Giáo án Địa lý 7 tiết 16: Kinh tế Châu Phi

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản ) đặc điểm kinh tế chung và các ngành kinh tế của Châu Phi.

- Hiểu được các hoạt động nông nghiệp và công nghiệp với kĩ thuật lạc hậu của Châu Phi đã tác động xấu đến môi Trường.

2. Kĩ năng

- Sử dụng bản đồ kinh tế để trình bày kiến thức.

- Phân tích mối quan hệ giữa kinh tế và MT.

3. Thái độ

- Có thái độ nghiêm túc, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập.

- Có ý thức bảo vệ MT

 II. Chuẩn bị

- GV: Bản đồ kinh tế Châu Phi .

- HS: Sưu tầm tư liệu, sách giáo khoa.

III. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định tổ chức

Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh

2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Những nguyên nhân nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế, xã hội Châu Phi.

3. Dạy bài mới: theo tiêu đề SGK.

 

doc5 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 7060 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý 7 tiết 16: Kinh tế Châu Phi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN: 16	 Môn: Địa Lí 7
Tiết : 32	 
Ngày soạn: 
BÀI 30. KINH TẾ CHÂU PHI
Mục tiêu
Kiến thức
- Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản ) đặc điểm kinh tế chung và các ngành kinh tế của Châu Phi.
- Hiểu được các hoạt động nông nghiệp và công nghiệp với kĩ thuật lạc hậu của Châu Phi đã tác động xấu đến môi Trường.
2. Kĩ năng 
- Sử dụng bản đồ kinh tế để trình bày kiến thức.
- Phân tích mối quan hệ giữa kinh tế và MT.
Thái độ
Có thái độ nghiêm túc, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập.
Có ý thức bảo vệ MT
 II. Chuẩn bị
- GV: Bản đồ kinh tế Châu Phi .
- HS: Sưu tầm tư liệu, sách giáo khoa.
Tiến trình lên lớp
1. Ổn định tổ chức
Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Những nguyên nhân nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế, xã hội Châu Phi.
Dạy bài mới: theo tiêu đề SGK.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
Hoạt động 1. Tìm hiểu đặc điểm phát triển các ngành kinh tế châu Phi – Nông nghiệp.
 Gv cho hs quan sát và tìm hiểu H30.1, bản đồ treo tường và thông tin kênh chữ sgk.
Gv cho hs chia nhóm 4 hs thảo luận:
So sánh tỉ trọng, kĩ thuật canh tác giữa ngành trồng cây công nghiệp để xuất khẩu và trồng cây lương thực. Khu vực phân bố.
Gv chuẩn xác và kết luận.
? Nhận xét sự phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi?
Gv chuẩn xác và kết luận
TÍCH HỢP GDMT
?Hình thức canh tác ở Châu phi có ảnh hưởng như thế nào đến MT?
? Hướng khắc phục?
Hoạt động cả lớp 
Hs chia nhóm 3-4 hs thảo luận và trình bày, nhận xét và bổ sung. ( 4 phút )
Tl: 
- Trồng cây công nghiệp: chủ yếu trong các đồn điền thuộc sở hữu của các công ti tư bản nước ngoài, theo hướng chuyên môn hóa, quy mô lớn, nhằm mục đích xuất khẩu.
 + Ca cao: ở duyên hải phía bắc vịnh Ghi nê
 + Ca Phê: ở duyên hải phía bắc vịnh Ghi nê và cao nguyên Đông Phi
 + Cọ Dầu: ở duyên hải phía bắc vịnh Ghi nê; Trung Phi và Duyên Hải Đông Phi
 + Lạc: ở Ni Giê; Ca-Mơ-Run; Xu Đăng; CHDC Công Gô; Dim-ba bu-ê…
 + Cây ăn quả cận nhiệt: Cam, ô liu, nho ở ven địa trung hải, ven biển cực nam Châu Phi
- Cây lương thực: chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành trồng trọt, hình thức làm nương rẫy khá phổ biến.
Tl: Chăn nuôi kém phát triển, chăn thả gia súc là hình thức phổ biến.
