Đề kiểm tra môn Hóa học Lớp 9 (Tiết 20) - Trường THCS Hoàng Tân (Có đáp án)

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau:

1/ Sản phẩm của phản ứng phân huỷ Cu(OH)2 bởi nhiệt là ( Biết)

 a. Cu và H2O b. CuO và H2 c. Cu và H2 d. CuO và H2O

2/ Bazơ tác dụng được với khí CO2 là:( Biết)

 a. Ca(OH)2 b. Cu(OH)2

 c. Fe(OH)3 d. Fe(OH)2

3/ Cho dung dịch CuSO4 tác dụng với dung dịch NaOH có hiện tượng.( Biết)

 a. Xuất hiện kết tủa màu trắng c. Không có hiện tượng gì.

 b. Xuất hiện kết tủa màu xanh. d. Có hiện tượng sủi bọt trong chất lỏng

4/ Dãy chất nào cho sau đây thuộc loại bazơ ?( Biết)

 a. Na2O, Cu(OH)2, SO3, ZnCl2 b. CuCl2, SO2, NaOH, H2SO4

 c. NaOH, Ca(OH)2, KOH, Cu(OH)2 d. NaOH, Ca(OH)2, Na2O, CO2

5/ Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch là :( Biết)

 a. Không cần điều kiện gì. b. Sản phẩm phải có chất khí.

 c. Sản phẩm phải có chất không tan. d. Cả b,c đều đúng.

6/ Dung dịch NaOH có giá trị pH là: ( Hiểu)

 a. pH = 7; b. pH < 7; c. pH > 7; d. pH  7

 

doc2 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 08/05/2023 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Hóa học Lớp 9 (Tiết 20) - Trường THCS Hoàng Tân (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS HOÀNG TÂN
 ĐỀ, HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA
 MÔN HÓA HỌC LỚP 9 ( TIẾT 20)
ĐỀ 1
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)
Hãy chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau: 
1/ Sản phẩm của phản ứng phân huỷ Cu(OH)2 bởi nhiệt là ( Biết)
 a. Cu và H2O b. CuO và H2 c. Cu và H2 d. CuO và H2O 
2/ Bazơ tác dụng được với khí CO2 là:( Biết)
 a. Ca(OH)2 	 b. Cu(OH)2 	
 c. Fe(OH)3	 d. Fe(OH)2 
3/ Cho dung dịch CuSO4 tác dụng với dung dịch NaOH có hiện tượng.( Biết)
 a. Xuất hiện kết tủa màu trắng	 c. Không có hiện tượng gì.
 b. Xuất hiện kết tủa màu xanh. d. Có hiện tượng sủi bọt trong chất lỏng
4/ Dãy chất nào cho sau đây thuộc loại bazơ ?( Biết)
 a. Na2O, Cu(OH)2, SO3, ZnCl2 b. CuCl2, SO2, NaOH, H2SO4
 c. NaOH, Ca(OH)2, KOH, Cu(OH)2 d. NaOH, Ca(OH)2, Na2O, CO2
5/ Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch là :( Biết)
 a. Không cần điều kiện gì. 	 b. Sản phẩm phải có chất khí.
 c. Sản phẩm phải có chất không tan.	 d. Cả b,c đều đúng.
6/ Dung dịch NaOH có giá trị pH là: ( Hiểu)
 a. pH = 7; 	 b. pH 7; d. pH £ 7.
Phần II: Tự luận (7 điểm)
Câu 1.(2 điểm) ( Biết + Vận dụng)
Chỉ dùng quỳ tím và khí CO2 em hãy nhận biết các dung dịch: NaOH; H2SO4; Ca(OH)2; NaCl bị mất nhãn đựng trong mỗi lọ riêng biệt ? Viết các PTHH (nếu có).
Câu 2.(2 điểm) ( Hiểu)
 Hãy thực hiện chuyển đổi hoá học sau bằng cách viết các phương trình phản ứng (ghi điều kiện nếu có):
 MgO à MgSO4 à MgCl2 à Mg(OH)2 àMgO
Câu 3.(3 điểm) 
Cho 12,9g hỗn hợp Mg và ZnO vào 200g dung dịch H2SO4 thu được 4,48 lít khí hidro.
a. Viết PTPƯ xảy ra( Hiểu )
b. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. ( Vận dụng)
c. Tính C% của các chất có trong dung dịch sau phản ứng .( Vận dụng nâng cao)
Biết các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
 ( Biết Zn= 65; Mg = 24; S = 32; O = 16; H = 1)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
d
a
b
c
d
c
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
II- TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu
Đáp án
Biểu điểm
7(1đ)
-Lấy mỗi chất ..
-Dùng quỳ tím: đỏ là H2SO4, xanh NaOH, Ca(OH)2, Không chuyển màu NaCl
-Dẫn khí CO2 vào NaOH, Ca(OH)2 có vẩn đục là Ca(OH)2
+ viết đúng PTHH:
+ Không có vẩn đục là NaOH+ viết đúng PTHH:
1điểm
1 điểm
8(2đ)
 - Viết đúng mỗi PTHH 
4PTHH
(0,5 điểm) 
2 điểm
9(3đ)
 a. Viết đúng PTHH 
 b. nH2= 0,2 mol
nH2= 0,2 mol à nMg= 0,2mol à mMg= 0,2.24= 4,8g
mZnO= 12,9- 4,8 = 8,1g 
c. mdung dịch sau phản ứng= mhỗn hợp + m dd H2SO4- mH2 = 212,5g
 mMgSO4 = 0,2. 120= 24g => C% = 11,3%
mZnSO4= 0,1.161= 16,1g=> C% = 7,5%
 1điểm
 1 điểm
 1 điểm

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_mon_hoa_hoc_lop_9_tiet_20_truong_thcs_hoang_tan.doc
Giáo án liên quan