Giáo án điện tử Lớp 1 - Tuần 17

Hoạt động của HS

 Làm các BT trong SGK theo hướng dẫn của GV.

-> Xác định yêu cầu của BT.

 - Làm trong SGK -> bảng lớp. Nhận xét, sửa sai.

-> Xác định yêu cầu của BT.

- Làm trong SGK -> bảng lớp. Nhận xét, sửa sai.

-> Xác định yêu cầu của BT.

 - Đọc tóm tắt bài toán. Tập nêu bài toán.

 - Viết phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán. Nhận xét, sửa sai.

 

doc5 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 16/02/2022 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án điện tử Lớp 1 - Tuần 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG (Trang 90).
 I. Mục tiêu: Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vi10; viết được các số theo thứ tự quy định; viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán.
 II. Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị sẵn nội dung các bài tập trên bảng phụ.
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
PP/KT dạy học
Lần lượt tổ chức cho hs làm các BT trong SGK.
Bài 1: Số?
 Bài 2: Viết các số theo thự tự xác định.
Bài 3: Viết phép tính thích hợp:
 - Hướng dẫn HS đọc tóm tắt bài toán và gợi ý hs viết phép tính thích hợp với tóm tắt của bài toán.
* Củng cố – dặn dò.
 Làm các BT trong SGK theo hướng dẫn của GV.
-> Xác định yêu cầu của BT.
 - Làm trong SGK -> bảng lớp. Nhận xét, sửa sai.
-> Xác định yêu cầu của BT.
- Làm trong SGK -> bảng lớp. Nhận xét, sửa sai.
-> Xác định yêu cầu của BT.
 - Đọc tóm tắt bài toán. Tập nêu bài toán.
 - Viết phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán. Nhận xét, sửa sai.
ơ Thực hành – luyện tập.
ĐẠO ĐỨC: TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC (TIẾT 2).
 I. Mục tiêu của bài học:
- Nêu được các biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp.
- Nêu được lợi ích của việc giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp.
- Thực hiện giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp. 
 * Ghi chú: HS khá, giỏi biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
 II. Đồ dùng dạy học: 
 III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
PP/KT dạy học
1. KTBC: Kiểm tra về nội dung bài ở tiết 1.
2. Bài mới:
 2.1) Khám phá:
 2.2) Kết nối:
 a) Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập 3.
- Nêu yêu cầu của bài tập.
-> Gợi ý hs rút ra kết luận.
b) Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập 4.
- Nêu yêu cầu của bài tập.
- Hướng dẫn hs rút ra kết luận.
c) Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập 5.
- Nêu yêu cầu của bài tập.
- Hướng dẫn hs rút ra kết luận.
 d) Hoạt động 4: HD HS đọc phần ghi nhớ => Giáo dục HS.
* Củng cố – dặn dò.
-> Thực hiện theo yêu cầu của GV.
- Làm việc cá nhân. 
->1 -2 HS trình bày trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung -> kết luận.
- Làm việc cá nhân. 
->1 -2 HS trình bày trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung -> kết luận.
- Làm việc nhóm đôi. 
-> Vài HS trình bày trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung -> kết luận.
- Đọc nội dung phần ghi nhớ.
- Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
- Trực quan, hỏi đáp, nhóm đôi.
ơ Thực hành – luyện tập.
TN – XH: GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH, ĐẸP.
 I. Mục tiêu của bài: Nhận biết được thế nào là lớp học sạch, đẹp.
 - Biết giữ gìn lớp học sạch, đẹp.
 * Ghi chú: HS khá, giỏi nêu được những việc em có thể làm để góp phần làm cho lớp học sạch, đẹp.
 II. Đồ dùng dạy học: Tranh, ảnh SGK.
 III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
PP/KT dạy học
1. KTBC: Kiểm tra về nội dung bài Hoạt động ở lớp. 
2. Bài mới:
2.1) Khám phá.
2.2) Kết nối:
 a) Hoạt động 1: Quan sát lớp học nhằm giúp hs nhận biết được thế nào là lớp sạch, lớp bẩn. (Thông qua các câu hỏi).
 b) Hoạt động 2: Hướng dẫn HS quan sát tranh trong SGK trang 36, 37 nhằm giúp hs biết giữ lớp học sạch, đẹp.
- Gợi ý hs rút ra kết luận -> GD HS.
c) Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực hành giữ lớp học sạch, đẹp nhằm giúp các em biết cách sử dụng một số đồ dùng để làm vệ sinh lớp học. 
- Kết luận -> Giáo dục hs.
3. Vận dụng.
* Nhận xét – dặn dò.
Thực hiện theo yêu cầu của GV.
-> Quan sát lớp học và trả lời câu hỏi của GV.
-> Thảo luận nhóm đôi.
- Vài hs trình bày trước lớp.
- Nhận xét, bổ sung.
- Thực hành theo hướng dẫn của GV.
