Đề kiểm tra chất lượng cuối kì môn Lịch sử Lớp 4 - Năm học 2014-2015

Câu 2. ( 1 điểm) Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng.

Khởi nghĩa hai bà Trưng vào năm :

 A. 248 B. 766 C 179 D. 40

Cầu 3. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô quyền lãnh đạo vào năm .

 A. 722 B. 542 C. 550 D. 938

Câu 4. ( 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng.

Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược vào năm:

 A. 905 B. 981 C. 938 D. 931

Câu 5 (1 điểm)Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Nhà Lý dời đô ra Thăng Long năm;

 A. 1000 B. 1009 C. 1010 D. 1012

Câu 6 (1 điểm) cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai từ năm nào đến năm nào ?

Câu 7. ( 2 điểm) Vì sao lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô ?

Câu 8. ( 2 điểm) Nhà Trần thành lập năm nào và quan tâm đến việc gì ?

 

doc3 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 02/03/2022 | Lượt xem: 437 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng cuối kì môn Lịch sử Lớp 4 - Năm học 2014-2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ
NĂM HỌC 2014-2015 LỚP 4A
(Môn lịch sử)
Câu 1.( 1điểm) Em hãy nối kết các sự kiện lịch sử ở cột II cho phù hợp vơi các mốc thời gian ở cột I
II
I
1. quân Tần sang xâm lược nước ta
a) Khoảng năm 700 TCN
2.Triẹu Dà chiếm được Âu Lạc
b) Năm 218 TCN
3. Nước Văn Lang ra đời
c) Cuối thế kỉ III TCN
4. Nước Âu Lạc ra đời
d) Năm 179 TCN
Câu 2. ( 1 điểm) Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng.
Khởi nghĩa hai bà Trưng vào năm :
 A. 248 B. 766 C 179 D. 40
Cầu 3. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô quyền lãnh đạo vào năm .
 A. 722 B. 542 C. 550 D. 938
Câu 4. ( 1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng.
Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược vào năm:
 A. 905 B. 981 C. 938 D. 931
Câu 5 (1 điểm)Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Nhà Lý dời đô ra Thăng Long năm;
 A. 1000 B. 1009 C. 1010 D. 1012
Câu 6 (1 điểm) cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai từ năm nào đến năm nào ?
Câu 7. ( 2 điểm) Vì sao lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô ?
Câu 8. ( 2 điểm) Nhà Trần thành lập năm nào và quan tâm đến việc gì ?
Ma trận đề kiểm tra môn lịch sử học kì I
lớp 4 năm học 2014-2015
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu
 và số
 điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Buỏi đầu dựng nước và giữ nước (khoảng 700 năm TCN đến năm 179
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (từ năm 179 TCN đến năm 938
Số câu
2
2
Số điểm
2,0
2,0
Buổi đàu độc lập (từ năm 938 đén năm 1009)
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
Nước Đại Việt thời Lý (từ năm 1009 đén năm 1226)
Số câu
1
1
1
1
Số điểm
1,0
2,0
1,0
2,0
Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 - 1077)
Số câu
1
1
Số điểm
1,0
1,0
Nước Đại Viết thời trần (từ năm 1226 đến năm 1400)
Số câu
1
1
Số điểm
2,0
2,0
Tổng
Số câu
4
1
1
1
1
5
3
Số điểm
4,0
1,0
1,0
2,0
2,0
5,0
5,0
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn toán lớp 4 HKI
Năm học 2014-2015
TT
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Cộng
1
Buổi đầu dựng nước và giữ nước
Số câu
1
1
Câu số
1
2
Hơn 1000 năm đấu tranh giành lại độc lập
Số câu
2
2
Câu số
2,3
3
Buỏi đầu độc lập
Số câu
1
1
Câu số
4
4
Nước Đại Việt Thời Lý.
Số câu
1
1
2
Câu số
5
7
5
Cuộc KC chống quân Tống XL lần 2
Số câu
1
1
Câu số
6
6
Nước Đại Việt thời Trần
Số câu
1
1
Câu số
8
TS
TS câu
5
2
1
8
ĐÁP ÁN
Câu 1. Nối a với 3; b với 1; c với 4 và d với 2.
Câu 2. chon D
Câu 3. chọn C
Câu 4. Chon B
Câu 5. chon C
Câu 6 : Trả lời
Cuộc kháng chiến chống quan Tống xâm lược làn thứ hai từ năm 1075 - 1077.
Câu 7: Trả lời:
Lý thái tổ chọn vùng đất Đại la làm kinh đồ vì Vua thấy đây la vùng đất ở trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phảng dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi.
Câu 8: trả lời.
	Đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoang nhừng ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập.
	Nhà Trần rất quan tâm đén việc phát triển nông nghiệp và phòng thủ đất nước.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_cuoi_ki_mon_lich_su_lop_4_nam_hoc_201.doc
Giáo án liên quan