Giáo án âm nhạc 5, tuần 1

I. Mục tiêu:

- HS nhớ lại và hát đúng một số bài hát đã học ở lớp 4.

- Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động phụ hoạ.

II. Chuẩn bị:

- Đàn ,thanh phách.

III. Hoạt động dạy học:

1. Ổn định tổ chức (2): - Kiểm tra sĩ số,đồ dùng học tập của HS

 - Nhắc nhở tư thế ngồi của HS

2. Kiểm tra bài cũ (3): Tiến hành trong quá trình ôn tập

3. Bài mới:(30)

 

doc39 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1350 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án âm nhạc 5, tuần 1, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S hát và múa phụ họa như đã chuẩn bị.
-Lắng nghe.
B.TĐN số4: 
Nhớ ơn Bác 
+Cao độ của bài gồm những nốt gì?
+Trường độ của bài gồm những hình nốt gì?
-GV nhận xét.
-GV đàn cho HS vừa đọc nhạc kết hợp ghép lời ca và gõ đệm theo phách.
+Đồ,Rê,Mi,Son, La,Đô
+Đen, trắng,móc đơn.
-HS lắng nghe.
-Một dãy đọc nhạc, một dãy ghép lời ca, ngược lại.Thực hiện kết hợp gõ đệm theo phách.Từng nhóm,Cá nhân. 
4.Củng cố- Dặn dò (3’)
Tuần 14. 	 Ngày giảng:
 Luyện ôn 2 bài hát: - Những bông hoa những bài ca
 - Ước mơ
 	 Nghe nhạc
I.Mục tiêu
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu, vận động phụ hoạ.
- Được nghe một bài hát dân ca. 
II.Chuẩn bị: đàn ,thanh phách, máy nghe nhạc
III.Tiến trình dạy học.
1.ổn định tổ chức (2’) : Kiểm tra sĩ số, nhắc nhở tư thế ngồi của HS
2.Kiểm tra bài cũ : Tiến hành trong quá trình ôn tập
3.Bài mới :(30’)
Nội dung
HĐ của GV
HĐ của HS
A.Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca
B.Ôn tập bài hát : 
Ước mơ 
C.Nghe nhạc 
*HDHS làm bài tập
- GV giới thiệu bài.
- Đàn cho HS ôn tập
- Hướng dẫn HS hình thức ôn tập
- GV nhận xét, đánh giá
- Hát kết hợp phụ họa.
-GV nhận xét.
- Cho HS nghe lại bản nhạc
-HS lắng nghe.
- Nghe đàn và đồng thanh hát kết hợp gõ đệm phách, tiết tấu.
- Hát ôn theo hình thức đối đáp.
- Từng nhóm, từng cá nhân biểu diễn bài hát, kết hợp gõ đệm. 
- Lắng nghe
- HS hát và múa phụ họa như đã chuẩn bị.
+Từng nhóm lên múa.
-Lắng nghe.
- HS ngồi ngay ngắn để nghe nhạc
- HS nêu cảm nhận sau khi nghe bản nhạc
-Lắng nghe gv nhận xét.
4.Củng cố- Dặn dò (3’)
Tuần 15	 	
Ngày giảng: 15/12/2011 Tiết 2: 5B
Ngày giảng: 16/12/2011 Tiết 3: 5A.
 Luyện ôn TĐN số 3, số 4
 Kể chuyện âm nhạc
I.Mục tiêu
- Tập biểu diễn một số bài đã học.
- HS ôn tập tập đọc nhạc,hát lời bài TĐN số3, số 4.
- HS đọc và biết nội dung câu chuyện Nghệ sĩ Cao Văn Lầu, nghe Dạ cổ hoài lang.
II.Chuẩn bị: Đàn ,thanh phách,tranh ảnh minh họa cho chuyện.
III.Tiến trình dạy học
1. ổn định tổ chức (2’) : Kiểm tra sĩ số, nhắc nhở tư thế ngồi của HS
