Đề tài Đổi mới về các phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông

Câu hỏi 19: Trình bày những điều thu nhận được và kinh nghiệm của anh/chị khi tổ chức một lớp học.

Trả lời: Để tổ chức một lớp học cần tuân theo quy trình sau:

 

doc6 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 798 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đổi mới về các phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra điều kiện
Môn: Đổi mới phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông
Học viên: Vũ Thị Hồng
Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học hóa học – Cao học K19
Câu hỏi 19: Trình bày những điều thu nhận được và kinh nghiệm của anh/chị khi tổ chức một lớp học.
Trả lời: Để tổ chức một lớp học cần tuân theo quy trình sau:
 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU
THỰC HIỆN 
ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN 
 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG
 THỐNG KÊ SỐ LIỆU THÔNG QUA HỒ SƠ 
PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH
GIÁM SÁT 
RÚT KINH NGHIỆM 
ĐÁNH GÍA 
 Như vậy, việc tổ chức một lớp học thông qua 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1:
Xác định mục tiêu của quá trình giáo dục( bài học thực hành, bài học lý thuyết, bài học nghiên cứu quá trình sản xuất trong thực tế.)
Thống kê số liệu thông qua hồ sơ như: số lượng học sinh, học sinh khá giỏi, học sinh trung bình, học sinh có điều kiện, học sinh nghèo
Phân tích thực trạng như: cơ sở cật chất của trường, lớp, địa phương.
Phổ biến kế hoạch cụ thể: Phân công công việc cụ thể theo: có thể dạy học theo hình thức lớp – bài, giã ngoại, hay sử dụng công nhóm, lớp , và ấn định thời gian cho từng công việc,.
Ví dụ: Thông qua các bước trong giai đoạn 1 ta có thể lựa chọn hình thức day học sao cho phù hợp với mục đích dạy học nghệ thông tin, hay thí nghiệm
 Giai đoạn 2: Giai đoạn thực hiện
Theo chủ trương, chính sách của nhà nước, Đảng, nghành giáo dục về đổi mới thì trong để thực hiện trong giai đoạn này người giáo viên tổ chức hoạt động sao cho phát huy tính tích cực của người học, tạo điều kiện cho người học có cơ hội vận dung, phát huy tính sáng tạo của học sinh , người dạy giữ vai trò đinh hướng, gợi mở , điều kiển, điều chỉnh hoạt động học của trò
Ví dụ:
Tổ chức dạy học bài: Công nghiệp Silicat( Hóa học 11 nâng cao)
 Thay vì dạy học theo phương pháp thuyết trình với hình thức tổ chức lớp- bài giáo viên có thể tổ chức tự nghiên cứu qua tài liệu sách vở và thực tiễn theo phương pháp dạy học dự án với hình thức tổ chức giã ngoại đối cới những trường ở địa phương có lò gốm , lò gạch, nhà máy sản xuất xi măng...Học sinh viết bài thu hoạch về những hiểu biết của mình về kiến thức thực tế cũng như kiến thức khoa học . Để đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện dư án , người giáo viên cần phải phân công cụ thê cho từng nhóm học sinh nghiên cứu cụ thể từng phần trong bài học với những câu hỏi cần trả lời đã cho trước.
 Giai đoạn 2: Giai đoạn rút kinh nghiệm và kiểm tra đánh giá.
Sau khi tổ chức hoạt động , cần có những nhận xét, đánh giá của các tổ viên khác trong lớp cũng như nhận xét , đánh giá , để rút kinh nghiệm trong lần sau
TÓM LẠI
Khi tổ chức một lớp học cần thao tác theo đúng quy trình trên sao cho đảm bảo mục tiêu đề ra và phù hợp với từng đối tượng , vùng miền nhất định. 

File đính kèm:

  • docVU THI HONG cau 19.doc