Đề kiểm tra phần thơ kì II môn Ngữ văn Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Tân Dân (Có đáp án)

I. Trắc nghiệm(2 điểm)

Câu1(0,25 điểm) Bài thơ nào được sáng tác sau năm 1980?

A. Mùa xuân nho nhỏ C. Nói với con

B. Viếng lăng Bác D. Sang thu

Câu 2(0,25 điểm) Bài thơ nào được làm theo thể thơ năm chữ?

 A. Nói với con B. Sang thu C. Viếng lăng Bác

Câu 3(0,25 điểm) Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai câu thơ sau?

Sông đươc lúc dềnh dàng

 Chim bắt đầu vội vã.

 A. Nhân hóa B. Ẩn dụ

Câu 4 (0,25 điểm) Viễn Phương là tác giả của bài thơ “Sang thu” điều đó đúng hay sai?

 A. Đúng B. Sai

Câu 5(1 điểm) Nối các đơn vị kiến thức ở cột A với cột B sao cho đúng.

A B Nối

1. Thông qua hình tượng con cò trong lời ru để ca ngợi tình mẹ và ý nghĩa lời ru đối với đời sống con người. a. Sang thu

2. Lòng thành kính và niềm xúc động của nhà thơ đối với Bác. b. Con cò

3. Cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên và đất nước qua đó thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ. c. Mùa xuân nho nhỏ

4. Biến chuyển của thiên nhiên lúc giao mùa qua sự cảm nhận tinh tế của nhà thơ. d. Viếng lăng Bác

II. Tự luận (8 điểm)

 

