Đề thi học kì 1 môn Toán 2

6/ Đặt tính rồi tính:( 2điểm)

 36 + 36 = 18 - 9 = 43 + 46 = 100 – 25 =

7/ Bài toán: (2điểm)

 Lớp 2C có 33 học sinh .Trong đó có 12 học sinh nữ. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học sinh nam ?

Tóm tắt: Giải:

8/ Hình vẽ dưới đây có mấy hình chữ nhật?( 1điểm)

 A. 1 hình chữ nhật B. 2 hình chữ nhật

 C.3 hình chữ nhật D.4 hình chữ nh

 

docx1 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 21/02/2022 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì 1 môn Toán 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì 1 – Toán 2
* Hãy khoanh vào chữ A,B,C, đặt trước câu trả lời đúng: 
1/ 22 + 7 = 
 A. 38 B. 40 C. 29
2/ 26 + 30 = 
 A. 38 B. 56 C. 66
3/ 34 – 13 = 
 A. 21 B. 31 C. 47
4/ Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm của 6dm = .cm : (1điểm)
 A. 50 B. 55 C. 60
5/Hình vẽ dưới đây có mấy đoạn thẳng: (1điểm)
M
N
P
Q
 A. Có 3 đoạn thẳng	 B. Có 4 đoạn thẳng C. Có 5 đoạn thẳng	
6/ Đặt tính rồi tính:( 2điểm)
 36 + 36 = 18 - 9 = 43 + 46 = 100 – 25 = 
..
7/ Bài toán: (2điểm)
 Lớp 2C có 33 học sinh .Trong đó có 12 học sinh nữ. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học sinh nam ?
Tóm tắt: Giải:
................................................... 
... 
... 
8/ Hình vẽ dưới đây có mấy hình chữ nhật?( 1điểm)
 A. 1 hình chữ nhật B. 2 hình chữ nhật 
 C.3 hình chữ nhật D..4 hình chữ nh

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_mon_toan_2.docx