Giáo án Địa lý 8 tiết 4: Thực hành: phân tích hoàn lưu gió mùa Châu Á

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Hiểu được nguồn gốc hình thành và sự thay đổi hướng gió của khu vực gió mùa châu Á.

2. Kĩ năng

- Làm quen với loại lược đồ khí hậu là lược đồ phân bố khí áp và hướng gió.

- Nắm được kĩ năng đọc, phân tích sự thay đổi khí áp và hướng gió trên lược đồ.

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập.

II. Chuẩn bị

- GV:Lược đồ H4.1 và 4.2 sgk.

- HS: Sưu tầm tư liệu , sách giáo khoa.

III. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh

2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1. Hãy nêu đặc điểm sông ngòi châu Á?

Câu 2. Nêu sự thay đổi của cảnh quan châu Á? Giải thích vì sao châu Á có nhiều đới cảnh quan?

3. Dạy bài mới

Giới thiệu bài : tóm tắt nội dung và phương pháp thực hành.

 

doc3 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 6535 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý 8 tiết 4: Thực hành: phân tích hoàn lưu gió mùa Châu Á, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 4	Môn: Địa Lí 8
Tiết: 4	
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
	 BÀI 4. THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á
Mục tiêu
Kiến thức
- Hiểu được nguồn gốc hình thành và sự thay đổi hướng gió của khu vực gió mùa châu Á.
Kĩ năng
Làm quen với loại lược đồ khí hậu là lược đồ phân bố khí áp và hướng gió.
Nắm được kĩ năng đọc, phân tích sự thay đổi khí áp và hướng gió trên lược đồ.
Thái độ
Có thái độ nghiêm túc trong học tập, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập.
Chuẩn bị
- GV:Lược đồ H4.1 và 4.2 sgk.
HS: Sưu tầm tư liệu , sách giáo khoa.
Tiến trình lên lớp
Ổn định tổ chức
Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh
Kiểm tra bài cũ
Câu 1. Hãy nêu đặc điểm sông ngòi châu Á?
Câu 2. Nêu sự thay đổi của cảnh quan châu Á? Giải thích vì sao châu Á có nhiều đới cảnh quan?
Dạy bài mới
Giới thiệu bài : tóm tắt nội dung và phương pháp thực hành.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
Hoạt động 1. tìm hiểu hướng gió về mùa đông.
Gv cho học sinh tìm hiểu thông tin kênh chữ SGK, H4.1 sgk .trả lời các câu hỏi sau
Hỏi: Đọc tên và xác định các trung tâm áp thấp và áp cao ?
Hỏi: Xác định các hướng gió theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào “ bảng 1”
Gv chuẩn xác và kết luận
Hoạt động 1. tìm hiểu hướng gió về mùa hạ.
Gv cho học sinh tìm hiểu thông tin kênh chữ SGK, H4.2 sgk .trả lời các câu hỏi sau
Hỏi: Đọc tên và xác định các trung tâm áp thấp và áp cao ?
Hỏi: Xác định các hướng gió theo từng khu vực về mùa hạ và ghi vào “ bảng 1”
Gv chuẩn xác và kết luận
Hs thu thập thông tin, hoạt động cả lớp
Trả lời: 
- Áp cao: Xi-bia; A-xo; Nam Đại Tây Dương; Nam Ấn Độ Dương.
- Áp thấp: Ai-xơ-len; A- lê-ut; Xích đạo Ô-xtrây-li-a; Xích đạo
Tl: Hoàn thành vào bảng 1
Hs thu thập thông tin, hoạt động cả lớp
Trả lời: 
- Áp cao: Chí tuyến; Ha-oai; Nam Đại Tây Dương; Nam Ấn Độ Dương; Ô-x trây-li-a.
- Áp thấp: I-ran; vòng cực bắc.
Tl: Hoàn thành vào bảng 1
1. Phân tích hướng gió về mùa đông
1. Phân tích hướng gió về mùa hạ
	Bảng 1: Học sinh cần đạt:
 Hướng gió theo 
	mùa
Khu vực
Hướng gió mùa đông
( Tháng 1 )
Hướng gió mùa hạ
( Tháng 7 )
Đông Á
Đông Nam Á
Nam Á
Thu hoạch:
-Học sinh theo nhóm 2 hs hoàn thành bảng sau:
Mùa
Khu vực
Hướng gió chính
Từ áp cao… đến áp thấp…
Mùa đông
Đông Á
Đông Nam Á
Nam á
Mùa Hạ
Đông Á
Đông Nam Á
Nam á
Kết luận: 
sau bài thực hành học sinh cần đạt:
Xác định đúng các đai áp cao và đai áp thấp mỗi mùa.
Hoàn thành bảng 1:
 Hướng gió theo 
	mùa
Khu vực
Hướng gió mùa đông
( Tháng 1 )
Hướng gió mùa hạ
( Tháng 7 )
Đông Á
Tây Bắc- Đông Nam
Đông Nam – Tây Bắc
Đông Nam Á
Đông Bắc – Tây Nam
Bắc - Nam
Tây Nam – Đông Bắc
Nam-Bắc
Nam Á
Đông Bắc – Tây Nam
Tây Nam – Đông Bắc
Hoàn thành bảng tổng kết vào bài thu hoạch và cần đạt:
Mùa
Khu vực
Hướng gió chính
Từ áp cao… đến áp thấp…
Mùa đông
Đông Á
Tây Bắc- Đông Nam
Xi-bia đến A-lê-ut. 
Đông Nam Á
Đông Bắc – Tây Nam
Bắc - Nam
Xi-bia đến xích đạo Ô-x trây li-a;
Xi-bia đến Xích đạo Ô-x trây-li-a 
Nam á
Đông Bắc – Tây Nam
Xi-bia đến xích đạo; 
Mùa Hạ
Đông Á
Đông Nam – Tây Bắc
Ha- oai đến I-Ran 
Đông Nam Á
Tây Nam – Đông Bắc
Nam-Bắc
Nam AĐD đến I-Ran
Ô-x trây-li-a đến I-Ran
Nam á
Tây Nam – Đông Bắc
Nam AĐD đến I-Ran
Hướng dẫn về nhà
- Hướng dẫn hs làm bài thu hoạch.
- Hướng dẫn hs thu thập tư liệu, tranh ảnh thông qua báo,đài, internet…
- Hướng dẫn chuẩn bị bài 5.
- Nhận xét và đánh giá tiết học.
IV. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Duyệt
Vũ Thị Ánh Hồng

File đính kèm:

  • docĐia 8 T4.doc