Giáo án âm nhạc lớp 1 - Tuần 7 năm học 2014

I. MỤC TIÊU:

- Biết hát theo giai điệu với lời 1,lời 2 của bài,

- Bài hát kết hợp một vài động tác phụ họa đơn giản.

* HS khá giỏi:

- Biết hát đúng 2 lời của bài hát

 * Nội dung giáo dục:

Sau khi học bài hát:Các em phải yêu thương đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập trong cuộc sống.

 II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:

- Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.

- Nhạc cụ đệm.

- Băng đĩa.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

 

doc11 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1392 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 1 - Tuần 7 năm học 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: Giới thiệu – ghi bảng
Cho HS khới động giọng theo âm mi
a) Hoạt động 1: Dạy lời 2 bài hát: Tìm bạn thân.
 - Giáo viên cho h/ s ôn lại lời 1 bài hát và gõ đệm theo phách.
 - Gv theo dõi sửa sai
 - Gv hát mẫu lời 2
 - Gv cho học sinh đọc lời ca
 - Gv dạy hát từng câu nối tiếp cho đến hết bài.
 - Gv cho hs hát ghép toàn bài
 - Gv cho hs ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân hiên thực hiện
 - Gv theo dõi sửa sai
 - Gv kiểm tra một số em cá nhân lên hát
 - Gv nhận xét - đánh giá
 b) Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách.
 - Gv thực hiện mẫu
Rồi tung tăng ta đi bên nhau bạn thân 
 * * * * *
yêu ta còn ở đâu . tìm đến đây, ta cầm
 * * * * * * 
tay múa vui nào ....
 * * * * 
 - Gv đệm đàn cho các em hs hát và gõ đệm theo phách.
 - Gv theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho hs ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Gv theo dõi sửa sai
 - Gọi một số em cá nhân hát và gõ đệm theo phách.
 - Gv nhận xét - đánh giá
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
- Hs thực hiện
 - Hs ôn lại lời 1 
 - Hs lắng nghe
 - Hs đọc đồng thanh lời ca
 - Học sinh hát từng câu nối tiếp
 - Hs hát ghép toàn bài
 - Hs ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Hs hát
 - Hs quan sát
 - Hs hát và gỗ đệm theo phách
 - Hs ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Hs thực hiện
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
Tuần:7.Tiết: 7
LỚP 2 
ÔN TẬP BÀI HÁT : MÚA VUI
I. MỤC TIÊU:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.Thuộc lời ca
- Biết hát kết hợp một vài động tác phụ đơn giản.
* HS khá giỏi:
- Thuộc lời ca
 * Nội dung giáo dục: 
 Giáo dục các em quý mến bạn bè,cùng vui chơi hòa thuận với nhau và cùng nhau lam việc học tập với nhau.
 II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát
Một số động tác phụ họa
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: Giới thiệu – ghi bảng
a) Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Múa vui.
 - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát ôn lại bài hát vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên gọi một số em cá nhân lên hát và biểu diễn trước lớp
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
b) Hoạt động 2: Hát và vận động phụ hoạ
 - Gv thực hiện mẫu
 - Giáo viên cho hs thực hiện từng động tác múa phụ hoạ
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho học sinh hát và vận động phụ hoạ theo bài hát.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho các em học sinh hát và vận động phụ hoạ theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên kiểm tra một số em cá nhân biểu diễn.
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
 - Học sinh hát
 - Hs ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Học sinh thực hiện
 - Hs quan sát
 - Hs thực hiện từng động tác múa
 - Hs hát và vận động theo nhạc
 - Hs ôn luyện bài hát theo nhóm
 -Hs thực hiện
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
Tuần:7.Tiết: 7
LỚP 3 
HỌC HÁT: BÀI GÀ GÁY
 Dân ca Cống Lai Châu 
I. MỤC TIÊU:
- Biết đây là bài dân ca.
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết hát kết hợp với vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
* HS khá giỏi:
- Biết đây là dân ca của dân tộc cống ở tỉnh Lai Châu.
- Biết gõ đệm theo phách theo nhịp.
 * Nội dung giáo dục:
Giáo dục: Các em phải biết dậy sớm vào mỗi buổi sáng.Phải xiêng năng lao động học tập.
 II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: Giới thiệu – ghi bảng
Cho HS khới động giọng theo âm mi
a) Hoạt động 1: Dạy bài hát: Gà gáy.
 - Gv hát mẫu 
 - Gv cho học sinh đọc lời ca
 - Gv dạy hát từng câu nối tiếp cho đến hết bài.
 - Gv cho hs hát ghép toàn bài
 - Gv cho hs ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân hiên thực hiện
 - Gv theo dõi sửa sai
 - Gv kiểm tra một số em cá nhân lên hát
 - Gv nhận xét - đánh giá
 b) Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách.
