Đề kiểm tra 45 phút môn Đại số Lớp 7 (Có đáp án)

Câu 1 (2,0 điểm):

 a) So sánh: -3,02 và -3,01; 2,57 và 2,(57)

 b) Tính: ;

Câu 2 (3,0 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

 a) b) c)

Câu 3 (2,0 điểm): Tìm x, biết:

 a) b)

Câu 4 (2,0 điểm): Trong đợt trồng cây do nhà trường phát động ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được 180 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được, biết rằng số cây của các lớp trồng được theo thứ tự tỉ lệ với 3; 4; 5.

Câu 5 (1,0 điểm): So sánh: và

 

doc2 trang | Chia sẻ: Khải Anh | Ngày: 27/04/2023 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Đại số Lớp 7 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Đề chính thức
KIỂM TRA 45 PHÚT
 MÔN: ĐẠI SỐ 7
 Ngày kiểm tra: 10/11/2015
Đề Bài
Câu 1 (2,0 điểm): 
	a) So sánh: -3,02 và -3,01; 2,57 và 2,(57) 
	b) Tính: ; 
Câu 2 (3,0 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):
	a) b) c) 
Câu 3 (2,0 điểm): Tìm x, biết:
	a) b) 
Câu 4 (2,0 điểm): Trong đợt trồng cây do nhà trường phát động ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được 180 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được, biết rằng số cây của các lớp trồng được theo thứ tự tỉ lệ với 3; 4; 5.
Câu 5 (1,0 điểm): So sánh: và 
C. ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
Câu
Ý
Nội dung
Điểm
1
a (1,0đ)
-3,01 > -3,02 
0,5
2,57 < 2,(57) 
0,5
b (1,0đ)
 = 6
0,5
=
0,5
2
a (1,0đ)
 = = (-1)+1=0
1,0đ
b (1,0đ)
1,0đ
c (1,0đ)
1,0đ
3
a (1,0đ)
0,5đ
0,5đ
b (1,0đ)
TH1: x = 5
TH2: x = -2
0,5
 0,5
4
 Gọi số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (cây).( x, y, z )
0,5
Theo bài ra ta có: và x + y+z = 180 
0,5
 Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau tìm được đúng: x = 45; y = 60; z = 75.
0,75
Vậy số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là: 45; 60; 75 (cây)
0,25
5
Ta có: 
Mà Vậy: 
0,25
0,25
0, 5

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_mon_dai_so_lop_7_co_dap_an.doc
Giáo án liên quan