Đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2014-2015 - Trường Tiểu học Phượng Hoàng

Câu 3 (2 điểm). Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 460 m. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 54 m. Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó?

Câu 4 (1 điểm). Tìm hai số, biết tổng của chúng là số lớn nhất có ba chữ số, hiệu là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2014-2015 - Trường Tiểu học Phượng Hoàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Họ và tên: ................................... 
 Lớp: ..............
 Trường Tiểu học Phượng Hoàng
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2014 - 2015
Môn: Toán - Lớp 4
( Thời gian 40 phút không kể giao đề)
Ngày ....... tháng ...... năm 2014
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Điểm
	Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng. 
Câu 1 (0,5 điểm). 
Số gồm 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 nghìn, 4 chục, 2 đơn vị được viết là:
 	A. 57 643 	B. 5 706 042 	C. 570 642 
Câu 2 (0,5 điểm). Giá trị của chữ số 7 trong số 978 356 là:
 	A. 70 000 	B. 7 000	C. 700
Câu 3 ( 0,5 điểm). Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là:
 	A. 88 888 	B. 99 9990 	C. 99 998
Câu 4 ( 0,5 điểm). m2 dm2 = 829 dm2
	A. 80 m2 29 dm2 	B. 8 m2 29 dm2 	C. 82 m2 9 dm2 
Câu 5 (0,5 điểm). Trung bình cộng của số bé nhất có 6 chữ số khác nhau với số lớn nhất có 4 chữ số là: 
A. 56 072 	B. 56 222	C. 56 172
Câu 6 ( 0,5 điểm).
B
A
D
C
Trong hình tứ giác ABCD có cặp đoạn thẳng song song là:
 A. AB và BC 
 B. AD và BC 
 C. AB và DC 
II. Phần tự luận (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính 
7 905 + 25 743
....
...
75 291 - 8 257
....
...
3 124 x 213
....
...
86 679 : 214
....
...
Câu 2 (2 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất
 2 x 125 x 5
 758 x 25 + 758 x 74 + 758
Câu 3 (2 điểm). Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 460 m. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 54 m. Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó?
.............................................................................................................................
.................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 4 (1 điểm). Tìm hai số, biết tổng của chúng là số lớn nhất có ba chữ số, hiệu là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số.
.............................................................................................................................
.................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................................................................................................
Giáo viên coi: ; Giáo viên chấm: ..

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ki_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_4_nam_hoc_201.doc
Giáo án liên quan