớp làm bài vào vở 
- Học sinh trình bày bài làm
- Nhận xét, sửa bài và nêu cách tính 
- Học sinh đọc đề bài toán
- Học sinh tìm hiểu đề và cách giải bài toán.
- Học sinh giải bài toán vào vở, học sinh làm bài.
- Học sinh trình bày bài làm
- Nhận xét, chốt lại bài giải đúng
- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên
- Cả lớp chú ý theo dõi
Phần bổ sung
-----------------------------------------------
Khoa hoïc : 
TIẾT 27: MOÄT SOÁ CAÙCH LAØM SAÏCH NÖÔÙC
Tg: 35’- SGK: 56
I. Muïc tieâu: 
- KT KN :Xem hướng dẫn thực hiện chuẩn KT KN / 25
- Thái độ: Bieát ñun soâi nöôùc tröôùc khi uoáng.
-THGD: TH BVMT.
II.Chuaån bò:
-Hình trang 56, 57/SGK.
-Phieáu hoïc taäp
-Moâ hình duïng cuï loïc nöôùc ñôn giaûn
III. Caùc hoaït ñoäng daïy- hoïc chuû yeáu:
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
1.Kieåm tra baøi cuõ (5’)
2. Baøi môùi
 Giôùi thieäu baøi: - Neâu nv cuûa tieát hoïc.
Hoaït ñoäng 1: (7’) Tìm hieåu 1 soá caùch laøm saïch nöôùc
+ Keå ra 1 soá caùch laøm saïch nöôùc maø gia ñình vaø ñòa phöông em ñaõ söû duïng?
- Giaùo vieân giaûng: thoâng thöôøng coù 3 caùch laøm saïch nöôùc:
Laø loïc nöôùc, khöû truøng nöôùc, ñun soâi .
- Giaùo vieân: em haõy keå teân caùc caùch laøm saïch nöôùc vaø neâu taùc duïng cuûa töøng caùch?
- Giaùo vieân: choát yù
Hoaït ñoäng 2: (10’) Thöïc haønh loïc nöôùc
PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT.
Bước 1: Giáo viên nêu tình huống xuất phát và đặt câu hỏi nêu vấn đề của toàn bài học:
- Nước rất cần cho sự sống. Vậy muốn làm nước sạch như thế nào? Làm thế nào để biết đo là nước sạch? 
Bước 2: Yêu cầu học sinh trình bày ý kiến ban đầu
Bước 3: Đề xuất các câu hỏi
- Gv cho học sinh quan sát 1 số mẫu nước và định hướng cho học sinh nêu thắc mắc, đặt câu hỏi
- GV chốt các câu hỏi của các nhóm (nhóm các câu hỏi phù hợp với nội dung bài học)
Câu hỏi: - Than cuûi coù taùc duïng haáp thuï caùc muøi laï vaø maøu trong nöôùc. Nöôùc ñuïc seõ trong nhöng phöông phaùp naøy có hiệu quả không?
Bước 4: Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:
- Gv tổ chức cho học sinh thảo luận, đề xuất và tiến hành thí nghiệm nghiên cứu theo nhóm 4 để tìm câu trả lời
Bước 5: Kết luận kiến thức mới
- Gv tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả.
- Gv hướng dẫn học sinh so sánh lại với các ý kiến ban đầu của học sinh ở bước 2 để khắc sâu kiến thức.
- Gv tổng kết và ghi bảng: 
*Nguyeân taéc chung cuûa loïc nöôùc ñôn giaûn laø: - Than cuûi coù taùc duïng haáp thuï caùc muøi laï vaø maøu trong nöôùc
Nöôùc ñuïc seõ trong nhöng phöông phaùp naøykhoâng laøm cheát ñöôïc caùc vi khuaån gaây beänh coù trong nöôùc. Vì vaäy sau khi loïc, nöôùc chöa theå uoáng ñöôïc
Hoaït ñoäng 3 : (8’) Laøm vieäc caû lôùp.
+ Nöôùc ñaõ ñöôïc laøm saïch baèng caùc caùch treân ñaõ uoáng ngay ñöôïc chöa? Taïi sao?
