Đề cương ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 môn Vật lí Lớp 12 - Trường THPT Xuân Giang (Có đáp án)

Câu 1. Chiếu một tia sáng đơn sắc từ trong nước tới mặt phân cách với không khí. Biết chiết suất của nước và của không khi đối với ánh sáng đơn sắc này lần lược là 1,333 và 1. Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách gỉữa nước và không khí đối với ánh sáng đơn sắc này là:

A.48,61° B.36,88° C.53,12° D.41,40°

Câu 2. Tốc độ của ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s Nước có chiết suất n = 1,33 đối với ánh sáng đơn sắc màu vàng. Tốc độ của ánh sáng màu vàng trong nước là

A.2,63.108 m/s B.2,26.105 km/s C.1,69.105 km/s D.1,13.108 m/s

Câu 3. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Chiếu sáng các khe bằng bức xạ có bước sóng 500 nm. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

A. 0,5 mm. B. 1 mm C. 4 mm D. 2 mm

Câu 4. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450 nm, KhoảTJ Lng cách giữa hai khe là 1mm. Trên màn quan sát, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 0,72 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn bằng

A. 1,2 m. B. 1,6 m C. 1,4 m D.1,8 m

Câu 5. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 1,5 mm. Khoảng cách giữa hai khe bằng

A. 0,4 mm. B. 0,9 mm. C. 0,45 mm. D. 0,8 mm.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 302 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 môn Vật lí Lớp 12 - Trường THPT Xuân Giang (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT HÀ GIANG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Xuân Giang	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	Xuân Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2020	
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHO HỌC SINH
 TRONG THỜI GIAN NGHỈ DỊCH COVID – 19
(Nội dung kiến thức ôn tập: từ tuần 22 đến ngày 26/3/2020)
 Môn: Vật lý
Khối: 12
 Giáo viên: Trần Tuấn Linh
Câu 1. Chiếu một tia sáng đơn sắc từ trong nước tới mặt phân cách với không khí. Biết chiết suất của nước và của không khi đối với ánh sáng đơn sắc này lần lược là 1,333 và 1. Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách gỉữa nước và không khí đối với ánh sáng đơn sắc này là:
A.48,61°    	B.36,88°    	C.53,12°    	D.41,40°
Câu 2. Tốc độ của ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s Nước có chiết suất n = 1,33 đối với ánh sáng đơn sắc màu vàng. Tốc độ của ánh sáng màu vàng trong nước là
A.2,63.108 m/s   	B.2,26.105 km/s     C.1,69.105 km/s    D.1,13.108 m/s
Câu 3. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Chiếu sáng các khe bằng bức xạ có bước sóng 500 nm. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là
A. 0,5 mm.   	 B. 1 mm    	C. 4 mm    	D. 2 mm
Câu 4. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450 nm, KhoảTJ Lng cách giữa hai khe là 1mm. Trên màn quan sát, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 0,72 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn bằng
A. 1,2 m.  	  	B. 1,6 m    	C. 1,4 m    	D.1,8 m
Câu 5. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 1,5 mm. Khoảng cách giữa hai khe bằng
A. 0,4 mm.    	B. 0,9 mm.    	C. 0,45 mm.    	D. 0,8 mm.
Câu 6. Khi một chùm ánh sáng song song, hẹp truyền qua một lăng kính thì bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc khác nhau. Đây là hiện tượng
A. giao thoa ánh sáng. 	B. tán sắc ánh sáng.
C. nhiễu xạ ánh sáng.	D. phản xạ ánh sáng.
Câu 7. Chiếu ánh sáng do đèn hơi thủy ngân ở áÍp suất thấp (bị kích thích bằng điện) phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì quang phổ thu được là
A. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.
B. một dải sáng có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.
C. các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.
D. các vạch sáng, tối xen kẽ nhau đều đặn.
Câu 8. Trong chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ hồng ngoại?
A.500nm    	B.350nm    	C.850nm     	D.700nm
Câu 9. Một bức xạ đơn sắc có tần số 3.1014 Hz. Lấy c = 3.108 m/s. Đây là
A. bức xạ tử ngoại.	B. bức xạ hồng ngoại.
C. ánh sáng đỏ.	D. ánh sáng tím.
Câu 10. Tiến hành thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,3 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở hai phía so với vân sáng trung tâm là
A. 8 mm.    	B. 32 mm.    	C. 20 mm.    	D. 12 mm.
ĐÁP ÁN
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
A
B
D
B
D
B
C
C
A
B

File đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_cho_hoc_sinh_trong_thoi_gian_nghi_dich_covid.doc
Giáo án liên quan