Đề kiểm tra học kì II môn Địa lý Lớp 6 - Năm học 2006-2007

Câu 1(2.5đ) Em hãy ghi tên và tính chất của các khối khí: nóng, lạnh, đại dương, lục địa vào chỗ trống cho phù hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2 (1đ) Đánh dấu X vào ô trống () nêu đúng khái niệm gió

- Gió là sự chuyển động của không khí từ:

a. Nơi khí áp cao về nơi khí áp thấp

b. Nơi khí áp thấp về nơi khí áp cao

c. Biển vào đất liền

d. Đất liền ra biển

Câu 3 (2đ) Điền tiếp vào sơ đồ sau để thấy được các nhân tố hình thành đất.

 

 

 

 

 

 

 

Câu 4 (3đ) Độ muối của biển do đâu mà có? Độ mặn của nước biển phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Câu 5 (1.5đ) Điền vào chỗ chấm ( ) cho phù hợp

a. Dòng biển nóng xuất phát từ vùng vĩ độ chảy về vùng vĩ độ .

b. Dòng biển lạnh xuất phát từ vùng vĩ độ chảy về vùng vĩ độ .

c. Các dòng biển nóng và lạnh thường chảy theo hướng nhau.

 .

 

doc4 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Ngày: 04/01/2021 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II môn Địa lý Lớp 6 - Năm học 2006-2007, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: .
Lớp: ..
SBD: .
Đề kiểm tra học kì II 
Năm học 2006 - 2007
Môn: Địa lý 6
Thời gian 45 phút
Lời phê của thầy(cô) giáo
Điểm
Đề bài + Bài làm
Câu 1(2.5đ) Em hãy ghi tên và tính chất của các khối khí: nóng, lạnh, đại dương, lục địa vào chỗ trống cho phù hợp
Khối khí..(1)..
23027'
66033'
66033'
23027'
00
Khối khí..(2)..
2000
0
Khối khí..(3)..
Câu 2 (1đ) Đánh dấu X vào ô trống (c) nêu đúng khái niệm gió
- Gió là sự chuyển động của không khí từ:
Nơi khí áp cao về nơi khí áp thấp c
Nơi khí áp thấp về nơi khí áp cao c
Biển vào đất liền	 c
Đất liền ra biển	 c
Câu 3 (2đ) Điền tiếp vào sơ đồ sau để thấy được các nhân tố hình thành đất.
Đá mẹ
(1)
(2)
(3)
(4)
Các nhân tố hình thành đất
Câu 4 (3đ) Độ muối của biển do đâu mà có? Độ mặn của nước biển phụ thuộc vào các yếu tố nào?
Câu 5 (1.5đ) Điền vào chỗ chấm () cho phù hợp
Dòng biển nóng xuất phát từ vùng vĩ độ  chảy về vùng vĩ độ ..
Dòng biển lạnh xuất phát từ vùng vĩ độ  chảy về vùng vĩ độ ..
Các dòng biển nóng và lạnh thường chảy theo hướng  nhau.
.
.............................Hướng dẫn chấm kiểm tra học kì II
Môn: Địa lý 6
Câu
Phần
Nội dung
Điểm
1
(2.5điểm)
(1): Khối khí lạnh (nhiệt độ thấp)
0.5
(2): Khối khí nóng (nhiệt độ cao)
0.5
(3): Khối khí lạnh (nhiệt độ thấp)
0.5
(4): Khối khí lục địa (khô)
0.5
(5): Khối khí đại dương (ẩm)
0.5
2
(1điểm)
a
1
3
(2điểm)
(1) Khí hậu
0.5
(2): Sinh vật
0.5
(3) Nguồn nước
0.5
(4) Địa hình
0.5
4
(3điểm)
Độ muối của biển do nước sông hòa tan các loại muối từ đất đá trong lục địa
Độ mặn của nước biển phụ thuộc vào:
+ Lượng mưa nhiều hay ít
+ Nguồn nước sông chảy ra nhiều hay ít
+ Độ bốc hơi lớn hay nhỏ
3
5
a
 thấp, cao
0.5
b
 cao, thấp
0.5
c
 Trái ngược
0.5
Ma trận ra đề
Môn: Địa lý 6
 Các cấp độ tư duy
Mục tiêu, nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng (thấp)
Vận dụng (cao)
Tr.nghiệm
Tự luận
Tr.nghiệm
Tự luận
Tr.nghiệm
Tự luận
Tr.nghiệm
Tự luận
Các khối khí hậu trên trái đất
5
2.5
Gió trên Trái Đất
4
1
Đất. Các nhân tố hình thành đất
4
2
Biển và đại dương
3
1.5
2
3
Tổng
3
1.5
4
1
4
2
5
2.5
2
3
3
1.5
8
3
7
5.5

File đính kèm:

  • docKTHKIIDia6.doc