2. Kiểm tra bài cũ : Tiến hành trong quá trình ôn tập
3. Bài mới :(30’)
Nội dung
HĐ của GV
HĐ của HS
A. Ôn tập TĐN
* Ôn bài TĐN số3.
*Ôn bài TĐN số 4.
B.Kể chuyện âm nhạc Nghệ sĩ Cao Văn lầu
*HDHS làm bài tập
-GV chỉ huy và đánh đàn cho HS ôn.
-GV gọi HS lên bảng để kiểm tra bài cũ.
-GV nhận xét.
-GV yêu cầu HS tóm tắt lại câu chuyện.
- Cho HS nghe lại tác phẩm Dạ cổ hoài lang.
- HDHS làm bài tập.
-HS nghe đàn và đọc lại bài tập đọc nhạc số 3,4.
+Từng nhóm đọc nhạc kết hợp gõ thanh phách và ghép lời ca.
+Cá nhân lên bảng đánh nhịp cho lớp đọc nhạc và hát lời ca.
-HS lên bảng kiểm tra lấy điểm.
- 1-2 HS tóm tắt lại câu chuyện 
- Làm bài theo HD của GV
4.Củng cố- Dặn dò (3’)
Tuần 16 
Ngày giảng: 22/12/2011 Tiết 2: 5B
Ngày giảng: 23/12/2011 Tiết 3: 5A.
 Luyện hát bài : Đất nước tươi đẹp sao
I.Mục tiêu
- HS hát đúng giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách ,vận động theo nhạc.
- Cảm nhận những hình tượng đẹp trong bài hát.
II.Chuẩn bị: Đàn ,thanh phách.
III.Tiến trình dạy học
1.ổn định tổ chức lớp.(2’): - GV cho HS ổn định chỗ ngồi.
2. Kiểm tra bài cũ (5’): Cả lớp hát đồng thanh bài TĐN số 3:Tôi hát Son La Son
3. Bài mới: Giới thiệu trực tiếp.(25’)
Nội dung
HĐ của GV
HĐ của HS
*Luyện bài hát : Đất nước tươi đẹp sao(15’)
- Đàn giai điệu 2-3 lần cho HS nghe và hát theo
- Đàn cho HS luyện tập
- Nhận xét, sửa sai 
- Nghe đàn và hát nhẩm theo đàn.
-Hát đồng thanh từng câu một kết hợp gõ đệm phách.
- Hát đồng thanh cả bài.
-Nhóm hát, tổ, bàn, cá nhân hát.
-Lắng nghe.
*Hát kết hợp gõ đệm 
*Hát kết hợp vận động tại chỗ
* HDHS làm bài tập
- Hát kết hợp gõ đệm phách 
- GV đàn cho HS thực hiện
-GV nhận xét.
- Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.
- HS đứng tại chỗ vừa hát vừa kết hợp nhún chân theo nhịp.
+Cá nhân lên thực hiện.
-HS lắng nghe.
4. Củng cố, dặn dò(3’)
Tuần 17 	 
Ngày giảng: 29/12/2011 Tiết 2: 5B
Ngày giảng: 30/12/2011 Tiết 3: 5A.
 Luyện ôn 2 bài hát 
 - Reo vang bình minh
- Hãy giữ cho em bầu trời xanh
 Ôn tập TĐN số 2
I. Mục tiêu
- Biết hát đúng giai điệu, đúng lời ca.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ, gõ đệm.
- Biết đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ đệm phách bài TĐN số 2.
II.Chuẩn bị: Đàn ,thanh phách.
III.Tiến trình dạy học
1.ổn định tổ chức (2’) : Kiểm tra sĩ số, nhắc nhở tư thế ngồi của HS
2. Kiểm tra bài cũ : Tiến hành trong quá trình ôn tập
3. Bài mới :(30’)
Nội dung
HĐ của GV
HĐ của HS
A:Ôn tập bài hát Reo vang bình minh B:Ôn tập bài hát
Hãy giữ cho em bầu trời xanh 
C.Ôn bài TĐN số2
*HDHS làm bài tập
- Đàn cho HS ôn tập
- GV đàn cho HS kiểm tra.
- GV nhận xét, đánh giá
- HDHS làm bài tập
