Đề giới thiệu kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện - Năm học 2013-2014 - Phạm Văn Hưng (Có đáp án)

Câu 1( 2đ). Nêu các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2013-2014

Câu 2 (2đ). Nêu đặc trưng cơ bản của phương pháp dạy học đổi mới.

Câu 3( 3đ). Khi đổi mới phương pháp dạy học, đồng chí cần chú ý soạn hệ thống câu hỏi như thế nào? Lấy ví dụ minh họa trong môn dạy của đồng chí.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 10/05/2023 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề giới thiệu kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện - Năm học 2013-2014 - Phạm Văn Hưng (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ GIỚI THIỆU 
KỲ THI: GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014
HỌ VÀ TÊN NGƯỜI RA ĐỀ:.PHẠM VĂN HƯNG.
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: THCS HỢP ĐỨC
RA ĐỀ MÔN: KIỂM TRA NĂNG LỰC SƯ PHẠM
Số phách
(Do Trưởng phòng GD&ĐT ghi)
Chữ ký của người ra đề
Xác nhận trách nhiệm của Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)
PHẦN RỌC PHÁCH
Số phách
(Do Trưởng phòng GD&ĐT ghi)
Đề bài
I. Trắc nghiệm(3đ). Trả lời các câu hỏi sau bằng cách lựa chọn đáp án đúng nhất.
Câu1: Có mấy tiêu chuẩn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên?
 A. 4 	 B. 5 	 C. 6 	 D. 7
Câu 2: Một giáo viên có giờ dạy được đánh giá như sau:
+TC1: 2đ +TC2: 1,5đ +TC3: 1,5đ +TC4: 2đ +TC5: 1,5đ
+TC6: 1,5đ +TC7: 1.5đ +TC8: 1,5đ +TC9: 2 đ +TC10: 2đ
Giờ dạy đó được xếp loại gì?
A. Giỏi 	 B. Khá C. Trung bình 	D. Yếu
Câu 3: Mỗi lớp ở bậc THCS không quá bao nhiêu học sinh?
A. 35 B. 40 C. 45 D. 50
Câu 4: Theo thông tư 58/2011 của Bộ GD&ĐT, việc đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo:
A. Học lực có 5 loại; hạnh kiểm có 4 loại 
B. Học lực có 4 loại; hạnh kiểm có 5 loại	
C. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 3 loại	
D. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 5 loại
Câu 5 : Theo quy định hiện hành , trước khi tiến hành kiểm tra đánh giá, giáo viên căn cứ chủ yếu vào: 
A. Sách giáo khoa và sách bài tập 
B. Sách giáo khoa	
C. Sách giáo khoa, sách giáo viên 	
D. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình
Câu 6 : Để đủ điều kiện lên lớp, ngoài việc đạt các yêu cầu về hạnh kiểm và học lực, học sinh đó được phép nghỉ học tối đa là bao nhiêu ngày?
 A. 20 ngày 	B. 30 ngày 	C. 40 ngày 	D. 45 ngày 
II. Tự luận(7đ)
Câu 1( 2đ). Nêu các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2013-2014
Câu 2 (2đ). Nêu đặc trưng cơ bản của phương pháp dạy học đổi mới.
Câu 3( 3đ). Khi đổi mới phương pháp dạy học, đồng chí cần chú ý soạn hệ thống câu hỏi như thế nào? Lấy ví dụ minh họa trong môn dạy của đồng chí.
-Hết-
Hội thi GVDG
 năm học 2013 - 2014
HƯỚNG DẪN CHẤM:
BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC 
( Thêi gian lµm bµi 60 phót)
I.Trắc nghiệm.(3đ). 
Thí sinh lựa chọn đúng các đáp án sau; mỗi đáp án đúng được 0,5đ
Câu 1 đáp án C
Câu 2 đáp án B
Câu 3 đáp án C
Câu 4 đáp án A
Câu 5 đáp án D
Câu 6 đáp án D
II. Tự luận(7đ)
Câu 1( 2đ). 
GV nêu các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2013-2014 theo hướng dẫn số 21/HD-PGD&ĐT-THCS ngày 21 tháng 8 năm 2013 của PGD & ĐT Thanh Hà về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014. ( 2đ) 
+ Tiếp tục đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG để nâng cao chất lượng giáo dục. Mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc thi KHKT HSTHCS.
+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành phát động.
+ Đổi mới công tác quản lí giáo dục trung học cơ sở nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lí đối với các cơ sở giáo dục trường trung học trong việc thực hiện kỉ cương, nền nếp, quản lí dạy học, kiểm tra đánh giá, thi.
+ Tích cực bồi dưỡng thường xuyên, chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá ; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán, chú trọng vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn; giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện quản lý học sinh.
+ Củng cố kết quả phổ cập giáo dục THCS, tăng cường phân luồng học sinh THCS và xóa mù chữ cho người lớn, làm tốt công tác tư vấn cho học sinh sau THCS.Tăng cường công tác tham mưu để xây dựng CSVC nhà trường, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng chuẩn Quốc gia. 
Câu 2 (2đ) 
GV nêu được 4 đặc trưng cơ bản của PPDH đổi mới( 2đ, mỗi ý được 0,5đ)
+ Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động của học sinh.
+ Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.
+ Tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác.
+ Kết hợp đánh giá của thầy với đánh giá của trò.
Câu 3( 3đ)
 - GV nêu được khi soạn hệ thống câu hỏi cần chú ý( 2đ, mỗi ý được 0,5đ)
+ Coi trọng việc chuẩn bị các câu hỏi, tùy vào đặc điểm và trình độ, nội dung bài học và phương pháp dạy học được lựa chọn để quyết định số lượng và chất lượng câu hỏi thích hợp. 
+ Mỗi bài học cần có một số câu hỏi then chốt nhằm vào những mục đích nhận thức xác định, trên cơ sở đó khi lên lớp sẽ phát triển thêm những câu hỏi phụ tùy theo diễn biến của tiết học.
+ Các dạng câu hỏi trên lớp nhằm những mục đích khác nhau: gây hứng thú, thu hút chú ý, kích thích tìm tòi, gợi cách suy nghĩ, kiểm tra đánh giá...
+ Xét chất lượng câu hỏi về mặt yêu cầu, nhận thức, có thể phân biệt 2 loại chính: loại câu hỏi có yêu cầu thấp đòi hỏi tái hiện kiến thức, nhớ lại và trình bày lại điều đã học; loại câu hỏi có yêu cầu cao đòi hỏi sự thông hiểu, kĩ năng phân tích, tổng hợp so sánh....
GV lấy được ví dụ minh họa( 1đ)
------------Hết-------------

File đính kèm:

  • docde_gioi_thieu_ky_thi_giao_vien_day_gioi_cap_huyen_nam_hoc_20.doc