-> Thực hiện theo yêu cầu của GV. 
- Trực quan, hỏi đáp, thực hành.
TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG (Trang 91).
 I. Mục tiêu: Giúp hs thực hiện được so sánh các số, biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10; biết cộng, trừ các số trong phạm vi 10; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
 II. Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị sẵn nội dung các bài tập trên bảng phụ.
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
PP/KT dạy học
Lần lượt tổ chức cho hs làm các BT trong SGK.
Bài 1: Nối các chấm theo thứ tự.
 Bài 2: Tính:
 a) Tính (cột dọc). 
- Chấm, chữa bài cho HS. Nhận xét.
b) Tính (dãy tính).
 Bài 3) Điền dấu >, <, =.
 Bài 4) Viết phép tính thích hợp:
Bài 5: Xếp hình theo mẫu.
* Củng cố – dặn dò.
 Làm các BT trong SGK theo hướng dẫn của GV.
- Xác định yêu cầu bài tập.
- Làm trong SGK, bảng lớp.
- Nhận xét, sửa sai.
-> Xác định yêu cầu của BT.
 - Làm bài vào vở. 
-> Xác định yêu cầu của BT.
- Làm trong SGK -> bảng lớp. Nhận xét, sửa sai.
-> Xác định yêu cầu của BT.
- Làm trong SGK -> bảng lớp. Nhận xét, sửa sai.
-> Xác định yêu cầu của BT.
 - Nhìn tranh nêu bài toán.
 - Viết phép tính thích hợp với bài toán vừa nêu. Nhận xét, sửa sai.
-> Xác định yêu cầu của BT.
- Thực hiện theo nhóm đôi.
- Nhận xét, sửa sai.
ơ Thực hành – luyện tập.
THỦ CÔNG: GẤP CÁI VÍ (TIẾT 1).
I. Mục tiêu: Biết cách gấp cái ví bằng giấy.
 - Gấp được cái ví bằng giấy. Ví có thể chưa cân đối. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.
II. Đồ dùng dạy học: Bài gấp mẫu của GV.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
PP/KT dạy học
1. Kiểm tra nội dung gấp cái quạt.
2. Bài mới: 
 2.1) GTB.
 2.2) HD HS quan sát mẫu và nhận xét.
 2.3) HD HS cách gấp.
 2.4) HD HS thực hành.
 2.5) Nhận xét.
3. Củng cố – dặn dò.
- Trả lời câu hỏi của GV.
-> Quan sát mẫu và nhận xét về cách gấp.
- Chú ý để biết được cách gấp.
- Thực hành theo hướng dẫn của GV.
- Cùng với GV nhận xét sản phẩm của bạn.
- Trực quan, hỏi đáp
- Thực hành.
TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG (Trang 92).
I. Mục tiêu: Biết cấu tạo các số trong phạm vi 10; thực hiện được cộng, trừ, so sánh các số trong phạm vi 10; viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán; nhận dạng hình tam giác.
II. Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị sẵn nội dung các bài tập trên bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
PP/KT dạy học
Lần lượt tổ chức cho hs làm các BT trong SGK.
Bài 1: Tính:
 a) Tính (cột dọc). 
- Chấm, chữa bài cho HS. Nhận xét.
b) Tính (dãy tính).
Bài 2) Số?
Bài 3) Xác định số lớn nhất/ số bé nhất trong dãy số. 
Bài 4) Viết phép tính thích hợp:
Bài 5: Xác định số hình tam giác?
* Củng cố – dặn dò.
 Làm các BT trong SGK theo hướng dẫn của GV.
-> Xác định yêu cầu của BT.
 - Làm bài vào vở. 
-> Xác định yêu cầu của BT.
- Làm trong SGK -> bảng lớp. Nhận xét, sửa sai.
-> Xác định yêu cầu của BT.
- Làm trong SGK -> bảng lớp. Nhận xét, sửa sai.
-> Xác định yêu cầu của BT.
- Làm trong SGK -> bảng lớp. Nhận xét, sửa sai.
-> Xác định yêu cầu của BT.
 - Đọc tóm tắt, nêu bài toán.
 - Viết phép tính thích hợp với tóm tắt và bài toán vừa nêu. Nhận xét, sửa sai.
-> Xác định yêu cầu của BT.
- Thực hiện theo nhóm đôi.
- Nhận xét, sửa sai.
ơ Thực hành – luyện tập.
TOÁN: ĐIỂM. ĐOẠN THẲNG.
I. Mục tiêu: Nhận biết được điểm, đoạn thẳng; đọc tên điểm, đoạn thẳng; kẻ được đoạn thẳng.
II. Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị sẵn nội dung các bài tập trên bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
PP/KT dạy học
1. GTB.
2. Giới thiệu Điểm.
3. Giới thiệu Đoạn thẳng.
4. Thực hành: Tổ chức cho hs lần lượt làm các bài tập.
 Bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng.
 Bài 2: Dùng thước thẳng và bút để nối thành các đoạn thẳng.
 Bài 3: Xác định số đoạn thẳng trong các hình vẽ.
5. Củng cố – dặn dò.
-> Tìm hiểu Điểm theo hướng dẫn của GV.
-> Tìm hiểu Đoạn thẳng theo hướng dẫn của GV.
-> Đọc cá nhân, cả lớp.
-> Làm vào SGK -> bảng lớp. Nhận xét, sửa sai.
-> Làm vào SGK -> bảng lớp. Nhận xét, sửa sai.
- Trực quan, hỏi – đáp, thực hành.
- Thực hành – luyện tập.
VHH Bắc, ngày 20 tháng 12 năm 2014
DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN

File đính kèm:

  • docgiao_an_dien_tu_lop_1_tuan_17.doc