Đề kiểm tra 45 phút môn Công nghệ Lớp 7

Câu 3: (2.5đ)

 Trình bày vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế? Lấy ví dụ minh hoạ cho từng vai trò?

Câu 4 : (2,5đ)

 Đất trồng là gì? đất trồng gồm những thành phần nào, vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng?

Câu 5: (2,0đ)

Phân bón là gì? Em hãy phân biệt các loại phân trong nhóm phân hòa tan.

 

doc8 trang | Chia sẻ: Thúy Anh | Ngày: 05/05/2023 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Công nghệ Lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đáp án và biểu điểm lớp 7B
Câu
ý
Nội dung
Điểm
1(1 đ)
a.
 ý D đúng
0,25
b.
 ý A đúng
0,25
c.
 ý C đúng
0,25
d.
 ý D đúng
0,25
2(2 đ)
a.
(1) cát, limon, sét
0,5
b.
(2) ôxi , (3) dinh dưỡng
0,5
c.
(4) độ phì nhiêu
0,5
d.
(5) năng suất, (6) chất lượng
0,5
 3(2,5đ)
- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
VD: lúa, ngô, khoai, sắn, các loại rau...
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.
VD: mía cho nhà máy đường, hoa quả cho nhà máy chế biến hoa quả
- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
VD: rau, gạo, ngô...cho lợn
- Cung cấp nông sản để xuất khẩu.
VD: gạo, cà phê, cao su, hồ tiêu...
- Góp phần nâng cao kinh tế gia đình, kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
4(2.5đ)
 - Khái niệm
 Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên dó có cây trồng có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.
- Thành phần, vai trò đất trồng gồm:
+ Phần khí, Phần rắn, Phần lỏng 
- Vai trò đất trồng :
+ Phần khí cung cấp khí cho cây hô hấp 
+ Phần rắn Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây 
 + Phần lỏng Cung cấp nước cho cây 
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
5(2.0đ)
- Khái niệm
Phân bón là thức ăn do con người bổ sung cho cây trồng.
Phân biệt phân đạm và phân kali
Cho 2 mẫu phân đốt trên ngọn nửa đèn cồn
+ Nếu ngửi thấy khét và có mùi khai thì đó là phân đạm
+ Nếu ngửi thấy khét và không có mùi khai thì đó là phân kali
0,5
0,5
0,5
0,5
	MA TRÂN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT - MÔN C¤NG NGHÖ 7- LỚP 7A
TuÇn 9 - TiÕt 9. Ngày kiểm tra: /10/2016
I. Ma trận 
 Cấp độ
Tên 
chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt.
Biết được vai trò của trồng trọt 
Số câu
1
1
Số điểm
2.5
2,5
Tỉ lệ: 
25%
25%
Khái niệm về đất trồng và 
Vai trò của đất trồng 
Khái niệm đất trồng
phân loại đất trồng
Giải thích được mục đích của phân loại đất
Số câu 
1
0,5
0,5
2
Số điểm
0,5
2,0
0,5
3
Tỷ lệ:20 %
5%
10%
5%
20
Một số tính chất chính của đất trồng.
xác định thành phần cơ giới 
Khả năng giữ nước và chất d d
Độ phì nhiêu của đất
Số câu 
1
2
2
5
Số điểm
0,5
0,5
0,5
1.5
Tỷ lệ
5%
5%
5%
15%
Tác dụng của phân bón 
T/dụng của 
p/ bón
Khái niệm phân bón
Phân loại phân bón
Phân biệt phân lân và phân vôi. Giải thích được cách bón phân hợp lý
Số câu 
1
 0,5
1
0,5
3
Số điểm
0,5
0,5
0,5
1,5
3
Tỷ lệ
5%
5%
5%
15%
30%
Tổng số câu
3
0,5
3
1,5
2
1
11
Tổngsốđiểm
1,5
0,5
1
4,5
0,5
2,0
10
Tỷ lệ
15%
5%
10%
45%
5%
20%
100
Họ và tên  Thứ , ngày tháng 10 năm 2016
Lớp 7A BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT 
 MÔN C¤NG NGHÖ 7
Điểm
Lời phê của thầy giáo
ĐỀ BÀI
 A. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)
 Khoanh tròn vào đầu câu em cho là đúng. (1,0 điểm)
Câu 1. Căn cứ vào đâu để xác định thành phần cơ giới của đất?
A. Tỉ lệ các hạt cát. B. Tỉ lệ các hạt limon C. Tỉ lệ các hạt sét. D. Cả 3 ý trên.
 Câu 2. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất sét là:
A. Tốt B. Trung bình C. Kém D. Cả 3 ý trên.
Câu 3. Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào trong sản suất nông nghiệp? 
A. Đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, ôxi cho cây.
B. Đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng cho cây.
C. Đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, ôxi và giữ cho cây khỏi đổ.
D. Cả 3 ý trên.
Câu 4. Phân bón gồm ba loại là:
A. Phân xanh, phân đạm, phân vi lượng. C. Phân chuồng, phân hóa học, phân xanh.
B. Đạm, lân, kali. D. Phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh. 
Điền từ thích hợp vào chỗ trống cho đủ nghĩa các câu sau: (2,0 điểm)
 Câu 5. Nhờ các hạt(1).............,...................,.................và chất mùn mà đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng.
 Câu 6. Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đủ nước,(2).................và chất(3).... ........................cần thiết cho cây trồng đảm bảo năng suất cao, đồng thời không chứa các chất có hại cho cây.
 Câu 7. Cây trồng muốn có năng suất cao ngoài (4).............................................của đất cần phải có thêm các điều kiện: giống tốt, chăm sóc tốt và thời tiết thuận lợi.
 Câu 8. Phân bón có tác dụng làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng (5)................................. cây trồng và(6) .......................................nông sản.
B. Phần tự luận (7,0 điểm)
Câu 9: (2.5đ)
 	Trình bày vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế? Lấy ví dụ minh hoạ cho từng vai trò?
Câu 10 : (2,5đ)
 	Đất trồng là gì? đất trồng được phân chia thành những loại nào? người ta phân chia các loại đất nhằm mục đích gì?
Câu 11: (2,0đ)
Phân bón là gì? Em hãy phân biệt các loại phân trong nhóm phân ít tan hoặc không tan? Để tăng năng suất cây trồng người ta phải bón phân như thế nào?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_mon_cong_nghe_lop_7.doc
Giáo án liên quan