Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán Lớp 4

Câu 1 : (2điểm)

a)So sánh hai phân số .

b) Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

*câu 2: Tính rồi rút gọn :(4điểm)

 * Câu 3 : (2điểm)

 a) Tính giá trị biểu thức: b)Tìm x:

 *Câu 4 :( 2điểm)

 Một mãnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 50 m, chiều rộng bằng chiều dài.

 a)Tính chu vi hình chữ nhật ?

 b)Tính diện tích hình chữ nhật ?

 

doc10 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 22/02/2022 | Lượt xem: 397 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán Lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH Bùi Thị Xuân	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Họ Và Tên : . Môn :Toán (Năm học 2011 – 2012)
Lớp 4A
 Điểm
Lời phê của thầy (cô) giáo
*Câu 1 
a)So sánh phân số : (1 điểm)
 ;  ; 1 ; 1 
b)Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn : (1 điểm)
; ; ; 
*Câu 2 :Tính rồi rút gọn : (4điểm)
	a) + b) - 
c) x d) : 
*Câu 3 : 
	a)Tính gía trị biểu thức : (1 điểm )
	( + ) x 
	 b)Tìm x: (1 điểm)
	 x X = 
*Câu 4 : (2 điểm)
 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó?
Trường TH Bùi Thị Xuân	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Họ Và Tên : . Môn :Toán ( Năm học 2011 – 2012)
Lớp 4A
 Điểm
Lời phê của thầy (cô) giáo
*Câu 1 : (2điểm)
a)So sánh hai phân số .
 ;  ; 1 ; 1 
b) Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
; ; ; ..
 ...
*câu 2: Tính rồi rút gọn :(4điểm)
	a) + b) - 
 c) x d) : 
 ....  
 * Câu 3 : (2điểm)
	a) Tính giá trị biểu thức: 	 b)Tìm x:
 ( + ) x x X = 
 ....	 .
  .
  .
 .... .
 *Câu 4 :( 2điểm)
	 Một mãnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 50 m, chiều rộng bằng chiều dài.
 a)Tính chu vi hình chữ nhật ?
 b)Tính diện tích hình chữ nhật ? 
 HƯỚNG DẪN CHẤM
*Câu 1 
a)So sánh phân số : (1 điểm)
 ; 1 
(Điền đúng mỗi bài cho 0,25 điểm)
b) Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn (1 điểm)
; ; ; 
( Điền đúng mỗi vị trí cho (0,25 điểm) 
*Câu 2 :Tính rồi rút gọn : ( 4 điểm)
	a) + = + = + = = 
 b) - = - = - = = 
	c) x = = = 
 d) : = x == 2
( Tính đúng mỗi bài đạt 0,5 điểm, rút gọn đúng miix bài đạt 0,5 điểm)
*Câu 3 : 
	a)Tính giá trị biểu thức : (1 điểm)
	( + ) x 
 = x (0,5 điểm )
 = (0,5 điểm )
	 b)Tìm x: ( 1 điểm)
	 x X = 
 X = : (0,5 điểm)
 X = (0,5 điểm)
*Câu 4 : (2 điểm)
Chiều rộng mảnh vườn là : (0,25 điểm)
60 x = 36 (m) (0,25 điểm)
Chu vi mảnh vườn là ; (0,25 điểm) 
(60 + 36 ) x 2 = 192 (m) (0,25 điểm)
Diện tích mảnh vườn là : (0,25 điểm)
60x 36 = 2160 (m2 ) (0,25 điểm)
Đáp số: Chu vi: 192. (0,25 điểm) : Diện tích: 2160 m2 (0,25 điểm)
Ñaùp soá : Chu vi : 192 m. (0,25 ñieåm) Dieän tích : 2160 m2 (0,25 ñieåm)
Trường TH Bùi Thị Xuân	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Họ Và Tên : . Môn :Toán (Năm học 2011 – 2012)
Lớp 5.
 Điểm
Lời phê của thầy (cô) giáo
Phần I:( Trắc nghiệm)(5điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
 1/Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng nào ?(0,5điểm) 
A. Hàng phần mười . B. Hàng phần trăm . C. Hàng nghìn . D. Hàng phần nghìn 
 2/ Phân số 4/ 5 viết dưới dạng số thập phân là ;(0,5điểm) 
A. 8,0 B. 4,5 C. 0,45 D. 0,8 
 3/ Khoảng thời gian từ lúc 7 giờ kém 10 phút đến lúc 7 giờ 30 là :(1điểm)
A. 20 phút B. 30 phút C. 45 phút D. 40 phút 
 4/ Thể tích của hình lập phương bên cạnh là : (1,5điểm)
A. 9 cm3 D. 24 cm3 3cm
 B. 9 cm2 E. 30 cm3 
C. 27 cm3 	5cm	3cm
 	3cm
 5/ Đội bóng của một trường đã thi đấu 20 trận , thắng 18 trận . Như thế tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng là : (1,5điểm)
 A. 18% B. 20% C. 90% D. 95 % 
Phần II:( Tự luận ) (5điểm)
 1/ Đặt tính rồi tính :(4điểm)
 a. 5,006 + 2,367 + 4,5 b. 63,21 – 14,75
. ..
. ..
  ..
. .. 
 c. 21,8 x 3,4 d . 24,36 : 6 
. ..
. ..
. ..
. ..
	A 	B
 2/ Cho hình thang ABCDcó đáy bé AB dài 80 cm,	
đáy lớn CD dài 110 cm, chiều cao AH bằng trung bình 
cộng của hai đáy. Tính diện tích hình thang ?(1điểm) 	D H C
Trường TH Bùi Thị Xuân	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
 Lớp 5 Môn :Tiếng Việt 
	 (Đề giáo viên)
A.Kiểm tra đọc (10điểm)
