Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Sinh học Lớp 11 - Năm học 2017-2018 - Trường THPT Quang Bình - Mã đề thi 132 (Có đáp án)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm )

Câu 1: Cừu Đôly được sinh ra bằng phương pháp:

A. sinh sản hữu tính. B. nhân bản vô tính. C. nuôi cấy mô. D. ghép mô.

Câu 2: Tinh tinh xếp các hòm gỗ chồng lên nhau để lấy chuối trên cao là kiểu học tập:

A. học khôn. B. học ngầm C. in vết. D. điều kiện hoá.

Câu 3: Ếch là loài:

A. Thụ tinh trong. B. Thụ tinh ngoài. C. tự thụ tinh. D. thụ tinh chéo.

Câu 4: Hải li đắp đập ngăn sông, suối để bắt cá là tập tính:

A. sinh sản. B. Xã hội. C. bảo vệ lãnh thổ. D. kiếm ăn

Câu 5: Hạt có nội nhũ là hạt của:

A. cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm. B. cả 3 phương án trên.

C. cây 1 lá mầm. D. cây 2 lá mầm.

Câu 6: Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ:

A. cây có vòng đời dài B. cây có vòng đời ngắn

C. vòng năm D. cây có vòng đời trung bình

Câu 7: Hươu đực quệt dịch có mùi đặc biệt tiết ra từ tuyến cạnh mắt của nó vào cành cây để thông báo cho các con đực khác là tập tính:

A. bảo vệ lãnh thổ. B. di cư. C. kiếm ăn. D. sinh sản.

Câu 8: Sự phát triển của trâu, bò là kiểu phát triển:

A. biến thái hoàn toàn B. biến thái không hoàn toàn

C. tất cả đều đúng D. không qua biến thái

Câu 9: Hooc môn sinh trưởng ( GH) do:

A. tinh hoàn tiết ra B. tuyến yên tiết ra C. tuyến giáp tiết ra D. buồng trứng tiết ra

Câu 10: Sinh sản vô tính gặp ở:

A. nhiều loài động vật có tổ chức thấp. B. hầu hết động vật không xương sống.

C. động vật có xương sống. D. Động vật đơn bào.

Câu 11: Tuổi của cây 1 năm được tính theo:

A. chiều cao cây B. đường kính thân C. số lá D. đường kính tán lá

Câu 12: Khoai tây sinh sản bằng:

A. Thân rễ. B. rễ củ. C. Lá. D. thân củ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Sinh học Lớp 11 - Năm học 2017-2018 - Trường THPT Quang Bình - Mã đề thi 132 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT QUANG BÌNH
 ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: SINH HỌC - LỚP 11
Thời gian làm bài: 45 phút;( không kể thời gian phát đề )
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:...................................................................
Số báo danh: ....................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm )
Câu 1: Cừu Đôly được sinh ra bằng phương pháp:
A. sinh sản hữu tính.	B. nhân bản vô tính.	C. nuôi cấy mô.	D. ghép mô.
Câu 2: Tinh tinh xếp các hòm gỗ chồng lên nhau để lấy chuối trên cao là kiểu học tập:
A. học khôn.	B. học ngầm	C. in vết.	D. điều kiện hoá.
Câu 3: Ếch là loài:
A. Thụ tinh trong.	B. Thụ tinh ngoài.	C. tự thụ tinh.	D. thụ tinh chéo.
Câu 4: Hải li đắp đập ngăn sông, suối để bắt cá là tập tính:
A. sinh sản.	B. Xã hội.	C. bảo vệ lãnh thổ.	D. kiếm ăn
Câu 5: Hạt có nội nhũ là hạt của:
A. cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm.	B. cả 3 phương án trên.
C. cây 1 lá mầm.	D. cây 2 lá mầm.
Câu 6: Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ:
A. cây có vòng đời dài	B. cây có vòng đời ngắn
C. vòng năm	D. cây có vòng đời trung bình
Câu 7: Hươu đực quệt dịch có mùi đặc biệt tiết ra từ tuyến cạnh mắt của nó vào cành cây để thông báo cho các con đực khác là tập tính:
A. bảo vệ lãnh thổ.	B. di cư.	C. kiếm ăn.	D. sinh sản.
Câu 8: Sự phát triển của trâu, bò là kiểu phát triển:
A. biến thái hoàn toàn	B. biến thái không hoàn toàn
C. tất cả đều đúng	D. không qua biến thái
Câu 9: Hooc môn sinh trưởng ( GH) do:
A. tinh hoàn tiết ra	B. tuyến yên tiết ra	C. tuyến giáp tiết ra	D. buồng trứng tiết ra
Câu 10: Sinh sản vô tính gặp ở:
A. nhiều loài động vật có tổ chức thấp.	B. hầu hết động vật không xương sống.
C. động vật có xương sống.	D. Động vật đơn bào.
Câu 11: Tuổi của cây 1 năm được tính theo:
A. chiều cao cây	B. đường kính thân	C. số lá	D. đường kính tán lá
Câu 12: Khoai tây sinh sản bằng:
A. Thân rễ.	B. rễ củ.	C. Lá.	D. thân củ.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm )
Câu 1 (1,5 điểm): Tại sao chim và cá di dư ? Khi di cư chúng định hướng bằng cách nào?
Câu 2( 1,5 điểm): Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối mùa màng rất ghê gớm, trong khi bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?
Câu 3 (2 điểm) : Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật?
Câu 4 (1 điểm) :Thế nào là thụ tinh ngoài, có ví dụ về vài động vật thụ tinh ngoài?
Câu 5 (1 điểm): Kể tên các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật ?
----------- HẾT ----------
(Giám thị coi thi không được giải thích gì thêm)

File đính kèm:

  • docde_thi_kiem_tra_chat_luong_hoc_ky_ii_mon_sinh_hoc_lop_11_nam.doc
  • docHuong dan cham sinh 11 - HKII nam hoc 2017-2018 - Chinh thuc - Ngo Cong Nhat.doc
  • docMa tran de thi mon sinh 11 HKII - 2017-2018 - Chinh thuc - Ngo Cong Nhat.doc