Đề thi cuối học kì I môn Toán Lớp 3 - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Trà Vong C (Có đáp án)

Câu 1: (1đ)

 Phép nhân 46 x 2 có tích là là:

A. 23 B. 32 C. 92

Câu 2: Tính. (2đ)

a/. 364 dam – 34 dam = dam.

A. 30 dam B. 330 dam C. 398 dam

b/. 5m 4dm = . dm

A. 54 dm B.504 dm C. 540 dm

 

doc5 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi cuối học kì I môn Toán Lớp 3 - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Trà Vong C (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH Trà vong C
ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi: Toán
Lớp: 3
(Thời gian làm bài 40 phút, không kể thời gian chép đề)
I. Phần trắc nghiệm:
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (1đ)
 Phép nhân 46 x 2 có tích là là:               
A. 23                    B. 32                    C. 92
Câu 2: Tính. (2đ)
a/. 364 dam – 34 dam = dam.
A. 30 dam                   B. 330 dam                C. 398 dam
b/. 5m 4dm  =   .. dm                                  
A. 54 dm                  B.504 dm                 C. 540 dm
Câu 3: Giá trị của biểu thức 25 x 2  + 30 là: (1 điểm)
A. 50          B. 80           C. 85
Bài 4. Hình ABCD có số góc vuông là: (1 điểm)
 A. 2 A B 
 B. 3 
 C. 4 D	 C
Bài 5. Giá trị của biểu thức: 27 : 3 + 45 là: (1 điểm)
 A. 54 B. 55 C. 56 
PHẦN II: Tự luận
Câu 1: Đặt tính rồi tính: (1điểm)
a/ 493 +  325                 b/ 928  -  356                 c/ 186  x  5                d/ 639  :  3 
câu 2: Tìm (1 đ)
81 – x = 27 4 x X = 32
Câu 3: Bài toán:
- Lan có quyển truyện dày 144 trang? Lan đã đọc được 1/3 số trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết quyển truyện?  (2 điểm)
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN HỌC KÌ I KHỐI 3
Phần I: Phần trắc nhiệm (6 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Phép nhân 46 x 2 có tích là là:               
 C. 92
Câu 2: Tính (2 Điểm) Mỗi phép tính đúng được 1 điểm
a. 364 dam – 34 dam = dam  (1 điểm)
 B. 330                  
b. 5m 4dm  =   .. dm     (1 điểm)                             
 A. 54                    
Câu 3: (1 Điểm) Giá trị của biểu thức 25 x 2  + 30 là
 B. 80   
Bài 4. Hình ABCD có số góc vuông là: (1 Điểm)
2 
Bài 5. Giá trị của biểu thức: 27 : 3 + 45 là: (1 điểm)
 A. 54 
PHẦN II: Tự luận (4 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính: (1điểm)
Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm
a. 818 b. 572 c. 930 d. 213 
Câu 2: Tìm x (1 điểm)
Mỗi phép tính đúng được 1 điểm
81 – x = 27 4 x X = 32
 X = 81 – 27 X = 32 : 4
 X = 54 X = 8
Câu 3: (2 điểm)
Bài giải
Số trang Lan đã đọc được là:
144 : 3 = 48 (trang)
 Số trang còn lại Lan phải đọc là là:
 144 – 48 = 96 (trang)
 Đáp số : 96 trang
- Đúng mỗi câu lời giải được 0,25 đ
- Đúng mỗi phép tính được 0,5 đ
- Đúng đáp số được 0,5 đ 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TOÁN LỚP 3
Năm học: 2017 – 2018
Mạch kiến thức, 
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên. 
Số câu
1
1
1
1
Số điểm
1đ
1đ
1đ
1đ
Giải toán về gấp một số lên nhiều lần, giảm một số đi nhiều lần.
Số câu
2
2
Số điểm
2đ
2đ
Đại lượng và đo đại lượng..
Số câu
1
1
1
1
Số điểm
2đ
1đ
2đ
1đ
Yếu tố hình học: góc vuông và góc không vuông.
Số câu
1
1
Số điểm
1đ
1đ
Giải bài toán có lời văn 
Số câu
1
1
Số điểm
2đ
2đ
Tổng
Số câu
1
1
2
1
2
1
5
3
Số điểm
1đ
1đ
3đ
1đ
2đ
2đ
6đ
4đ

File đính kèm:

  • docde_thi_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_3_nam_hoc_2017_2018_truong.doc
Giáo án liên quan