I.Đọc thành tiếng.(5điểm)
Giáo viên cho học sinh đọc tất cả các bài tập đọc và đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 27 (hình thức kiểm tra bốc thăm) đọc và trả lời câu hỏi liên quan với bài đọc.
II.Đọc hiểu: (5điểm)
Đọc bài văn “Luật tục xưa của người Ê-đê” sách giáo khoa tiếng việt lớp 5 tập II trang 56 – 57 và trả lời câu hỏi
Ngưòi xưa đặt ra luật tục để làm gì ?
kể những việc mà người Ê-đê xem là có tội ?
hãy tìm những chi tiết trong bài cho thấy người đồng bào Ê-đê quy định xử phạt rất công bằng.
Tìm các cặp từ hô ứng thích hợp ở mỗi chỗ trống :
Trời . hừng sáng ,mẹ em . ra đồng.
Bảo . to, cây ngã . nhiều.
Điền uốc hay uốt vào chỗ chấm.
Cày sâu c. bẫm.
Ch. gặm chân mèo.
 B. Kiểm tra viết ( 10 điểm)
 I. Chính tả (nghe – viết ) (6 điểm) Bài : Ai là thuỷ tổ loài người ?
 II.Tập làm văn (4điểm) Tả một đồ vật trong nhà mà em thích.
Trường TH Bùi Thị Xuân	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Họ Và Tên : . Môn :Tiếng Việt ( Năm học 2011 – 2012)
Lớp 5
 Điểm
Lời phê của thầy (cô) giáo
II.Đọc hiểu: (5điểm)
Đọc bài văn “Luật tục xưa của người Ê-đê” sách giáo khoa tiếng việt lớp 5 tập II trang 56 – 57 và trả lời câu hỏi
 1.Ngưòi xưa đặt ra luật tục để làm gì?
 ..
 ..
 ..
2. kể những việc mà người Ê-đê xem là có tội ?
..
3. Hãy tìm những chi tiết trong bài cho thấy người đồng bào Ê-đê quy định xử phạt rất công bằng.
.
4. Tìm các cặp từ hô ứng thích hợp ở mỗi chỗ trống :
a.Trời . hừng sáng, mẹ em . ra đồng.
b.Bảo . to, cây ngã . nhiều.
5. Điền uốc hay uốt vào chỗ chấm.
Cày sâu c. bẫm.
Ch. gặm chân mèo.
Trường TH Bùi Thị Xuân	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Họ Và Tên : . Môn :Tiếng Việt 
Lớp 4A	(Đề giáo viên)
A.Kiểm tra đọc (10điểm)
I.Đọc thành tiếng.(5điểm)
Giáo viên cho học sinh đọc tất cả các bài tập đọc và đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 27 (hình thức kiểm tra bốc thăm) đọc và trả lời câu hỏi liên quan với bài đọc.
II.Đọc hiểu: (5điểm)
Đọc thầm bài “ Khuất phục tên cướp biển” sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 tập II trang 66 -67 và trả lời câu hỏi.
 1.Tính hung hãn của tên chúa tàu (tên cướp biên)thể hiện qua những chi tiết nào ?
 2.Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho thấy ông là người thế nào?
 3.Cặp từ nào trong bài khắc hoạ hai hình ảnh đối nghịch nhau của bác sĩ Ly và tên cướp biển ?
 4.Vì sao bác sĩ Ly khuất phục tên cướp biển hung hãn ?
 Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng :
 A .Vì bác sĩ khoẻ hơn tên cướp biển.
 B .Vì bác sĩ doạ đưa tên cướp biển ra toà.
 C .Vì bác sĩ bình tĩnh và kiên quyết bảo vệ lẽ phải.
 5.Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau.
 a.Trẻ em là tương lai của đất nước.
 b.Bạn Quân hiền lành, chăm chỉ.
B.Kiểm tra viết (10điểm)
 I.Chính tả (nghe - viết) (6 điểm)
Bài : Sầu riêng (từ Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm đến tháng năm ta.)
II.Tập làm văn : (4điểm)
Em hãy tả chiếc áo em mặc đến trường hôm nay.
Trường TH Bùi Thị Xuân	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Họ Và Tên : . Môn :Tiếng Việt ( Năm học 2011 – 2012)
Lớp 4A
 Điểm
Lời phê của thầy (cô) giáo
II.Đọc hiểu: (5điểm)
 Đọc thầm bài “ Khuất phục tên cướp biển” sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 tập II trang 66 -67 và trả lời câu hỏi.
 1.Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho thấy ông là người thế nào?
 2.Cặp từ nào trong bài khắc hoạ hai hình ảnh đối nghịch nhau của bác sĩ Ly và tên cướp biển ?
 3.Vì sao bác sĩ Ly khuất phục tên cướp biển hung hãn ?
 Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng :
 A .Vì bác sĩ khoẻ hơn tên cướp biển.
 B .Vì bác sĩ doạ đưa tên cướp biển ra toà.
 C .Vì bác sĩ bình tĩnh và kiên quyết bảo vệ lẽ phải.
 4.Điền truyện hoặc chuyện vào ô trống.
 Kể 	 phải trung thành với	 , phải kể đúng tình tiết của câu , các nhân vật có trong . Đừng biến giờ kể thành giờ đọc .
 5.Xác định chủ ngữ,vị ngữ trong các câu sau.
 a.Trẻ em là tương lai của đất nước.
 b.Bạn Quân hiền lành ,chăm chỉ.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_4.doc
Giáo án liên quan