+ Muoán coù nöôùc uoáng ñöôïc chuùng ta phaûi laøm gì? Taïi sao?
*TH BVMT: Giáo dục học sinh phaûi dieät heát caùc vi khuaån vaø loaïi boû caùc chaát ñoäc coøn toàn taò trong nöôùc
3 Cuûng coá, daën doø (5’)
- Goïi 2 em ñoïc laïi phaàn “Baïn caàn bieát”SGK/57
- Chuaån bò baøi sau: “Baûo veä nguoàn nöôùc” SGK/ 58
- 3 em traû lôøi
- Hoïc laéng nghe
- Hoïc sinh phaùt bieåu
-Theo doõi, nhaéc laïi.
- Hoïc sinh thaûo luaän ghi vaøo phieáu hoïc taäp
- Nhoùm khaùc nhaän xeùt
KT: Hợp tác nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, lắng nghe và phản hồi tích cực.
- HS theo dõi
- HS làm việc cá nhân: ghi lại những hiểu biết ban đầu của mình vào vở thí nghiệm về không khí và trình bày ý kiến.
- HS làm việc theo nhóm 4: tổng hợp các ý kiến cá nhân để đặt câu hỏi theo nhóm.
- HS đề xuất các thí nghiệm
- HS tiến hành thí nghiệm:nhóm thảo luận cách thức để thực hiện bài thí nghiệm, ghi chép quá trình thí nghiệm và viết nhận xét.
-Nöôùc ñaõ döôïc laøm saïch baèng caùch khöû truøng vaø loïc baèng boâng chuùng ta chöa theå uoáng ngay ñöôïc vì chöa dieät heát vi khuaån vaø chöa loaïi boû ñöôïc caùc chaát ñoäc haïi trong nöôùc 
-Muoán uoáng ñöôïc ta phaûi ñun soâi
Phần bổ sung
----------------------------------------------- 
BUỔI CHIỀU 
Luyện từ và câu
Tiết 27: LUYỆN TẬP VỀ CÂU HỎI
Tg: 35’- SGK:
I. Muïc tieâu: 
- KT KN :Xem hướng dẫn thực hiện chuẩn KT KN / 24
- Thái độ: GD yù thöùc trong học tập. 
- Không làm BT 2. 
II. Đồ dùng dạy học
-Bài tập 3 viết sẵn trên bảng lớp
III. Các hoạt động dạy- học
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A) Kiểm tra bài cũ: (4’) Câu hỏi và dấu chấm hỏi
- Nhận xét, bổ sung.
B) Dạy bài mới: (33’)	
 1/ Giới thiệu bài: Luyện tập về câu hỏi. 
 2/ Hướng dẫn học sinh luyện tập:
Bài tập 1:
- Mời học sinh đọc yêu cầu của bài tập
- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở, giáo viên phát phiếu riêng cho 3 học sinh làm
- Mời học sinh nêu kết quả bài làm 
- Nhận xét, chốt lại bằng cách dán câu trả lời đã viết sẵn phân tích lời giải
Bài tập 3:
- Mời học sinh đọc yêu cầu của bài tập
- Yêu cầu cả lớp làm bài, giáo viên mời 3 học sinh lên bảng lam bài trên phiếu, gạch dưới từ nghi vấn trong mỗi câu hỏi. 
- Mời học sinh trình bày kết quả
- Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúng
Bài tập 4:
- Mời học sinh đọc yêu cầu của bài tập
- Giáo viên phát bảng nhóm cho 3 học sinh đặt câu
- Mời học sinh trình bày kết quả trước lớp
- Giáo viên cùng học sinh nhận xét
Bài tập 5:
- Mời học sinh đọc yêu cầu của bài tập
- Yêu cầu học sinh trao đổi trong nhóm
- Mời Đại diện các nhóm trình bày kết quả bài làm trên bảng
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng:
C) Củng cố - dặ

File đính kèm:

  • docgiao_an_dien_tu_lop_4_tuan_14_le_tien_dung.doc
Giáo án liên quan