Đề kiểm tra môn Toán học Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Đồng Lạc (Có đáp án)

Câu 1 (2 điểm ).

a) Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số:

 ; ; ; ; - 0.25

b) Hãy so sánh các phân số vừa tìm được.

c) Viết 4 phân số bằng phân số có mẫu dương.

Câu 2 (3 điểm ). Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

 a) A =

b) B =

 c) C =

 

doc4 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 27/04/2023 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Toán học Lớp 6 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Đồng Lạc (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA SỐ HỌC 6 – Tiết 97
Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Vận dụng cơ bản
Vận dụng nâng cao
Phân số
Biết khái niệm về phân số.
Biết k/n hai phân số bằng nhau.
Làm đúng dãy các phép tính với phân số và số thập phân trong trường hợp đơn giản
Vận dụng các tính chất, phép tính về phân số để tìm x
So sánh hai phân số 
Số câu
Sổ điểm 
 Tỉ lệ %
1
2đ
20%
1
3đ
30%
 1
 4đ
 40%
1
1đ
10%
4
10
100%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
2đ
20%
1
3đ
30%
1
 4đ
40%
1
1đ
10%
4
10đ
100%
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC
ĐỀ KIỂM TRA
NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN 6 – Tiết 97
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề này gồm 4 câu, 1 trang)
Câu 1 (2 điểm ). 
a) Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số: 
 	;	;	;	;	- 0.25
b) Hãy so sánh các phân số vừa tìm được.
c) Viết 4 phân số bằng phân số có mẫu dương.
Câu 2 (3 điểm ). Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
	a) A = 	
b) B =
 c) C = 
Câu 3 (4 điểm ). Tìm x, biết
a) 	 b) 
c) 
 d) 
Câu 4 (1điểm). So sánh 
 và 
-----------------------------Hết ------------------------------
UBND THỊ XÃ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC
HƯỚNG DẪN CHẤM
 ĐỀ KIỂM TRA
NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN 6- Tiết 97
( Hướng dẫn gồm 4 câu, 2 trang)
Câu
Đáp án
Điểm
1
(2điểm)
a. (1.0 điểm)
Trong c¸c c¸ch viÕt ,c¸ch viÕt cho ta ph©n sè: 
 	;	
1,0đ
b. (0.5 điểm)
< ( do -4 < -3)
0,5đ
c. (0.5 điểm)
ViÕt 4 ph©n sè b»ng ph©n sè cã mÉu d­¬ng
0,5đ
2
(3điểm)
a. ( 1 điểm)
1,0đ
b. (1 điểm)
= 
1,0đ
c. (1 điểm)
1,0đ
3
(4điểm)
a. ( 1 điểm)
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
b. (1 điểm)
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
c. (1 điểm)
0,5đ
0,25đ
0,25đ
d. (1 điểm)
0,5đ
0,25đ
0,25đ
4
(1điểm)
Ta có : Cộng theo vế ta có kết quả M > N.
0,5đ
0,5đ
*Chú ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
 Hiệu phó chuyên môn

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_mon_toan_hoc_lop_6_nam_hoc_2016_2017_truong_thcs.doc
Giáo án liên quan