Đề kiểm tra 45 phút môn Công nghệ Lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Hợp Đức

Câu 1(2,5 điểm). Chọn câu đúng:

1. Vị trí của hình chiếu cạnh trên bản vẽ kỹ thuật là:

A. Bên trái hình chiếu đứng B. Bên phải hình chiếu bằng

C. Bên dưới hình chiếu đứng D. Bên phải hình chiếu đứng

2. Hình hộp chữ nhật được bao bởi số hình chữ nhật là:

A. 6 B. 7 C. 8 D. 4

3. Khi mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều song song với mặt phẳng chiếu bằng thì hình chiếu bằng có dạng hình:

A. tam giác đều B. tam giác cân C. tam giác thường D. tam giác vuông

 4. Khi đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu đứng thì hình chiếu

 

doc4 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 10/05/2023 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Công nghệ Lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Hợp Đức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Hợp Đức
Họ và tên: .
Lớp: 
Ngày.tháng..năm 2016
KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Công nghệ 8
Điểm
Nhận xét của giáo viên
ĐỀ 1
Câu 1(2,5 điểm). Chọn câu đúng:
1. Vị trí của hình chiếu đứng trên bản vẽ kỹ thuật là:
A. Bên trên hình chiếu bằng	 B. Bên phải hình chiếu cạnh
C. Bên dưới hình chiếu bằng	 D. Bên trên hình chiếu cạnh
2. Hình hộp chữ nhật được bao bởi số hình chữ nhật là:
A. 7 	 B. 6 	C. 5 	D. 4 
3. Khi mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều song song với mặt phẳng chiếu bằng thì hình chiếu bằng có dạng hình:
A. tam giác vuông
B. tam giác đều
C. tam giác thường
 D. tam giác cân
 4. Khi đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu đứng thì hình chiếu đứng có dạng:
A. Hình tam giác đều
C. Hình chữ nhật 
B. Hình tròn
 D.Hình tam giác cân
5. Hình cắt được biểu diễn bằng:
A. nét gạch gạch B. nét đậm 
 C. nét mảnh D. nét đứt 
Câu 2 (2điểm): 
Cho các vật thể A, B, C, D và các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 sau đây. Hãy đánh dấu X vào bảng để chỉ rõ sự tượng quan giữa bản vẽ và vật thể.
A B 
C D
1 2 
3 4
 Hình chiếu 
Vật thể 
1
2
3
4
A
B
C
D
Câu 3. (2,5 điểm) Đọc bản vẽ của vật thể và ghi chú cho các đường sau:
Câu 4 (3 điểm): Nêu khái niệm, công dụng và nội dung chính của bản vẽ lắp. 
Bài làm
Trường THCS Hợp Đức
Họ và tên: .
Lớp: 
Ngày.tháng..năm 2016
KIỂM TRA 45 PHÚT
Môn: Công nghệ 8
Nhận xét của giáo viên
Điểm
ĐỀ 2
Câu 1(2,5 điểm). Chọn câu đúng:
1. Vị trí của hình chiếu cạnh trên bản vẽ kỹ thuật là:
A. Bên trái hình chiếu đứng	 B. Bên phải hình chiếu bằng
C. Bên dưới hình chiếu đứng	 D. Bên phải hình chiếu đứng
2. Hình hộp chữ nhật được bao bởi số hình chữ nhật là:
A. 6 
B. 7 
C. 8 
D. 4 
3. Khi mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều song song với mặt phẳng chiếu bằng thì hình chiếu bằng có dạng hình:
A. tam giác đều
B. tam giác cân
C. tam giác thường
 D. tam giác vuông
 	4. Khi đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu đứng thì hình chiếu đứng có dạng:
A. Hình tròn 
C. Hình tam giác đều
B. Hình chữ nhật 
 D.Hình tam giác cân
5. Hình cắt được biểu diễn bằng:
A. nét đứt 	 B. nét đậm 
C. nét gạch gạch D. nét mảnh 
Câu 2 (2điểm): 
Cho các vật thể A, B, C, D và các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 sau đây. Hãy đánh dấu X vào bảng để chỉ rõ sự tương quan giữa bản vẽ và vật thể.
B
 Vật thể 
Hình chiếu
A
B
C
D
1
2
3
4
Câu 3. (2,5 điểm) Đọc bản vẽ của vật thể và ghi chú cho các đường sau:
Câu 4 (3 điểm): Nêu khái niệm, công dụng và nội dung chính của bản vẽ nhà.
Bài làm

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_mon_cong_nghe_lop_8_nam_hoc_2016_2017_tr.doc