Tl: Tác động xấu đến MT
Tl : Chú ý đến sản xuất lương thực và bảo vệ MT
I. Các ngành kinh tế
 1. Nông nghiệp
- Trồng cây công nghiệp: chủ yếu trong các đồn điền thuộc sở hữu của các công ti tư bản nước ngoài, theo hướng chuyên môn hóa, quy mô lớn, nhằm mục đích xuất khẩu.
 + Ca cao: ở duyên hải phía bắc vịnh Ghi nê
 + Ca Phê: ở duyên hải phía bắc vịnh Ghi nê và cao nguyên Đông Phi
 + Cọ Dầu: ở duyên hải phía bắc vịnh Ghi nê; Trung Phi và Duyên Hải Đông Phi
 + Lạc: ở Ni Giê; Ca-Mơ-Run; Xu Đăng; CHDC Công Gô; Dim-ba bu-ê…
 + Cây ăn quả cận nhiệt: Cam, ô liu, nho ở ven địa trung hải, ven biển cực nam Châu Phi
- Cây lương thực: chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành trồng trọt, hình thức làm nương rẫy khá phổ biến.
- Chăn nuôi kém phát triển, chăn thả gia súc là hình thức phổ biến.
Hoạt động 2. Tìm hiểu đặc điểm phát triển các ngành kinh tế châu Phi – Công nghiệp.
Gv cho hs quan sát hình 30.2 sgk, bản đồ kinh tế châu Phi treo tường và kênh chữ.
? Nhận xét tình hình phát triển công Nghiệp ở Châu Phi? Giải thích nguyên nhân ?
? Nhựng ngành công nghiệp nào là thế mạnh của châu Phi ?
Gv chuẩn xác và kết luận.
TÍCH HỢP GDMT
? Phát triển Công Nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến MT?
Gv cho 1-2 hs đọc ghi nhớ
Hoạt động cả lớp 3 phút
Tl: Phần lớn các nước có nền Công Nghiệp chậm phát triển
Nguyên Nhân: Do trình độ dân trí thấp, thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật, cơ sở vật chất kĩ thuật lạc hậu, thiếu vốn nghiêm trọng.
Tl: Khai thác khoáng sản để xuất khẩu có vai trò quan trọng.
Tl: Tác động xấu và làm tăng khả năng ô nhiễm MT
1-2 hs đọc
2. Công nghiệp
- Phần lớn các nước có nền Công Nghiệp chậm phát triển
- Nguyên Nhân: Do trình độ dân trí thấp, thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật, cơ sở vật chất kĩ thuật lạc hậu, thiếu vốn nghiêm trọng.
- Khai thác khoáng sản để xuất khẩu có vai trò quan trọng.
Củng cố
 	Câu 1. Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công n ghiệp và cây lương thực ở Châu Phi?
Câu 2. Tại sao Công Nghiệp Châu Phi còn chậm phát triển?
5. Hướng dẫn về nhà
- Hướng dẫn hs học bài
- Trả lời câu hỏi sgk 
- Hướng dẫn hs thu thập tư liệu, tranh ảnh thông qua báo,đài, internet…
- Hướng dẫn chuẩn bị bài 31
- Nhận xét và đánh giá tiết học.
IV. Rút kinh nghiệm
............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
 Duyệt
 Vũ Thị Ánh Hồng
TUẦN: 17	 Môn: Địa Lí 7
Tiết : 33	
Ngày soạn: 
BÀI 31. KINH TẾ CHÂU PHI ( Tiếp theo )
I. Mục tiêu
1.Kiến thức
Trình bày và giải thích ( ở mức độ đơn giản ) đặc điểm kinh tế chung và các ngành kinh tế của Châu Phi.
Biết được Châu Phi có tốc độ đô thị hóa khá hanh và sự bùng nổ dân số đô thị, nguyên nhân và hậu quả.
 2. Kĩ năng 
 Sử dụng bản đồ kinh tế, đô thị châu Phi
Thái độ
 Có thái độ nghiêm túc, tích cực hợp tác và phát biểu trong học tập
 II. Chuẩn bị
- GV: Bản đồ kinh tế và đô thị Châu Phi .
- HS: Sưu tầm tư liệu, sách giáo khoa.
Tiến trình lên lớp
Ổn định tổ chức
Kiểm tra vệ sinh phòng học, vệ sinh cá nhân học sinh, kiểm tra sỉ số và sự chuẩn bị của học sinh
Kiểm tra bài cũ
Câu 1. Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công n ghiệp và cây lương thực ở Châu Phi?
Câu 2. Tại sao Công Nghiệp Châu Phi còn chậm phát triển?
Dạy bài mới: Giới thiệu bài theo SGK
