Báo cáo Tổng kết năm học 2013-2014 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2014-2015

 Sau một năm tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn Quốc lần thức XI, Nghị quyết của huyện, Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ huyện Gio Linh về "Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục và đạo tạo" Nghị quyết đại hội giáo dục xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 .Thực hiện nhiệm vụ yêu cầu của hội nghị GD xã và điểm nhấn "Nâng cao chất lượng công tác tự dánh giá trường học" , nhiệm vụ năm học của ngành ,trên tinh thần phát huy kết quả đạt được trong năm học vừa qua, năm học 2013 – 2014 trường tiểu học Gio Bình phấn đấu, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đạt kết quả đáng ghi nhận.

 Báo cáo sau đây sẽ đánh giá kết quả đạt được trong năm học 2013 - 2014 và trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của năm học 2014 - 2015.

 

 

doc17 trang | Chia sẻ: nguyenngoc | Lượt xem: 1369 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Tổng kết năm học 2013-2014 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2014-2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Xây dựng mối quan hệ giáo dục giữa giáo viên với phụ huynh, giữa giáo viên với học sinh, đồng thời có biện pháp giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ thầy cô giáo.
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong trường học. Thực hiện triệt để và có hiệu quả công tác thông tin báo cáo 2 chiều qua hộp thư điện tử; tích cực tìm tòi thông tin, tư liệu trên các trang tài nguyên. Nâng cao tỉ lệ đội ngũ giáo viên sử dụng máy tính phục vụ công việc.
- Tăng cường vai trò của Hiệu trưởng trong tổ chức dạy học và quản lý nhà trường, đồng thời chỉ đạo thực hiện nguyên tắc quy chế dân chủ, xây dựng đội ngũ nhà giáo thật sự đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong triển khai và thực hiện các nhiệm vụ trong trường học.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đánh giá giáo viên theo Quyết định chuẩn nghề nghiệp giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số: 06/2006/QĐ – BNV của Bộ nội vụ. Thực hiện việc gắn kết chất lượng giáo dục học sinh với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBQL với giáo viên.
- Tăng cường tự học, tự bồi dưỡng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, trình độ CNTT,chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL và giáo viên.
- Tổ chức giáo viên dạy giỏi cấp trường có 12 đ/c tham gia và có 3 đ/c đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện( 2bảo lưu),1 gv đạt gv TPT đội giỏi cấp huyện, 2 giáo viên bảo lưu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh .
- Phong trào tự học tự rèn luyện nâng cao trình độ các mặt trong đội ngũ được đẩy mạnh,CBGV tham gia đầy đủ, tích cực các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.
 - Trong năm có: 03 đồng chí học đại học. 1 đc học TCLLCT tại huyện.
- Tham gia giải bóng chuyền "Mừng Đảng mừng xuân" đạt giải ba (đội nam).
- Tham gia thi “Nữ giáo viên tài năng,duyên dáng’’ cụm xã Gio Bình đạt giải nhất.
- Trong năm đã kết nạp được 01 Đảng viên .
 	- Có 16 CBGV đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 2 CBQL,GV đạt CTTĐ cấp cơ sở, 1 CBQL đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh.
IV. Tiếp tục tăng cường CSVC trường học,duy trì phát triển trường chuẩn Quốc Gia , KĐCL:
 1. Về xây dựng và tăng cường CSVC trang thiết bị trong trường học:
- Trong năm nhà trường đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng và tu sửa và tăng cường CSVC trang thiết bị trường học.
- Làm tốt công tác công tác kiểm tra đánh giá chất lượng và hiệu quả khai thác sử dụng,bảo quản các phòng chức năng,thiết bị dạy học,tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng TBDH. Phát động phong trào làm đồ dùng dạy học,sáng kiến kinh nghiệm trong CBGV .
- Tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, mua sắm trang thiết bị dạy học, xây dựng hệ thống hàng rào, nâng cấp nhà vệ sinh hệ thống nước sạch cải tạo khuôn viên làm cho cảnh quan xanh - sạch - đẹp hơn.
	 Tổng kinh phí: 	300,2triệu đồng
Trong đó: 	NSNN: 	 56,25 triệu đồng. 
ND: 	 78,85 triệu đồng.	
Nguồn khác: 165,1 triệu đồng.
2. Công tác duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia:
 	- Tiếp tục duy trì cũng cố phát huy hiệu quả trường Tiểu học đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, Được thẩm định và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2014-2019. 
3 . Về công tác KĐCL trường học: 
 a. Những công việc đã làm được:
 - Đã kiện toàn hội đồng tự đánh giá, phân công trách nhiệm từng thành viên, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.
 - Triển khai thu thập thông tin minh chứng, viết phiếu đánh giá các tiêu chí, viết báo cáo tự đánh giá . 
 b. Kết quả:
 - Đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá ,các loại hồ sơ liên quan, sắp xếp thông tin minh chứng theo quy định.
- Trường đã đăng ký đánh giá ngoài và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. 
	V. Công tác xã hội hóa giáo dục:
	Công tác xã hội hóa giáo dục phát triển sâu rộng thực sự có tác dụng trong mọi tầng lớp nhân dân.
- Nhà trường, các ban ngành đoàn thể tiếp tục phối hợp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Tiếng trống khuyến học" , công tác khuyến học tiếp tục chăm lo học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích động viên học sinh giỏi vươn lên trong học tập .
 ĐÁNH GIÁ CHUNG
	1. Kết quả đạt được:
	Năm học 2013 - 2014 Trường tiểu học Gio Bình đã nổ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch đặt ra, kết quả đạt được đó là:
	- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, đã tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức của toàn thể đội ngũ.
	- Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của cấp học và điểm nhấn của Sở giáo dục và đào tạo.
	- Duy trì và giữ vững đơn vị đạt chuẩn về PCGDTHĐĐT mức độ 2 và PCTHCS.
	- Huy động các nguồn lực tăng cường CSVC, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn .
* Những kết quả nổi bật của nhà trường:
- Phong trào Trường học thân thiện, học sinh tích cực: Tốt
- Duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ 2 : Đạt 
- Thực hiện công tác KĐCL: Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.
- Liên đội đạt liên đội mạnh cấp tỉnh. 
 - Trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiến tiến cấp huyện’’.'' Tập thể lao động xuất sắc''.
 2. Bài học kinh nghiệm rút ra từ những kết quả đạt được :	
	- Nhà trường đã triển khai đầy đủ kịp thời đến CBGV các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành, mục tiêu nhiệm vụ của cấp học, điểm "Nhấn" của Sở.
	- Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương, đồng thời chủ động đề ra nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ năm học.
	- Nhà trường đã tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo, yêu nghề, mến trẻ, hết lòng yêu thương và tôn trọng học sinh.
	- CBQL đã nêu cao vai trò trách nhiệm năng lực công tác biết xác định những vấn đề then chốt các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong điều hành và tổ chức thực hiện.	
	3. Những tồn tại và hạn chế:	
	- Việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên chưa thường xuyên, phương thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động còn thiếu sáng tạo hiệu quả chưa cao.	
	- CSVC trang thiết bị trường học xuống cấp, thiếu đồng bộ chưa đáp ứng được nhu cầu dạy học. 
 4. Nguyên nhân:
	- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học chưa thường xuyên, chưa chú trọng đúng mức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
	- Do điều kiện kinh tế của nhân dân còn khó khăn, nguồn ngân sách của địa phương, nhà trường phụ huynh còn hạn hẹp.
Phần II
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM HỌC 2014 - 2015
Năm học 2014 -2015 là năm học tiếp tục thực hiện chủ đề “ Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy học” Thực hiện điểm nhấn các năm học trước và triển khai điểm nhấn năm học 2014 – 2015 là “Tăng cường xây dựng văn hóa học đường và nâng cao kỹ năng sống cho học sinh” .Thực hiện nhiệm vụ yêu cầu của hội nghị GD xã, nhiệm vụ năm học của ngành, trên tinh thần phát huy kết quả đạt được trong năm học vừa qua, năm học 2014 – 2015 trường tiểu học Gio Bình phấn đấu, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu sau: 
 A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM :
 	I. Tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, các cuộc vận động và phong trào thi đua:
	- Thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ửy đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của CBQL trường học. Xác định và thực hiện những giải pháp đột phá, giải pháp lâu dài nhằm phát triển giáo dục. 
	- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong tâm, trong đó đặc biệt thực hiện điểm "nhấn" năm học 2014 - 2015 ",“Tăng cường xây dựng văn hóa học đường và nâng cao kỹ năng sống cho học sinh”. 
	- Tiếp tục đổi mới công tác thanh tra, kiển tra, công khai và quản lý tốt các nguồn kinh phí các khoản thu chi của học sinh.
	- Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư để duy trì phát triển trường đạt chuẩn Quốc gia.
	- Nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục công tác kiểm định chất lượng giáo dục và đổi mới phương pháp dạy học.
	- Đẩy mạnh ƯDCNTT trong QL chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo.
	- Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực hiệu quả, đúng luật.
- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động“ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đơn vị . Tiếp tục quán triệt nội dung của Chỉ thị 33/2006/CTTTg của thủ tướng chính phủ về “Chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, đảm bảo đánh giá đúng thực chất chất lượng giáo dục học sinh qua đó đánh giá chính xác chất lượng giáo dục của nhà trường. 
- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Tổ chức thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào, xây dựng kế hoạch thực hiện bằng các việc làm cụ thể.
 Trong năm học này cần tập trung thực hiện tiêu chí sau:
 Trồng cây chăm sóc bồn hoa, giữ gìn vệ sinh cá nhân, các công trình nhà vệ sinh, bể nước.
 Xây dựng không gian lớp học, đảm bảo vệ sinh trường lớp luôn xanh sạch đẹp.
 Tổ chức các trò chơi dân gian, tập các bài hát tự chọn và các làn điệu dân ca các vùng miền…
 Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các buổi ngoại khóa về lịch sử truyền thống, tìm hiểu kiến thức khoa học...Đưa các nội dung giáo dục truyền thống vào nhà trường.
 Tăng cường hướng dẫn học sinh thực hành những kỹ năng sống cần thiết phục vụ trong đời sống hàng ngày như kỹ năng học tập, giao tiếp, tự phục vụ bản thân .Các kiến thức về lịch sử dân tộc nhất là về biển, hải đảo Việt Nam.
Thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá phong trào theo tiêu chí đã được ban hành.
 II. Công tác PCGD- Duy trì số lượng: 
 - Tiếp tục thực hiện tốt việc điều tra, tổng hợp số liệu và lập kế hoạch huy động trẻ trong độ tuổi phổ cập đi học. Duy trì nề nếp xây dựng bộ hồ sơ phổ cập chính xác, khoa học.
 	 - Thường xuyên quan t

File đính kèm:

  • docKE HOACH NAM HOC 20142015(1).doc