doc6 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 28/04/2023 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra phần thơ kì II môn Ngữ văn Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Tân Dân (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS TÂN DÂN
ĐỀ KIỂM TRA PHẦN THƠ KÌ II
NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: NGỮ VĂN 9 
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề này gồm 7 câu, 1.trang)
Người ra đề: Trần Thị Duyên Chức vụ: Giáo viên. 
Trường THCS:TÂN DÂN .Điện thoại: 01266465575. Email:tranduyen69@gmail.com
Ma trận
Tên chủ đề
(Nội dung)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
thấp
Vận dụng cao
Cộng
TN
TL
TN
TL
TL
TL
Hoàn cảnh sáng tác
Nhận biết hoàn cảnh sáng tác tácphẩm
“Nói với con”
Nhận biết hoàn cảnh sáng tác tác phẩm “Mùa xuân nho nhỏ”
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0,25
2,5%
1
0,25
 2,5%
2
0,5
5 %
Thể thơ
Nhận biết thể thơ 5 chữ
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0,25
2,5 %
1
0,25 
2,5%
Nghệ thuật
Nhận biết phép tu từ trong 2 câu của bài “Sang thu”
Hiểu ý nghĩa
1h/ả trong đoạn thơ “MXNN
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0,25
2,5%
1
2,0
20%
2
2,25
22,5%
Nội dung ý nghĩa
Hiểu được giá trị nội dung các tác phẩm
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
1
10%
1
1 
10%
Rèn trí nhớ
Chép đoạn thơ trong văn bản 
“MXNN”
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0,25
10%
1
0,25
2,5%
Tác giả, tác phẩm
Nhận biết tên tác giả phù hợp với tên tác phẩm
Nhận biết tên tác giả,TP phù hợp với đoạn thơ
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0,25
2,5%
0,5
 5%
1
0,75
7.5 %
Tạo lập văn bản
Vận dụng viết bài văn ngắn phân tích tâm trạng, cảm xúc của nhà thơ khi viếng lăng Bác 
Bài viết có sáng tạo
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
3
30%
1
2
20%
1
5 
50%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
4
1
10%
1
1
10%
1
1
10%
2
20%
1
3
30%
2
20%
7
10 
100%
Tỉ lệ
 50%
50%
100%
II. Đề bài:
I. Trắc nghiệm(2 điểm)
Câu1(0,25 điểm) Bài thơ nào được sáng tác sau năm 1980?
Mùa xuân nho nhỏ C. Nói với con
Viếng lăng Bác D. Sang thu
Câu 2(0,25 điểm) Bài thơ nào được làm theo thể thơ năm chữ?
 A. Nói với con B. Sang thu C. Viếng lăng Bác 
Câu 3(0,25 điểm) Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai câu thơ sau?
Sông đươc lúc dềnh dàng
 Chim bắt đầu vội vã. 
 A. Nhân hóa B. Ẩn dụ
Câu 4 (0,25 điểm) Viễn Phương là tác giả của bài thơ “Sang thu” điều đó đúng hay sai?
 A. Đúng B. Sai
Câu 5(1 điểm) Nối các đơn vị kiến thức ở cột A với cột B sao cho đúng.
A
B
Nối
1. Thông qua hình tượng con cò trong lời ru để ca ngợi tình mẹ và ý nghĩa lời ru đối với đời sống con người.
a. Sang thu
2. Lòng thành kính và niềm xúc động của nhà thơ đối với Bác.
b. Con cò
3. Cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên và đất nước qua đó thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ.
c. Mùa xuân nho nhỏ
4. Biến chuyển của thiên nhiên lúc giao mùa qua sự cảm nhận tinh tế của nhà thơ.
d. Viếng lăng Bác
II. Tự luận (8 điểm)
Câu 1 (3.0 điểm): 
	Cho câu thơ:
Mùa xuân người cầm súng
	a. Chép năm câu thơ tiếp theo để hoàn thiện khổ thơ. Đoạn thơ trên trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ.
	b. Em hiểu như thế nào về hình ảnh “lộc” trong đoạn thơ?
Câu 2: (5 điểm) Cảm nhận của em về hai khổ thơ đầu trong bài thơ “Viếng lăng Bác”- Viễn Phương.
..........................Hết..................
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS.TÂN DÂN
HƯỚNG DẪN CHẤM
 ĐỀ KIỂM TRA PHẦN THƠ KỲ II
NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: NGỮ VĂN 9
( Hướng dẫn gồm.7câu, 2 trang)
I. Trắc nghiệm (2 điểm)
Câu 1(0,25 điểm)
- Mức tối đa : Chọn B
- Mức không đạt: Chọn sai hoặc không chọn 
Câu 2 (0,25 điểm) 
- Mức tối đa : Chọn đáp án B
- Mức không đạt: Chọn sai hoặc không chọn 
Câu 3 (0,25 điểm)
- Mức tối đa : Chọn đáp án A
- Mức không đạt: Chọn sai hoặc không chọn 
Câu 4 (0,25 điểm)
- Mức tối đa : Chọn đáp án B
- Mức không đạt: Chọn sai hoặc không chọn 
Câu 5 (1 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
- Mức tối đa: Nối đúng 1-b; 2-d; 3-c; 4-a
- Mức chưa tối đa: Nối đúng, một số ý
- Mức không đạt: Nối sai hoặc không nối
II. Tự luận (8 điểm)
Câu
Đáp án
Điểm tối đa
 1
3 điểm
* Mức tối đa:
- Về phương diện nội dung (2,75 điểm):
a. Chép thơ, nêu tên tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác
1.0
- HS chép chính xác năm câu tiếp theo để hoàn thiện khổ thơ
 Mùa xuân người cầm súng
 Lộc giắt đầy trên lưng
 Mùa xuân người ra đồng
 Lộc trải dài nương mạ
 Tất cả như hối hả
 Tất cả như xôn xao...
0.25
- Nằm trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ. 
0.25
- Tác giả: Thanh Hải .
0.25
- Hoàn cảnh sáng tác bài thơ: tháng 11 năm 1980, khi Thanh Hải đang nằm trên giường bệnh, không bao lâu trước khi nhà thơ qua đời. 
0.25
b.Giải thích ý nghĩa hình ảnh “lộc” trong đoạn thơ
1,75
- Nghĩa tả thực: chồi non, lá mới; là cành lá ngụy trang trên lưng người chiến sĩ ra mặt trận, là mạ non theo người nông dân trải dài trên đồng ruộng.
0,75
- Nghĩa tượng trưng (nghĩa ẩn dụ): sự nảy nở, sinh sôi, sự dồi dào, thành đạt. Người cầm súng, người ra đồng đem mùa xuân đến cho đất nước. 
1,0
- Về phương diện hình thức (0, 25 điểm): .
Trình bày rõ ràng. Diễn đạt lưu loát, lời văn trong sáng, có hình ảnh. Chữ viết sạch đẹp, đúng chính tả.
*Mức chưa tối đa: Chỉ đảm bảo được một trong các nội dung về nội dung và hình thức trên.
*Mức không đạt: Không làm bài hoặc lạc đề.
Câu 2 ( 5,0 điểm)
a.Mức tối đa:
*Về nội dung: 4,0 điểm):
+ Đảm bảo hệ thống ý:...
+ Vận dụng tốt các phương pháp viết bài văn nghị luận văn học.
+ Bài làm sáng tạo có sức hấp dẫn với người đọc.
+ Bài viết của HS đảm bảo các ý cơ bản về nội dung như sau:
 	 a. Mở bài: (0,5 điểm)
 + Giới thiệu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác
 + Nêu nhận xét chung về đoạn thơ.
b. Thân bài (3 điểm)
HS cơ bản trình bày các ý sau:
+ Khổ đầu: Cảm nhận được các từ ngữ, hình ảnh đặc sắc: Đại từ xưng hô “con” -> Tâm trạng xúc động của tác giả. Hình ảnh “hàng tre” một hình ảnh thân thuộc, gần gũi của làng quê đất nước, dân tộc Việt Nam, biểu tượng của sức sống bền bỉ, kiên cường của dân tộc
+ Khổ 2: Cảm nhận được những hình ảnh “mặt trời”, “dòng người”, “tràng hoa”-> Ca ngợi sự vĩ đại của Bác, vừa thể hiện được sự tôn kính của nhân dân, của nhà thơ đỗi với Bác. Đồng thời thể hiện tấm lòng thành kính của nhân dân ta đối với Bác.
- Nghệ thuật: Xây dựng những hình ảnh ẩn dụ đặc sắc, nghệ thuật điệp từ
 	 c. Kết bài (0,5 điểm)
 - Cảm nhận chung về đoạn thơ.
*Về hình thức và các tiêu chí khác :( 1,0 điểm)
 + Bài viết đảm bảo bố cục ba phần theo cấu trúc của một bài văn nghị luận văn học ngắn.
 + Bài viết không sai lỗi diễn đạt, lỗi chính tả
 + Lời văn mạch lạc trong sáng, từ ngữ giàu hình ảnh. 
b.Mức chưa tối đa: Chưa đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức nêu trên
c. Mức không đạt: Không làm bài hoặc làm lạc đề
..........................Hết..................

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_phan_tho_ki_ii_mon_ngu_van_lop_9_nam_hoc_2016_20.doc