 - Gv thực hiện mẫu
Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi. Gà gáy
 * * * * *
té le té le sáng rồi ai ơi. Nắng sáng lên 
 * * * * 
rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi ....
 * * * *
 - Gv đệm đàn cho các em hs hát và gõ đệm theo phách.
 - Gv theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho hs ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Gv theo dõi sửa sai
 - Gọi một số em cá nhân hát và gõ đệm theo phách.
 - Gv nhận xét - đánh giá
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
- Hs thực hiện
 - Hs lắng nghe
 - Hs đọc đồng thanh lời ca
 - Học sinh hát từng câu nối tiếp
 - Hs hát ghép toàn bài
 - Hs ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Hs hát
 - Hs quan sát
 - Hs hát và gỗ đệm theo phách
 - Hs ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Hs thực hiện
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
Tuần:7.Tiết: 7
LỚP 4 
 ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: EM YÊU HÒA BÌNH, BẠN ƠI LẮNG NGHE.
ÔN TẬP TĐN SỐ 1
I. MỤC TIÊU:
- Biết kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.
- Biết hát kết hợp vận động phụ họa
- Tập biễu diễn bài hát.
* HS khá giỏi:
- Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca
- Biết đọc bài TĐN số 1.
 * Nội dung giáo dục:
Giáo dục các em phải biết yêu quý đất Nước Việt Nam yêu quý Hòa Bình.Có nhiệm vụ gìn giữ và bảo vệ đất Nước.
 II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
Một số động tác phụ họa
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: Giới thiệu – ghi bảng
a) Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Em yêu hoà bình
 - Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh hát và gõ đệm theo phách, theo nhịp hai.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho các em ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
b) Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe.
 - Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh ôn lại bài hát vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi – sửa sai
 - Giáo viên cho các em ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi – sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân lên hát và biểu diễn trước lớp.
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
 - Học sinh ôn luyện bài hát
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Cá nhân thực hiện
 -Học sinh ôn luyện bài hát
 - Giáo viên cho học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm và gõ đệm theo phách.
 - Cá nhân hát và biểu diễn
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
Tuần:7.Tiết: 7
LỚP 5 
ÔN TẬP BÀI HÁT: CON CHIM HAY HÓT
ÔN TẬP TĐN SỐ 1, SỐ 2
I. MỤC TIÊU:
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết kết hợp vận động phụ họa.
 * Học sinh khá giỏi:
 - Biết đọc nhạc và ghép lời bài TĐN số 1 ,số 2
 * Nội dung giáo dục:
Giáo duc các em biết yêu qúy thiên nhiên yêu quý cảnh hoang loài hoan,yêu quý quê hương mình.
 II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
Một số động tác phụ họa
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: Giới thiệu – ghi bảng
 a) Họat động 1: 
* Ôn tập bài hát: Con chim hay hót
 - Giáo viên đệm đàn cho các em ôn lại bài hát và gõ đệm theo phách
 - Giáo viên theo dõi - sửa sai
 - Giáo viên cho các em học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm, các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên kiểm tra một số em cá nhân lên hát và biểu diễn trước lớp.
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
* Hát và vận động theo nhạc.
 - Giáo viên thực hiện mẫu
 - Giáo viên hướng dẫn các em thực hiện các động tác vận động.
 - Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh vừa hát vừa vận động theo bài hát.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Học sinh ôn luyện và vận động bài hát theo nhóm, các nhóm luân phiên thực hiện.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Kiểm tra một số em cá nhân biểu diễn.
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá.
b) Hoạt động 2: Ôn tập đọc nhạc số 1,2
 - GV đệm đàn cho học sinh luyện cao độ theo mẫu luyện cao độ trong SGK
 - GV cho học sinh luyện
 - GV gọi một số cá nhân 
 - Gvcho học sinh đọc từng câu
 + Đọc theo tổ
 + Đọc cá nhân
 - GV cho lớp ghép lời vào bài
 - GV cho cả lớp đọc nốt nhạc rồi ghép lời
- GV gọi một vài cá nhân thực hiện lại có nhận xét đánh giá.
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
 - Học sinh hát và gõ đệm theo phách
 - Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Cá nhân thực hiện 
 - Học sinh quan sát
 - Học sinh thực hiện các động tác

File đính kèm:

  • docLỚP 1- 5.doc
Giáo án liên quan