- Nghe đàn và đồng thanh hát kết hợp gõ đệm nhịp, phách, tiết tấu
- HS lên kiểm tra:cá nhân ,nhóm.
- Kiểm tra nhóm hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Lắng nghe
-HS nghe đàn và đọc lại bài tập đọc nhạc số 2.
+Từng nhóm đọc nhạc kết hợp gõ thanh phách và ghép lời ca.
-HS lên bảng kiểm tra lấy điểm.
-Lắng nghe.
- Làm bài theo HD của GV.
4. Củng cố- Dặn dò (3’)
Tuần 18	 
Ngày giảng: 05/01/2012 Tiết 2: 5B
Ngày giảng: 06/01/2012 Tiết 3: 5A.
	Luyện biểu diễn 2 bài hát : 
- Những bông hoa những bài ca
- Ước mơ
 Luyện ôn TĐN số 4
I. Mục tiêu
- HS hát thuộc lời ca,đúng giai điệu 2 bài hát.Tập biểu diễn bài hát.
-HS đọc nhạc,hát lời và gõ phách bài TĐN số 4.
II. Chuẩn bị: Đàn ,thanh phách.
III. Tiến trình dạy học
1. ổn định tổ chức (2’) : Kiểm tra sĩ số, nhắc nhở tư thế ngồi của HS
2. Kiểm tra bài cũ : Tiến hành trong quá trình ôn tập
3. Bài mới :(30’)
Nội dung
HĐ của GV
HĐ của HS
A.Ôn tập bài hát Những bông hoa những bài ca
B.Ôn tập bài hát
Ước mơ 
C. Ôn bài TĐN số4.
*HDHS làm bài tập
- Đàn cho HS ôn tập
- GV đàn cho HS kiểm tra.
- GV nhận xét, đánh giá
- Đàn cho HS ôn tập
- GV nhận xét, đánh giá
-GV chỉ huy và đánh đàn cho HS ôn.
-Gọi HS lên bảng kiểm tra.
-GV nhận xét.
- Nghe đàn và đồng thanh hát kết hợp gõ đệm nhịp, phách, tiết tấu
- HS lên kiểm tra:cá nhân ,nhóm.
- Lắng nghe
- Kiểm tra từng nhóm hát kết hợp vận động phụ hoạ.
-HS nghe đàn và đọc lại bài tập đọc nhạc số 4.
+Từng nhóm đọc nhạc kết hợp gõ thanh phách và ghép lời ca.
+Từng dãy ghép lời ca.
-HS lên bảng kiểm tra lấy điểm.
-Lắng nghe.
4. Củng cố- Dặn dò (3’)
Tuần 19	 
Ngày giảng: 12/01/2012 Tiết 2: 5B
Ngày giảng: 13/01/2012 Tiết 3: 5A.
Luyện bài: Hát Mừng
 Dân ca Hrê(Tây Nguyên)
 Đặt lời:Lê Toàn Hùng
I. Mục tiêu
- HS biết hát một bài dân ca của đồng bào Hrê(Tây Nguyên).
- Hát đúng giai điệu,lời ca. Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu.
- Giáo dục các em biết yêu dân ca,yêu cuộc sống hòa bình,ấm no hạnh phúc.
II. Chuẩn bị: Đàn ,thanh phách.
III. Tiến trình dạy học
1.ổn định tổ chức lớp.(2’): -GV cho HS ổn định chỗ ngồi.
2.Kiểm tra bài cũ (5’): Lớp hát đồng thanh một bài hát bất kì đã học.
3. Bài mới: Giới thiệu trực tiếp.(25’)
Nội dung
HĐ của GV
HĐ của HS
*Luyện bài hát :
Hát mừng
*Hát kết hợp gõ đệm 
*Hát kết hợp vận động tại chỗ
*HDHS làm bài tập
- Đàn giai điệu 2-3 lần cho HS nghe và hát theo
- Đàn cho HS luyện tập
- Nhận xét, sửa sai
- GV cho HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu.
-GV đàn cho HS thực hiện
-GV nhận xét.
-Lớp hát đồng thanh cả bài.
-Nhóm hát
- Tổ, bàn, cá nhân hát.
-Lắng nghe.
- HS hát và gõ đệm như phần đọc lời ca.
-Từng dãy thực hiện.