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
Hoạt động 1. Tìm hiểu đặc điểm phát triển các ngành kinh tế châu Phi – Dịch vụ.
Gv cho hs tìm hiều thông tin sgk và bản đồ h31.1,
? Nêu nhận xét để thấy các tuyến đường sắt quan trọng của Châu Phi chủ yếu cho hoạt động xuất khẩu?
?Nêu dẫn chứng để chứng minh hoạt động kinh tế đối ngoại của châu phi tương đối đơn giản?
Gv chuẩn xác và kết luận.
Hoạt động cả lớp 2 phút
Tl: - Các tuyến đường sắt đều bắt đầu từ các vùng trồng cây công nghiệp xuất khẩu hay vùng khai thác khoáng sản sâu trong nội địa hướng ra bờ biển , đến các thành phố cảng, phục vụ hàng xuất khẩu.
Tl: Hoạt động kinh tế đối ngoại của châu phi tương đối đơn giản: xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới và khoáng sản; nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực.
 3. Dịch vụ
Hoạt động kinh tế đối ngoại của châu phi tương đối đơn giản:
- xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới và khoáng sản
- Nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực.
Hoạt động 2. Tìm hiểu đặc điểm chung ngành kinh tế châu Phi 
Gv cho hs chia nhóm và thảo luận 
Nêu đặc điểm chung của ngành kinh tế Châu Phi?
Gv chuẩn xác và kết luận.
Hoạt động 2. Tìm hiểu đặc điểm đô thị hóa 
Gv cho hs quan sát bản đồ đô thị hóa Châu Phi và H29.1, bảng sgk và kênh chữ
? Cho biết sự khác nhau về mức độ đô thị hóa giữa các quốc gia ven vịnh Ghi nê, duyên hải Bắc Phi và Duyên Hải Đông Phi?
Gv chuẩn xác và kết luận.
Gv cho hs chia nhóm 4 hs thảo luận: Nêu nguyên nhân và hậu quả do tình hình đô thị hóa ở Châu Phi?
Gv chuẩn xác và kết luận, giới thiệu hình 31.2
Hoạt động cả lớp 3 phút
Hs chia nhóm, thảo luận. Cần đạt:
- Phần lớn các quốc gia có kinh tế lạc hậu , chuyên môn hóa phiến diện, chú trọng trồng cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.
- Một số nước tương đối phát triển là cộng hòa Nam phi, Li-Bi, An- Giê-ri, Ai- Cập.
Hs báo cáo nhận xét, bổ sung
Tl:
Tốc độ đô thị hóa nhanh, bùng nổ dân số đô thị. Đô thị hóa tự phát
Hs chia nhóm, thảo luận, báo cáo, hs nhận xét và trình bày ý kiến. Cần đạt: 
- Nguyên nhân: Gia tăng dân số tự nhiên cao, sự di dân ồ ạt từ nông thôn vào các thành phố lớn vì lí do thiên tai, xung đột tộc người, xung đột biên giới…
- Hậu quả: Đô thị hóa không tương xứng với trình độ công nghiệp hóa làm xuất hiện nhiều vấn đề kinh tế- xã hội cần giải quyết.
II. Đặc điểm chung của nền kinh tế Châu Phi
- Phần lớn các quốc gia có kinh tế lạc hậu , chuyên môn hóa phiến diện, chú trọng trồng cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.
- Một số nước tương đối phát triển là cộng hòa Nam phi, Li-Bi, An- Giê-ri, Ai- Cập.
III. Đô thị hóa
- Tốc độ đô thị hóa nhanh, bùng nổ dân số đô thị. Đô thị hóa tự phát
Gv gọi 1-2 Hs đọc phần ghi nhớ.
1-2 Hs đọc rõ, to phần ghi nhớ
	 4. Củng cố
 Câu 1. Nêu đặc điểm kinh tế chung của Châu Phi?
 Câu 2. Vì sao Châu phi chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng sản và nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực?
5. Hướng dẫn về nhà
Hướng dẫn hs học bài
Trả lời câu hỏi sgk hướng dẫn làm bài tập 1,2
Hướng dẫn hs thu thập tư liệu, tranh ảnh thông qua báo,đài, internet…
Hướng dẫn chuẩn bị bài 32.
Nhận xét và đánh giá tiết học.
IV. Rút kinh nghiệm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

File đính kèm:

  • docĐia 7 T16.doc
Giáo án liên quan