Đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Lịch sử & Địa lý Lớp 5 - Năm học 2014-2015 - Trường Tiểu học Phượng Hoàng

Câu 1 (0,5 điểm). Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta vào năm nào?

Câu 2 (1 điểm). Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công chúng ta phải chống lại 3 “giặc” nào?

Câu 3 (1 điểm). Trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, anh bị trúng đạn, nát một phần cánh tay phải nhưng anh đã nghiến răng nhờ đồng đội dùng lưỡi lê chặt đứt cánh tay để tiếp tục chiến đấu. Anh là ai?

 

doc2 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 10/05/2023 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra định kì cuối học kì I môn Lịch sử & Địa lý Lớp 5 - Năm học 2014-2015 - Trường Tiểu học Phượng Hoàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Họ và tên: ................................... 
 Lớp: ..............
 Trường Tiểu học Phượng Hoàng
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2014 - 2015
Môn: Lịch sử & Địa lí - Lớp 5
(Thời gian 40 phút không kể giao đề)
Ngày ....... tháng ...... năm 2014
Điểm
I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
A. Phần Địa Lí:
Câu 1 (0,5 điểm). Diện tích phần đất liền của nước ta khoảng:
A. 300 000km2 B. 330 000m2 C. 330 000km2
Câu 2 (0,5 điểm). Các con sông nào sau đây thuộc miền Bắc nước ta?
A. Sông Hồng, sông Tiền, sông Hương
B. Sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đà
C. Sông Thái Bình, sông Đà, sông Hậu
Câu 3 (0,5 điểm). Nước ta có khí hậu gì?
	A. Nhiệt đới gió mùa B. Ôn đới C. Hàn đới
B. Phần Lịch sử:
Câu 1 (0,5 điểm). Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?
	A. 5/6/1911 B. 6/5/1911 C. 5/6/1921
Câu 2 (0,5 điểm). Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào thời gian nào?
	A. 2/3/1930 B. 3/2/1930 C. 3/2/1931
Câu 3 (0,5 điểm). 
Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ở đâu? Vào thời gian nào?
	A. Quảng trường Ba Đình Hà Nội, ngày 2/9/1945
	B. Quảng trường Ba Đình Hà Nội, ngày 2/9/1946
	C. Nhà hát lớn, ngày 2/9/1945
II. Phần tự luận (7 điểm).
A. Phần Địa Lí (3,5 điểm).
Câu 1 (0,5 điểm). Hãy viết tên nhà máy nhiệt điện của tỉnh Hải Dương?
.
Câu 2 (1 điểm). Trung tâm thương mại lớn nhất của nước ta ở đâu?
.
Câu 3 (1 điểm). Nước ta có những loại đường giao thông nào?
Câu 4 (1 điểm). Phần đất liền của nước ta giáp với các nước nào?
B. Phần Lịch sử (3,5 điểm).
Câu 1 (0,5 điểm). Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta vào năm nào?
Câu 2 (1 điểm). Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công chúng ta phải chống lại 3 “giặc” nào?
.
Câu 3 (1 điểm). Trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, anh bị trúng đạn, nát một phần cánh tay phải nhưng anh đã nghiến răng nhờ đồng đội dùng lưỡi lê chặt đứt cánh tay để tiếp tục chiến đấu. Anh là ai?
..
Câu 4 (1 điểm). Chiến dịch nào ta nắm quyền chủ động trên chiến trường?
...
Giáo viên coi: ..; Giáo viên chấm: ..

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ki_cuoi_hoc_ki_i_mon_lich_su_dia_ly_lop_5_n.doc
Giáo án liên quan