Đề kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán Lớp 2 - Năm học 2015-2016 - Trường Tiểu học An Sơn (Có đáp án)

Câu 4. (2 điểm) Có 32 quyển sách chia cho mỗi bạn 4 quyển sách. Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận sách ?

Câu 5. (1 điểm) Vẽ một hình có 3 hình tam giác.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 11/05/2023 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán Lớp 2 - Năm học 2015-2016 - Trường Tiểu học An Sơn (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUÔI HỌC KÌ II
 Năm học 2015 -2016
 Môn: Toán – Lớp 2 
Thời gian làm bài 40 phút- Ngày kiểm tra 11/5/2016
Họ và tên học sinh......................................................................................................... Lớp :................ Trường Tiểu học An Sơn 
Điểm
Nhận xét
GV Coi: GV Chấm:
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
 * Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1. ( 1 điểm)
a, 16 : 2 = ?
 	A. 9 	B . 8 C . 7 	D. 10
b, Số gồm: 5 trăm, 5 đơn vị viết là
 A. 55 	B. 505 C. 055 	D. 550
Câu 2: (1 điểm)
a) 17m + 5 m = ?
 A. 75 m 	B . 22m C . 25 m 	D. 22cm 
b) 5 x 7 + 25 =?
 A. 40 	B . 50 C . 60 	D. 70 
Câu 3: (1 điểm)
a) Một bác thợ may dùng 12 mét vải may 4 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may 2 bộ quần áo như vậy cần bao nhiêu mét vải?
 A. 3 m	B. 6 m 	C. 9 m	D. 12 m 	 
b, Số hình tứ giác có trong hình vẽ là: 
 A. 2 
 B. 3 
 C. 4
 D. 5
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính:
 183 + 38	 247 - 23	236 + 162
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Câu 2. Tìm x (1,5 điểm)
 245 + x = 645 x : 3 = 6 	 4 x x = 32
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 3. >,<,= ? ( 1 điểm)
	12dm + 8 dm ......... 20dm 60cm + 40 cm ........1m 
Câu 4. (2 điểm) Có 32 quyển sách chia cho mỗi bạn 4 quyển sách. Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận sách ?
Bài giải:
	........
	........
	........
Câu 5. (1 điểm) Vẽ một hình có 3 hình tam giác.
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SƠN
BAN RA ĐỀ
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA
 CUỐI NĂM HỌC 2015 -2016
Môn Toán 2 
Ngày kiểm tra 12/5/2016
 ( Hướng dẫn chấm gồm 1 trang)
Câu
Đáp án
Điểm
Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1
a. B
0,5 
b. B
0,5
Câu 2
a. B
0,5
b. C
0,5
Câu 3
a. B
0,5
b. C
0,5 
Tự luận (7 điểm)
Câu 1
Mỗi phép tính: đặt tính đúng; tính đúng kết quả
1,5
Câu 2
245 + x = 645
 x = 645 - 245
 x = 400
0,25
0,25
 x : 3 = 6
 x = 6 x 3
 x = 18
0,25
0,25
x x 4 = 32
 x = 32 : 4
 x = 8
0,25
0,25
Câu 3
12 dm + 8 dm = 20 dm
0,5
60 cm + 40 cm = 1m
0,5
Câu 4
Bài giải
Số bạn được nhận sách là:
32 : 4 = 8 (bạn)
 Đáp số : 8 bạn
0,5
1
0,5
Câu 5
 1

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ki_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_2_phan_viet.doc
Giáo án liên quan