Đề kiểm tra trắc nghiệm môn hóa lớp 12, chương V

Câu 1. Ngâm lá kẻm trong dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4. Phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm:

A: Tăng 0,1 (g) B: Tăng 0,01 (g) C: Giảm 0,1 (g) D: không thay đổi

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Lượt xem: 977 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra trắc nghiệm môn hóa lớp 12, chương V, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Sở GD-ĐT Quảng Bình 
Trường THPT Số I Quảng Trạch 
 ------------*------------ 
 Tổ Hóa
Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Hóa lớp 12, chương V
Ban KHTN
Thời gian làm bài 45 phút
Câu 1. Ngâm lá kẻm trong dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4. Phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm:
A: Tăng 0,1 (g)	B: Tăng 0,01 (g)	C: Giảm 0,1 (g) D: không thay đổi
Câu 2. Có những pin điện hóa được ghép bởi các cặp oxi hóa -khử chuẩn sau:
	a, Ni2+/ Ni và Zn2+/ Zn
	b, Cu2+/ Cu và Hg2+/ Hg
	c, Mg2+/ Pb2+/ Pb
Điện cực dương của các pin điện hóa là:
A: Pb, Zn, Hg	B: Ni, Hg, Pb	C: Ni, Cu, Mg	D: Mg, Zn, Hg
	Hãy chọn đáp án đúng.
Câu 3 Ghi Đ(đúng) hoặc S(sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau. Trong ăn mòn điện hóa, xảy ra :
	a, Sự ôxi hóa ở cực dương	□
	b, Sự khử ở cực âm	□
	c, Sự ôxi hóa ở cực dương và sự khử ở cực âm	□
	d, Sự ôxi hóa ở cực âm và sự khử ở cực dương	□
	e, Sự ôxi hóa ở cực âm	□
Câu 4 Hãy điền ào ô trống những câu sau để được câu đúng :
a, Sự điện phân bắt đầu xảy ra khi có ........giữa hai điện cực đủ mạnh để xảy ra đồng thời sự ôxi hóa chất ........ở cực dương (anot) và sự khử chất....... ở cực âm (catot)
b, Cơ sở của phương pháp.......là khử những ion kim loại........ ở nhiệt độ cao bằng các chất khử như......... Trường hợp chất là sunfua kim loại thì ........Sau đó.........bằng..........
c, Dựa vào công thức........ta có thể xác định được khối lượng.........ở điện cực khi......
Câu 5. Điện phân dung dịch CuSO4 bằng điện cực trơ. Hãy ghép nội dung ở cột 1 với nội dung ở cột 2 cho phù hợp:
Cột 1
1. ở(A+) xảy ra quá trình:
2. ở (K-) xãy ra quá trình:
3. Chất khử là:
4. Chất ôxi hóa là:
Cột 2
A: H2O
B: Cu2+
C: SO42-
D: Cu2+ + 2e→ Cu
E: 2 H2O→ O2 + 4H+ + 4e
Câu 6 . Khi điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ 1-một giờ với cường độ dòng điện 5 ampe. Lượng đồng giải phóng ở catôt là:
	A: 5,9(g)	B: 5,5(g)	C:7,5(g)	D: 7,9(g)
	Hãy chọn đáp án đúng.
Câu 7 Ghi Đ(đúng) hoặc S(sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau:
- Miếng hợp kim Zn- Cu để trong không khí ẩm bị phá hũy là do ăn mòn hóa học □
- Trong hai cặp ôxi hóa khử sau: Al3+/Al và Cu3+/Cu; Al3+ không ôxi hóa được Cu □
- Để điều chế Na người ta điện phân dung dịch NaCl bảo hòa trong nước □
- Trong quá trình ăn mòn kim loại đã xãy ra phản ứng phân hũy □
- Hầu hết các kim loại khử được N+5.S+6 trong axit HNO3 , H2SO4 xuống số ôxi hóa thấp hơn. 	 	 □
Câu 8 Hãy ghép nội dung ở cột 1 với nội dung ở cột 2 cho phù hợp:
Cột 1
1. Hg
2. Kim loại có độ cứng
 thấp nhất 
3. Kim loại có tính dẫn 
điện khác nhau
4. Dãy điện hóa của kim loại
Cột 2
A: Là các kim loại trong nhóm IA
B: Cho phép dự đoán chiều phản ứng giữa 2 cặp
 oxi hóa - khử
C: Là điện cực Hiđrô chuẩn
D: Do mật độ e của chúng không giống nhau
E: Là kim loại duy nhất ở trạng thái lỏng(đk thường)
Câu 9 Hãy khoang tròn vào vào các chữ A hoặc B,C,D đứng trước câu đúng :
Cho bột sắt vào dung dịch HCl sau đó thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4. Quan sát thấy hiện tượng sau:
A. Bọt khí bay lên ít và chậm hơn lúc đầu.
B. Bọt khí bay lên nhanh và nhiều hơn lúc đầu
C. Không có bọt khí bay lên
D. Dung dịch chuyển dần sang màu xanh
Hãy chọn đáp án đúng.
Biểu điểm: Mỗi câu đúng 1 điểm.
- Hết-

File đính kèm:

  • docDE TN- BAN KHTN 1 QT.doc