Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Vật lý Lớp 12 - Năm học 2017-2018 - Trường THPT Quang Bình - Mã đề thi 209 (Có đáp án)

Câu 1: Hạt nhân có khối lượng m, biểu thức độ hụt khối của hạt nhân được xác định

A. B.

C. D.

Câu 2: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi

A. tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt

B. chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân heli

C. cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.

D. chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp

Câu 3: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của electron trong nguyên tử hiđrô là . Khi electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

A. 12r0 B. 9r0 C. 16r0 D. 4r0

Câu 4: Sự phát sáng nào sau đây là hiện tượng quang – phát quang?

A. Sự phát sáng của đèn dây tóc B. Sự phát sáng của đèn ống thông dụng

C. Sự phát sáng của con đom đóm D. Sự phát sáng của đèn LED

Câu 5: Chọn công thức tính khoảng vân.

A. B. C. D.

Câu 6: Điện từ trường xuất hiện ở

A. xung quanh một điện tích đứng yên B. xung quanh một dòng điện không đổi

C. xung quanh một ống dây điện D. xung quanh chỗ có tia lửa điện

Câu 7: Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động LC là không đúng?

A. Điện tích trong mạch dao động biến thiên điều hoà.

B. Năng lượng điện trường của mạch dao động tập trung chủ yếu ở tụ điện.

C. Tần số của mạch dao động tỉ lệ với điện tích của tụ điện

D. Năng lượng từ trường của mạch dao động tập trung chủ yếu ở cuộn cảm.

Câu 8: Hạt nhân nguyên tử có

A. 92 proton, 146 notron B. 92 proton, 238 nơtron

C. 92 nuclon, 146 nơtron D. 92 notron, 146 proton

Câu 9: Hạt nhân nguyên tử X có 18 proton và 21 notron được kí hiệu

A. B. C. D.

Câu 10: Chọn câu Đúng. Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng là:

A. E = mc B. E = mc2 C. E=m/c D. E=m/c2

Câu 11: Công thức tính chu kì riêng của mạch dao động

A. B. C. D.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Vật lý Lớp 12 - Năm học 2017-2018 - Trường THPT Quang Bình - Mã đề thi 209 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT QUANG BÌNH
________________________________________________________
 ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi có 02 trang,
Số câu trắc nghiệm 12
Số câu tự luận 05
KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018
Đề thi môn: VẬT LÝ - Lớp 12, Chương trình Cơbản
Ngày thi: tháng 4 năm 2018
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ, tên thí sinh:.
 Mã đề: 209
Lớp:.
Phần 1. Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Câu 1: Hạt nhân có khối lượng m, biểu thức độ hụt khối của hạt nhân được xác định
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 2: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng electron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi
A. tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt
B. chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân heli
C. cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.
D. chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp
Câu 3: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của electron trong nguyên tử hiđrô là . Khi electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt
A. 12r0	B. 9r0	C. 16r0	D. 4r0
Câu 4: Sự phát sáng nào sau đây là hiện tượng quang – phát quang?
A. Sự phát sáng của đèn dây tóc	B. Sự phát sáng của đèn ống thông dụng
C. Sự phát sáng của con đom đóm	D. Sự phát sáng của đèn LED
Câu 5: Chọn công thức tính khoảng vân.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Điện từ trường xuất hiện ở
A. xung quanh một điện tích đứng yên	B. xung quanh một dòng điện không đổi
C. xung quanh một ống dây điện	D. xung quanh chỗ có tia lửa điện
Câu 7: Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động LC là không đúng?
A. Điện tích trong mạch dao động biến thiên điều hoà.
B. Năng lượng điện trường của mạch dao động tập trung chủ yếu ở tụ điện.
C. Tần số của mạch dao động tỉ lệ với điện tích của tụ điện
D. Năng lượng từ trường của mạch dao động tập trung chủ yếu ở cuộn cảm.
Câu 8: Hạt nhân nguyên tử có
A. 92 proton, 146 notron	B. 92 proton, 238 nơtron
C. 92 nuclon, 146 nơtron	D. 92 notron, 146 proton
Câu 9: Hạt nhân nguyên tử X có 18 proton và 21 notron được kí hiệu
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Chọn câu Đúng. Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng là:
A. E = mc	B. E = mc2	C. E=m/c	D. E=m/c2
Câu 11: Công thức tính chu kì riêng của mạch dao động
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Thân thể con người ở nhiệt độ 370C phát ra
A. Tia tử ngoại	B. Tia hồng ngoại	C. Bức xạ nhìn thấy	D. Tia X
-----------------------------------------------
Phần 2. Tự luận ( 7 điểm )
-------------------------------------------
Câu 1. Hai khe Y-âng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60µm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. 
Tính khoảng vân
Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2mm có vân sáng hay vân tối thứ mấy?
Câu 2. Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân đứng yên. Phản ứng cho ta hạt và hạt nhân X. Biết động năng của proton là , của hạt là , vận tốc của proton và của hạt vuông góc nhau. Tính động năng của hạt nhân X
Câu 3. Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong mạch có điện dung là 120pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3mH.
Câu 4. Ion crom trong hồng ngọc phát ra ánh sáng đỏ có bước sóng 0,694 μm. Tính hiệu giữa hai mức năng lượng mà khi chuyển giữa hai mức độ, ion crom phát ra ánh sáng nói trên.
Câu 5. Tính tần số của các sóng ngắn có bước sóng 25m, 31m và 41m. Biết tốc độ truyền sóng điện tử là 3.108 m/s.
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docde_thi_kiem_tra_chat_luong_hoc_ky_ii_mon_vat_ly_lop_12_nam_h.doc
  • docHuong dan cham Vat ly 12 - HKII nam hoc 2017-2018 - Nguyen Thi Hieu.doc
  • docMa tran de thi mon Vat ly 12 - HKII nam hoc 2017-2018 - Chinh thuc - Hieu.doc
Giáo án liên quan