-HS đứng tại chỗ vừa hát vừa kết hợp nhún chân theo nhịp.
+Cá nhân lên thực hiện.
-HS lắng nghe.
4. Củng cố, dặn dò(3’)
Tuần 20	 
Ngày giảng: 19/01/2012 Tiết 2: 5B
Ngày giảng: 20/01/2012 Tiết 3: 5A.
Luyện ôn bài: hát mừng
Tập đọc nhạc: tđn số 5
I. Mục tiêu
- HS hát thuộc lời ca,đúng giai điệu và sắc thái của bài hát.
-Tập trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạcvà gõ đệm.
- HS biết đọc bài TĐN số 5.Tập đọc nhạc ,ghép lời kết hợp gõ phách.
II. Chuẩn bị: Đàn, thanh phách.
III. Tiến trình dạy học
1. ổn định tổ chức (2’) : Kiểm tra sĩ số, nhắc nhở tư thế ngồi của HS
2. Kiểm tra bài cũ : Tiến hành trong quá trình ôn tập
3. Bài mới :(30’)
Nội dung
HĐ của GV
HĐ của HS
A.Luyện ôn bài hát 
Hát mừng 
- Đàn cho HS ôn tập
-Hát kết hợp phụ họa.
-GV nhận xét.
- Nghe đàn và đồng thanh hát kết hợp gõ đệm phách.
-HS hát và múa phụ họa như đã chuẩn bị.
-Lắng nghe.
B.Học bài TĐN số5
Năm cánh sao vui 
C.HDHS làm bài tập
+Cao độ của bài gồm những nốt gì?
+Trường độ của bài gồm những hình nốt gì?
-GV nhận xét.
-GV đàn cho HS vừa đọc nhạc kết hợp ghép lời ca và gõ đệm theo phách.
+Đồ,Rê,Mi,Son, La,Đô
+Đen, trắng,móc đơn, đen chấm dôi.
-HS lắng nghe.
-Một dãy đọc nhạc, một dãy ghép lời ca, ngược lại.Thực hiện kết hợp gõ đệm theo phách.
+Từng nhóm thực hiện.
+Cá nhân thực hiện.
 4. Củng cố- Dặn dò (3’)
Tuần 21	 
Ngày giảng: 26/01/2012 Tiết 2: 5B
Ngày giảng: 27/01/2012 Tiết 3: 5A.
Luyện bài hát: tre ngà Bên Lăng Bác
 Nhạc và lời:Hàn Ngọc Bích
I. Mục tiêu
-HS hát đúng giai điệu và lời ca, thể hiện tình cảm tha thiết của bài hát
-Hát đúng nhịp ba tám( 3/8). Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích.
II. Chuẩn bị: Đàn ,thanh phách.
III. Tiến trình dạy học
1.ổn định tổ chức lớp.(2’): -GV cho HS ổn định chỗ ngồi.
2.Kiểm tra bài cũ (5’):Bài TĐN số 5:Năm cánh sao vui
3 Bài mới: Gt trực tiếp.(25’)
Nội dung
HĐ của GV
HĐ của HS
*Luyện bài hát : Tre Ngà Bên Lăng Bác 
*:Hát kết hợp gõ đệm 
*Hát kết hợp vận động tại chỗ
*HDHS làm bài tập
- Đàn giai điệu từng câu 2-3 lần cho HS nghe và nhẩm theo.
- Đàn cho HS luyện tập
- Nhận xét, sửa sai
- Hát kết hợp gõ đệm phách ,nhịp.
-GV đàn cho HS thực hiện
-GV nhận xét.
- Nghe đàn và hát nhẩm theo đàn.
-Hát đồng thanh từng câu một theo gv bắt nhịp.
- Hát đồng thanh cả bài.
-Nhóm hát
- Tổ, bàn, cá nhân hát.
-Lắng nghe.
- Ghi số phách theo hướng dẫn của GV
- 1 Vỗ tay; 2,3 mở tay
-HS đứng tại chỗ vừa hát vừa kết hợp nhún chân theo nhịp.
+Cá nhân lên thực hiện.
-HS lắng nghe.
4. Củng cố, dặn dò(3’)
Tuần 22	 
Ngày giảng: 02/02/2012 Tiết 2: 5B
Ngày giảng: 03/02

File đính kèm:

  • docLUYEN AM NHAC LOP 5.doc
Giáo án liên quan