Đề kiểm tra chất lượng định kỳ giữa học kỳ I môn Toán Lớp 1, 2, 3, 4, 5 - Năm học 2015-2016 (Có đáp án)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM)

Câu 1 (0,5 điểm): Số “ ba mươi bảy” được viết là:

 a, 27 b, 17 c, 37

Bài 2 (0,5 điểm): Số 17 gồm:

a, 1 chục và 7 đơn vị b, 7chục và 1 đơn vị c, 10 chục và 7 đơn vị

Bài 3 (0,5 điểm): Số liền sau của số 97 là:

a, 98 b, 76 c, 79

Bài 4 (0,5 điểm): Số liền trước của 39 là:

a, 93 b, 38 c, 40

Bài 5 (0,5 điểm): Viết số vào chỗ chấm:

a, Hai mươi ba.: . b, Bốn mươi bảy:.

Bài 6 (0,5 điểm): kết quả của phép tính 70 cm - 20 cm là:

 a, 50 b, 50 cm c, 90 cm

PHẦN II: TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM)

 

doc13 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 24/04/2023 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng định kỳ giữa học kỳ I môn Toán Lớp 1, 2, 3, 4, 5 - Năm học 2015-2016 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.........................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Bài 4 (1 điểm): a, Hãy viết và tính giá trị của biểu thức : 
 42 nhân 8 chia 6
..
b, Cho dãy số như sau: 35 m, 38 m, 31 m, 37 m, 50 m, 65 m, 47 m, 69 m.
- Dãy trên có bao nhiêu số: ....................................................................................................
- Số thứ sáu trong dãy hơn số thứ hai trong dãy là bao nhiêu ?
.................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Trường Tiểu học tân trường II
kiểm tra chất lượng định kỳ giữa học kỳ I
Họ và tên HS: .................................
Năm học: 2015 - 2016
Lớp: .............
Môn: Toán - Lớp 4
(Thời gian làm bài: 40 phút)
điểm:
Họ và tên, chữ ký GV coi thi: .................................................................
Họ và tên, chữ ký GV chấm thi: .............................................................
Phần I Trắc nghiệm: (3 điểm)
Bài 1 (0,5 điểm): Số thích hợp viết vào chỗ chấm của: 1m225 cm2= ..........cm2 là:
	A. 125 B. 12 500 C. 1 025 D. 10 025
Bài 2 ( 0,5 điểm): Phân số bé hơn 1 là:
A. B. C. D. 
Bài 3 (0,5 điểm): Chữ số điền vào dấu * để số 76* có thể chia hết cho 3 là:
A. 0 B. 5 C. 6 D. 8
Bài 4 (0,5 điểm): phân số được rút gọn bằng:
A. B. C.
Bài 5 (0,5 điểm): : = ............ Số thích hợp điền vào dấu chấm là:
A. B. C. 
Bài 6 (0,5 điểm): Chữ số 4 trong số 347 856 chỉ:
A. 40 B. 4 856 C. 400 D. 40 000
Phần II: Tự luận (7 điểm)
Bài 1 (2 điểm): Tính
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
..........................
........................
............................
........................
.........................
........................
.........................
Bài 2 (2 điểm): Tìm x
 a, x + = 
...................................................................... 
......................................................................
......................................................................
......................................................................
..................................................................... 
 b, - x = 
.......................................................................
..........................................................................
.........................................................................
........................................................................
........................................................................
Bài 3 (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 56 m, chiều rộng bằng chiều dài. Trên mảnh đất đó người ta xây một ngôi nhà có diện tích bằng diện tích mảnh đất. Hỏi diện tích xây ngôi nhà bằng bao nhiêu mét vuông ?
	Bài giải
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4 (1 điểm): 	
a. Rút gọn rồi tính - =..
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. Cho phân số tối giản . Tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy mẫu số của phân số đã cho cộng với số tự nhiên đó và giữ nguyên tử số ta được phân số mới bằng phân số 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..
Trường Tiểu học tân trường II
kiểm tra chất lượng định kỳ giữa học kỳ I
Họ và tên HS: .................................
Năm học: 2015 - 2016
Lớp: .............
Môn: Toán - Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
điểm:
Họ và tên, chữ ký GV coi thi: .................................................................
Họ và tên, chữ ký GV chấm thi: .............................................................
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời em chọn đúng
Bài 1 (0,5 điểm): Chữ số 7 trong số 58,679 thuộc hàng nào ?
 A. Hàng chục 	 B. Hàng phần trăm C. Hàng phần mười	 
Bài 2 (0,5 điểm) 9 m3 7 dm3 = .......... m3	 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 9,7 m3	B. 9,007 m3	C. 9,0007 m3	 
Bài 3 (0,5 điểm): Thể tích hình lập phương có cạnh 9 cm là
 A. 81 cm3	B. 729 cm3	C. 779 cm3	
Bài 4 (0,5 điểm): Chu vi hình tròn có bán kính r = 6,5cm là:
A. 20,41 cm	B. 132,665 cm	C. 40,82 cm	
Bài 5 (0,5 điểm): Hình lập phương có ba kích thước : chiều dài, chiều rộng và chiều cao.
 A. Đúng B. Sai
 Bài 6 (0,5 điểm): Một hộp có 32 quả bóng màu xanh, 40 quả bóng màu đỏ. Tỉ số phần trăm giữa số bóng màu đỏ so với số bóng màu xanh là:
 A. 125 %	 B. 80 % C. 150 %	
Phần II Tự luận: (7 điểm)
Bài 1( 2 điểm): Tính 
 a. 16,25 x 6,7 	 b. 12,88 : 0,25
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
..............................................................
..............................................................
...........................................................
............................................................
...........................................................
............................................................
c. 3 giờ 25 phút + 9 giờ 57 phút	 d. 8 giờ 15 phút - 5 giờ 45 phút
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
.............................................................
.............................................................
...........................................................
............................................................
.............................................................
Bài 2 (2,5 điểm): a, Một cái hộp hình chữ nhật có chiều dài là 2,2 dm, chiều rộng 0,8 dm, chiều cao 0,6 dm. Tính thể tích cái hộp đó.
Bài giải.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b, Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài, chiều rộng chiều cao của hình hộp chữ nhật trên. Tính xem hình hộp chữ nhật và hình lập phương hình nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu?
............................................................................

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_dinh_ky_giua_hoc_ky_i_mon_toan_lop_1.doc
Giáo án liên quan