Bài tập tự luyện môn Toán+Tiếng Việt Lớp 1 - Tuần 4 - Trường Tiểu học An Phượng

Bài 5: ( 1điểm) Có 6 con gà, mua thêm 10 con gà. Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà?

Bài 6: (1 điểm) An có 3 quả bóng, Chiến có 6 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng?

Bài 7: (1điểm) Cho các số: 15, 3,18 và các dấu +, -, = . Hãy lập các phép tính đúng từ các số trên.

 

docx3 trang | Chia sẻ: thúy anh | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập tự luyện môn Toán+Tiếng Việt Lớp 1 - Tuần 4 - Trường Tiểu học An Phượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học An Phượng
Họ và tên: .........................................
Lớp: 1D
BÀI TẬP TỰ ÔN LUYỆN
Môn: Toán + Tiếng Việt
Tuần 4
TOÁN
Bài 1: ( 1 điểm) Đặt tính rồi tính:
15 + 2 3 + 16 14 + 3 18 – 8 19 – 2 17 – 5
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: (1 điểm) Tính nhẩm:
10 + 7 =........ 11 + 6 =......... 17 - 7 = ....... 16 - 2 =.........
15 + 3= ....... 14 + 3 =........ 19 – 8 = ........ 17 – 6 = ..........
Bài 3: ( 1 điểm) Tính
12 + 6 – 4 = ........ 10 + 9 – 7 =......... 12 – 2 + 6 =.............
3 + 12 – 5 =......... 4 + 15 – 8 = ......... 14 – 3 – 1 = ............
Bài 4 (1 điểm) Nối ô trống với số thích hợp:
 14 + < 19 18 - < 15 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bài mẫu: Có 1 lợn mẹ và 8 lợn con. Hỏi có tất cả bao nhiêu con lợn?
 Hướng dẫn cách giải: Gồm 3 bước:
+Bước 1: Viết câu lời giải
+ Bước 2: Viết phép tính
+ Bước 3: Viết đáp số
(Viết câu lời giải dựa vào câu hỏi trong bài
Câu hỏi: Hỏi có tất cả bao nhiêu con lợn ? 
 số là:
 Bỏ chữ hỏi, thay chữ bao nhiêu bằng chữ số, thay dấu ? bằng chữ là:
Viết được câu lời giải: Có tất cả số con lợn là:
Đảo đơn vị lên đầu câu được: Số con lợn có tất cả là:
Bài giải:
Có tất cả số con lợn là:
(Hoặc) Số con lợn có tất cả là:
1 + 8 = 9 ( con)
Đáp số: 9 con lợn
(* Lưu ý: Trong câu hỏi có từ: “có tất cả” hoặc “cả hai” thì giải bằng phép tính cộng)
Bài 5: ( 1điểm) Có 6 con gà, mua thêm 10 con gà. Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà?
Bài giải:
............................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
Bài 6: (1 điểm) An có 3 quả bóng, Chiến có 6 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng?
Bài giải:
............................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
Bài 7: (1điểm) Cho các số: 15, 3,18 và các dấu +, -, = . Hãy lập các phép tính đúng từ các số trên.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TIẾNG VIỆT
Bài 1 (2 điểm) Đọc và viết bài:
Cáo và sói
 Cáo và sói cùng sống trong hang núi, sói thường xuyên bắt nạt, ức hiếp cáo, cáo không chịu được nữa nên quyết định phải tìm cách dạy cho sói một bài học.
Bài 2: (1 điểm) Điền l/n ?
 ....ặng ....ẽ ......ao động
 .......ặng nhọc ......ao xao 

File đính kèm:

  • docxbai_tap_tu_luyen_mon_toantieng_viet_lop_1_tuan_4_truong_tieu.docx
Giáo án liên quan