Đề kiểm tra 45 phút học kì I môn Vật lý Lớp 9

Câu1: Để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện, trong thực tế người ta thường dùng cách nào?

 A. Giảm điện trở của dây dẫn. B. Giảm công suất của nguần điện.

 C. Tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điện. D. Tăng tiết diện của dây dẫn.

Câu 2 : Một tia sáng truyền từ nước ra ngoài không khí.

A. Có góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i. C. Có góc khúc xạ r bằng góc tới i.

B. Có góc khúc xạ r nhỏ hơn góc tới i. D. Câu A , B ,C đều không xảy ra.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 10/05/2023 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút học kì I môn Vật lý Lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA 45’
Môn : Vật lí 9
Phần I : Chọn chỉ đúng một chữ cái A; B; C; D đứng trước câu trả lời đúng của các câu sau :
Câu1: Để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện, trong thực tế người ta thường dùng cách nào?
 A. Giảm điện trở của dây dẫn. B. Giảm công suất của nguần điện.
 C. Tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điện. D. Tăng tiết diện của dây dẫn.
Câu 2 : Một tia sáng truyền từ nước ra ngoài không khí.
Có góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i. C. Có góc khúc xạ r bằng góc tới i. 
Có góc khúc xạ r nhỏ hơn góc tới i. D. Câu A , B ,C đều không xảy ra. 
Câu 3. Đặt một vật trước thấu kímh phân kì sẽ thu được ảnh nào dưới đây :
 A. ảnh thật lớn hơn vật	 	C. ảnh ảo lớn hơn vật 	 
 B. ảnh thật nhỏ hơn vật	D. ảnh ảo nhỏ hơn vật	
Câu 4. Vật đặt ngoài khoảng OF của thấu kính hội tụ ta sẽ thu được ảnh nào dưới đây :
 A. ảnh thật, cùng chiều với vật. 	C. ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.
 B. ảnh thật, ngược chiều với vật.	 D. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
Câu 5. Kết luận nào dưới đây là đúng ?
A. ảnh ảo của một vật qua thấu kính hội 	C. ảnh thật của một vật qua thấu kính hội tụ tụ nhỏ hơn vật. 	 nhỏ hơn vật.
B. ảnh của một vật qua thấu kính phân D. ảnh thật của một vật qua thấu kính phân kì 
kì là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. 	 nhỏ hơn vật.
Câu 6. Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh ảo khi nào ?
A. Khi vật đặt ở ngoài khoảng tiêu cự 	 C. Khi vật đặt ở trong khoảng tiêu cự
B. Khi vật đặt ở rất xa thấu kính. 	 D. Khi vật đặt ở tiêu điểm của thấu kính
Câu 7. Dùng máy ảnh mà phim cách vật kính 5cm để chụp ảnh của một người cao1,6m, đứng cách máy 4m. Chiều cao của ảnh là bao nhiêu?
 A. 3,5 cm . B. 2,0cm . C. 2,025cm. D. 4cm .
Phần II : Hãy điền từ ( hoặc cụm từ ) thích hợp vào chỗ trống của các câu sau ?
Câu 8. Hiện tượng tia sáng bị gẫy khúc tại mặt phân cách khi truyền từ không khí vào nước gọi là ............................................................................................................................
Câu9. Thấu kính hội tụ có phần giữa 
Câu10. Tia sáng đi song song với trục chính của thấu kính phân kì cho tia ló .tiêu điểm 
Phần III : Tự luận (6,5đ) 
Câu 11(3,0đ)
Hình sau cho biết là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng, A’B’ là ảnh của AB.
a) A’B’ là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?
b) Đây là thấu kính gì ? Vì sao?
c) Bằng cách vẽ hãy xác định quang tâm O và các tiêu điểm F,F’ của thấu kính.
Câu 12(3,5đ). Một vật sáng AB cao 4cm có dạng một mũi tên đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì, A nằm trên trục chính và cách thấu kính 10cm, thấu kính có tiêu cự là 6cm.
Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính (đúng tỉ lệ )
Tính chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_hoc_ki_i_mon_vat_ly_lop_9.doc